Koliko često posjećujete Tuzlarije?
875 glas. od 03.02.2002

Jednom dnevno - 25.1% (220 )

Dva puta dnevno - 10.6% (93 )

Tri i više puta - 25.8% (226 )

Jednom u par dana - 9.5% (83 )

Jednom sedmično - 2.9% (25 )

Kako kad - 22.1% (193 )

Sad i nikad više - 4.0% (35 )


Rezultat ankete