Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Tuzlarije : 8.mart Dan zena
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
tuba
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 02-06-2006
Odgovori: 17436
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

Svim bicima zhenske vjeroispovijesti a i onima koji se tako osjecaju zhelim sretan Dan Zhena.

08-03-2010 at 04:22 | Ukljui u odgovor
laly
Nivo: Forumski doajen
Don't Let Me Be Misunderstood

Registriran(a): 19-11-2005
Lokacija: Wudang
Odgovori: 39084
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

"Oni koji su se svojom au pred licem oveanstva obavezali na osloboenje, ne smeju dopustiti da cela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osuena na ropstvo. Onaj ko eli dopustiti tlaenje radnika od strane kapitalista, dopustie i tlaenje ene od mukarca; a ona e ostati potlaena sve dok ekonomski ne bude nezavisna. Jedan od nezaobilaznih uslova za ovo osloboenje i nezavisnost je rad. Ukoiko je cilj da ena postane slobodno ljudsko bie, onda enama ne treba oduzimati rad, niti skraivati njihovo radno vreme, a ni ograniavati oblasti u kojima ene mogu raditi, osim u nekim sasvim retkim sluajevima.
Klara Cetkin borila se za ekonomsku nezavisnost radnica i svih ena uopte. S tim u vezi bilo je i pravo na jednake plate za isti posao, pravo na organizovanje u sindikate i interesne saveze, kao i pravo na ustanove za brigu o deci. Istovremeno enama je trebalo biti dodeljeno jednako politiko pravo kao mukarcima. Kasnije se sa jednakom ustrinom zalagala za osvajanje prava glasa, tako da je ovaj zahtev preuzet u program socijademokratske pratije. Internacionalni dan ena koji je po prvi put uveden 1911. godine povezuje se sa Cetkinovom.

Istovremeno, Cetkinova se zalagala za poboljanje uloge i poloaja ena u porodici. Do tada je ivot ene stajao pod znakom potiskivanja od strane porodice. S tim u vezi brak dve osobe trebalo bi postaviti na temelje meusobnog dopunjavanja i potpomaganja. Oba roditelja bila su odgovorna za odgoj dece, a odgoj sam trebao bi biti osloboen od stereotipa uloga polova.

"Kako mukarac i ena pripadaju jedno s drugim pri stvaranju deteta, tako i pripadaju jedno s drugim pri odgoju deteta, jer odgoj je drugo stvaranje deteta i u mnogo sluajeva i vaniji deo stvaranja deteta, a kasnije oveka. [...] S tim u vezi, htela bih sasvim jasno naglasiti dunost roditelja, da svoje devojice i deake ne odgajaju sa predrasudama, koje kau da postoje poslovi koji su nedostojni mukarca, ali odgovaraju enama. Devojice i deaci treba da obavljaju sve poslove koje za njih donosi domainstvo sa jednakom spretnou i zadovoljstvom.

Cetkinova je odobravala razvod braka, slobodnu ljubav i prekid trudnoe, kao privatne i line odluke, te se zalagala protiv dvostrukog morala. Ona sama 1900. godine udala se za 18 godina mlaeg pesnika i slikara Fridriha Cundela i ivela je zajedno sa njim i svoja dva sina u tutgartu.
DAN ENA 8. MART

Roen na prijelomu stoljea, u vrijeme velikog industrijskog napretka ali i velikih turbulencija, kriza i radikalnih ideologija, Meunarodni je Dan ena, pokazalo se, nosio u sebi korijene protesta i politikog aktivizma koji e postati nezaobilazni oblici drutvenog ivota.

Godine koje su prethodile povijesnoj 1910. obiljeila je snana spolna segregacija i mali postotak zaposlenih ena u industrijski razvijenim zemljama. One koje su bile zaposlene mahom su radile u tekstilnoj industriji, manufakturi i kao pomono osoblje u kuanstvima. Radile su u vrlo loim uvjetima i za iznimno male nadnice.

U isto vrijeme industriju pogaaju velike krize. Udruenja radnica koja nisu pripadala sindikatima nala su se u nezavidnoj poziciji dok su sindikati sve vie jaali.

U Europi, Velikoj Britaniji, Americi i u neto manjem obimu Australiji, ene sve vie lobiraju za svoje pravo glasa. Ta borba kao da je potisnula sve druge aspekte ivota ena i nove, revolucionarne promjene dale su se naslutiti.

1903, SAD Sindikati i nezavisna enska udruenja koja su takoer podravala ensko pravo glasa, osnivaju Ligu enskih sindikata (Women's Trade Union League) kako bi pomogle radnicama u politikom i ekonomskom osnaivanju. Bilo je to jo uvijek vrijeme tekih radnih uvjeta i siromatva.

1908, SAD - Zadnje nedjelje u veljai 1908. godine, amerike socijalistkinje obiljeavaju prvi Dan ena organiziravi velike demonstracije. Trae da se enama omogui ne samo pravo glasa nego da se ostvare i njihova politika i ekonomska prava. Slijedee je godine u demonstracijama na Mannhatnu sudjelovalo 2.000 ljudi.

1909, SAD - Te su godine radnice zaposlene u tekstilnoj industriji organizirale generalni trajk. Oko 30.000 radnica trinaest je tjedana trajkalo za bolju plau i bolje uvjete rada. Liga enskih sindikata platila je jamevinu za uhiene i financijski potpomogla trajkaki fond.

1910, SAD, - Dan ena prihvatile su socijalistkinje i feministice diljem SAD.

1910, Kopenhagen - Izaslanstvo Sindikata prisustvuje Drugoj meunarodnoj konferenciji socijalistkinja u Kopenhagenu s namjerom da predloi Dan ena kao meunarodni praznik.

U to je vrijeme Njemaka socijalistika partija, koja je snano zagovarala pravo glasa za ene, imala veliki utjecaj na meunarodni socijalistiki pokret, osobito Clara Zetkin. Potaknuta dogaanjima i akcijama amerikih radnica ona je uobliila zahtjev za obiljeavanjem jednog dana u godini kada bi ene lobirale za svoje interese. Na Konferenciji je sudjelovalo preko stotinu ena iz 17 zemalja, predstavnica sindikata, socijalistikih partija, klubova radnica, te tri ene koje su bile izabrane u Finski parlament. Prijedlog Clare Zetkin jednoglasno je usvojen a rezultat je obiljeavanje Dana ena.

Na Konferenciji je ponovno potvrena vanost prava glasa za ene i to onog koji nee biti utemeljen na vlasnikim pravima. Neki su socijalisti, naime, drali da bi se pravo glasa za ene lake ostvarilo preko ostvarivanja vlasnikih prava dok su se drugi, meu kojima su Njemica Clara Zetkin i Ruskinja Alexandra Kollontai, borili da ostvarivanje tog prava bude neizostavan i zaseban dio socijalistikog programa.

Zatraeno je i univerzalno pravo glasa za sve odrasle ene i mukarce. Jedna od odluka konferencije je i da se noni rad proglasi tetnim za zdravlje ena. Tomu su se usprotivile radnice iz vedske i Danske kojima je, kako su tvrdile, upravo noni rad neophodan izvor prihoda. Zatraeno je i da se prava udanih majki izjednae sa pravima samohranih, za to se estoko borila Alexandra Kollontai, no njezini napori nisu urodili plodom.

1911. Kao rezultat odluka u Kopenhagenu , Dan ena obiljeen je prvi puta 19. 03. i to u Austriji, Danskoj, Njemakoj i vicarskoj. Slavilo ga je vie od milijun ena i mukaraca. Zahtijevali su ne samo pravo glasa za ene nego i omoguavanje prava na rad, profesionalno usavravanje i ukidanje spolne diskriminacije

Ni tjedan dana kasnije 25. 03. 1911. u traginom je poaru u New Yorku poginulo vie od 140 radnica, uglavnom talijanskih i idovskih imigrantica. Dogaaj koji je bio posljedica loih radnih uvjeta imat e snaan utjecaj na radno zakonodavstvo Sjedinjenih Amerikih Drava.

1913.-1914, Rusija Kao dio mirovnog pokreta koji je poeo djelovati u sumrak Prvog svjetskog rata, Ruskinje su po prvi put obiljeile Dan ena i to zadnje nedjelje u veljai 1913. godine. Drugdje se u Europi Dan ena slavio na sam 8. ili oko 8. marta, bilo kao antiratni prosvjed bilo kao izraz solidarnosti enama Rusije.

1917, Rusija Rusija je ostala bez 2 milijuna svojih vojnika. Ruskinje ponovno biraju zadnju nedjelju veljae za obiljeavanje Dana ena i zahtijevaju pravo na kruh i mir. Politiki vrh Rusije pokuao je sprijeiti prosvjed no ene su svejedno krenule. Ostalo je povijest

etiri dana poslije ruski je car je abdicirao a privremena vlada zagarantirala enama pravo glasa. Ta je povijesna nedjelja, po julijane om kalendaru koji je bio u upotrebi u Rusiji, pala na 23. 02 a po gregorijanskom, koji se inae koristio, na 8. 03, uzeta kao dan kada e se u cijelom svijetu obiljeavati meunarodni praznik - Dan ena.

Drage moje, svaki dan dok radimo, dok imamo jednaka prava nas je dan. Danas se posvetite svim onim zenama koja nemaju ista prava kao mi.

08-03-2010 at 07:27 | Ukljui u odgovor
medic
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 15-09-2002
Odgovori: 3999
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

citat:
tuba wrote:
Svim bicima zhenske vjeroispovijesti a i onima koji se tako osjecaju zhelim sretan Dan Zhena.
Hvala Tuba. 


08-03-2010 at 08:01 | Ukljui u odgovor
click_me
Nivo: Forumski doajen
Administrator

Registriran(a): 30-04-2004
Lokacija: 2-zla-4-ever
Odgovori: 6593
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena - asd
Bez chatanja molim

Sretan 8. mart !!!


08-03-2010 at 08:16 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

ene srean vam 8.mart. Evo malog podsjeanja zato se 8. mart obiljeava kao "Dan ena".
Ideja za obiljeavanjem meunarodnog dana ena pojavila se prvi put poetkom 20. stoljea u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je esto dovodila do protesta zbog loih radnih uvjeta. ene zaposlene u industriji odjee i tekstila su javno demonstrirale 8. oujka 1857. u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loih radnih uvjeta i niskih plaa. Demonstracije je rastjerala policija. Te iste ene su osnovale sindikat dva mjeseca kasnije.

Protesti 8. oujka dogaali su se i slijedeih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada je 15.000 ena mariralo kroz New York traei krae radno vrijeme, bolje plae i pravo glasa. Godine 1910. prva meunarodna enska konferencija bila je odrana u Kopenhagenu u organizaciji Socijalistike Internacionale te ustanovila 'Meunarodni dan ena' na prijedlog slavne njemake socijalistice Clare Zetkin. Slijedee godine je Meunarodni dan ena obiljeen od preko milijun ljudi u Austriji, Danskoj, Njemakoj i vicarskoj. Ti dogaaji su koincidirali s poarom u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku, nakon koga su slabe mjere sigurnosti na radu okrivljene za veliki broj rtava. U poetku prvog svjetskog rata ene irom Europe su 8. oujka 1913. odrale demonstracije za mir.

Demonstracije povodom Meunarodnog dana ena u Rusiji bile su prvi stadij ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije, boljevika feminstkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Lenjina da 8. oujka postane dravni praznik, i tokom sovjetskog razdoblja se koristio za obiljeavanje "herojstva radnica".

Meutim, u mnogim komunistikim dravama taj je praznik izgubio svoju ideoloku osnovu i postao prilika mukarcima za iskazivanje ljubavi i potovanja prema pripadnicama suprotnog spola, posluivi kao svojevrsni amalgam Majinog dana i Valentinova u zapadnim dravama.

U ehoslovakoj se Dan ena za vrijeme komunistikog reima pretvorio u parodiju, te je ukinut nakon barunaste revolucije. U Maarskoj je, pak, obiaj poklanjanja cvijea enama zadrao i nakon pada komunizma.

08-03-2010 at 09:43 | Ukljui u odgovor
Rodjeni
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 30-11-2006
Lokacija: Diva Grabovica
Odgovori: 8284
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

Zenturace sretan vam ovaj dan i nijedan drugi

08-03-2010 at 12:16 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

citat:
laly wrote:
...Drage moje, svaki dan dok radimo, dok imamo jednaka prava nas je dan...

Ja bih dodala : potrudite se da tako i ostane.
08-03-2010 at 13:28 | Ukljui u odgovor
lola
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 11-12-2003
Lokacija: Slo&CH
Odgovori: 9851
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

estitke za 8. Mart

Aidatuzla, ajsha, ANABELA, anaMi, andjela, Baby1, bajadera, Bambi, Bina52, cesarica, cica, Cope girl, crvena jagoda, Dalila, Dea, Denci, Drugarica, Deny, Elica, grofica, Golubica Gacanerica, halosvabija, hana1, Havaji, hurija, jelenadoboj, KUMA, laly, lea_omeragic, Lija-lisica, luzerka, madam, Mama starka,URL=http://img689.imageshack.us/i/8mart0111.jpg/]Matea, Mela77, mima, mimaaa, Mostarka, mrka, mrkica, Nela, nevenkagaragic, Lida, nadi, Nora, oktobar91, putujuca, sejla, senzualna, Shiva, skorpija, soraya, statebriga sunce, Tanitha, Vodolija, Vulkan1, XMRVICAxTZ, zara, Zoja

08-03-2010 at 16:25 | Ukljui u odgovor
cica
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 12-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 18418
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

citat:
lola wrote:
estitke za 8. Mart

Aidatuzla, ajsha, ANABELA, anaMi, andjela, Baby1, bajadera, Bambi, Bina52, cesarica, cica, Cope girl, crvena jagoda, Dalila, Dea, Denci, Drugarica, Deny, Elica, grofica, Golubica Gacanerica, halosvabija, hana1, Havaji, hurija, jelenadoboj, KUMA, laly, lea_omeragic, Lija-lisica, luzerka, madam, Mama starka,URL=http://img689.imageshack.us/i/8mart0111.jpg/]Matea, Mela77, mima, mimaaa, Mostarka, mrka, mrkica, Nela, nevenkagaragic, Lida, nadi, Nora, oktobar91, putujuca, sejla, senzualna, Shiva, skorpija, soraya, statebriga sunce, Tanitha, Vodolija, Vulkan1, XMRVICAxTZ, zara, ZojaHvala Lola
08-03-2010 at 16:49 | Ukljui u odgovor
Bambi
Nivo: Forumski doajen
since 1974

Registriran(a): 08-01-2003
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 20623
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 8.mart Dan zena
Bez chatanja molim

Drage zene, sretan 8 mart

08-03-2010 at 19:34 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 14
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: amriiich, brk, elation, fenjer, hey yo, Mama, MrBean, nani25, nessoooo, oliva, Pumpkinseed, roletar, roletar1990
FORUM : Tuzlarije : 8.mart Dan zena New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice