Kad uhvati guzonjinu hanumu u prekršaju (pogledaj ovo), Murga drot treba da:
478 glas. od 19.02.2002

okrene glavu i zvižduće - 22.2% (106 )

slaže da pravi nagradnu anketu - 8.8% (42 )

opere hanumina kola - 15.9% (76 )

dugo se, dugo izvinjava - 16.9% (81 )

čeka svog ministra da interveniše - 36.2% (173 )


Rezultat ankete