Info: Svi posjetioci foruma su obavezni da potuju forumska pravila.


FORUM : Nauka : EVOLUCIJA vs. KREACIJA
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
momak
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 09-06-2006
Lokacija: u sevdahu
Odgovori: 2698
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: EVOLUCIJA vs. KREACIJA

Umjesto poljupca

Gledah ovu emisiju, ljetos cini mi se, imala je i prevod pa sam raztumio.

malo je dugo za pogledati, pa da u jednoj recenici objasnim o cemu se radi.

Prateci evoluciju dosli su do bakterije koja se krece pomocu bia koji se okrece. Kako su uspjeli da snime taj "motor" dosli su do zakljucka da je motor napraljen tako da ne bi mogao da radi kada bi se bilokoji od dijelova izostavio. Problem je sto niko ne vjeruje da je takva evolucija mogla da bude pa da se stvore svi bitni dijelovi odjednom, a ima ih ako sam dobro zapamtio 27.

01-04-2013 at 17:56 | Ukljui u odgovor
piknik
Nivo: Forumas sa iskustvom
1010123

Registriran(a): 29-12-2011
Odgovori: 216
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: EVOLUCIJA vs. KREACIJA

@borbeni

prije svega, dokaze treba da podastru ateisti za nepostojanje, jer sve ste karte dali na te dokaze, a vjernici od poetka vjeruju. tako da izvoli dati dokaze.

---------------------------------------------

znaci posto vjernici od pocetka vjeruju njima netrebaju dokazi , jer sta ce im oni vjeruju bez dokaza a ateisti moraju dokazat dokaze koje imaju jer ti dokazi nisu validni vjernicima jer njima netrebaju dokazi da bi vjerovali .01-04-2013 at 19:05 | Ukljui u odgovor
piknik
Nivo: Forumas sa iskustvom
1010123

Registriran(a): 29-12-2011
Odgovori: 216
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: EVOLUCIJA vs. KREACIJA

http://www.youtube.com/watch?v=AKVNWwk7LIg

04-05-2013 at 11:24 | Ukljui u odgovor
djecko
Nivo: Forumski doajen
nisam nehljebar

Registriran(a): 28-03-2005
Lokacija: SFRJMAKEDONIJA
Odgovori: 13657
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: EVOLUCIJA vs. KREACIJA

kopirano sa :
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=37335

Pojam telegonije pojanjenje Duhovne izgradnje

Traei neto na internetskim stranicama, naila sam i proitala ovo. Ne znam da li se ve netko bavio pojmom telegonije ? (Tekst prenosim u originalu bez ispravaka i prijevoda ) Proitajte, ovdje, navedeno pojanjenje sami! Spada i u okvir "uda i misterija vode i vjere". Nemam komentara, a vi?

Duhovna izgradnja

Tekstovi Download Forum (NOVO!)

Zanimljivi linkovi Sveto Pismo u HTML formatu, prevod: Danii-Karadi(3,5Mb)

Kur'an u HTML formatu, prevod: Besim Korkut (506Kb)

Bhagavad Gita u .doc formatu (43Kb)

Sveto Pismo Kur'an Bhagavad Gita

Telegonija

1) Uvod

2) Plod, interakcija dviju dua

3) Duhovni zakoni braka

4) Telegonija u Svetom Pismu

Uvod "Prije 150 godina odgajivai konja pokuali su da ukrste konja i zebru. Eksperimenti nisu uspjeli i uskoro su bili zaboravljeni. Ali kroz nekoliko godina, kada su "eksperimentalne" kobile odrebile normalnu drebad od normalnih konja, kasnije su poele da donose na svijet od istih normalnih pastuva prugastu drebad! Ova nevjerovatna pojava izgleda da je odavno poznata odgajivaima pasa. Ako se bar jednom rasna kuka povee sa obinim psom, ona vie nikada nee donijeti na svijet rasne tence, ma im otac bio svjetski ampion po istoti i vrijednosti svoje rase! Ova pojava dobila je u biologiji naziv telegonija i, to je najudnije, manifestuje se i kod ljudi i to u jo izrazitijoj formi!"

"Urednik lista iz kojeg ovo prenosimo (ruski asopis "Priroda i ivot") komentarie: "Ova informacija dozvala je u sjeanje davnanju diskusiju, koja se u mom prisustvu rasplamsala meu ljekarima. Govorili su o tome da su posle otvaranja Instintuta Partisa Lumumbe u Moskvi, uestale seksualne veze naih studentkinja sa crncima. One nisu imale nikakve posljedice i djevojke su ih brzo zaboravljale. Po zavretku vieg obrazovanja djevojke su rasporeivane na rad u najudaljenije krajeve nae nepregledne domovine, tamo se udavale za mjesne bjele mukarce i raale im...crne bebe! Ljekari koji nisu vjerovali ovim injenicama, plameno su dokazivali svemonost marksistiko-lenjinistikog pogleda na svijet, po kojem su sve rase na zemlji jednake! A ovdje se crna rasa pokazivala jaom od bijele. To je nemogue! vikali su oponenti.

Tek sada, kao to se vidi iz gornjeg teksta, postalo je jasno da stvar nije u fiziolokoj neravnopravnosti rasa, nego u istoj ovoj telegoniji, po ijim zakonitostima budua djeca prolih partnerki nasljeuju ne samo spoljne osobine, ve i unutranje karakteristike bivih ljubavnika..."

Jasno je, dakle, da veliko pridavanje znaenja djevojakoj nevinosti, potenju i vjernosti, praktino u svim kulturama, nacijama i religijama (sa tek ponekim izuzetkom) ima vrstu genetsku osnovu i nauno utemeljenje." Plod, interakcija dviju dua "Krivac" za ispoljavanje fenomene telegonije jeste sama priroda ivih bia - kako i fizika tako i metafizika.

Svaki ivi organizam proet je i okruen svojim bioelektromagnetnim poljem, to vai i za ovjeka. To polje se moe snimiti pomou Kirlijanove kamere, a svijetli omotac koji na takvim snimcima okruuje tijelo naziva se korona ili aura. Osim Kirlijanove metode, koju je ovaj ruski naunik otkrio prije ezdesetak godina, postoje i drugi naini za detekciju i praene promjena u auri, na osnovu ega se moe saznati mnogo toga o stanju ivih organizama i njegovih pojedinih sistema, ali i o stanju ljudske due. Ovo ne treba da udi, jer kod ovjeka aura kao etericno tijelo predstavlja vezu izmeu fizikog tijela i ljudske due kao ovjekove metafizike sutine.Raanje novog ljudskog bia nikako ne moe biti samo rezultat seksualnog ina kao isto fizike (fizioloske) interakcije, ve prije svega interakcije dviju dua (muke i enske), to najprije pokree propratne manifestacije u etericnom planu (auri), pa tek onda i na fizikom (odnosno biohemijskom) planu.

Drugim rijeima, fenomen telegonije poinje prije nego to uopte doe do seksualnog ina i, tavie, bez obzira da li e do njega uopte i doi! Dovoljni su pohotni i strasni pogledi mukaraca koji prate atraktivnu (seksipilnu) djevojku, pa da njena aura bude "naeta". Pri tom nije jedini problem to e ona ak i od svojih nepoznatih simpatizera i kibicera primiti izvjesne telegenetske informacije, koje e moda prenijeti svom buduem potomstvu. Problem je i u tome to "posmatrai", vidjevi tjelesno atraktivnu ensku osobu, gotovo bez izuzetka i ne pokuavaju da 'vide' nita drugo sem njenog seksipila, i po pravilu poinju u mati da vizueliziraju seksualni in sa dotinom.U ovome se moe nai objanjenje obiaja da ene u nekim tradicijama i danas skrivaju sve osim oiju (jer su oi "ogledalo due"), ime se spreava svaka interakcija sa mukarcima, sem duhovne. Ali, prije nego to neki obiaj proglasimo za odraz zaostalosti - sjetimo se da on moda ima vrsto nauno i duhovno utemeljenje. Da ovo nisu puka naklapanja govore nam i moderna nauna otkria. U knjizi "uda i misterije vode i vjere", objavljenoj 1997. godine, pisao sam i o fenomenu prenoenja nasljednih osobina posredstvom bioelektromagnetnog polja, pomenuvi i istraivanja kineskog naunika, dr ijanga Kanena. On je i eksperimentalno dokazao da je prenos nasljednih osobina tim putem mogu ak i meu razliitim vrstama. Dr Kanen ne osporava da su molekuli DNK materijalni nosioci genetskih informacija, ali samo nosioci - neto poput "kasete" - dok se prave informacije o nasljeivanju prenose posredstvom bioelektromagnetskog polja."

Duhovni zakoni braka

1) Brak na prvom mjestu treba da bude duhovni spoj mukarca i ene; srean brak je mogu samo izmeu mukarca i ene koji bi jedno drugom bili najbolji prijatelji da su istog pola.

2) Postojanje braka i reda u muko-enskim odnosima osnovni je preduslov ovjekovog duhovno-intelektualnog napretka i opte ljudske evolucije; bez takvog reda dolazilo bi do ukrtanja srodnika, to dovodi do stvaranja degenerisanog potomstva; mnoga zla koja jo uvijek postoje meu ljudima prouzrokovana su ba nepostojanjem braka i reda u muko-enskim odnosima.

3) Zbog posebnosti ENSKE DUE (a ne tijela, jer ono je samo manifestacija due u materijalnom svijetu), za ene je NAROITO VAAN POJAM nevinosti, koja u stvari oznaava NENAETU I NEUPRLJANU ENSKU DUU.

4) Pri zainjanju potomstva vanije je ukrtanje muke i enske DUE, nego mijeanje nasljednog materijala, pa ena na svoje potomstvo u izvjesnoj mjeri prenosi i osobine svih mukaraca koji su je imali prethodno; zbog toga, osnovni metafizicki zakon o muko-enskim odnosima glasi: ENA JE NAMIJENJENA SAMO JEDNOM MUKARCU(!)

5) Postoje tri kategorije ena: prvu ine djevojke, a u nju spadaju ene koje se jo nisu predale nijednom mukarcu; drugu ine ene u uem smislu, a u nju spadaju ene koje su se predavale jednom-jedinom mukarcu; trea kategorija ima razne nazive, zavisno od sredine i stepena odstupanja od druge kategorije , a ine je sve ene koje su 'probile granicu' od jednog mukarca u ivotu, dakle one koje su se predale i drugom mukarcu makar samo jednom.

6) Za brak su podobne ene iz prve kategorije, dakle DJEVOJKE ovo je prvi i osnovni uslov za srean brak.

7) Za brak mogu biti podobne i ene iz druge, pa ak i tree kategorije, ako su njihove prethodne veze bile ISKLJUIVO sa duhovno evoluiranim mukarcima, jer mjeanje enske due sa istom i izgraenom mukom duom nije tetno; ali, to je vrlo rijedak sluaj.

ena uprljane i oteene due takoe moe postati podobna za brak ako se temeljno duhovno oisti i uzdigne, u emu mnogo mogu da joj pomognu duhovno-intelektualno izgraene osobe.

( Ovaj tekst je preuzet iz Treeg Oka, radi se o autentinom lanku autora Miroslava Markovia koji je ujedno i autor pomenute knjige "uda i misterije vode i vere" )

Telegonija u Svetom Pismu

Telegonija meu ivotinjama se nalazi u 1. Mojsijevoj 30,40: "I Jakov odluivae mlad, i obraae stado Labanovo da gleda u arene i u sve crne; a svoje stado odvajae i ne obraae ga prema stadu Lavanovu." Jakov je ovim postigao da se raala stoka kakvu je on elio. Labanovo stado je gledalo Jakovljevo stado pa se u Lavanovom stadu raala stoka kao to je Jakovljeva. Ovo je primjer telegonije koja djeluje i bez fizickog kontakta.

Telegonija meu ljudima se nalazi u 5. Mojsijevoj 25,5-6: "Kad braa ive zajedno pa umre jedan od njih bez djece, onda ena umrloga da se ne uda iz kue za drugoga; brat njegov neka otide k njoj i uzme je za enu i uini joj dunost djeversku. I prvi sin kojega ona rodi neka se nazove imenom brata njegova umrloga, da ne pogine ime njegovo u Izrailju." Zbog toga to je umrli mu telegenetski djelovao na svoju enu ona e zapravo roditi njegovo dijete jer je gore reeno: "Pri zainjanju potomstva vanije je ukrtanje muke i enske DUE, nego mijeanje nasljednog materijala". Pored toga nije Isus tek onako rekao: "A ja vam kaem da svaki koji pogleda na enu sa eljom, ve je uinio preljubu u srcu svom." (Matej 5,2

21-07-2013 at 01:05 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 8
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: AidaAida, daba, kerozin, mamy, slonic, to smo mi
FORUM : Nauka : EVOLUCIJA vs. KREACIJA New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice