Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Politika : Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
wolfofgreenforest
Nivo: Forumas sa iskustvom
ovjek je ovjeku grob
Registriran(a): 02-11-2007
Odgovori: 36
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegvini!
Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegvini!


Izetbegovieva vlast, od 2010. ponovo predvoena Zlatkom Lagumdijom - ZLOM! = Kadija te tui, kadija ti sudi! = Tamni vilajet! / SMRT TAMNOM VILAJETU! - SLOBODA BOSNI I HRCEGOVINI!

Tamnovilajetska sudska vlast samo masovno izvrava presude izvrne i zakonodavne vlasti, kojima a masovno kre ljudska prava i osnovne slobode u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno, najmasovnije na kugli ovozemaljskoj, s obzirom da je njihova zatita jedino u Bosni i Hercegovini ustavna odrednica, nadreena lokalnim zakonima (itaj: zakonodavcima i izvriocima im).

"Nepravde kraljeva umiru sa njima, dok nepravde zaknodvaca traju generacijama." Skapali su kraljevi zla, Miloevi, Izetbegovi i Tuman. Meutim, Izetbegovievi zakonodavci ne odustaju od realizacije cilja njegovog kvislinko-kriminanog projekta, tj.od bosnocida. Najistaknutiji meu njima je Zlatko Lagumija, Miner.

ta, uostalom, oekivati od sudske vlasti gdje je, npr., za sudije ustavnog suda jedni uvjet da to budu "istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda." Po tom kriteriju, npr., sutkinja toga suda je SDA-prvakinja, Seada Palavri. Naravno, ona e neupitno braniti (svoju!) izvrnu vlast po principu da ta vlast radi po zakonu koji je, naravno, obznanila (njezina) zkonodavna vlast. A to to je taj zakon neustavan, za ustavni sud je potpuno irelevantno.

Potom, Izetbegovieva vlast, od 2010. ponovo predvoena Zlatkom Lagumdijom - ZLOM, ne izvrava ni presude Evropskog suda za ljudska prava. S druge strane, u ime OUN-a i EU-e, Valentin Inzko i Peter Sorensen ire lai o bh-demokratiji (itaj: demonkratiji!) i, tako, bh-graanima onemoguavaju azilantsku zatitu od tamnovilajetskog terora.
_____________________________________________

Oslobaanje Bosne i Hercegvine mora zapoeti oslobaanjem politikih stranaka od njihovih vlastodraca - lidera i liderstava, koji uivaju na lovorikama genocida. Ti vlastodrci uveli su Bosnu i Hercegovinu u zavrnu fazu bosnocida, a ona predpostavlja instaliranje i odravanje ustavno-pravne anarhije, pod kojom su bh-graani bukvalno bez ikakve mogunosti da zatie ljudska prava i snovne slobode od nesnoljivog terora vlastodraca.

Stoga, zahtjevajmo od politiki stranaka da se oslobode vlastitih im vlastodraca i onemogue njihovo sudjelovanje na predstojeim izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno i u politikom i javnom ivotu uope. Zahtjevajmo to i od Valentina Inzka i Petera Sorensena.

U suprotnom, masovno izaimo na predstojee izbore i na izbornim listiima napiimo, samo: OHR BiH te EUD i EUSR u BiH
_______________________
Nomen Nescire

[Edited by wolfofgreenforest on 25-08-2014 at 09:51 GMT]

25-08-2014 at 09:50 | Ukljui u odgovor
oddodood
Nivo: Forumas sa iskustvom
Ubi nas glad za neznanjem!
Registriran(a): 15-03-2009
Odgovori: 136
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovini!

[Edited by oddodood on 25-09-2014 at 17:32 GMT]

25-09-2014 at 17:31 | Ukljui u odgovor
mustajbeg
Nivo: Forumski doajen
Bosnjak koji mrzi cetnike

Registriran(a): 15-10-2010
Lokacija: naci cu te sigurno-K
Odgovori: 1379
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

Tema ti je za, onako...

30-09-2014 at 20:18 | Ukljui u odgovor
Iamback
Nivo: Novi foruma
Volim ene pa i one vole mene

Registriran(a): 03-09-2014
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 27
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

tema je ko kita,
pa ta si oekivao od arijskih komunjara Tita ti

ovaj na napaeni yebeni narod u ovoj napaenoj yebenoj zemlji nikako da shvati tronacionalnu BH politiku, nema veze kako si se izjasnio na popisu, partizan, 'tica ili kamen, ako ti je ime bonjako ti si za sve druge i strane Bonjak i "e svi Turci tu i mali Mujo" sve ostale ideje, partije, elje i simpatije su samo razjedinjavanje bonjakog vitalnog interesa, kakav SDP, kakvi bakrai Ceri i ostala g***a, Bonjaka ima 55% u ovoj zemlji a to se uporno i zvijerski pokuava prikriti jer to mijenja cijelu stvar...
samo vi komunjare forsirajte neko kvazi jedinstvo, vidjeli ste to jedinstvo 15. Maja na Branskoj, pa 25. Maja na Kapiji, pa u Srebrenici itd. itd.

P.S. IDIOTI jedni ruite svaki napredak u ovoj dravi

01-10-2014 at 10:24 | Ukljui u odgovor
oddodood
Nivo: Forumas sa iskustvom
Ubi nas glad za neznanjem!
Registriran(a): 15-03-2009
Odgovori: 136
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

01-10-2014 at 13:51 | Ukljui u odgovor
oddodood
Nivo: Forumas sa iskustvom
Ubi nas glad za neznanjem!
Registriran(a): 15-03-2009
Odgovori: 136
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin

Smrt demonkratiji! - Sloboda demokratiji!

Mogui model borbe za oslobaanje Bosne i Hercegovine iz bosnocidnog zagrljaja kvislinko-kriminalnih bh-vlasti


I - Nevladin sektor i graani u Bosni i Hercegovini, ultimativno i neodgodivo trae od politikih stranaka/partija u Bosni i Hercegovini da - do 09. maja, 2016. godine - iz partijskih/stranakih organe odstrane:


(1) Svakog pojedinca, koji je obavljao bilo koju od stranakih funcija u ijednoj od stranaka koje su bile na vlasti ili u opoziciji od poetka 1990. do kraja 1995. godine;


(2) Svakog pojedinc, koji je u ime ijedne od stranaka koje su bile na vlast ili su bile u opoziciji od poetka 1990. do kraja 1995. godine, bio u parlamentarnoj, sudskoj, zakonodavnoj ili izvrnoj vlasti, na svakom od organizacionih nivoa te vlasti;


(3) Svakog pojedinca, koji je bio na ijednoj od vodeih pozicija u vojnim, sigurnosno-obavjetajnim, policijskim, medijskim, diplomatskim, ekonomskim, finansijskim, upravnim, administrativnim, kulturnim, naunim, obrazovno-odgojnim, zdravstvenim, penzionim, socijalnim, humanitarnim i drugim strukturama, koje su egzistirale na tlu Bosne i Hercegovine i u inozemstvu u periodu od poetka 1990. do kraja 1995. godine.


II - Takoer, nevladin sektor i graani u Bosni i Hercegovini, ultimativno i neodgodivo trae od politikih stranaka/partija u Bosni i Hercegovini da - do 09. maja, 2016. godine:


(1) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o trajnoj zabrani osnivanja i registriranja u BiH-i nacionalistiko-fanatikih i drugih teroristikih stranaka/partija;


(2) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o trajnoj zabrani osnivanja i registriranja u BiH-i stranaka/partija od strane, u I-(1)(2)(3) tretiranih pojedinaca, kao i trajnoj zabrani sudjelovanja tih pojedinaca u sudskoj, zakonodavnoj i izvrnoj vlasti u BiH-i i u svim dravnim strukturama i drutvenim institucijama za koje je, na svim nivoima u BiH-i, ta vlast neposredno odgovorna;


(3) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o sudjelovanja u sudskoj, zakonodavnoj i izvrnoj vlasti, kao i na vodeim pozicijama na svim nivoima u BiH-i, za koje je ta vlast neposredno odgovorna, najmanje 15% mlaih od 30 godina i 51% mlaih od 51 godine;


(4) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o sudjelovanja u parlamentarnoj, sudskoj, zakonodavnoj i izvrnoj vlasti, kao i na vodeim pozicijama na svim nivoima u BiH-i, za koje je ta vlast neposredno odgovorna, najmanje 49% ena;


(5) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o izborima u Bosni i Hercegovini, koji nije zasnovan na pretpostavkama koje generiraju diskriminaciju, a u skladu sa Aneksom 4. lan II: Ljudska prava i temeljne slobode Ustava Bosne i Hercegovine;


(6) Saine, dostave u proceduru i osiguraju usvajanje Zakona o izborima u Bosni i Hercegovini, koji e omoguiti pravo glasa djeci sa napunjenih 15 godina ivota.


III - Potom:


(1) Nevladin sektor i graani u Bosni i Hercegovini, ultimativno i neodgodivo trae od OHR-a u BiH-i i DEU&EUSR-a u BiH da ih u iskreno i efektivno podre u realizaciji ovih zahtjeva;


(2) U suprotnom, zahtijevat e se promjene lidera i liderstava u njima, odnosno i zatvaranje kancelarija ukoliko budu ignorirale ove zahtjeve.


IV - Ukoliko politike stranke/partije u Bosni i Hercegovini ne ispune upuene im zahtjeve, na lokalnim izborima u BiH-i, 2016. godine, uinimo sljedee:


(1) Masovno izaimo na izbore, vlastitim potpisom oznaimo izborni listi i na njemu napiimo: "Glasam za Valentina Inzka i Lars-Gunnar Wigemarka." Neka OUN-a i EU-a znaju da znamo ko je lider u ubijanju Bosne i Hercegovine, tj. u BOSNOCIDU. A tzv. domai lideri su samo njihova politika - kvislinko-kriminalna! - kopilad.


V Poto je Bosna i Hercegovina vrsto u zagrljaju najbosnocidnijeg dvora od njenog postojanja, svjesni da je borma za njen opstanak globalnog karaktera, posljednji mirni pokuaj da se vlasti i vlastodrci u Bosni i Hercegovini demokratiziraju i, tako, omogui dravi evropska budunost, jeste:

(1) Organiziran put reprezentativnog (masovnog!) uzorka bh-dravljana ka Berlinu. Odakle je bh-tragedija zapoela, tu neka se i zavri. To je, izgleda, jedini legalan i legitiman nain da Zid berlinski definitivno nestane u tamnom vrtlogu historije. Uvjeren sam ovo nam je i obaveza: bosanskohercegovaka, balkanska, evropska, globalna ljudska!

_________________________________________________________

Sve aktivnosti pratio bi kvalitetno planiran, organiziran i izvravan pritisak nevladinog sektora i graana u Bosni i Hercegovini, teino ispoljen pred politikim sreditima, sreditima sudske, zakonodavne i izvrne vlasti u BiH. Od ega nisu izuzeti ni OHR i DEU&EUSR.

_________________________________________________________


Ovo je mogui model i otvoren je za kvalitetne dorade i nove prijedloge.

_________________________________________________________


SMRT DEMONKRATIJI! SLOBODA DEMOKRATIJI!

22-01-2016 at 17:03 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 7
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: Amra984, car, dana, Grofica, Matija76, Mirza, potpetice, rima, teacher
FORUM : Politika : Smrt tamnom vilajetu! - Sloboda Bosni i Hercegovin New Topic Post ReplyNiste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice