TUZLANSKI DOSJE

07.10.2021.
Gradsko vijeće Tuzla:
Informacija o konstituisanju Etičkog odbora Gradskog vijeća Tuzla

Tuzlarije
Foto: Arhiva


Dana 06.10.2021. godine, održana je konstituirajuća sjednica Etičkog odbora Gradskog vijeća Tuzla.

U skladu sa članom 16. Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla (“Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 03/12, 07/14) i (“Službeni glasnik Grada Tuzla” broj: 10/17. i 02/18), osim konstituisanja, donesen je Poslovnik o radu Etičkog odbora, te izabrani predsjednik i zamjenik predsjenika. Za predsjednicu Etičkog odbora izabrana je Sabiha Mujkanović -Mujačić, a za zamjenika predsjednika Nusret Muminović.

Nadležnost Etičkog odbora je da prati poštovanje Kodeksa ponašanja vijećnika i Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, vodi postupak po pojedinačnim prijedlozima i prijavama za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa, podnosi izvještaj Gradskom vijeću s preporukama i prijedlozima za izricanje sankcija, zbog povrede Kodeksa i ima druga ovlaštenja utvrđena Kodeksom .

Priredio(la): Grad Tuzla                


Osmrtnicama ba smrtovnice