Info: Svi posjetioci foruma su obavezni da poštuju forumska pravila.


FORUM : Ekonomija : Posao
Strana: 1 2 3 4 5 6
New Topic Post Reply
Pošiljalac Poruka
insideOfMe
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 07-02-2007
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 51
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Tehnomarket - Prodavač
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55091

Tasali group - Komercijalista
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55261

Sensi-Tours d.o.o. / Carpisa - Stručni saradnik za finansijske poslove i analizu
http://posao.ba/job.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&jobID=55229

Ima još poslova na posao.ba za našu regiju, pogledajte:
http://posao.ba/findJobs.php?user=fa9768a4e00c4fb2e8c42fb55f69c19e&next=10
 


mala je razlika
26-05-2011 at 15:02 | Uključi u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20620
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Kucni majstor, Brcko

http://www.posao.ba/job.php?jobID=55913

01-07-2011 at 09:31 | Uključi u odgovor
Lacky Luck
Nivo: Forumas sa iskustvom
Sexualni Napasnik!!!

Registriran(a): 29-07-2011
Lokacija: Tuzla - Iraq
Odgovori: 245
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

citat:
insideOfMe wrote:
Pozdrav svima,

malo sam potrazio i vidim nema teme za posao pa posto svako jutro citam neka od dnevnih novinskih listova koja reklamiraju poslove, a i pratim neke od site-ova za posao rekoh zasto da ne otvorim ovu temu koja je uvijek aktuelna.
KOntam da ce tema biti korisna kada bi se bar jedna osoba zaposlila,a da je za oglas vidila ovdje.

Zivili


Ovo je zaista forum s najslabije razvijenim dijelom za posao

Forum na kojem sam ja Supermoderator ima taj dio foruma najrazvieniji, doduse ja sam taj koji je to napravio tako, ali se vremenom skupila dobra ekipa i zajedno smo izgradili nesto prepoznatljivo!!!

Zaista
29-07-2011 at 22:02 | Uključi u odgovor
Shaban
Nivo: Moderator podforuma
Taxirat

Registriran(a): 17-01-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 12510
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

E ovo je posao
Konkurs za posao
Traže se muškarci koji će raditi kao bordel-inspektori!

Jedna je australska firma raspisala konkurs u kojem traži muškarce koji će raditi kao bordel-inspektori. Njihov posao bi bio posjećivanje mjesta za koje se sumnja da ilegalno nude usluge seksa, a i sami bi morali biti spremni na seks kako bi imali čvrst dokaz!

Konkurs za posao objavljen je u Sydneyju u oglasniku My Career, a tamo je navedeno da se traže muškarci za bordel-inspektora.

Nudi se godišnja plaća od 70.000 dolara, a od muškaraca koji se prijave za posao traži se da nisi u braku i da su samci, a sve zato kako bi bili spremni na seks, sa zaštitom naravno, sa prostitutkama u svrhu pribavljanja čvrstih dokaza za sud, piše news.msn.co.nz.

Nije nikakvo iznenađenje da se na ovaj oglas javilo mnogo muškaraca koji traže posao, prenosi Hot.

'Već imamo stotinje prijava, ovo je definitivno popularan posao, ovo je savršen posao za muškarca', rekao je Lachlan Jarvis iz istražiteljske i forenzička grupacija Lyonswood koja je i raspisala konkurs za posao.(Vijesti.ba)

02-02-2012 at 15:19 | Uključi u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20620
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Ko se ono raspitivao za posao komunalnog redara? Bas me zanima hoce li se prijaviti.

Komunalni redar- referent u Općinsku službu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik


Broj: 02-34-3-275/12
Sapna: 01.02.2012. godine


Na osnovu člana 23. Zakona namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/05), Općinski načelnik, raspisuje:


JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme


1. Komunalni redar- referent u Općinsku službu za prostorno uređenje, geodetske, imovinskopravne poslove, poduzetništvo i finansije ........................................... 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
- prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu o čemu sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i druge dokaze koji mogi poslužiti za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanje prekršajnih naloga,
- obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz općinske Odluke o komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,
- upozorava pismeno i usmeno pravna i fizička lica na ponašanja u skladu s propisima i uputama komunalnog inspektora,
- prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnog inspektora,
- obavlja i druge stručno-operativne poslove po nalogu pomoćnika načelnika,
- obavlja po potrebi poslove upravljanja motornim vozilom i stara se o njegovom pravilnom korištenju i održavanju.


Uslovi za obavljanje poslova


Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima uprave državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- SSS- IVstepen stručne spreme tehničkog smjera
- položen stručni ispit
- najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene škole
- položen vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računara


Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove prijave lične karte,
2. izvod iz matečine knjige rođenih,
3. svjedočanstvo o završenoj školi,
4. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6. dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije,
7. dokaz o poznavnju rada na računaru,
8. ovjerenu izjavu kandidata da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
9. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Kandidati koji imaju navršen radni staž, a nisu položili stručni upravni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organe državne službe.
Izabrani kandidat je dužan naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije stupanja na rad.


Prijavu i sve tražene dokumente (orginal ili ovjerene kopije) treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Općina Sapna, ulica 206. Viteške brigade bb 75 411 Sapna, sa nazakom “Za javni oglas”. Nepotpune o neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Detalji o radnom mjestu

Kategorija posla: Administracija
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Vrsta radnog odnosa: Neodređeno vrijeme
Broj radnih mjesta: 1

Lokacija radnog mjesta

Adresa: ulica 206. Viteške brigade bb 75 411, Sapna
Država: Bosna i Hercegovina

Datum isteka oglasa
18.2.2012.

08-02-2012 at 00:46 | Uključi u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20620
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Ono, ko fol konkurs

Administrator u Odjeljenju za pravne poslove

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Obala Kulna bana 8. 71000 Sarajevo, BiH
Direkcija Tuzla. Aleja Alije lzetbegovića 29, 75000 Tuzla, BiH
tel: +387 35 361 000, fax: +387 35 251 621

Na osnovu člana 5 Pravilnika o radu, člana 5 Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donio generalni direktor, raspisuje se:


JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenlka na radno mjesto administrator u Odjeljenju za pravne poslove Direkcije Tuzla


U Direkciji Tuzla u Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse - Odjeljenje za pravne poslove zasnovat će se radni odnos sa jednim zaposlenikom na radno mjesto administrator na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Administrator će obavljati slijedeće poslove:

Vodi evidenciju sudskih predmeta,
Obavlja popis akata koji se nalaze u spisu, a po okončanju postupka arhivira predmete,
Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme


POSEBNI USLOV1:

Završena srednja stručna sprema IV stepen (gimnazija, srednja upravna škola)
6 mjeseci radnog iskustva
Da poznaje rad na računarima


Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i opće uslove i to:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Da je stariji od 18 godina


Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci
Svjedočanstvo o završenom IV razredu srednje škole
Diplomu o završenoj srednjoj školi
Dokaz o radnom iskustvu (radno iskustvo se dokazuje potvrdom o radnom iskustvu u kojoj su navedeni poslovi koje je obavljao)
Dokaz o poznavanju rada na računaru


Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporučeno putem pošte na adresu:


Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Direkcija Tuzla
Aleja Allje Izetbegovića 29
75000 TUZLA

http://www.zaposlime.ba/Posao/186

16-02-2012 at 10:55 | Uključi u odgovor
RUŽMARIN
Nivo: Novi forumaš
volim ljude, priradu itd.

Registriran(a): 19-12-2011
Lokacija: Omiš
Odgovori: 25
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Tko je zainteresiran za prodaju turističkih aražmana ?

11-04-2012 at 22:22 | Uključi u odgovor
daleko
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 28-11-2009
Odgovori: 328
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Samo da se zna:

"Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona obavještava kandidate koji su aplicirali na Konkurs za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, da se intervjui koji su zakazani u terminu od 21.-24.8.2012. odgađaju do daljnjeg radi velikog broja pristiglih aplikacija i predmeta. Ministarstvo će blagovremeno obavijestiti javnost o vremenu novog termina održavanja intervjua u školama"

Kako ba, pa u saopŠtĆenjima prije otvaranja konkursa govorili ste da očekujete oko 50000 aplikacija!!
Alaj ste se spremili i organizovali, do JAJA!
Još tragičnije da bude,
slušam onu n'aku savjetnicu ministrice za obrazovanje prije par dana koja kaže da ona nema pojma kako će se sve to izorganizovati sa svim tim aplikacijama i prijavama !
A sve nekakvi qrci palci za obrazovanje, mr. sci, savjetnici.....
Nedaj Bože nikom.

Ništa, prolongirajte početak školske godine još jedno mjesec dana, nadoknadiće se u ljeto 2013. isto ko i ove godine što se nadoknadi

17-08-2012 at 16:21 | Uključi u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20620
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

Trazi se 50 do 70 tekstilnih radnika sa radnim iskustvom i po jedan tekstilni inzinjer, tehnicki rukovodilac i rukovodilac sivaone.

Firma Jamaha Prom Zivinice. Mozete ih naci na FB.

05-09-2012 at 22:01 | Uključi u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20620
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Posao

DRUŠTVO "ALMA-RAS"d.o.o OLOVO - PODRUŽNICA SREBRENICA

-ŠIVACI TEKSTILA..20 IZVRSILACA
-PREDNOST IMAJU OSOBE KOJE SU POVRATNICI
-MOGUĆNOST PREKVALIFIKACIJE ZA OSOBE KOJE NISU OVOG PROFILA ZANIMANJA

21-10-2012 at 22:13 | Uključi u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 61
Skriveni clanovi: 0
Aktivni članovi: 0
Sretan rođendan: borbeni, dobar u dusi, eeta, mata, megi, Miladije City, senad_z
FORUM : Ekonomija : Posao New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja forumaša u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright © 2001 STRING