Info: Ovo nije bogomolja, ovo je samo forum, ovdje ne vaze pravila ponasanja kao za njih ali je uljudnost i tolerancija pozeljna. Ovdje se raspravlja o religijama i filozofiji, ali forum nije vjerski ni filozofski i ne pripada ni jednoj religiji, ni jednoj filozofiji.


FORUM : Religija i filozofija : Mjesto za religijske rasprave
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Mjesto za religijske rasprave

Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijedei nain:
"On je nebesa i Zemlju iz niega stvorio!"
(Al-An'am, 101)

Ova kur'anska injenica je u potpunom skladu sa suvremenim naunim otkriima. Definitivan zakljuak do kojeg je danas dola moderna astrofizika upuuje na injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom
Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz niega,
eksplozijom samo jedne take prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je
ujedno i jedino nauno objanjenje nastanka i poetka kosmosa, koja je prihvaena
od strane svih naunih krugova.
Prije Big Banga nije postojalo nita zvano materija. Materija, energija i vrijeme
stvoreni su u jednom nepostojanju koje se moe definirati kao apsolutno
metafiziko okruenje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa ak ni vremena.
O ovoj ogromnoj injenici i otkriu, do kojeg je dola moderna fizika, Kur'an
nas je obavijestio prije 1400 godina.

Veoma osjetljivi skeneri Cobe satelita, kojeg je 1992. godine NASA poslala u svemir,
registrirali su radijaciju za koju se pretpostavlja da predstavlja ostatak od Big Banga.
Ovo otkrie je posluilo kao dokaz teorije Big Bang koja predstavlja nauno objanjenje
injenice da je svemir nastao iz niega.


U Kur'an-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14
stoljea, u periodu kada jo nije bila razvijena astronomija, ovako se govori o irenju kosmosa:
"Mi smo nebo moi Svojoj sazdali, i Mi smo,
uistinu, oni koji ga ire."
(Az-Zariyat, 47)
Rije "nebo", koja se spominje u aktualnom
ajetu, na mnogo mjesta u Kur'anu koristi se u
znaenjima svemira i vasione. I u ovom sluaju upotrijebljena je u istom znaenju. Kur'an je, dakle, ve obznanio da se kosmos iri, a to je injenica do koje je danas dola i nauka.
U naunom svijetu je do poetka 20. stoljea
preovladavalo jedno miljenje u smislu da "kosmos ima jednu statinu, nepokretnu strukturu i da potie iz vjenosti".
Meutim, istrage provedene uz pomo suvremene tehnologije,izvianja i prorauni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj
poetak i da se konstantno "iri".
Ruski fiziar Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog Georges Lemaitre poetkom ovog stoljea teoretski su proraunali da je kosmos u stalnom pokretu i da se iri.
Ova injenica je, takoer, i dokazana odreenim posmatranjima provedenim 1929. godine. Ameriki astronom Edwin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomo ogromnog teleskopa, otkrio da su zvijezde i galaksije
u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A
kosmos, u kojem se sve konstantno udaljava jedno od drugoga, dolazi u znaenju kosmosa "koji se iri".
injenica da se kosmos nalazi u stalnom irenju svoju kategorinost e postii, takoer, i kroz osmatranja provedena narednih godina. Meutim, ova kategorina injenica je stoljeima prije saopena kroz Kur'an i to u takvom historijskom periodu kada nijedan ovjek o tome nije apsolutno posjedovao ni priblina znanja. Poto je Kur'an rije Allaha, Stvoritelja i Gospodara
cijelog kosmosa i svih znanja.


Jedan od kur'anskih podataka o pitanju kosmosa je i podatak da je nebeski svod sazdan od sedam spratova.
"On je za vas sve to postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna." (Al-Baqarah, 29)
"Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo jo maglina bilo... Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio ta e se u svakom nebu nalaziti..." (Fussilat, 11-12)
Kao to se rije "nebesa" u Kur'anu koristi u znaenju cijelog kosmosa, isto tako se koristi i u bukvalnom znaenju nebeskog svoda. Kada se rije shvati u ovom znaenju, proistie da je nebeski svod, odnosno atmosfera, sainjena od sedam slojeva.
Zemlja posjeduje sve uvjete potrebne za ivot na njoj. Jedan od uvjeta za odranje
ivota je i atmosfera, koja ima specijalnu
ulogu zatite ivih bia. Danas je poznato da
je atmosfera sainjena od slojeva nanizanih
jedan iznad drugog. Isto kao to je to i u
Kur'anu istaknuto, atmosfera se sastoji tano
od sedam slojeva. Nedvojbeno, ovo je jedna
u nizu kur'anskih mudiza.
Upravo je danas i sa naunog aspekta poznato da se atmosfera sastoji od razliitih slojeva naslaganih jedan na drugi. Povrh svega, broj osnovnih slojeva je, ba kao to je to i u Kur'anu naglaeno, sedam. U naunim izvorima se ovo pitanje objanjava na slijedei nain:
Naunici su otkrili da se atmosfera sastoji od nekoliko slojeva. Slojevi se meusobno razlikuju oitim fizikim svojstvima kao to je pritisak i spojevi gasova koji ine ove
slojeve. Atmosferski sloj koji je najblii Zemlji je TROPOSFERA, koja ini 90% ukupne atmosferske mase. Sloj iznad troposfere je
STRATOSFERA. Sloj stratosfere koji apsorbira ultravioletne zrake je nazvan OZONOSFERA. Sloj koji se nalazi iznad stratosfere je MEZOSFERA. Iznad mezosfere je TERMOSFERA. Dio atmosfere koji se nalazi iznad termosfere je IONOSFERA, koja se sastoji od vie slojeva djelomino ioniziranih plinova i od slobodnih elektrona. Najgornji dio
atmosfere se prostire na visinama od
450 do 960 km. Ovaj sloj je nazvan
EKZOSFERA.Kur'an je prije 14 stoljea, u periodu kada se vjerovalo da je nebo sastavljeno iz jednog
dijela, iznio injenicu da je nebo sainjeno od slojeva i da ih ima "sedam". A do injenice da je atmosfera sainjena od sedam osnovnih slojeva, moderna nauka je uspjela doi tek u skorije vrijeme.

Vie o tome moete proitati na stranici:
http://www.dzemat-enns.at/index.php/kutubhana/1-KUTUBHANA/4-Harun%20Yahja.html
Tekst: KURANSKE_MUDZIZE.pdf

[Edited by bosno_moja on 28-11-2010 at 21:11 GMT]

28-11-2010 at 21:09 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
bosno_moja wrote:
1992. godine NASA poslala u svemir,
registrirali su radijaciju za koju se pretpostavlja da predstavlja ostatak od Big Banga.
Ovo otkrie je posluilo kao dokaz teorije Big Bang koja predstavlja nauno objanjenje
injenice da je svemir nastao iz niega.Neto nastalo iz niega . Teorija "Velikog praska" ne moe biti nauno objanjenje, jer nauka ne prihvata objanjenja da je iz niega nastalo neto.

"Veliki prasak" je samo pretpostavka.
da se malo i nasmijemo, red je
28-11-2010 at 23:10 | Ukljui u odgovor
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
racionalna manjina wrote:

Neto nastalo iz niega . Teorija "Velikog praska" ne moe biti nauno objanjenje, jer nauka ne prihvata objanjenja da je iz niega nastalo neto.

"Veliki prasak" je samo pretpostavka.
da se malo i nasmijemo, red je


28-11-2010 at 23:25 | Ukljui u odgovor
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
racionalna manjina wrote:

Neto nastalo iz niega . Teorija "Velikog praska" ne moe biti nauno objanjenje, jer nauka ne prihvata objanjenja da je iz niega nastalo neto.

"Veliki prasak" je samo pretpostavka.
O tome kako je svemir nasto sa velikim praskom ima svugdje. U svim ozbiljnijim znanstevnim ustanovama. Proitajte o tome.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Veliki_prasak

Po teoriji Velikog praska (eng. Big Bang), svemir se prije (prema posljednjim istraivanjima) 14-15 milijardi godina poeo iriti iz toke neizmjerne gustoe, te se nastavio iriti do danas. Ova teorija, za razliku od suparnikih teorija, obuhvaa koncepte mijenjanja i evolucije svemira, te je zato jedina u stanju objasniti pojave kao to su Hubbleov zakon, kozmiko mikrovalno pozadinsko zraenje i omjeri lakih elemenata u svemiru.

Prije Planckovog vremena [uredi]

Velikim praskom naziva se dogaaj stvaranja svemira. Vano je razumjeti da Veliki prasak nije nikakva eksplozija u "sreditu svemira" (svemir nema sredite!) ve sam dogaaj stvaranja prostora, vremena, materije i energije. Svemir se nakon Velikog praska poeo iriti i iri se i danas. Sa irenjem prostora, materija se razrjeivala, svemir se hladio i mijenjao: od homogene "juhe" vruih, nama danas uglavnom nepoznatih estica, do dananjeg hladnog svemira s milijardama galaksija.

Sam trenutak stvaranja i kratak period od 10-44 sekundi nakon stvaranja jo uvijek su izvan domaaja znanosti. Naime, Einsteinova opa teorija relativnosti, jedina ope prihvaena teorija prostora i vremena, ne funkcionira za sustave manje od tzv. Planckove udaljenosti (10-35 metara) i za dogaaje koji traju krae od tzv. Planckovog vremena (10-44 sekundi). Unutar Planckovog vremena ni prostor ni vrijeme vie nemaju isto znaenje kao u svakodnevnom ivotu. Tu bi granicu trebala sruiti kvantna teorija gravitacije, koja jo uvijek nije razvijena. Ovaj poetni period svemira zovemo "epoha kvantne gravitacije".
Kratka povijest svemira [uredi]

Svemir moemo podijeliti u nekoliko epoha. Iza epohe kvantne gravitacije, slijede redom epoha velikog ujedinjenja, epoha elektroslabe sile (kvarkovska epoha), leptonska epoha, fotonska epoha, epoha u kojoj svemir postaje proziran i epoha formiranja galaktika nakon koje nastupa sadanja faza razvoja svemira.

Epoha velikog ujedinjenja nastavlja se na epohu kvantne gravitacije, u trenutku kada je svemir imao temperaturu od 1032 K. Oko 10-38 sekundi nakon nastavka svemira, pri temperaturi od 1029 K, temeljna meudjelovanja - jako, slabo i elektromagnetsko - mogla su biti ujedinjena. Fluktuacije u vakumu uzrokuju ubrzanu ekspanziju, tzv. inflaciju. Svemir je u 10-34 sekundi narastao od 10-15 m do veliine deset milijuna promjera sunevog sustava. U ovoj epohi nastaje mala asimetrija izmeu materije i antimaterije, koje e se kasnije uglavnom ponititi, no mali viak materije stvoriti e dananji svemir. Ovaj se proces zove bariogeneza.

U epohi elektroslabe sile (kvarkovska epoha), pri temperaturi od 1027 K i starosti svemira od 10-34 s, jako meudjelovanje se poinje odvajati od preostala dva koja zajedno tvore elektroslabu silu. Kvarkovi i antikvarkovi se meusobni ponitavaju, a spomenuta asimetrija odgovorna je za postojanje materije u svemiru.

Leptonska epoha poinje pri starosti svemira od 10-10 sekundi i pri temperaturi od 1015 K. U ovoj se epohi razdvajaju elektromagnetska i slaba sila. Pri starosti svemira od oko 10-5 s stvaraju se protoni i neutroni. Na temperaturi ispod 1011 K protoni se ubrajaju u "tvar" dok se skoro 2000 puta laki elektroni ponaaju kao zraenje, pa, uz neutrine, doprinose termikoj ravnotei. Protoni i neutroni slobodno prelaze jedni u druge, no to prestaje kad se svemir ohladi do temperature od 1011 K, nakon ega prevladava prelazak iz teih neutrona u lake protone, pri emu se energija oslobaa. Nakon uspostave ravnotee izmeu procesa prelaska protona u neutrone i obrnuto, 38% nukleona (neutrona i protona) su neutroni, a 62% protoni.

Oko 1 sekundu nakon nastanka svemira, pri temperaturi od 1010 K, nastaje fotonska epoha. Termika ravnotea se vie ne odrava neutrinima, a istovremeno se veliki broj protona i elektrona anihilira i prelazi u fotone.

Tri minute nakon Velikog praska, pri temperaturi od 109 K stvaraju se jezgre atoma deuterija - deutroni, nakon ega nastaju jezgre elemenata teih od vodika, uglavnom helija. Ovaj proces se naziva prvotna nukleosinteza.

Oko 300 000 godina nakon Velikog praska, pri temperaturi od 3000 K, svemir postaje proziran. Elektroni se s protonima veu u vodikove atome, koji su elektrini neutralni, pa svemir postaje proziran za fotone. Svjetlost koja nam dolazi sa "rubova" svemira krenula je na svoj put prema nama u vrijeme zadnjih rasprenja fotona na 3000 K. Ovu je svjetlost prikupio satelit COBE (Cosmic Background Explorer), a kasnije i WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Ovo je zraenje, uslijed irenja svemira, do danas ohlaeno na 2.7 K i predstavlja kozmiko mikrovalno pozadinsko zraenje koje su 1964. godine otkrili Arno Penzias i Robert Wilson.

Milijardu godina nakon Velikog praska, poinje epoha formiranja galaksija, temeratura je pala na 18 K. Poetne nehomogenosti, iako vrlo male, prouzroile su tijekom milijarde godina grupiranje tvari u nakupine - pretee protogalaksija. Od najguih podruja nastaju prve zvijezde, od kojih one najmasivnije vrlo brzo eksplodiraju kao supernove. Svemir se nastavlja hladiti sve do dananje temperature od 2.7 K.

U jezgrama zvijezda koje su nastale od jezgara vodika i helija, stvaraju se tee atomske jezgre. Ugljik, kisik, duik i eljezo stvoreni nukleosintezom u zvijezdama, raspruju se svemirom eksplozijama supernovih, inei osnovu za zvijezde nove generacije.
Dokazi [uredi]

Kozmiko mikrovalno pozadinsko zraenje, Hubbleov zakon, koliina i lokacija lakih elemenata, radio-galaksije i kvazari razlozi su zato veina kozmologa danas prihvaa teoriju Velikog praska, a ne suparniku teoriju stalnog stanja.
Kozmiko mikrovalno pozadinsko zraenje [uredi]

Zasigurno najjai dokaz teorije Velikog praska je kozmiko mikrovalno pozadinsko zraenje (eng. Cosmic Microwave Background Radiation, CMBR). To je difuzno izotropno zraenje iji spektar odgovara spektru zraenja crnog tijela pri temperaturi od 2.73 K. Spektar zraenja se nalazi u mikrovalnom dijelu spektra, van optikog prozora, pa ga je mogue detektirati samo radio-teleskopima. Smatra se da ovo zraenje predstavlja ohlaeno zraenje zaostalo iz vremena ranog svemir.

Otkrie CMBR je vrlo vano jer jer se uklapa u teoriju Georgea Gamowa po kojoj su kemijski elementi stvoreni u prvih 5 minuta nakon Velikog praska. On je tvrdio da bi prvobitno zraenje iz tog vremena jo uvijek trebalo ispunjavati svemir, te da bi, usljed irenja svemira, trebalo biti ohlaeno na oko 5 K.

Kada je zraenje otkriveno, pokazalo se da je izotropno, iz ega je zakljueno da potjee iz dubokog svemira. Naime, svako zraenja nastalo u blizini Sunca ili u naoj galaksiji ne bi bilo sferno simetrino, t.j. njegov bi intenzitet varirao ovisno o smjeru. Drugo vano svojstvo CMBR je spektar zraenja koji odgovara spektru zraenja crnog tijela.
Hubbleov zakon [uredi]

Edwin Hubble otkrio je 1929. proporcionalnost izmeu udaljenosti pojedine galaktike i brzine kojom se ona udaljava od nas. Ta se proporcionalnost naziva Hubbleov zakon. Ova proporcionalnost navodi na zakljuak da je svim galaksijama trebalo podjednako vremena za pomak od poetne pozicije do dananjeg poloaja. Svemir je, dakle, jednom bio saet u toku i od tada se iri.
Omjeri lakih elemenata [uredi]

Nukleosinteza velikog praska (engl. Big Bang Nucleosyntesis, BBN) je dio teorije Velikog praska koji objanjava omjere koliine razliitih lakih elemenata u svemiru. U trenucima nakon Velikog praska, svemir je bio vrua mjeavina raznih vrsta estica. Kako se svemir hladio, barionske estice, kao to su elektroni, protoni i neutroni, poele su se vezivati u atome, veinom vodika i helija. Teorija BBN ne samo uspjeno predvia da su vodik i helij dominantni elementi u svemiru, nego predvia i njihov meusobni omjer.

Deuterij je stabilni, neradioaktivni izotop vodika, a njegova jezgra se sastoji od jednog protona i jednog neutrona. Atomska masa mu je 2.104. Ova je estica iznimno "krhka" - poznato je da ne nastaje u nuklearnim reakcijama u jezgrama zvijezda, ve se tamo samo razara. Deuterij je mogue pronai samo u meuzvjezdanoj materiji koja jo nije prola kroz ciklus ivota neke zvijezde. Prisustvo deuterija je jo jedan dokaz da su laki elementi nastali nakon Velikog praska.
Kvazari i radio-galaksije [uredi]

Radio-galaksije i kvazari takoer su jedan od jakih dokaza teorije Velikog praska. Radio-galaksije su galaktike koje su iznimno svijetle u radio dijelu spektra. Kod veine otkrivenih radio-galaksija utvrena je jaka emisija radio-valova iz podruja u blizini sredita galaksije, a esto se javlja i radio-svijetli halo. Otkriveni Radio-valovi su vrlo esto jako polarizirani, to su astronomi protumaili kao radio-emisiju elektrona vrlo velikih energija, koji se gibaju brzinama bliskim brzini svjetlosti. Smatra se da je uzrok tome neka vrlo dramatina pojava pri emu se osloboa energija ekvivalentna onoj koja se oslobaa anihilacijom desetak milijuna zvijezda.

Otkriveno je da se jai izvori nalaze na veim udaljenostima od slabijih. Gledajui sve dublje u svemir ujedno gledamo sve dalje u prolost, pa gornje otkrie ukazuje na evoluciju radio-galaksija od jaih prema slabijim izvorima. Upravo se teorija Velikog praska, za razliku od konkurentnih toerija, zasniva na ideji evolucije svemira.

Godine 1963. astronom Martin Schmidt otkrio je dva objekta (3C 273 i 3C 4 na kozmolokim udaljenostima od z=0.16 i z=0.37, to znai da se udaljavaju od nas brzinama jednakim 15% i 31% brzine svjetlosti. Ovi su objekti nazvani kvazarima (engl. quasar, quazi-stellar object, QSO).

Kvazari su izvangalaktiki objekti koji su iznimno svijetli s obzirom na njihovu veliinu i udaljenost - smatra se da je emisija elektro-magnetskog zraenja kvazara od stotinu do tisuu puta vea nego to je to sluaj kod prosjene galaksije. U teleskopima izgledaju kao toke, pa odatle i naziv kvazari (kvazi-stelarni objekti). Do danas ih je otkriveno nekiliko tisua, neki od njih i u skupovima galaksija. Iako priroda kvazara i njihova uloga u evoluciji svemira nije do kraja jasna, danas se smatra da su kvazari najsvijetliji tip aktivnih galaktikih jezgri iz ranih faza evolucije galaksija, te da se zaista nalaze na njihovim kozmolokim udaljenostima. Kvazari su najdalji i intrinsino najsvijetliji objekti koje moemo vidjeti.
Problemi [uredi]

Kao ni sve druge znanstvene teorije, ni Teorija velikog praska nije nepogreiva ni sveobuhvatna. Iako spomenuti dokazi podravaju teoriju, neke nepoznanice jo uvijek postoje. etiri su osnovna problema vezana uz ovu teoriju: nedostatak antimaterije, formiranje galaksija, budunost svemira te uvjeti "prije" Velikog praska.
Zato je tako malo antimaterije u svemiru? [uredi]

Fiziar Carl Anderson (California Institute of Technology) otkrio je 1932. godine novu vrstu estice - pozitron. Pozitron je antiestica elektronu. To je bio prvi sluaj otkria antimaterije u laboratoriju.

Ako postoji obilje estica i antiestica na vrlo visokoj temperaturi procesi anihilacije i nastajanja novih parova estica i antiestica biti e u ravnotei. S padom temperature opada i energija zraenja, a time i brzina stvaranja novih estica. Anihilacija se nastavlja sve dok se ne istroe sve estice ili antiestice.

Problem s kojim se dananja kozmologija susree je nedostatak antiestica. Zemlja, znamo, sadri vrlo malo, gotovo nita, antimaterije. Sateliti poslani u orbitu oko Zemlje skenirali su svemir s istim rezultatima. Kako objasniti ovu neravnoteu izmeu materije i antimaterije?

Neravnotea je morala postojati prije razdoblja materije. Nekoliko je moguih razloga za to: ili je svemira zapoeo s vikom materije, ili je antimaterija odvojena u neki drugi dio svemira, ili (najvjerojatnije) je neki nepoznati proces stvorio viak materije.
Kako su se galaktike uspjele formirati u tako kratkom vremenu? [uredi]

Proces formiranja galaktika je usko vezan uz proces stvaranja atoma koji se dogodio oko 500 000 godina nakon Velikog praska. Prije stvaranja atoma, kontinuirano sudaranje fotona i estica u ranoj plazmi stvaralo je pritisak koji je spreavao okupljanje materije u vee nakupine. Nakon stvaranja atoma svemir postaje proziran za zraenje te ono vie ne raspruje materiju. Gravitacija napokon dolazi od izraaja te se atomi poinju skupljati u sve vee i vee konglomeracije. Proces poinje s dva atoma koji se sluajno nau u blizini te se, zbog gravitacije, jo vie priblie. Takva mala nakupina svojom naraslom gravitacijskom silom postaje uzrokom lananog procesa koji na kraju vodi do formiranja galaktika i skupova galaksija.

Problem je u tome to za dovrenje tog procesa nije dovoljno ovih 10-15 milijardi godina na koliko se procjenjuje starost svemira. Pored toga, ako nakupina atoma u nekom vremenu ne uspije dosegnuti odreenu kritinu masu, irenje svemira e odnijeti okolnu materiju izvan njenog dosega i tako zaustaviti proces. Jedino mogue objanjenje ove zagonetke je postojanje nekog nepoznatog procesa koji bi stvorio nakupine materije prije ere stvaranja atoma. Za sada nam nije poznat nijedan takav proces.
Hoe li se svemir zauvijek iriti? [uredi]

Hoe li se svemir zauvijek iriti ili e se nakon nekog vremena poeti saimati? Odgovor na ovo pitanje ovisi o masi svemira, to je teko procijeniti s obzirom da sva masa nije vidljiva.

to se dogaalo neposredno prije Velikog praska?

U znanstvenim okvirima nemogue je tono odgovoriti na ovo pitanje. Velikim praskom nastali su prostor i vrijeme kakve poznajemo: ne moemo saznati to se dogaalo "prije" toga.

Ovo zadnje jasno dovodi do zakljuka na ono to u Kur'anu pie, da je Allah svemir stvorio iz nita.
Znanost je potvrdila da je svemir stvoren. Nezna ta je iza toga. Ali nam je Allah prije 14 stoljea u Kur'anu to rekao. "On je nebesa i Zemlju iz niega stvorio!" (Kuran, sura Al-An'am, 101)

To su velike stvari. Islam je velika istina.
Hvaljen neka je Allah stvoritelj svemira.
[Edited by bosno_moja on 29-11-2010 at 00:05 GMT]
28-11-2010 at 23:28 | Ukljui u odgovor
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
racionalna manjina wrote:

Neto nastalo iz niega . Teorija "Velikog praska" ne moe biti nauno objanjenje, jer nauka ne prihvata objanjenja da je iz niega nastalo neto.

"Veliki prasak" je samo pretpostavka.Zanimljivo kada neko tvrdi da ta teorija nemoe biti prihvaena. A ta teorija je od strane znanstvenika ve prihvaena i dokazana da je istinita. Svemir je znai nastao sa velikim praskom takozvani "big bang". O tome Kur'an govori. I oni koji razmiljaju mogu ovdje viditi veliku poouku.

Drugo je to je teorija evolucija pala u vodu.
I mada se evolisti tako jako trude da dokau da je ovjek nasto od majmuna. Do dana dananjeg nisu uspjeli dokazati to. Jo uvjek trae gen koji im fali da bi dokazali teoriju. A ta uzalud rade tog gena nee nikad nai. Jer Allah je stvorio ovjeka. ovjek nije nasto od nikakvih ivotinja. Allah je stvorio ovjeka.[Edited by bosno_moja on 29-11-2010 at 00:06 GMT]
28-11-2010 at 23:46 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
bosno_moja wrote:

" Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina,
pa smi ih Mi raskomadali,
i da Mi od vode sve ivo stvaramo?
I zar nee vjerovati? "
(Kur'an, Vjerovjesnici 21-30)Ovaj ajet kae da su nebesa i Zemlja nastali komadanjem neke vee cjeline, a po teoriji "velikog praska" sve je stvoreno eksplodiranjem take koja nije postojala.
Meni je loginije ovo objanjenje iz Kur'ana.
Ja bih iz ovog ajeta mogao ak i izvui "dokaze" u korist evolucije, jer po teoriji evolucije prvi ivi organizmi su stvoreni u vodi.
28-11-2010 at 23:50 | Ukljui u odgovor
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
racionalna manjina wrote:

Ovaj ajet kae da su nebesa i Zemlja nastali komadanjem neke vee cjeline, a po teoriji "velikog praska" sve je stvoreno eksplodiranjem take koja nije postojala.
Meni je loginije ovo objanjenje iz Kur'ana.
Ja bih iz ovog ajeta mogao ak i izvui "dokaze" u korist evolucije, jer po teoriji evolucije prvi ivi organizmi su stvoreni u vodi.Da u pravu si ali prije toga je bio "veliki prasak=big bang" to jest nastanak svemira. Znai prvo je sve stvoreno iz nita pa je onda Allah zemlju i nebo razdvojio.
Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijedei nain:
"On je nebesa i Zemlju iz niega stvorio!"
(Kur'an, sura Al-An'am, 101 ajet)

Potrebno je stvari poredati terminoloki i onda je lake.[Edited by bosno_moja on 29-11-2010 at 00:17 GMT]
29-11-2010 at 00:15 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
Aidatuzla wrote:cekaj malo, sad si me zbunio...

znaci, nauka moze objasniti SVE sto se desava na zemlji?

zao mi je sto cu te razocrati ali, na nasu veliku zalost, ne moze barem jos. zato jos uvijek radimo naucna istrazivanja, znas.


ti si izucavao defektologiju, zar ne?
mogao bi mi onda objasniti kako i zasto nastaje npr., autizam.


ovo nema veze sa religijskim raspravama ali nece biti prvi put da odvedemo temu na neki drugi put

Moram te ispraviti - nee nam biti prvi, a ni zadnji put da se udaljavamo od teme

Jesam, zavrio sam Defektologiju, ,ali bez obzira to ne radim ono za to sam se kolovao uvam jo uvijek literaturu

ta je autizam ?
Autizam, 1943. izvorno nazvan psiholokim poremeajem, sada se u sutini smatra neurolokim. Autizam je onesposobljenost koja traje itav ivot i iji se simptomi javljaju u prve tri godine ivota. Ogleda se u djetetovoj nemogunosti da razvije normalne socijalne, emocionalne i komunikacijske vjetine, pri tome stalno ponavljajui izvjesne radnje.
Opte je prihvaena injenica da je uzrok ovog poremeaja bio -hemijski,obiljeen organskim promjenama u mozgu koje se deavaju u ranim fazama razvoja. Istraivanja provedena nad ljudima sa autizmom otkrila su abnormalnosti na nekoliko dijelova mozga, ukljuuj8ui mali mozak, amygdala, hippocampusseptum i mamilarna tijela. Neuroni u ovim podrujima mozga su manji nego to bi normalno trebalo biti;nervna vlakna su zakrljala, to ometa nervnu stimulaciju. Ove abnormalnosti nas navode na zakljuak da je autizam rezultat ometenosti normalnog razvoja mozga u fazi razvoja fetusa.Postoji vie razliitih povoda, ukljuujui rekacije na imunizacije, antibiotike, toksinost sredine, alergije i tee oblike intolerantnosti prema odreenim vrstama hrane. Druga istraivanja pokazuju da ljudi sa autizmom imaju abnormalnost serotonina ili drugih signalnih molekula u mozgu.
Nedavna istraivanja govore da neke osobe imaju genetsku predispoziciju za autizam. Naunici smatraju da je u porodicama koje imaju jedno dijete sa autizmom, rizik da e i drugo dijete biti autistino 5% ili 1 :20, to je puno vei procenat nego kada se gleda procenat u cijeloj populaciji. Istraivai nastoje otkriti koji geni doprinose poveanoj osjetljivosti na ovaj poremaj.

Eto, ako su mene lagali laem i ja tebe
29-11-2010 at 15:12 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: Mjesto za religijske rasprave

citat:
bosno_moja wrote:


Da u pravu si ali prije toga je bio "veliki prasak=big bang" to jest nastanak svemira. Znai prvo je sve stvoreno iz nita pa je onda Allah zemlju i nebo razdvojio.
Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijedei nain:
"On je nebesa i Zemlju iz niega stvorio!"
(Kur'an, sura Al-An'am, 101 ajet)

Potrebno je stvari poredati terminoloki i onda je lake.[Edited by bosno_moja on 29-11-2010 at 00:17 GMT]

Napravio si lapsus - vjerovatno si mislio hronoloki a napisao terminoloki.

E sad mi jo samo objasni ko je stvorio to 'nita' iz ega je Allah stvorio zemlju i nebesa.
29-11-2010 at 15:19 | Ukljui u odgovor
Dilber
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 11-08-2010
Lokacija: u kamionu
Odgovori: 4206
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Mjesto za religijske rasprave

nije lijepo sto se svadjate,a vi sad kako hocete ;hanka

29-11-2010 at 15:36 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 22
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: adnan-pixi, elio, elio, gusinje23, lejla_edib, loa, mafija, Muamer17, pixi, RPM, selmicaa
FORUM : Religija i filozofija : Mjesto za religijske rasprave New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice