TUZLARIJE - VIJESTI

04.09.2016. u 12:16 Broj citanja: 22080
Ekskluzivno: Spisak svih osoba koje žele da vladaju Tuzlom
Tuzlarije


Naslov je tu da privuče vašu pažnju a inače je riječ o spisku kandidata i kandidatskih listi za gradonačelnika i Gradsko vijeće Tuzle ovjerenih od strane Centralne izborne komisije. Spisak smo preuzeli sa stranice CIK-a što znači da nema govora o nekom ekskluzivnom spisku ali nismo odolili da ne upotrijebimo tu riječ omiljenu u nekim medijima. U preko 70.000 naslova u rubrici vijesti upotrijebili smo je do sada samo jednom. Ako nemate drugog posla predlažemo vam da malo "razaberete" imena kandidata, zanimljivo je.


050 GRADONAČELNIK TUZLA / ГРАДОНАЧЕЛНИК ТУЗЛА01327 ZLATKO BERBIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

02188 SDA/SBB
1 BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ

01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA
1 AMIRA MALKOČEVIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALEN GADŽO

02087 ELMIR MUJKANOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMIN IMAMOVIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NOVALIJA GAVRANOVIĆ

00877 NAŠA STRANKA
1 ADNAN BURINA


050 GRADSKO VIJEĆE TUZLA / ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ ТУЗЛА01875 NOVA BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA
1 JASENKO AGANOVIĆ
2 BELMA IKANOVIĆ
3 REDŽEP MURATOVIĆ
4 AZEMINA ODOBAŠIĆ
5 EŠEF OŠTRAKOVIĆ
6 ELSADA HOROZIĆ
7 NUSRET GUBER
8 MIRSAD DERVIŠAGIĆ
9 SAMRA NUHIĆ
10 MALIK KUKURUZOVIĆ
11 AZRA BEGANOVIĆ
12 RAMO EMKIĆ
13 AMRA ĆEHOVIĆ
14 MIRSAD KLINO
15 MIDHAT BEDŽETOVIĆ
16 AIDA ODOBAŠIĆ
17 RANKO MALOKAS
18 VESNA AVDIĆ
19 DAVOR SELIMOVIĆ
20 EMIR NUHIĆ
21 ANELA PONJEVIĆ
22 FIKRET FAZLIĆ

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 ERSIJA AŠČERIĆ-MUJEDINOVIĆ
2 VAHDET MUJKANOVIĆ
3 AZRA SOFTIĆ
4 MURADIF AVDAGIĆ
5 ŠEJLA ALIĆ
6 LJUBIŠA VUČINIĆ
7 LEJLA SULJKANOVIĆ
8 ISMET ISLAMAGIĆ
9 ZEHRA KONJIĆ
10 AGO KOVAČEVIĆ
11 RUSMIRA MUJAČIĆ
12 MIRZA OŠTRAKOVIĆ
13 SELMA DURAKOVIĆ
14 ARMIN KIŠIĆ
15 ESED HASANOVIĆ
16 VILDANA GALIĆ
17 ISMET HASANOVIĆ
18 EMINA BEKIĆ
19 ESAD OŠTRAKOVIĆ
20 MUHAMED FEJZULAHOVIĆ
21 SABINA MALKIĆ ŠARIĆ
22 ADI HADŽIMUSTAFIĆ
23 FATIMA BAHIĆ
24 ADNAN DELJIĆ
25 SAMIR SULJKANOVIĆ
26 ARIF SELMANOVIĆ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД
1 МИЛАН ИЛИЋ
2 МИЛА ТАНИЋ
3 ЗЛАТКО СОЛДАТ
4 ЈАДРАНКА КЕВЕЉ

01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA
1 MENSUR ALIĆ
2 BILJANA PETROVIĆ
3 NEDŽAD MALIKIĆ
4 ZLATA SMAJIĆ
5 SUAD ŽILIĆ
6 MARICA ILIČKOVIĆ
7 MIREL MIŠKOVIĆ
8 FADIL MUSLIĆ
9 SIBILA OSMANOVIĆ
10 ADMIR HASANBAŠIĆ
11 VESNA CVIJETINOVIĆ
12 HAZIM HADŽIABDIĆ
13 MAIDA MEHMEDOVIĆ
14 IZUDIN FERIZOVIĆ
15 ASIM KALESIĆ
16 IRMA SMAJLOVIĆ
17 MUAMER HODŽIĆ
18 ALDIJANA MOSKOVIĆ
19 SENAD KARIŠIK
20 DENIS MEMIĆ
21 JASMINA MUSTAČEVIĆ
22 NAZIM IBRAHIMOVIĆ
23 AMILA HUSIĆ
24 BOŽO ANDRIĆ
25 AMIR TEPARIĆ
26 ZENITA FAZLIĆ JAGANJAC
27 MIRALEM JAHIĆ
28 TINA KARAMEHMEDOVIĆ
29 EDIN HURIĆ
30 MEVLUDIN SELIMOVIĆ
31 MARIJANA TADIĆ
32 MIRSAD FEJZIĆ
33 SELMA KAMBEROVIĆ
34 ADMIR MAHMUTOVIĆ
35 EDIN HADŽIĆ

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MENSUD SMAJIĆ
2 ALMA DIZDAREVIĆ
3 DAMIR DŽAFIĆ
4 SELMA POROBIĆ
5 TARIK BARAKOVIĆ
6 MERLINA KURTALIĆ
7 SENAD PEHLIVANOVIĆ
8 LEONARDO KOZINA
9 ELDINA GALIĆ
10 IVO BOŽIĆ
11 SELMA HUSIĆ
12 ALMIR SALIBAŠIĆ
13 BEGZADA ZAIMOVIĆ
14 DENIS HASANOVIĆ
15 MAHIR ŠIŠIĆ
16 SAMIRA KOVČIĆ
17 SELVER RAMADANOVIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NEDIM SALIBEGOVIĆ
2 AMELA ĆEHAJIĆ
3 ZDRAVKO NIKOLIĆ
4 AZRA JUSIĆ
5 KENAN HUREMOVIĆ
6 VANJA BAJRAMI
7 VENSAN PUŠONJIĆ
8 JASMIN MUJANOVIĆ
9 LEJLA MEHANOVIĆ
10 ZLATKO SARAČEVIĆ
11 AZRA PIRIĆ
12 SENAD AHMETAGIĆ
13 JASNA BEDAK
14 ZLATAN LUKIĆ
15 DAMNJAN NIŠANDŽIĆ
16 ZEHRA GAZIBEGOVIĆ
17 DRAGAN TUNJIĆ
18 MINELA IBELJIĆ
19 ANADIN DŽINIĆ
20 NEDŽAD SMAJLOVIĆ
21 AMIRA AJDASLIĆ-OKANOVIĆ
22 SABAHUDIN JAHIĆ
23 SENADA ALTUMBABIĆ
24 DEJAN ČULUM
25 DŽEVAD ČAVALIĆ
26 IVONA GRGIĆ
27 ZLATAN STRAŠEVIĆ
28 MIRELA HUSIĆ
29 NEDIM ŠABIĆ
30 REMZIJA MURATOVIĆ
31 ERVINA HAJDAREVIĆ
32 ZLATKO BARTULOVIĆ
33 ADELA MUJIĆ
34 NIJAZ SULJIĆ
35 ELDAR TANOVIĆ

02254 GLASAM ZA TUZLU
1 SANDA KREITMAYER PEŠTIĆ
2 AHMET KASUMOVIĆ
3 BORIS BALTA
4 NEĐAD ZONIĆ
5 BILJANA SKOKOVIĆ-TOMIĆ
6 SRĐAN JANJIĆ
7 MUHDIN MUJAČIĆ
8 EDINA SELESKOVIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ
2 SUNČICA DELIBEGOVIĆ
3 EMIR HODŽIĆ
4 ELVIR BIJEDIĆ
5 ERNA MEŠIĆ
6 ELVIR MAHMUZIĆ
7 REJHANA DERVIŠEVIĆ
8 ALEN KAPIDŽIĆ
9 NATAŠA PERIĆ
10 ENES HUSEINAGIĆ
11 AZRA GAZIBEGOVIĆ
12 SRĐAN KEROŠEVIĆ
13 DAJANA BAKIĆ
14 MIRZA ĆATIBUŠIĆ
15 ADIS KOVČIĆ
16 RUŽICA ZAGORČIĆ
17 HAZIM JUSUFOVIĆ
18 MIRJANA MARKOVIĆ
19 MILENKO PERKIĆ
20 DINO KIKANOVIĆ
21 MERIMA SOFTIĆ
22 DŽEMAL DŽINDO
23 OLGICA BEŠIĆ
24 JOZO NIŠANDŽIĆ
25 HAZRUDIN KIŠIĆ
26 ELIDA SALETOVIĆ
27 DAMIR MURATOVIĆ
28 LJUBA FRANJIĆ
29 FAHRUDIN SINANOVIĆ
30 RADISLAV ĐOKIĆ
31 LJILJANA HADŽIAVDIĆ
32 ADEMIR KOVAČEVIĆ
33 ENISA FERHATBEGOVIĆ
34 JASMIN JAHIĆ
35 BLAŽAN KOJIĆ

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 NEDŽADA ĆORHODŽIĆ
2 SAMIR VEJZOVIĆ
3 ZIJAD KADIRIĆ
4 MIRNA BAUK

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 IVICA KOVAČEVIĆ
2 JASMINKA MIJATOVIĆ
3 DALIBOR VIDOVIĆ
4 SVJETLANA NIKOLIĆ
5 NIKICA VIDOVIĆ
6 DRAŽAN DIVKOVIĆ
7 MAJA POĐANIN
8 DEJAN KOVAČEVIĆ
9 NATAŠA PAVIĆ
10 MARKO TOMIĆ
11 MARINA STJEPANOVIĆ
12 DRAŽAN VILUŠIĆ
13 GORDANA VAREŠKIĆ
14 ANTO JURIĆ
15 ILIJA STOJAK
16 DRAGANA BANOVIĆ
17 GORAN STOJAK
18 SUZANA PETROVIĆ
19 NIKO PEJIĆ
20 STJEPAN IVAKOVIĆ
21 MARINA KREŠIĆ
22 MIODRAG JOKIĆ
23 SANDRA IVANOVIĆ
24 MARKO IVANIĆ
25 MARKO DIVKOVIĆ
26 LJUBICA ŠIMIĆ
27 STJEPAN BOŽIĆ
28 MAGDALENA VIDAKOVIĆ
29 DARKO MARINOVIĆ
30 BOŽO JOSIĆ
31 LUCIJA MAZIĆ
32 MIJO TOMIĆ
33 JANJA VASILIĆ
34 ZLATKO ŠPOLJAREVIĆ

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 IDRIZ ĆOSIĆ
2 ALDINA HALILČEVIĆ
3 SEMIR SAKIĆ
4 DANIRA MEŠALJIĆ
5 AMIR HURIĆ
6 INDIRA KRAVIĆ
7 ADEMIR MEHMEDOVIĆ
8 MELDIN H MEHMEDOVIĆ
9 AMIRA ALIĆ
10 ALMIR AJDASLIĆ
11 ENISA ŠEHIĆ
12 DINO MEŠALJIĆ
13 ZUMRA BEČIĆ

01182 SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1 LEJLA OSMANČEVIĆ
2 ELVIR KASUMOVIĆ
3 OMER DELALIĆ
4 SABIHA MUJKANOVIĆ
5 JASMIN HABUL
6 VAHIDA ATLIĆ
7 ANEL SMAJIĆ
8 ENIS ŠIŠIĆ
9 JASNA JAHIĆ
10 NERMIN KARASULJIĆ
11 EDINA KREMIĆ
12 MUHAMED SRABOVIĆ
13 ALENA SOLJANKIĆ
14 HUSO FEJZIĆ
15 NEDIM PALAVRIĆ
16 SABINA BEĆIROVIĆ
17 DRAGAN BOŽIĆ
18 EMINA RAMIĆ
19 EDIN BUŠEVAC
20 DŽEMAL HUREMOVIĆ
21 ALDINA HARAČIĆ
22 SALIH STRAŠEVIĆ
23 ANJA BOŠNJAKOVIĆ
24 ALIJA HASIĆ
25 EMIR PIRIĆ
26 SELMA AZABAGIĆ
27 MERSUDIN ŽIGIĆ
28 SELMA DŽINIĆ
29 ENES KALESIĆ
30 AMER SALETOVIĆ
31 MERIMA SELIMOVIĆ
32 ESAD FERHATBEGOVIĆ
33 AMRA ZLATANOVIĆ
34 DAMIR ALIBEGOVIĆ
35 ADI SELMAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SABAHUDIN IMAMOVIĆ
2 HIDAJETA JARČEVIĆ
3 KENAN OSMANČEVIĆ
4 ADISA FAKIĆ
5 BERIZ SAKIĆ
6 EDIN HARAČIĆ
7 MIRZA TUPAJIĆ
8 EDINA IKINIĆ
9 INDIRA DURMIĆ
10 NEVRES HURIĆ
11 LJILJANA FESTIĆ
12 MIRHA AGIĆ
13 VEHID SERHATLIĆ
14 ZUMRA BEGIĆ
15 MIRSAD AVDIBAŠIĆ
16 SENAD SEJDIĆ
17 MIRALEM SOFTIĆ
18 SENADA ČIČKUŠIĆ-ŠAHOVIĆ
19 SUAD JAHIĆ
20 ASIM HADŽISELIMOVIĆ
21 IRENA SOLDAT
22 MAIDA ALJIĆ
23 ĆAZIM MUŠANOVIĆ
24 BENJAMIN HUREMOVIĆ
25 SENADA SELMANOVIĆ
26 ASMIR KONJIĆ
27 ŠEFIK HUSIĆ
28 JASMINA BAJRAMOVIĆ
29 ALDIN DEDIĆ
30 EMIR DŽAMBEGOVIĆ
31 SANJA MUJKANOVIĆ
32 ALMA FEJZIĆ
33 ADI KURBEGOVIĆ
34 MIRZA DURAKOVIĆ
35 MIRSAD MALKOČEVIĆ

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MIRNES AJANOVIĆ
2 MIRSADA BARAKOVIĆ
3 EDIM KADIĆ
4 MUAMER DEDIĆ
5 MUBERA ISABEGOVIĆ
6 NEDIM ZONIĆ
7 ŠEMSA ALAJBEGOVIĆ
8 DŽENAD KORMAN
9 SUHBIJA MUJEZINOVIĆ
10 HASIB HIRKIĆ
11 TAHIRA SALIHOVIĆ
12 DANIJEL SENKIĆ
13 AMRA ŠEHOVIĆ
14 ALEM H IBRIŠEVIĆ
15 MIRZA HRNČIĆ
16 ELISA HODŽIĆ
17 ŠEFIK ĆIVIĆ
18 ZINKA GAŠI
19 NESIB BURIĆ
20 ENES MEHANOVIĆ
21 MIRELA DELIĆ
22 ASMIR BARUČIĆ
23 MAJA HODŽIĆ
24 FERZUDIN H BEGANOVIĆ
25 SENAD MUJKANOVIĆ
26 SAMRA MUJKANOVIĆ
27 MAID HADŽIMUJIĆ
28 AMRA BABAJIĆ
29 MURIS TANJIĆ
30 MILJENKO GRGURIĆ
31 ALMA FIŠEKOVIĆ
32 EDIN ČIČKUŠIĆ
33 FATIMA ĐULOVIĆ
34 SAMIR KIŠIĆ
35 EMIR HUJDUROVIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HASIB GAZIBEGOVIĆ
2 DRAGANA ŠARIĆ
3 FARUK DURMIĆ
4 SELMA BIJELIĆ
5 MIRZA SULJIĆ
6 AMELA ISIĆ
7 ZULFO MUJČINOVIĆ
8 JASENKO KONJIĆ
9 LARISA SOFTIĆ-GASAL
10 ZIBER PEJAZITOVIĆ
11 MIRELA NURKANOVIĆ
12 FARIS IMAMOVIĆ
13 LEJLA HUREMOVIĆ-DURIĆ
14 EDIN KIŠIĆ
15 ENES HASANBAŠIĆ
16 MAKSIDA MUJIĆ
17 SAMIR KARABEGOVIĆ
18 EDINA ĆORIĆ
19 SENAD ČAVALIĆ
20 SENAD ĆERIMIĆ
21 ZLATA PAVLOVIĆ
22 MIRSAD MUJKIĆ
23 ADISA GAVRANOVIĆ
24 MIDHAT SALIHOVIĆ
25 ADNAN SALKIĆ
26 ADISA BEŠIĆ
27 AMAR GAZIBEGOVIĆ
28 MINA HALILOVIĆ
29 MERIMA DŽAFIĆ
30 AJDIN SALKIĆ

01940 GRAĐANSKA SNAGA
1 DEJAN PAVIĆ
2 JASMINA OMERDIĆ
3 EMIR MAŠIĆ
4 AMELA JUSUFOVIĆ
5 ANEL KOVAČEVIĆ
6 SANJA TODOROVIĆ
7 EMIR POLJO
8 SAMIR SALČINOVIĆ
9 JASMINA ŠMIGALOVIĆ
10 ALMIR BAŠIĆ
11 AZRA HODŽIĆ
12 DAMIR JAŠAREVIĆ
13 MIRNA PAŠIĆ
14 DAVOR MILIĆ
15 SEMIR MUSIĆ
16 EMINA BEŠLAGIĆ
17 ŽARKO SABRANOVIĆ
18 SABINA ALISPAHIĆ
19 DARKO MARJANOVIĆ
20 EMIR MORANJAČKIĆ
21 DIANA BEŠLAGIĆ

02029 MIRZA KARAĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 VEHID JAHIĆ
2 ADISA MUJEZINOVIĆ
3 AMIR SEJDINOVIĆ
4 ZINETA ALTUMBABIĆ
5 MEHMED KORLATOVIĆ
6 AHMO MAHMUZIĆ
7 SUADA MEMIŠEVIĆ
8 NEVSAD EMINOVIĆ
9 MERIMA TOPČIĆ
10 NURAGA SEJDINOVIĆ
11 LJUBICA KOVAČEVIĆ
12 HASIB HARAČIĆ
13 GORDANA FERENC
14 BOŠKO MILIĆ
15 OSMAN KRIJEŠTORAC
16 HASIJA RAKOVAC
17 TEUFIK KOVAČEVIĆ
18 MIRA PAVLOVIĆ
19 AHMET MUSTAFIĆ
20 HAŠIM ALIĆ
21 NADA KEŠETOVIĆ JANJIĆ
22 RIZAH OSMANOVIĆ

00877 NAŠA STRANKA
1 ZVJEZDAN KARADŽIN
2 OLIVERA SADIKOVIĆ
3 SEMIR AHMETBEGOVIĆ
4 JASMIN ALIĆ
5 BILJANA GOLIĆ
6 JASMINA BAŠANOVIĆ
7 NEDIM HADŽIEFENDIĆ
8 DERVIŠ ČIČKO
9 EDISA MEŠKOVIĆ
10 SANEL PANDUR
11 SANDRA MARKOVIĆ
12 HAJRUDIN AVDIĆ
13 EDINA ĆATIBUŠIĆ
14 AID KARAMURATOVIĆ
15 AMIR BAJRAMOVIĆ
16 AZRA KUNOSIĆ
17 DAGMAR SENKAS
18 MARIJA GEC-EMKIĆ
19 SEJDO MANDŽO
20 ISMAR SADIKOVIĆ
21 ELA KOVAČEVIĆ
22 MARIO VOVNA
23 JASMINA ISABEGOVIĆ
24 ZVJEZDAN TOMIĆ
25 VAHID KARAHODŽIĆ
26 JASMINA MEHMEDOVIĆ
27 SNEŽANA MIŠIĆ
28 SELMA ĆEBIĆ BABAJIĆ
29 JASMINA ŠEMSUDINOVIĆ
30 ENVER GROŠIĆ
31 ALMA ĆEBIĆ
32 MIRJANA FARES
33 NERMA BUREK
34 EDIS ĆATIBUŠIĆ
35 MARIO VRANJEŠ

050 GRADSKO VIJEĆE - NACIONALNE MANJINE TUZLA / ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ - НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ТУЗЛА

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 MAIDA MANDŽUKIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 INDIRA BAJRAMOVIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHMED MUJIĆ

01763 NEDŽAD JUSIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT
1 NEDŽAD JUSIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MAIR ISMAILI

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ZANA SOKOLI

02007 HAVA BIBEROVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT
1 HAVA BIBEROVIĆ


(tuzlarije.net)               

 Izvještaj organizacije Border Violence Monitoring
Hrvatska u BiH u junu i julu nezakonito prebacila 438 migranata
FOTO: Pawlikowskom i Inarrituu uručeno Počasno Srce Sarajeva
Bh. filmom ˝Sin˝ počeo 25. SFF
Analiza CNN-a:
Zašto Trump želi kupiti Grenland?

17.08.2019. u 15:55 Broj citanja: 343
Servisne informacije
.... i malo tuzlarija


TuzlarijeKad se u nešto ne razumije najbolje je ništa ne raditi, posebno kada su u pitanju struja i plin. Imaju stručnjaci pa neka se bave svojim poslom. Najgore je što većina ljudi kada koristi autobus, brod ili neko drugo prevozno sredstvo privatnika, misli da se podrazumijeva da je sve ok. Tako bi i trebalo biti, da se poštuju standardi i posjeduju potrebne dozvole ali

OPŠIRNIJE


17.08.2019. u 15:03
Danas tradicionalni Džumbus Džemming sa Unplugged Sound sadržajem


Ove godine, skupina mladih muzičara uključenih u Džumbus festival, osmislila je Unplugged Sound projekat kojim žele pomoći mlađim, neafirmisanim kolegama da nauče nešto novo, pređu sa "kućnih" na javne nastupe i pokažu svoje umijeće/rad publici.

OPŠIRNIJE


17.08.2019. u 14:18
U subotu promocija knjige:
„Iluzija o nevinosti (Novinarstvo u vrijeme kriza i sukoba)˝


TuzlarijeMediacentar Sarajevo u subotu 17. avgusta 2019. godine u 18.00h u prostoru Ateljea Ismeta Mujezinovića organizuje promociju knjige: "Iluzija o nevinosti (Novinarstvo u vrijeme kriza i sukoba)", autora Nenada Pejića.

OPŠIRNIJE


17.08.2019. u 12:35 Broj citanja: 809
Narodna kuhinja ˝Imaret˝:
Tuzlanski bajkeri uručili vrijednu donaciju


TuzlarijePod motom "Vratite humanost među ljude", članovi Moto kluba "Tuzla" danas su organizirali tradicionalnu akciju pomoći Narodnoj kuhinji "Imaret" u Tuzli. Ovom prilikom uručena su namirnice neophodne za pripremanje obroka korisnicima kuhinje.

OPŠIRNIJE


17.08.2019. u 12:15 Broj citanja: 459
Od rock´n´roll-a do sevdaha:
Amel Ćurić priredio odličan koncert u bašti ˝Vrtić˝


Amel Ćurić sinoć je pred ljbiteljima njegove pjesme fantastično odradio svoj nastup u koncertnom prostoru "Vrtić" na Panonici. Publika je uživala u više od dva sata raznovrsnog repertoara, a karizmatični i ekstra zabavni Amel je pokazao da žanrovski odlično kotira

OPŠIRNIJE


17.08.2019. u 12:02 Broj citanja: 400
Stanje na cestama 17. 08. 2019. u 11 : 30 sati
Duge su kolone vozila na granicama


Duge su kolone vozila pri prelaku granice u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Kostajnica i Zupci, a na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gabela Polje, Bijača, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Crveni Grm, Gorica i Osoje.

OPŠIRNIJE


OSTALE VIJESTI
VIDEO: Kozmetičke promjene?: Premijer RS-a najavljuje smjene pojedinih ministara

VIDEO: Za razliku od BiH, regija institucionalno već djeluje: Bez sankcija nastupi u kojima se slave zločinci i sije mržnja

VIDEO: Izvodi iz matičnih knjiga na kućnu adresu: Općina Kakanj prezentirala platforme e-Matičar i e-Dijaspora

Nesreća kod tunela Sozina na putu Podgorica-Bar: U sudaru u Crnoj Gori poginule dvije osobe iz BiH

Eksplozija u sali za vjenčanja u Kabulu: Desetine žrtava na svadbi u Afganistanu

\'Ako žele da testiraju našu riješenost - neka im bude\': Pakistan: Vojska će adekvatno odgovoriti na agresiju Indije

VIDEO: Otvara se put za prelazak na civilnu vlast: Sudanska vojska i demonstranti potpisali konačni sporazum

Požar u privatnom hotelu: Devet mrtvih u požaru u Odesi

VIDEO: Izložba u Umjetničkoj galeriji BiH: Djela fotografkinje Brigitte Lacombe dio Sarajevo Film Festivala

FOTO: Skokove pratilo oko 4.000 gledalaca: Stefan Jevtić pobjednik skokova s vodopada u Jajcu

VIDEO Istanbul paraliziran, cijeli je pod vodom, jedna osoba poginula
U velikom požaru u Bangladešu izgorjelo 15.000 domova
Par desetaka aktivista prosvjeduje u Moskvi, traže pravedne izbore
Juncker ide na hitnu operaciju
U zračnom napadu u Siriji poginula sedmeročlana obitelj
Indijska vlada tvrdi da je u Kašmiru jako napeto: "Traje intenzivna paljba"
Sudanske frakcije potpisale sporazum o prijelaznoj vladi
Hrvat koji živi u Njemačkoj došao u Poreč pa krao po autima turista
Ovaj nadbiskup ne bi prijavio pedofila koji na ispovijedi prizna da siluje djecu
Pretužna vijest: Beba dugonga progutala previše plastike i uginula
SAD želi zaplijeniti iranski tanker koji je u Gibraltaru
VIDEO Dvojica muškaraca snimila trenutak urušavanja ogromnog glečera
Izbio požar u hotelu u Ukrajini, poginulo osmero ljudi
Stotine žena na ulicama Mexica prosvjedovale zbog policijskih silovanja
Istina o samoubojstvu pedofila Epsteina gora je od svih teorija zavjere
Centar NASA-e za misiju na Mjesec bit će u Alabami
Prije 20 godina Tursku je pogodio potres koji je usmrtio više od 17.000 ljudi
Nastavljaju se prosvjedi u Hong Kongu
Američki Kongres podržava prodaju zrakoplova F-16 Tajvanu
Obdukcija pokazala da se milijarder pedofil Epstein ubio vješanjem
SVAŠTARIJE

VIDEO Istanbul paraliziran, cijeli je pod vodom, jedna osoba poginula

Osmero poginulo u požaru u hotelu u Odesi

"Holivudski Trbosjek" proglašen krivim, ubio djevojku Ashtona Kutchera i susjedu

Žena u Kanadi skočila iz aviona, nije se otvorio padobran. Čudom je preživjela

Na Novom Zelandu ubijen surfer iz Australije

Martina Mlinarević izbačena s festivala u Čitluku: "Ko vas je** majmuni"

Uhapšeni vlasnik i kapetan broda na kojem su otrovani Italijani

Rudari ˝Stranjana˝ i dalje odbijaju napustiti jamu

Više od 53.500 državljana BiH dobilo boravišnu dozvolu u EU

Kina zove prosvjednike u Hong Kongu teroristima. Prijeti li novi Tiananmen?