TUZLARIJE - VIJESTI

27.02.2020. u 09:16 Broj citanja: 566
Završen dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara:
Razgovaralo se o sigurnosti, migrantima, negativnim ocjenama

Tuzlarije


U Ljubuškom je u periodu 25. i 26.02.2020. godine, održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara, odnosno direktora kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedenom sastanku je ispred Uprave policije MUP TK-a prisustvovao načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2019. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar 2020. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima kantonalnnih ministarstva unutrašnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period 2019. godine, a u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše se smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 195 (ili 1,21%), broj saobraćajnih nesreća za 1.722 (ili 6,64%), broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 15 (ili 16,30%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 418 (ili 2,80%).

Izneseni su statistički pokazatelji i za mjesec januar 2020. godine u odnosu na januar 2019. godine, te je evidentno povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 116 (ili 9,30%), broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 36 (ili 3,65%), broj saobraćajnih nesreća za 18 (ili 0,94%), dok je smanjen broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 2 (ili 28,57%) u odnosu na isti period 2019. godine.

Tuzlarije


Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, na sastanku je stavljen akcenat na problematiku migracija, te je naglašeno da je protekla 2019. godina bila u znaku migrantske krize zbog velikog priliva i boravka migranata na područjima Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

Prilivom velikog broja migranata na području Federacije Bosne i Hercegovine došlo je do narušavanja sigurnosne situacije, koja se ogledala u povećanom broju krivičnih djela počinjenih od strane migranata i to razbojništava, teških krađa, krađa, oštećenja tuđe stvari, ugrožavanja sigurnosti na štetu građana, kao i narušavanja javnog reda i mira, napada na policijske službenike, oštećenja tuđe stvari, masovnih tuča, nasilničkog ponašanja na područjima gore navedenih kantona.

Migranti nerijetko koriste određene slabosti sistema pa su nakon izvršenja krivičnih djela i privođenja uglavnom davali lažni identitete koji je teško provjeriti obzirom da se provjere vrše isključivo posredstvom zemalja iz kojih dolaze, a isti uglavnom navode da dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom kao što je Irak, Sirija i Afganistan. Navedeno predstavlja evidentan problem za policijske agencije obzirom da se utvrđivanje identiteta izvršioca krivičnih djela migranata vrši uglavnom na osnovu njihovog ličnog iskaza, daktiloskopiranja, te na osnovu DNK u slučaju izvršenja težih krivičnih djela, istakao je Zamjenik direktora FUP-e, Ensad Korman.

Pored navedenog na sastanku je napravljen osvrt na značajnije operativne akcije i aktivnosti koje su bile u predmet interesovanja javnosti u prehodnom periodu.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

- Kada je u pitanju problematika vezana za migrantsku krizu, u tekućoj 2020. godini može doći do narušavanja sigurnosne situacije na određenim područjima Federacije Bosni i Hercegovini, ukoliko nadležne institucije u Bosni i Hercegovini blagovremeno ne poduzmu adekvatne mjere i radnje u pogledu ulaska migranata sa istoka u BiH, jer postoji vjerovatnoća da će se početkom proljeća i dolaskom ljepšeg vremena priliv migranata ponovo povećati.

- Kao potpisnici Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužiteljstava u BiH, po pitanju migracija kao i drugih krivičnih djela, Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova nastavit će sa međusobnom kontinuiranom saradnjom, saradnjom sa ostalim agencijama za sprovedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnim tužilaštvima i sudovima, naročito u pogledu razmjene podataka, provjere i utvrđivanja identiteta, te drugim zakonom propisanim aktivnostima.

- Vezano za Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa, prava i obaveza Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a u vezi uspostave i održavanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu poduzet će se aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje, razvoj i održavanje sistema u pogledu angažovanja spoljnog saradnika koji će preuzeti navedene poslove, a koje troškove će snositi svi potpisnici sporazuma na temelju odredbi kojima je definisana navedena oblast. S tim u vezi, Federalna uprava policije je preuzela obavezu da do narednog sastanka prikupi svu potrebnu dokumentaciju na pripremi i provedbi kompletne procedure oko angažovanja spoljnog saradnika obzirom da se server nalazi u zgradi Federalne uprave policije.

- Učesnici sastanka su izrazili zabrinutost obzirom da je u posljednje vrijeme primjetan trend negativnog ocjenjivanja policijskih komesara, što uveliko utiče na efikasnost rada i nestabilnosti policijskog organa u obavljanju svojim primarnih zadataka u očuvanju sigurnosti.

- U pogledu nepopunjenosti upražnjenih radnih mjesta i nedostatku stručnog kadra u pojedinim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova pokrenuti inicijativu prema ministrima navedenih ministarstava i nadležnim Vladama, u cilju što skorijeg donošenja adekvatnih zaključaka u pogledu raspisivanja konkursnih procedura.

U konačnici donesen je zaključak da će se u narednom periodu intezivirati i jačati saradnja između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim linijama o oblastim rada navedenih institucija, u smislu održavanja redovnih sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona je bilo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, na kojem je pored direktora i policijskih komesara bila prisutna i predstavnica OHR-a.

Saopštenje Federalne uprave policije

(tuzlarije.net)               

 U Španjolskoj preminule 674 osobe
Najmanje preminulih u zadnjih devet dana
Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez:
Ispoštovati preporuke s kojima štitimo zdravlje stanovništva FBiH
Ima 500 bolničkih kreveta i prateću opremu na 6.000 m2
U Banju Luku stigao avion s mobilnom bolnicom

05.04.2020. u 16:57 Broj citanja: 350
Servisne informacije
.... i malo tuzlarija


Izgleda da će trebat stavljati detektore laži na mnoga mjesta. Ovih dana se masovno laže. Lažu ljudi gdje su i s kim bili, jesi li imali simptome ili nisu, jesu li bili s nekim u kontaktu s kim nisu trebali i sl. Nevjerovatno je koliko se laže, da je drugačije imali bi manje zaraženih.

OPŠIRNIJE


05.04.2020. u 14:53 Broj citanja: 1012
Prva pozitivna osoba na korona virus u Kalesiji


Kada su u pitanju gradovi i općine sa područja Tuzlanskog kantona, do sada su pozitivne osobe na korona virus registrovane u Tuzli, Srebreniku, Živinicama, Gračanici, Banovićima, Sapni, Lukavcu, i evo danas u Kalesiji. O prvom slučaju u Kalesiji govori dr. Muhamed Osmanović, direktora JZU Dom zdravlja Kalesija.

OPŠIRNIJE


05.04.2020. u 14:28 Broj citanja: 1689
U TK ukupno 68 zaraženih, 12 od jučer:
Šest uposlenika Klinike za ORL UKC-a Tuzla pozitivno na korona virus


TuzlarijeU toku jučerašnjeg dana testiran je 171 uzorak od kojih je 12 novih pozitivnih. Od toga je šest uposlenika UKC-a Tuzla, i to Klinike za ORL. Trenutno se radi dezinfekcija klinike i sve potrebne mjere.

OPŠIRNIJE


05.04.2020. u 14:26 Broj citanja: 1224
Saopštenje gradonačelnika Tuzle o današnjoj odluci Vlade Federacije BiH


Vlada Federacije je danas, 5.4.2020. stavila van snage Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. Federalnom minstarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE.

OPŠIRNIJE


05.04.2020. u 13:00 Broj citanja: 2472
U Tuzlanskom kantonu:
12 novih pozitivnih na korona virus


U toku noći urađeno je testiranje 171 uzorka, novih pozitivnih slučajeva imamo 12. Do sada je u TK ukupno 67 pozitivnih osoba. Od ovog broja 17 je hospitalizirano u UKC-u Tuzla, 5 osoba su hospitalizirane u Centru za srce ("Medical Institute Bayer"), jedna je u Brčkom, i 43 osobe su u kućnoj izolaciji.

OPŠIRNIJE


05.04.2020. u 11:47 Broj citanja: 431
Vlada FBiH preusmjerila 21 milion KM zdravstvu


TuzlarijeFederalno ministarstvo finansija je zaduženo da 21 milion KM s tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - kantonima i općinama usmjeri u tekuću rezervu Vlade FBiH, a Vlada FBiH će ova sredstva preusmjeriti na Federalno ministarstvo zdravstva za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa.

OPŠIRNIJE

OSTALE VIJESTI
Odluka o raspodjeli nižim nivoima vlasti stavljena van snage : Vlada FBiH preusmjerila 21 milion KM zdravstvu

Zaraženo šest uposlenika Klinike za bolesti uha, grla i nosa: U TK-u otkriveno 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom

Sve osobe iz karantina će biti testirane na koronavirus: Šeranić: Ničiji komfor nije iznad javnog zdravlja

VIDEO: Počinje isplata penzija, dozvoljen izlazak starijima: Krnjić penzionerima: Ne žurite, poštujte upute, držite distancu

VIDEO: Avionom iz Štokholma: 54 državljana BiH dolaze iz Danske, Švedske i Norveške

VIDEO: Položeno cvijeće na spomen-obilježja: Obilježavanje opsade Sarajeva

Glavno žarište i dalje savezna država New York: Rekordan broj u SAD-u: Za 24 sata od koronavirusa 1.340 umrlih

Prvi put od početka epidemije: U rimskoj bolnici više otpuštenih nego primljenih pacijenata

Prije 41 godinu: Na današnji dan Bosna postala prvak Evrope u košarci

Poslovodni odbor RTV FBiH: Obavještenje o programima RTV Federacije BiH

Tablica zaraženih, umrlih i izliječenih po državama - 5. travnja 2020.
U New Yorku prvi put broj mrtvih manji nego dan ranije
U Južnoj Koreji zbog koronavirusa organiziraju drive-in mise
Glavni vojni liječnik SAD-a: Slijedi teško razdoblje, slično 9/11 i Pearl Harbouru
Tajvanski odgovor na pandemiju bio je možda i najbolji na svijetu
U Italiji u jednom danu umrlo 525 osoba, u Britaniji više od 600
U polupraznom Jeruzalemu franjevci vjernicima dijelili maslinove grančice
U Srbiji u jednom danu skoro 300 novozaraženih, umrlo još 7 osoba
Novi šef laburista žestoko napao Johnsona zbog koronavirusa
U Velikoj Britaniji bi od koronavirusa moglo umrijeti između 7000 i 20.000 ljudi
I španjolska gripa imala je svoje teorije zavjere: "Strašno novo oružje rata"
Njemačka još nije dosegla vrhunac epidemije
Od koronavirusa je u svijetu umrlo više od 65.000 ljudi
Papa služio misu na Cvjetnicu u praznoj Bazilici svetog Petra
U Španjolskoj preminule 674 osobe, najmanje u zadnjih devet dana
Talijanski ministar zdravlja objavio plana oporavka
Europska unija će uskoro odobriti prodaju kukaca za prehranu ljudi
Iran u travnju nastavlja s gospodarskim aktivnostima niskog rizika
Bill Gates financira proizvodnju cjepiva iako će zbog toga izgubiti milijarde
U karanteni je i drugi migrantski logor u Grčkoj
SVAŠTARIJE

Najmanje 27 nestalih sa trajekta kod Solomona

U RS-u obavljena 94 testiranja, troje pozitivnih na koronavirus

Muškarac u Rusiji ubio pet ljudi

Zbog Trumpa se u SAD-u od koronavirusa može liječiti lijekovima koji nisu testirani

45 miliona ljudi na jugu Afrike suočava se s glađu:

KCUS: Testirano 90 uzoraka, dva pozitivna na koronavirus

Trump traži od Indije da počne izvoziti lijek koji bi mogao liječiti koronavirus

Čovjek koji je u Francuskoj nožem ubio dvoje ljudi je izbjeglica iz Sudana

SAD ima najviše oboljelih na svijetu, oglasio se Trump: Imat ćemo puno mrtvih

Čerkez: Velike grupe na izletištima, ponašajmo se ozbiljno