TUZLARIJE - OSTALE VIJESTI

*
Entiteti za zajedničke socioekonomske reforme

Entiteti za zajedničke socioekonomske reformeFoto: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru dala suglasnost na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina i za potpisivanje ovog dokumenta ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.


videoprilog Adne Madžarević (Dnevnik 2)

U ovom dokumentu je navedeno kako će oba entiteta poduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi potaknuli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plaća, izvijestili su iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U slučaju FBiH, bit će smanjena ukupna stopa doprinosa, dok će RS smanjiti fiskalno, ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja.

FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, dajući mu pravnu snagu, te će poduzeti prve korake ka njihovom smanjenju. Dva entiteta će uskladiti zakone o porezu na dobit kako bi dodatno potaknule investicije u proizvodnju roba i usluga, nastavit će s usklađivanjem svojih poreznih zakonodavstava, uključujući stope oporezivanja dividende, a planirano je i usvajanje i provođenje kredibilne i relevantne okvirne Strategije upravljanja javnim financijama BiH sa sustavom monitoringa i izvještavanja na temelju učinka. Predviđeno je i pažljivo praćenje fiskalnog učinka ovih i svih drugih mjera navedenih u nastavku, a s ciljem smanjenja utaje poreza.

S ciljem unapređenja poslovnog okruženja i jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora, oba entiteta će pojednostaviti i uskladiti postupke registracije poduzeća te procedure izdavanja licenci i dozvola.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH će značajno skratiti procedure izdavanja PDV broja, dok će sve tri razine raditi zajedno na punoj provedbi svojih zakona o elektronskom potpisu i osiguranju interoperabilnosti sistema elektronskog potpisa u cijeloj zemlji. FBiH će uspostaviti jednošalterski sustav poslovanja, dok će RS, uspostaviti sustav online registracije za poduzeća i poduzetnike i promovirati korištenje e-usluga.

S ciljem borbe protiv sive ekonomije, oba entiteta će ojačati svoje inspekcije i poboljšati koordinaciju i komunikaciju između inspekcijskih uprava. Oba entiteta će raditi na uspostavi fiskalnih sustava koji se zasnivaju na prijavama u realnom vremenu. S ciljem povećanja transparentnosti i praćenja efekata, RS će uspostaviti registar svih podsticaja koje se pružaju kompanijama.

FBiH će usvojiti već pripremljeni okvir za sanaciju duga i insolventnost kako bi podržala djelotvorno i ravnopravno učešće kreditora i dužnika u predstečajnom postupku, odnosno omogućiti spašavanje održivih poduzeća.

Javna ulaganja bit će povećana na osnovu strategije ulaganja. Državna razina i oba entiteta će stvoriti fiskalni prostor za javna ulaganja radi ubrzanja razvoja transporta, održive energije i digitalne infrastrukture te boljeg povezivanja BiH sa globalnom ekonomijom. Projekti digitalizacije za javni sektor, kao i za poslovnu zajednicu bit će prošireni i ojačani. Izdaci za plaće u javnom sektoru bit će ograničeni, radit će se na boljem i pravičnijem usmjeravanju socijalnih transfera.

Što se tiče modernizacije i proširenja infrastrukture u državi, bit će ubrzana izgradnja na Koridoru Vc, a FBiH će poboljšati svoju željezničku i zračnu infrastrukturu, ubrzati izgradnju ostalih brzih cesta prema Travniku, Goraždu i drugim gradovima, usvojiti niz zakona s ciljem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Za privlačenje potrebnih investicija, sve relevantne razine će modernizirati svoje zakone o koncesijama i zakone o javno-privatnim partnerstvima.

Za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u BiH i nastavak reforme javnog sektora, Vijeće ministara BiH i vlade oba entiteta će nastaviti raditi na ograničavanju zaposlenosti i ukupne potrošnje na plate u javnom sektoru, unaprjeđivati efikasnost i produktivnost javne uprave.

Državna razina će izmijeniti Zakon o porezu na dodatnu vrijednost s ciljem usklađivanja s direktivama Europske unije i podrške privrednim društvima, konačno usvojiti Zakon o osiguranju depozita čime će zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu s Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivi o oporavku i sanaciji banaka. Oba entiteta će ojačati nadzor banaka, dodatno ojačati nezavisnost svojih agencija za bankarstvo, unaprijediti upravljanje, poslovni model i transparentnost rada svojih razvojnih banaka.

Kao korak za poboljšanje upravljanja i transparentnosti, sve razine će izraditi javno dostupne i harmonizirane registre javnih poduzeća sa ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenicima i sveobuhvatnim financijskim izvještajima, uključujući stanje duga poduzeća.

Oba entiteta će unaprijediti postupke imenovanja nadzornih i upravnih tijela u javnim poduzećima. FBiH će formirati Odjel za centralizirano planiranje i praćenje učinka javnih poduzeća i donijeti Uredbu o transparentnosti, planiranju, kontroli, vanjskoj reviziji i nagrađivanju.  

Efikasnost javnih poduzeća će, između ostalog, biti unaprijeđena kroz uvođenje OECD-ovih principa korporativnog upravljanja, a oba entiteta će revidirati svoj portfolio državnih poduzeća i klasificirati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi bio unaprijeđen njihov rad, što uključuje sve modalitete restrukturiranja.

Konkretnije, nakon završetka dubinske analize dvaju telekoma, FBiH će poduzeti naredne korake ka poboljšanju njihovog poslovanja i razmotriti sve modele restrukturiranja.

FBiH će poduzeti konkretne korake za unaprijeđenije turizama i jačanje poslovne veze sa stranim državama i kompanijama. U ovom pogledu je ključna modernizacija svih aerodroma, posebno Međunarodnog aerodroma Sarajevo. FBiH će posvetiti posebnu pažnju restrukturiranju svojih rudnika uglja, s ciljem omogućavanja nesmetanog snabdijevanja svojih proizvodnih kapaciteta. RS će dovršiti restrukturiranje svojih željeznica.

Oba entiteta će poduzeti hitne korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili financijsku stabilnost, uključujući detaljno praćenje financijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.

Zajedno sa Svjetskom bankom, entiteti će izvršiti popis svih obveza svojih zdravstvenih ustanova. Uspostavit će modele za rješavanje tih obaveza i mehanizama kako bi bilo spriječeno nagomilavanje novih zaostalih dugovanja. Sustav trezorskog poslovanja bit će proširen na sve domove zdravlja i bolnice u RS, dok će FBiH početi raditi na uvođenju svog zdravstvenog sektora u trezorski sustav poslovanja. Oba entiteta će poboljšati prikupljanje, analizu i distribuciju podataka o učinkovitosti zdravstvenog sistema i uskladiti svoju infrastrukturu podataka u cilju osiguranja usporedivosti.

Bit će osigurano adekvatno i održivo financiranje s ciljem olakšavanja reforme zdravstvene zaštite i osiguranja efikasne uprave, kvaliteta i dostupnost javnog zdravstva i to za sve građane, uključujući marginalizirane kategorije društva.

Za rješavanje pitanja dupliciranja usluga i povećanja učinkovitosti, oba entiteta će poduzeti korake ka racionalizaciji i stvaranju efikasnije mreže usluga. FBiH će raditi na smanjenju neusklađenosti između kantona kada je pitanju pokrivenost osiguranjem i kvaliteta pruženih usluga.

Kako bi bila povećani učinkovitost i uštede fondova zdravstvenog osiguranja, oba entiteta - u suradnji sa svojim lokalnim zajednicama i kantonima u FBiH - utvrdit će prostor za centralizirane nabavke lijekova, posebno za skuplje lijekove i veće količine lijekova. Bit će urađena revizija ugovora sa zdravstvenim osiguravateljima i aranžmana za plaćanje s pružateljima zdravstvenih usluga kako bi bila potaknute kvaliteta i učinkovitost. Obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene bit će odvojeno od funkcije posredovanja kod zapošljavanja pri zavodima za zapošljavanje, kako bi bili oslobođeni njihovi kapaciteti za aktivniju podršku tražiteljima zaposlenja.

Sve relevantne razine bit će angažirani na boljem mjerenju i prevenciji zagađenja, što uključuje bolju primjenu propisa o zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost.

Konačno, bit će poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite jačanjem preventivne njege i širenjem obuhvata i dubine primarne zdravstvene zaštite.

Sve relevantne razine će osigurati poticaje i posebne programe financiranja poduzetničkog kapitala i poduzetništva mladih kako bi mladim ljudima bilo pojednostavljeno osnivanje poduzeća, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacijske tehnologije i kreativne industrije.

Posebna pažnja bit će poklonjena unapređenju digitalnog ekosistema i poticanju digitalne transformacije zemlje, kako bi bio oslobođen potencijal IT sektora u unapređenju inovativnosti, konkurentnosti i razvoju. S ciljem unapređenja digitalnih vještina, bit će poduzete mjere poboljšanja IT obrazovanja, počevši od nivoa osnovnog obrazovanja. Bit će provedena digitalna transformacija usluga svih nivoa vlasti kroz veće korištenje e-uprave i e-usluga kako bi bio uspostavljen predvidljiv, transparentan, učinkovit i odgovoran sistem za podršku građanima i poduzećima. Ovaj sistem će omogućiti i nove načine u borbi protiv korupcije.

Oba entiteta će razviti i ulagati u svoje predškolske obrazovne sustave  kako bi povećali upis u predškolska obrazovanje. Treba započeti reformu obrazovnog sustava s ciljem njegove bolje povezanosti s potrebama tržišta rada.

Sve relevantne razine će pristupiti reviziji politika upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi bila poboljšana njihova povezanost sa trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada. Nadležni će pristupiti izmjenama relevantnih zakona o obrazovanju u koje će uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata, kako bi mladi ljudi brže stjecati osnovna radna iskustva komplementarna njihovom studijskim programima, te ujedno omogućili prilike poslodavcima. Nadležne vlasti, poduzeća i obrazovne institucije će raditi na osiguranja programa stručnog osposobljavanja i prekvalifikaciji dugoročno nezaposlenih. RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a sve razine vlasti će podržavati znanstveno-istraživački rad koji stvara inovacije za privredu.

FBiH će razmotriti različite mogućnosti usklađivanja naknada za porodiljsko odsustvo na teritoriji FBiH. Bit će uveden jedinstveni minimalni nivo naknada i zaštite za vrijeme porodiljskog odsustva u cijeloj zemlji, navedeno je u Zajedničkim socioekonomskim reformama za period 2019.- 2022. godina.

(1 + 1)
OBNOVI SADRŽAJ

FTV
OSTALE VIJESTI
Sinoć na području Butmira: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u studentskom domu Nedžarići

VIDEO: Nepromijenjeni stavovi predstavnika RS-a: Nema odlučivanja na nivou BiH

VIDEO: Stiglo im rješenje, retroaktivno za tri mjeseca 2019.: Komunalna taksa – novi udar na džepove građana Tuzle?

VIDEO: Planirana i nabavka nove dijagnostičke opreme: Travnički Dom zdravlja konačno dobio lift

VIDEO: Među žrtvama je i mladić porijeklom iz BiH: Radikalni desničar u njemačkom gradu Hanau ubio 10 osoba

Europski parlament: Predstavljene preporuke za proširenje na Zapadni Balkan

Prilikom pretresa kanadskog poštanskog kamiona: Carinici u Americi pronašli teglu s ljudskim mozgom

Napadač uhapšen: Utrčao u džamiju u Londonu i nožem napao vjerskog službenika

Za \'Zlatnog medvjeda\' natječe se 18 filmova: Počeo jubilarni 70. Međunarodni film festival u Berlinu

Šesnaestina finala Evropske lige: Roma bolja od Genta, Džeko asistent

500 zatvorenika u Kini zaraženo koronavirusom, smijenjena upraviteljica
Vatikan otvara arhive 'Hitlerovog Pape': Ne bojimo se, Pio je pomagao Židovima
Zbog požara u Australiji javnost protiv otvaranja novih rudnika ugljena
Bliže se demokratski predizbori u Nevadi, utrka je neizvjesna
Kuvajt zatvorio luke za putnički promet s Iranom zbog koronavirusa
U Hubeiju je još 411 ljudi zaraženo koronavirusom, je li cjepivo na vidiku?
Turska: SAD bi nam mogao poslati raketni sustav Patriot
Epidemija koronavirusa ima pozitivan učinak na okoliš
Britanci proizvodili cigarete u bunkeru u Španjolskoj, radnici se skoro ugušili
Ukrajinci napali evakuirane sunarodnjake iz Wuhana, bacali kamenje na autobus
Vijeće Europe poziva Britaniju: Ne izručujte Assangea SAD-u
Otac traži da se ukloni snimka ubojstva njegove kćeri, YouTube odbija
Ako na proizvodu piše Made in China, vjerojatno dolazi iz ovog grada
Irak zbog koronavirusa zabranio putovanja u Iran i ulazak u zemlju Irancima
VIDEO U lančanom sudaru u Kanadi poginulo dvoje ljudi, 70 ozlijeđeno
Polarni vrtlog se ponaša čudno. Izaziva razornu pojavu, promijenit će proljeće
Kako je koronavirus razotkrio globalni strah od Kine
Pogledajte snimku bliskog susreta dva ruska ledolomca na nuklearni pogon
Preokret u slučaju balkanskog mafijaša koji se liječi u njemačkoj bolnici
Trumpov dugogodišnji savjetnik osuđen na 40 mjeseci zatvora
SVAŠTARIJE

Kako je koronavirus razotkrio globalni strah od Kine

Pogledajte snimku bliskog susreta dva ruska ledolomca na nuklearni pogon

Napadač u gradu Hanau je radikalni desničar Tobias R.

Ubistvo u Studentskom domu Nedžarići

Umro čovjek koji je izmislio copy i paste

Devet osoba ubijeno u napadu u Njemačkoj

Erdogan spreman na vojnu operaciju u Siriji, evo što na to kaže Kremlj

Novi problemi za Boeing, u spremnicima za gorivo novih aviona našli krhotine

Australski ragbijaš zapalio auto, ubio sebe i svoje troje djece

Brod bez posade godinu i pol plovio oceanom, priča o njemu je dosta čudna