Šta koristite za grijanje?
699 glas. od 09.01.18. (11h)

Centralno grijanje - 42.6% (298 )

Struju - 4.0% (28 )

Plin - 0.9% (6 )

Pelet - 19.5% (136 )

Drva - 5.3% (37 )

Lignit - 4.7% (33 )

Mrki ugalj - 16.0% (112 )

Lož ulje - 1.1% (8 )

Otpadno ulje - 3.0% (21 )

Kombinovano - 2.1% (15 )

Nešto drugo - 0.7% (5 )


Rezultat ankete