TUZLANSKI DOSJE

05.03.2018.
65 godina izdavaštva na RGGF:
Danas promocija dvije knjige autora Nedima Suljića

Rudarsko geološko – građevinski fakultet Tuzla (RGGF) i JU Bosanski kulturni centar TK organizatori su promocije dvije knjige autora prof. dr. sc. Nedima Suljića, dipl. ing. građ. pod nazivom “Potporne konstrukcije prema evrokodu” i “Hidrotehnika – riješeni zadaci i teorijske osnove”. Izdavač prve knjige je AGM Knjiga Beograd, a druge OFF – SET Tuzla. Promocija knjiga zakazana je za 5. mart u 17 časova, u maloj sali BKC-a.

Knjige su, između ostalog, izdate povodom početka obilježavanja 20. godišnjice Građevinskog odsjeka na Rudarsko geološkom – građevinskom fakultetu Tuzla.

- Knjiga “Potporne konstrukcije prema evrokodu” je, prema pisanjima recenzenata i drugi profesora sa građevinskih fakulteta, jedina knjiga u regionu bivše Jugoslavija koja obrađuje problematiku potpornih zidova i njihovih proračuna prema evropskim normativima. U ovom djelu se nalaze riješeni zadaci raznih tipova potpornih konstrukcija prema Eurokodu 7. Obim knjige je 317 strana, pojasnio je za Tuzlarije prof. Suljić.

Tuzlarije


Kada je u pitanju druga knjiga pod nazivom “Hidrotehnika – riješeni zadaci i teorijske osnove”, ona je obima 376 strana i u njoj se nalaze rješenja za školske zadatke.

- U ovoj knjizi, uz rezencije profesora sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta iz Novog Sada, ima tačno stotinu detaljno urađenih školskih zadataka iz oblasti hidrologije, statike fluida, kinematike i dinamike fludia, i tečenja u otvorenim kanalima, dodao je Suljić.

Prema riječima dr. sc. Kemala Gutića, dekana RGGF-a, ove godine ujedno se obilježava i veoma značaj jubilej na ovom fakultetu.

Tuzlarije


- Riječ je o 65 godina izdavačke djelatnosti na Rudarsko geološkom – građevinskom fakultetu Tuzla od početka njegovog osnivanja kao više škole, zatim Rudarskog fakulteta, potom Geološkog odsjeka građevine i dva odsjeka sigurnosti i pomoći bušiteljska eksploatacija. Promocija knjiga profesora Suljića je samo povod da promovišemo i ostale aktivnosti obzirom da je kroz naš fakultet prošlo oko 70 profesora. Do svojih znanja oni su morali napisati najmanje 3-4 knjige, što znači da fakultet posjeduje vlastitu zbirku od 150-200 različitih naslova. Tu je također i veoma bogat fundus sa naučno-istraživačkim radovima, kao i časopis odnosno glasnik našeg fakulteta - rekao je Gutić.

Prisutnima na promociji knjiga će se također predstaviti i početak rada novog doktorskog studija građevinarstva usmjerenja hidrotehnika, a biće najavljen i doktorski studij geologije na ovom fakultetu.

Planirana je i promocija projekta Erasmus + koji implementira Rudarsko geološko – građevinski fakultet Tuzla skupa sa univerzitetima iz Banjaluke, Novog Sada i Tirane.

Nakon promovisanja knjiga 5. marta, planiran je i kratki monolog studenta četvrte godine Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.

Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


S.P.

Priredio(la):                


Osmrtnicama ba