Bez kojeg poroka ne možete?
692 glas. od 02.09.2001.

kafa - 26.7% (185 )

cigare - 33.1% (229 )

alkohol - 2.9% (20 )

droga - 6.4% (44 )

nemam poroka - 30.9% (214 )


Rezultat ankete