Info: Svi posjetioci foruma su obavezni da potuju forumska pravila.


FORUM : Vjene teme : Genocid /agresija(dokumenta, svjedocenja,,slike)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

Dvojici "korpiona" najvia kazna

10. april 2007. | 07:29 -> 16:04 | Izvor: B92, FoNet, Beta
Beograd -- Dvojica pripadnika korpiona osuena za zloine kod Srebrenice na 20 godina zatvora, jedan na 13, a etvrti na pet godina.

Pred Veem za ratne zloine izreena presuda petorici pripadnika formacije korpioni za ubistvo Muslimana u Trnovu u BiH 1995. Na suenju komandant jedinice Slobodan Medi, kao i Branislav Medi, osueni su na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Pero Petraevi, koji je priznao zloin, dobio je 13 godina, dok je Aleksandar Medi osuen na pet godina.

Aleksandar Vukov osloboen je optube jer prema odluci sudskog vea nije bilo dokaza da je sa umiljajem izvrio zloin.

Pripadnici korpiona osueni su za ratni zloin streljanja est srebrenikih Muslimana u julu 1995. Optueni Pero Petraevi jedini je priznao zloin, a pred sudom je rekao da se "najdublje kaje" i traio pravednu presudu.

Predsedavajua sudskom veu Gordana Boilovi-Petrovi rekla je, obrazlaui presudu, da sud nije mogao pouzdano da utvrdi da li su estorica ubijenih muslimanskih civila Srebreniani i da li se dogaaj u Trnovu dogodio izmeu 15. i 16. jula 1995, kako je u optunici navedeno.

Ona je rekla da sud nije doao ni do pouzdanih dokaza da je Slobodan Medi dobio naredbu od N.N. lica iz Vojske Republike Srpske da izvri ubistvo est civila.

Gordana Boilovi-Petrovi iznela je stav da je jedinica korpioni paravojna formacija jer je, iako je imala svoju vojnu potu, bila podreena Vukovarskom korpusu u Republici Srpskoj Krajini, a RSK je bila samoproglaena i nikada meunarodno priznata drava. Pripadnici te jedinice primali su platu od naftne industrije RSK, rekla je ona.

Nataa Kandi, zastupnica porodica oteenih, kae da sud nije, u odnosu na teinu krivinog dela, doneo pravdu za optuene, niti za rtve.

Advokat Aleksandra Vukova rekao je da presudom nije pobedio ni sud ni branilac, ali da ni tuilac nije izgubio. U sluaju Aleksandra Vukova pobedila je istina i pravda jer je on nevin ovek, rekao je njegov advokat.

Pria o tom zloinu otvorena je neposredno pred desetogodinjicu genocida u Srebrenici, u leto 2005, kada je na suenju Slobodanu Miloeviu pred Hakim tribunalom emitovan snimak egzekucije koji su nainili pripadnici te jedinice.

Suenje je poelo 20. novembra 2005, a tokom dokaznog postupka sasluan je 21 svedok.

B92 e veeras u 19 sati emitovati film Fonda za humanitarno pravo, u kome o tom zloinu svedoe i pripadnici jedinice korpioni, kao i neposredni oevidac zloina.

U filmu je jasno pokazan razlog formiranja jedinice korpioni, nain na koji je finansirana ta jedinica, veza sa Srbijom i tadanjim reimom u Srbiji i injenice da su neki od pripadnika komandnog kadra te jedinice iz rata izali kao bogati ljudi.

Vukevi delimino zadovoljan

Specijalni tuilac za ratne zloine Vladimir Vukevi rekao je danas da je delimino zadovoljan presudom, ali da je zadovoljan "zbog efikasnosti postupka", navodei da nije lako doi do presude za takav ratni zloin.

On oekuje da su i porodice rtava delimino zadovoljne presudom i istakao da Tuilatvo nije zadovoljno presudama izreenim za Aleksandra Media, koji je osuen na pet godina zatvora, i Aleksandra Vukova, koji je osloboen.

Prema Vukevievim reima, sluaj nije zavren i postoje tri osobe koje su osumnjiene za zloin u Trnovu. Jedna od njih je Milorad Momi, koji se nalazi u inostranstvu, rekao je Vukevihttp://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=04&dd=10&nav_category=64&nav_id=241007

10-04-2007 at 16:09 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

Bratunac - 12.maj 12:00

Zajedniki ukop bonjakim rtvama iz 1992. godine

Dana 12. maja 2007. godine (subota) u Bratuncu e biti obavljen ukop i zajednika denaza bonjakim rtvama rata ubijenim 1992. godine. Denaze-namaz i ukop rtava e se obaviti na lokalitetu Veljaci (kod gradskog stadiona) u Bratuncu sa poetkom u 12.00 sati.

Za lanove porodica bratunakih rtava, preivjele Bratunane i sve koji ele prisustvovati ovoj denazi obezbjeen je prevoz autobusima iz gradova u Federaciji BiH i RS. Prema procjenama lanova Organizacionog odbora za ukop rtava rata u Bratuncu, oekuje se dolazak oko 10.000 ljudi, vei broj predstavnika domaih i meunarodnih institucija i organizacija i novinara iz medijskih kua iz nae zemlje i inostranstva.

Prema programu za odravanje zajednike denaze i ukopa bratunakih rtava rata planirano je da autobusi kreu, po ustaljenom redu vonje, od 5.30 sati sa utvrenih destinacija iz opina u Federaciji i RS.

Planirani program:

- 5.30 - 7.00 - polazak autobusa po redu vonje
- 9.30 - 11.00 - okupljanje na mjestu ukopa
- 10.30 - 11.30 dolazak delegacija zvaninika
- 12.00 13.00 uenje salle
- 13.00 13.30 podne namaz
- 13.30 prenoenje tabuda do kabura i ukop
- 16.00 povratak autobusa iz Bratunca

Za sve novinarske ekipe i predstavnike medijskih kua u Bratuncu e u subotu od 10.00 sati biti instaliran info-punkt na kome e moi dobiti sve potrebne informacije.

09-05-2007 at 09:19 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

10.05.2007

Pripreme za denazu civilnim rtvama rata u Bratuncu

Ubijana su i djeca od dvije i po godine

Organizacioni odbor za ukop civilnih rtava rata u Bratuncu jue je odrao sjednicu na kojoj su definirani svi neophodni pripremni radovi za denazu i ukop koji e biti obavljeni u subotu 12. maja 2007. na ehidskom mezarju Veljaci..lanovi pododbora su definirali spisak od 94 imena rtava kojima e se klanjati zajednika denaza u subotu 12. maja. Denaza Mustafi ef. Mujkanoviu bie obavljena u nedjelju u haremu bratunake damije.


uhra Sinanovi
Meu civilnim rtvama rata kojima e se klanjati zajednika denaza u Bratuncu, najstarija osoba je roena 1910. godine, a ima i djece koja su ubijena sa dvije i pol godine starosti, a 11 je ena, precizirala je uhra Sinanovi, lan Organizacionog odbora za ukop civilnih rtava Bratunca. Precizirani su svi potrebni detalji o prevozu onih koji e organiziranim autobusima doi na denazu, kao i rasposred ostalih pripremnih aktivnosti.
Predvia se dolazak oko 10.000 lanova rodbine, prijatelja, zvaninika i predstavnika organizacija iz domaih i meunarodnih institucija.Civilne rtve rata Bonjaka Bratunca iz 1992. godine koje e se ukopati 12.maja 2007. godine na novom mezarju "Veljaci Bratunac"

RED. BROJ PREZIME (IME OCA) IME DATUM ROENJA OZNAKA

1. AHMETOVI (EDHEM) ENES 29.06.1958. BR.BLJE-01/180
2. ALI (SALIH) RAMIZ 02.05.1956. BR.BLJE-01/134
3. AVDI (AHMO) MEHO 27.01.1947. BR.BLJE-01/178
4. AVDI (ISMET) NUSRET 08.06.1958. BR.BLJE-01/48 B
5. AVDI (MAO) RAMO 01.06.1953. BR.BLJE-01/190
6. AVDI (OSMAN) SADIK 12.05.1955. BR.BLJE-01/76
7. AVDI (SALIH) SENAD 23.08.1959. BR.BLJE-01/45 B
8. AVDI (VEHBIJA) OSMAN 10.03.1934. BR.BLJE-01/86
9. BARAKOVI (BAHRIJA) FIKRET 25.02.1966. BR.BLJE-01/114
10. BEGI (MEHMED) MEDIHA 06.07.1976. BR.SUH-6/7-B-05
11. BEGI (MEHMED) MEDINA 29.03.1970. BR.SUH-6/33-B-05
12. BEGI (MEHMED) MEHID 22.07.1977. BR.SUH-6/32-B-05
13. BEGZADI (AVDO) FATIMA 27.02.1920. BR.SUH-6/31-B-05
14. BEKTI ( BEKTO) RAMIZA 1960. BR.SUH-6/19-B-05
15. BEKTI (OHRAN) PAAN 26.06.1961. KTA 515/06 NN
16. DELI (HAMIH) REDO 13.02.1956. BR.BLJE-01/39 B
17. DELI (MEHMEDALIJA) NEDAD 28.06.1971. BR.BLJE-01/151
18. DELI (MEHMEDALIJA) SAMIR 08.11.1973. BR.BLJE-01/156
19. DAFI (LUTVO) HAJRUDIN 22.11.1948 BR.BLJE-01/202
20. GEROVI (EMIN) RAMIZ 15.06.1955. GLO 03 BRA-001
21. GUI (MUJO) ZEKIR 15.01.1942. BR.LJE-01/1-05
22. HASANOVI (IBRO) MIRALEM 07.06.1957. BR.BLJE-01/94
23. HASKI (ADEM) SENAHID 18.02.1962. BR.SUH-4/2-B-05
24. HODI (SALIN) DEMO 04.05.1952. BR.BLJE-01/142
25. HODI (MUJO) VILMIR 08.01.1975. BR.BLJE-01/186
26. HUSEJNOVI (HUSO) NEZIR 05.12.1952. BR.BLJE-01/118
27. HUSEJNOVI (HUSO) AHMET 20.10.1950. BR.BLJE-01/72
28. HUSI (DEMAL) ENEZ 15.03.1963. BR.BLJE-01/42 B
29. HUSI (MUHAMED) DEVAD 07.05.1957. BR.BLJE-01/25 B
30. HUSI (MUHAMED) MENSUR 05.02.1963. BR.BLJE-01/121 B
31. HUSI (NAZIF) ISMET 25.12.1945. BR.BLJE-01/65
32. HUSI (NAZIF) NEDIB 03.03.1943 BR.BLJE-01/183
33. IBIEVI (HAMID) DEVAD 08.03.1964 BR.BLJE-01/168
34. IBIEVI (HAMID) KEMAL 11.05.1967. BR.BLJE-01/173
35. IBIEVI (MUJO) RAMO 07.09.1970. BR.BLJE-01/117 I
BR.BLJE-01/27
36. IBIEVI (IBRAHIM) MEHMED 1941. BR.BLJE-01/08 B
37. IBIEVI (AHMO) HASAN 30.08.1948. BR.BLJE-01/141
38. IBIEVI (MUJO) SABRIJA 10.08.1963. BR.BLJE-01/78
39. IBIEVI (MEHO) OSMAN 06.07.1961. BR.BLJE-01/62
40. IBRAHIMOVI (MUHAREM) NEVRESA 20.10.1972. BR.SUH-6/23-05
41. JUSI (RAHMAN) IDRIZ 27.05.1975. BR.BLJE-01/158
42. JUSI (SALIH) RAHMAN 09.06.1954. BR.BLJE-01/47 B
43. KADRI (MEDO) RAMO 24.09.1941. BR.BLJE-01/137
44. KADRI (RAMO) ESMIR 06.09.1973. BR.BLJE-01/194
45. KARI (LUTVO) DEVAD 06.07.1965. BR.BLJE-01/195
46. KARI (NURIJA) AMIL 08.08.1965. BR.BLJE-01/44-B
47. KARI (NURIJA) SAFET 16.11.1952. BR.BLJE-01/200
48. KARI (OMER) ARIF 09.021968. MI.JAT-1/06 B
49. KARI (SULJO) RAMO 10.05.1954. BR.BLJE-01/38
50. MEDMEDOVI (KASIM) SAKIB 27.02.1966. BR.BLJE-01/10 B
51. MEMIEVI (ALJO) ABAN 18.11.1946. BR.BLJE-01/147
52. MEMIEVI (ABAN) MIRSAD 17.10.1969. BR.BLJE-01/133
53. MEI (BAJRO) IBRAHIM 1954. BR.BLJE-01/174
54. MEI (ESED) EMIR 1964. BR.GRA-1/3 B
55. MEI (AHMO) ESED 1934. BR.GRA-1/1 B
56. MEI (ESED) ATIF 02.03.1957. BR.GRA-1/2 B
57. MILAEVI (ALIJA) HALID 07.04.1966. BR.BLJE-01/170
58. MITI (MEHO) EVKO 05.10.1946. BR.BLJE-01/172 I
BR.BLJE-01/165 GB (FIB 1)
59. MUHI (EO) OMER 29.10.1949. BR.BLJE-01/224
60. MUMINOVI (VEJSIL) VEKAZ 1962. B.LRIJ- 1/1
61. MURATOVI (HAIM) HARIZ 06.06.1964. BR.BLJE-01/107
62. MURATHODI (OMER) FATA 07.10.1950. BR.BLJE-01/70
63. MUJI (HUSEIN) OSMAN 1948. BR.BLJE-01/35
64. MUJI (IDRIZ) IBRO 18.09.1966. BR.BLJE-01/73 I BR.BLJE-01/108
65. MUSTAFI (OMER) HAMED 03.05.1956. BR:BLJE-01/102
66. OMEROVI (AVDIJA ) NURA 1955. BR.SUH-6/27-B-05
67. OMEROVI (HASAN ) AZEM 02.01.1964.
68. OSMANOVI (HAMID) HAJRUDIN 18.04.1955. BR.BLJE-01/187
69. OSMANOVI (ALIJA ) NEZIR 1954. Z.KA-01-032 B
70. RAMI (SALIH) HAJRO 05.01.1968. KTA 157/05 NN6
71. RAMI (NEZIR) ADEM 04.09.1959. Z.KAZ-08-002 B
72. SALIHOVI (OSMAN) MEHMEDALIJA 02.01.1958. BR.BLJE-01/82
73. SULJI (SULEJMAN) SULJO 06.10.1964. MI.JAT-1/15 B
74. SALKI (ABAN )SALIH 09.02.1955. BR.BLJE-01/43B
75. SALKI (HAMED) AHMET 10.08.1964. BR.BLJE-01/152
76. SALKI (MEHO) DEMAL 04.04.1941. BR.BLE-01/68
77. SALKI (MEHO) OSMAN 15.09.1949. BR.BLJE-01/53B
78. SALKI (ZULFO) AJKUNA 15.03.1910. BR.BLJE-01/99
79. SARAJLI (NAFIZ) NAZIF 17.10.1941. BR.BLE-01/191
80. SIRUI (ADEM) FATA 1912. BR.VOLJ-01/2
81. SIRUI (MUJO) LUTVO 06.02.1928. BR.SUH-6/9B-05
82. SIRUI (ALIJA ) ENEZA 10.11.1928. BR.SUH-6/15B-05
83. SINANOVI (HUSO) HASIBA 1928. BR.SUH-1
84. SOFTI (RAGIB) ABDURAHMAN 01.05.1962. ZC.VRH-01/118B
85. SULEJMANIVI (ALIJA ) FADIL 15.06.1957. BR.REP-1/B
86. SULEJMANOVI (MUSA) REDO 11.08.1961. BR.BLJE-01/127
87. SULJAGI (DAUT) ALIJA 17.07.1951. MI.JAT-1/04 B
88. SULJAGI (DAUT) IBRO 25.03.1953 MI.JAT-1/10 B
89. SULJAGI (HAKIJA ) MUNIB 23.01.1957. MI.JAT-1/01 B
90. SULJI (SULEJMAN) SENAHID 14.04.1966. BR.BLJE-01/40B, BR.BLJE-01/31 MAX BR.BLJE 01/31 MAN 1
91. SALIHOVI (IDRIZ) RAGIB 1954. MI.JAT-1/05B
92. VERLAEVI (JUSUF) MEHMEDALIJA 16.12.1928. BR.BLJE-01/109
93. ZUKI (MUJO) HEDIM 25.03.1954. BR.BLJE-01/110
94. EF.MUJKANOVI ( MIRALEM) MUSTAFA 05.01.1950 BR.BLJE-01/145
95. RAMI (BEGE) SELIM

10-05-2007 at 09:35 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

11.05.2007.

Iz Tuzle ispraeni posmrtni ostaci Bratunana

Iz Komemorativnog centra Tuzla, u 14:45 minuta, ispraeni su posmrtni ostaci 94 civilne rtve zloina poinjenog nad Bonjacima Bratunca 1992. godine.
Uz lanove porodica i graane, ispraaju su prisustvovali i predstavnici Islamakse zajednice predvoeni muftijom tuzlanskim Husein ef. Kavazoviem.


12-05-2007 at 17:24 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

12.05.2007.U Bratuncu obavljena denaza za bonjake civilne rtve rata

U Bratuncu je danas obavljena denaza za 93 bonjake civilne rtve rata, koje su ubijene 1992. godine. Denaza je protekla u miru, u prisustvu nekoliko hiljada osoba i 305 policajaca.

Skuptina optine Bratunac donijela je odluku da ove rtve budu pokopane na mezarju Veljaci, nedaleko od Gradskog stadiona u Bratuncu. Denazi su, izmeu ostalih, prisustvovali Haris Silajdi, lan Predsjednitva BiH, Sulejman Tihi, predsjednik SDA, Clifford Bond, izaslanik visokog predstavnika za podruje Srebrenice, predstavnici Vlade RS-a Miladin Dragievi, Omer Brankovi i Adil Osmanovi, te naelnik Optine Bratunac Nedeljko Mlaenovi. Tijelo imama Mustafa ef. Mujkanovi e, po elji porodice, biti ukopano sutra u haremu Gradske damije u Bratuncu. Njegova kerka Sumeja Mujkanovi danas je kazala da lanovi porodica ubijenih ve godinama zahtijevaju da se uhapse optueni za ratne zloine i da im se sudi, ali domae vlasti i meunarodne institucije to ne ele uiniti, ve su naprotiv, dopustili onima koji su poinili zloine ili naredili njihovo izvrenje da danas budu ugledni graani ove drave. Posluajte radioprilog novinarke Radija Federacije BiH Irene Anti.

12-05-2007 at 20:23 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

12-06-2007 at 13:44 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

BRKO 16.06.2007

Denaza za rtve branskih zloina

Zajednika denaza rtvama iz iste grobnice

Na press konferenciji koja je odrzana jucer u branskom Udruenju porodica nestalih, odvedenih i ubijenih Bonjaka Brko Distrikta BiH istaknuto je kako su sve pripreme za zajedniku denazu planiranu za subotu obavljene u skladu sa planom.

U subotu e na Gradskom mezarju Ivici u Brko Distriktu BiH biti obavljena kolektivna denaza i ukop 80 civilnih rtava rata sa ovog podruja. Zajedniki e se obaviti denaza i ukop 76 bonjakih rtava i 3 rtve hrvatske nacionalnosti. U subotu e se klanjati i denaza za ubijenog Isu Rovanina, a ukopat e se na ehidskom mezarju u Gornjem Rahiu rekao je Sejo Zahirovi, koordinator u Udruenju za organizaciju kolektivne denaze.alosno je da za veinu zloina u Brkom do sada niko nije odgovarao i da se meu nama kreu, slobodno ive i ak obavljaju odgovorne funkcije neki od inicijatora, odgovornih i poinitelja branskih zloina istakla je Zumreta Daferovi, predsjednica Udruenja porodica nestalih, odvedenih i ubijenih Bonjaka Brko Distrikta BiH.
Sve rtve na zajednikoj denazi bit e ukopane u skladu sa vjerskim propisima i u skladu sa eljama njihovih porodica istakao je Hajrudin Omerovi, predstavnik Islamske zajednice Brko Distrikta.

Sa press konferencije je upuen poziv lanovima porodica branskih rtava i svim graanima da dostojanstveno isprate posmrtne ostatke spremne za ukop iz Komemorativnog centra Tuzla u petak u 14 sati, te da prisustvuju organiziranom doeku tijela u Brkom, na Gradskom mezarju Ivici istog dana u 16, 30 sati.
Takoer je upuen poziv za prisustvo Komemoraciji za civilne rtve rata u Brkom koja e se odrati u Domu kulture u petak u 19, 30 sati, te da dou na zajedniku denazu u subotu u 12, 00 na branskom mezarju Ivici.

Spisak identificiranih tijela Bonjaka i Hrvata u Brkom

1. Ahmetbai Behader 1943
2. Ahmetovi Hajrija 1924
3. Ajanovi Hasan 1935
4. Arnautali Jasmin 1970
5. Avdi Esad 1955
6. Begovi Enver 1955
7. Begovi Galib 1948
8. Bio Mahmut 1954
9. Bukvi Midhat 1950
10. Bukvi Naza 1950
11. andi Salih 1957
12. auevi Rasim 1959
13. elosmanovi Omer 1946
14. ori Mustafa 1940
15. Dedi Meliha 1947
16. Dervievi Galib 1935
17. Ferhatbegovi Mirza 1956
18. Glibanovi Ziba 1928
19. Glinac Mehmed 1955
20. Gluhi Nedad 1961
21. Goli emsudin 1946
22. Hadi Azem 1948
23. Hadi Hazim 1949
24. Hadi Suad 1956
25. Hajdarevi Muhamed 1954
26. Ibrahimovi Ahmet 1933
27. Jaarevi Hasan 1961
28. Jemenidi Kasim 1943
29. Kadri Aladin 1957
30. Karagi Sead 1960
31. Kari Sead 1952
32. Kartal Kasim 1953
33. Kartal Rasim 1951
34. Kljukijevi Miroslav 1942
35. Kolar Andrija 1946
36. Kolar Damir 1972
37. Kombi Sadik 1944
38. Kro Husein 1958
39. Kro Muradif 1960
40. Ljalji Sadik 1932
41. Muji Fadil 1947
42. Mujki Osman 1932
43. Mulaosmanovi Osman 1926
44. Murselovi Ibrahim 1943
45. Murselovi Nurdin 1948
46. Muzurovi Hajrudin 1953
47. Naki Redo 1938
48. Niki Ivica 1956
49. Novali Amir 1950
50. Omeraevi Avdo 1968
51. Omeraevi Omer 1971
52. Omeraevi aban 1970
53. Omerovi Hamed 1952
54. Paali Mirsad 1949
55. Petali Vasvija 1901
56. Pezerovi Ibrahim 1949
57. Pezerovi evko 1938
58. Pobri Senad 1965
59. Preljevi Anis 1969
60. Puhovac Abdurahman 1930
61. Radenica Rahim 1959
62. Ribi Smail 1958
63. Rizvanovi Velija 1969
64. Rizvi Ismet 1960
65. Rovanin Iso 1944
66. Salihovi Galib 1942
67. Sulejmanovi Hajrudin 1953
68. Sulejmanovi Kemal 1928
69. Suljevi Hamdija 1923
70. Tabakovi Ahmet 1928
71. Tatarevi Hajrija 1932
72. Turkui Enes 1949
73. Tursi Salih 1963
74. Tursunovi Sead 1949
75. Vili Ferid 1959
76. Zahirovi Hajro 1929
77. Zahirovi Mensur 1948
78. ili Hasija 1954
79. ili Hazim 1943
80. ili Ramiz 1949


Brko: Oskrnavljene posmrtnice ubijenih Bonjaka

Tokom protekle noi nepoznata osoba ili vie njih oskrnavila je osmrtnice ubijenih branskih Bonjaka koji e sutra biti pokopani na kolektivnoj denazi u Brkom. Na posmrtnicama, istaknutim u ulici Bosne srebrene, precrtan je tekst da su navedene osobe ubijene tokom agresije na BiH te je dodano da su te osobe ubijene prilikom agresije na Republiku Srpsku. Koordinator Udruge nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bonjaka Brko distrikta Sead Zahirovi u izjavi za Fenu kazao je da je incident prijavljen Policiji te je izrazio nadu da e policija uiniti sve na otkrivanju poinitelja. "To je neprimjerena provokacija kojom se nanose dodatne boli obiteljima ubijenih branskih Bonjaka. To je ujedno i udarac cijeloj drutvenoj zajednici, a i pokazatelj da u Brkom jo uvijek djeluju ljudi ija srca nisu ista i koji su samo za aljenje", istaknuo je Zahirovi. Na kolektivnoj denazi koja e se sutra odrati u Brkom bit e pokopani posmrtni ostaci 80 ubijenih branskih Bonjaka ekshumiranih iz masovne grobnice Gorice. Oekuje se da e denazi prisustvovati oko 15 hiljada graana Brko distrikta i BiH. (FENA)

15-06-2007 at 15:25 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

15.06.2007

Otkrivena masovna grobnica kod Srebrenice

Ekspertni tim za traenje nestalih iz Tuzle u saradnji s Tuilatvom Tuzlanskog kantona ve drugi dan radi na ekshumaciji masovne grobnice u Zelenom Jadru, petnaestak kilometara od Srebrenice. "Nakon skidanja povrinskog sloja zemlje tim je ve pronaao prve skelete. Rije je o sekundarnoj masovnoj grobnici, a o njenim gabaritima i priblinom broju skeletnih ostataka jo se ne moe govoriti", rekao je tuilac Emir Ibrahimovi. Na podruju Zelenog Jadra ovo je etvrta masovna grobnica koja je otkrivena u posljednjih godinu dana. Pretpostavlja se da se i u ovoj nalaze posmrtni ostaci srebrenikih rtava ubijenih jula 1995. godine. (FENA)

15-06-2007 at 15:26 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

15.06.2007.

Ispraeni tabuti i sanduci sa tijelima civilnih rtava iz Brkog

Iz Komemorativnog centra Tuzla danas su ispraeni tabuti i sanduci sa tijelima civilnih rtava iz Brkog koje e biti sutra (subota) ukopani na zajednikoj denazi i ukopu na Gradskom mezarju Ivici.U prisustvu veeg broja rodbine, prijatelja i graana okupljenima se obratio Bekir ef. abi, u ime muftije tuzlanskog Husein ef. Kavazovia:

-Smrt, ovakva kakvu su doivjeli nai voljeni, braa, sestre, komije, prijatelji, roaci, za nas je neprirodna i tako je obino i zovemo.
Ispraamo danas 80 tijela, koja e sutra, ako Bog da, biti pokopana na mezarju u Brkom vama dragih ljudi. Za nas brau vjernike Muslimane u ovakvim prilikama vjerovatno mnogo vie govore sama tijela za sebe jer, kae boiji poslanik Muhamed s.a.v.s., da je mejt najbolji vaiz, najbolji govornik. uti, ali govori jako puno.
Molim Uzvienog Allaha da vas, koji ste doli, nagradi za va trud, vrijeme koje ste odvojili da prisustvujete ovom ispraaju, i nadam se i da ete sutra ako Bog da biti na denazi to je ono najmanje to moemo uiniti za njih i naravno, da uvamo onaj imanet koji su nam oni ostavili i ono zbog ega su ubijeni.
Razloge ne treba da navodimo.
Molim Allaha d.. da njih obraduje dennetom, a kad njih obraduje dennetom onda e obradovati i nas jer e oni imati priliku da mole Allaha d.. da i nae grijehe, a imamo ih, nama oprosti.
Sve planirane aktivnosti za ukop i zajedniku denazu civilnim rtvama rata privedene su kraju i sve je spremno da dostojanstveni i tuni skup bude odran u najboljem redu.U skladu sa odlukom Vlade Brko Distrikta BiH subota je proglaena Danom alosti u ovom gradu.

http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=17125

15-06-2007 at 18:44 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Genocid (dokumenta, svjedocenja, dokazi,slike)
Bez chatanja molim

15.06.2007

Sarajevo: Ibro ardakovi ukopao tri sina

Nemam ja snage da idem u Potoare


Irfan je imao 21, Ashat 20, Aldad nepunih 18 godina, a ubijeni su istog dana jula 1995. u Srebrenici


Potresnija denaza u Sarajevu od one jueranje nije dugo zapamena. Trojicu sinova ubijenih istog dana jula 1995. godine, kada su pokuali izvui ivu glavu iz Srebrenice, ukopali su otac Ibro i majka Fadila ardakovi na groblju Vlakovo.Razliite lokacije

Irfan je bio najstariji i imao je 21 godinu, Ashat 20, a Aldad nepunih 18. Njihova tijela pronaena su na razliitim lokacijama. Jedan je naen u grobnici Bljeeva kod Bratunca, a druga dvojica u bratunakoj Kamenici.
Skrhan od bola babo Ibro sjedi i eka, nijednog trenutka ne sputajui pogled s tabuta. Kae nam jedva ujnim glasom kako mu je tek sada jasno da je doao kraj dvanaestogodinjem nadanju da e se ponovo susresti s njima.
- Tri sina izgubiti... ne znam ta da vam kaem. Uz Allahovu pomo ovjek moe i mora izdrati. Jedino se u njega uzdam da sauva pamet i razum - kae s uzdahom Ibro i nastavlja:
- Punih 12 godina dolazile su svakakve informacije. Kao da su vieni u Srbiji na ovom ili onom mjestu, ali sada... sve je jasno.
I tek to je tuna povorka krenula prema mezarju, mogla se uti tek pokoja rije: "Bili su skromni kao i njihov babo hadija Ibro i njhova majka hadinica Fadila", "da je hadija Ibro imao devet sinova i da su zloinci imali priliku da ih ubiju, oni bi to uradili."

Susret sa zloincima

- Nemam ja snage da idem u Potoare i da ih tamo ukopam. Prevelika je tuga i ovako. Ne mogu se susretati sa zloincima - niti ja, niti ena. Nemamo vie djece. Ni u svoj rodni kraj nisam otiao, a neu ni otii. Tako je to, Allah ti daje, Allah te nagrauje, Allah ti oduzima. Da mi je lahko, nije, ali protiv Allahove volje ne mogu - govori ardakovi, dodajui da ni za oca nita ne zna.
Posljednjem ispraaju prisustvovalo je nekoliko stotina ljudi, lanova najue porodice, prijatelja, komija, zemljaka... od kojih se moglo uti samo: "Nad njima je poinjen zloin nakon zloina."

Lani doivio infarkt

Nakon to su 1992. godine izbjegli golgotu u rodnom selu Stoborani u Han-Pjesku, spas su potraili u epi, a potom u Srebrenici. Iz Srebrenice je godinu prije genocida Ibro kao ranjenik evakuiran u Tuzlu, a kasnije u Sarajevo. lanovi njegovi porodice kau nam kako je Ibro dugo bio nepokretan te da je lani doivio infarkt.

Izvor: http://www.avaz.ba/absolutenm/anmviewer.asp?a=2579&z=12&isasp=

16-06-2007 at 01:06 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 16
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: Djavolica, LAUFER, marina, Mladen, neko123, radovan radovanovic
FORUM : Vjene teme : Genocid /agresija(dokumenta, svjedocenja,,slike) New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice