Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Tuzlarije : PRAVDA ZA DENISA
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

Nakon odbijanja sprovodjenja istrage i po nasoj prituzbi od 12.04.2007.godine od strane Kantonalnog tuzilastva, odn.VD Glavnog tuzioca Koval Slavena, 16.08.na Denisov rodjendan, upucujem Visokom sudskom i tuzilackom vijecu u Sarajevo PRITUZBU protiv tuzlanskih tuzioca Iveljic Ive i Koval Slavena.

Prituzbu dostavljam u formi otvorenog pisma, te kopije saljem na jos 25 adresa.

Uz prituzbu VSTV-u dostavljam kompletnu dokumentaciju, a svima ostalima dokumente od tacke 1 do 8.
_____________________________________________

Garagi Nevenka
Novo naselje Solina 37
(Rate Dugonjia br.4)
75000 Tuzla
e-mail: nevenkagaragic@yahoo.com
tel. 035-267-421
GSM : 061-722-161


Visoko sudsko i tuilako vijee BiH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
n/r Predsjedniku VSTV-Branko Peri


OTVORENO PISMO PRITUBA
Protiv :
1. Ivo Ivelji, tuilac Kantonalnog tuilatva TK Tuzla
2. Slaven Koval, vd glavni tuilac Kantonalnog tuilatva TK Tuzla

Potovani gospodine Peri!

Obraam se lino Vama, konkretnoj i najodgovornijoj osobi za stanje u BH pravosuu, odnosno tuilatvu, jer od Vas oekujem ponitenje besramne i skandalozne odluke tuzlanskih tuioca Ivelji Ive i Koval Veselina o neprovoenju istrage po slubenoj dunosti protiv lekara Interne klinike JZU UKC Tuzla.

Zbog pogrene dijagnoze, nesavesnog leenja, te tete po zdravlje uinjene radi greke u proceni stanja pacijenta i propusta u injenju, moj 26-ogodinji sin Denis Garagi preminuo je 25.07.2005.godine, nakon nedopustivo dugog - trodnevnog boravka, u prijemnom prostoru Interne klinike UKC-a Tuzla.

Svojim neprofesionalnim radom, nesposobnou i nemoralnom odlukom pomenuti tuioci svesnim ignorisanjem injenice pogrenog dijagnosticiranja, podravaju sramni zloin koji su nesavesni lekari uinili, usuujem se rei : namerno, s predumiljajem, jer su sujetno i drsko odbacili dijagnozu kolege koja je glasila : teki kardioloki sluaj. Da je u pitanju zloin uinjen od onih koji su poloili Hipokratovu zakletvu, nedvosmisleno i jasno potvruje dokumentacija koju dostavljam u prilogu.

alosna je injenica da su lekarske greke u stranom porastu, jer se ovom humanom profesijom sve ee bave nezainteresovani, povrni nastavljai porodine tradicije, kao i diletanti koji se ne bi smeli baviti ovom humanomnom profesijom. Lekarske greke se po pravilu zatakavaju. Zato? Zato to su lekari u ovom (trulom) drutvu zatiena vrsta sa imunitetom koji je u BiH sve popularniji i koji se sve ee koristi kao zatita od procesuiranja!

Ukratko u predoiti tok kalvarije mog sina Garagi Denisa :

U subotu posle podne, vrelog 23.jula 2005.god., Denis je iznenada osetio guenje i jaku bol u prsima iza grudne kosti. Deurni lekari na Internoj klinici Mario Krii i Salih Azapagi daju mu inekcije za snienje krvnog pritiska, koji je Denisu godinama bio povien, te ga alju kui. Poto tegobe ne prestaju, lekar iz naeg ulaza je Denisa pregledao i konstatovao jake umove na aorti. U veernjim satima Denis se, plaui zbog jakih bolova, ponovo ali da ne moe disati, da ga boli u grudima kao da ga je ujeo bumbar, te da mu trnu vilica i zubi. Iznenada pada u ok i potpuno se gubi, mislim da je doiveo kliniku smrt. Brzo smo reagovali i hitno ga prebacili ponovo na Internu kliniku u pratnji lekara koji je deurnim Kriiu i Azapagiu saoptio da se radi o tekom kardiolokom sluaju, to ovi nisu uvaili, ve su odoka uspostavili svoju dijagnozu da je u pitanju droga, jer takvih dnevno doe troje, etvoro. ak su pretili prijavom policiji, kako bi odstranili lekara u Denisovoj pratnji. U tekom stanju Denis provodi no na prijemu, a sutradan, u nedelju 24.07. deurstvo preuzima Hasi Samira, koja po zavretku smene 25.07.ujutro upisuje-prepisuje dijagnozu svojih prethodnika.

U ponedeljak 25.07. brigu o Denisu preuzima Fahir Barakovi po ijem miljenju Denisu nije nita i alje ga kui. Tri dana pacijent sa jakim bolovima u grudnom kou, povraanjem i eljan disanja provodi na prijemu u tzv.dnevnoj bolnici, to se nikako nije smelo desiti, pogotovo u ovako prestinoj klinici, kako se sami hvale. Na insistiranje Denisovog oca da neto ipak nije u redu i da ga ne alju kui, konano odluuju Denisa smestiti na odelenje i to gastroloko, jer se, po reima Fahira Barakovia, Denis poalio i na bol u stomaku. Nedugo potom Denis ponovo pada u okantno stanje i umire od prskanja grudne aorte u prisustvu prijateljica (lekarima, naravno, ni traga). Tek kad je nastupila smrt moj sin stie na intenzivnu negu gde ga uzalud pokuavaju reanimirati. Tek tada lekari shvataju teinu bolesti! Tek tada se setie svojih knjiga i lekcije o aneurizmi, ali za mog sina prekasno. Tri dana, tri duga dana su zauvek izgubljena! Za tri dana se moglo uraditi mnogo toga i spasiti jedan mladi ivot, samo da je bilo volje, humanosti i profesionalne odgovornosti, umesto drskosti, sujete i diletantizma onih koji su zaboravili datu zakletvu. Na otpusnoj listi stoji : boravak na odelenju od 25.07. do 25.07., dakle, kao da je moj sin prethodna dva dana bio na ulici? Tako je i tertiran na ovoj slavnoj tuzlanskoj klinici, a tuioci ne ele skrnaviti ugled ovog jada od klinike, koja predstavlja jo jednu duboku crnu rupu u Tuzli. Meni je potpuno jasno u kakvom trulom, korumpiranom i jadnom drutvu ivim, a sada mi je to i potvreno od strane dravnih organa koji su duni tititi svoje graane i njihova osnovna ljudska prava, prvenstveno pravo na ivot.

Pitam se da li bi postupak pomenutih tuioca bio identian da se radilo o sinu ili keri njihovog kolege, roaka, prijatelja, stranakog lidera? Ili, kakav bi ishod za mog sina bio da sam se setila mita, to mi, moram priznati, nije palo na pamet. Na trenutak pomislite kako bi se oseali da se sve ovo desilo vaem detetu ili lanu porodice?! Jesu li uticaji veza, moi i novca osnovne vodilje u svim porama drutva, pa tako i u BH zdravstvu? Trodnevni tretman mog sina u prestinoj, svetski poznatoj (??!) klinici bio je ispod svakog nivoa, kao da je bio na ulici, a ne u bolnici u strunim rukama. Gade mi se samohvalisanja njihovih direktora u medijima. Za svaki uspeno obavljen rutinski zahvat, a to im je posao za koji su plaeni, napadno se samohvaliu i primaju kojekava ordenja, a mom sinu ni rutinski ultra zvuk ne uradie! Zato? Na to pitanje odgovor je dao medicinski direktor UKC-a Kasim Muminhodi : ne moemo mi svakoga slati na ultra zvuk!!? Oito je isti rezervisan samo za odabrane, privatne pacijente, ili pacijente sa debelim kovertama.

Napominjem jo da Klinika, odnosno direktor UKC-a Nedret Mujkanovi, roditeljima nikad nije odgovorio na zahtev za pokretanjem interne istrage i kanjavanje odgovornih lekara unutar Klinike. Poznato je da su 2 komisije ispitivale sluaj Garagi Denisa, ali nalaz Denisovim roditeljima nije prosleen. Uostalom, zato je bila potrebna i komisija nad komisijom?

Pozivam Vas da paljivo pregledate svu dokumentaciju u prilogu, a posebno obratite panju na sledee:

1. Brljotine u knjizi protokola sa potpisima lekara koji taj dan uopte nisu bili na dunosti,
2. Naknadno prepravljanje medicinske dokumentacije (posle smrti) radi zatite odgovornih lekara, te pokuaj umanjenja odgovornosti krivim navodima, odnosno laima,
3. Nepostojanje ili nestanak anamneze specijaliste (neurologa),
4. Neevidentiranje miljenja-dijagnoze kolege lekara koji je doveo pacijenta, a koja je bila ispravna,
5. Pogrena dijagnoza (crno na belo). Prava dijagnoza nije blagovremeno uspostavljena (tek posle smrti, na zahtev roditelja),
6. Iako je uraen niz rutinskih pretraga, nije uraen najvaniji nalaz : snimanje srca UZ, CT grudnog koa i sl.to je teak i koban propust, s obzirom na simptome (stalna bol iza grudne kosti i teko disanje nedostatka vazduha),
7. Javno saoptenje UKC-a u Dnevnom avazu od 25.01.2006.god., kojim demantuju svoju dijagnozu, znai priznanje greke i izostanak adekvatnog leenja. Saoptenje je sroeno paljivo i veto biranim reima da bi izbegli omu oko vrata (po reima Muminhodi Kasima),
8. Smrt pacijenta kojeg prethodno alju kui, jer mu nije nita,
9. Raun ispostavljen od strane UKC-a gotovo dva meseca posle smrti, za prvu, popodnevnu intervenciju 23.07. (subota).

Sve napred navedeno tuzlanskim tuiocima nije dovoljno za pokretanje istrage!?

Zakljuak se sam po sebi namee : tuioci se nisu bavili svojim poslom, lekari su zakonom zatiena vrsta, a svi ostali su graani drugog reda!?
Pitam javno, jasno i glasno :

KOLIKO KOTA IVOT DOKTORE?
A ISTINA I PRAVDA TUIOE?

Za ivot svog sina bih platila, trebali su traiti, bedni diletanti sa lekarskom diplomom! Za istinu i pravdu neu platiti, jer ova drava je obavezna tititi svoje graane, tuilac je obavezan po slubenoj dunosti provesti istragu, ak i da nije podneta prijava. Neu platiti, za pravdu se ne plaa, ali u ista obraza ustrajati u traenju kazne za one koji su tri dana terorisali mladia u oku. eljan disanja tri dana moj sin je trpio bolove, a diletanti oko njega su se igrali doktora, da bi poslednji u nizu diletanata na kraju otvoreno priznao, da su sve vreme lutali u pogrenom pravcu i da im se zavesa podigla tek kad je sin preminuo. To je slavna klinika!?

alosna je injenica da, i pored silnih institucija, edukacija, tribina, tzv.okruglih stolova i brojnih stranih upravitelja koji pokuavaju ustrojiti ovu dravu, sve vie graana pravdu trai od Evropskog suda za ljudska prava. ta rade domai pravosudni organi i zato uopte postoje, zato primaju visoke plate? Hoe li se u ovoj zemlji neko konano poeti baviti svojim poslom? Iz medija mi je poznat sluaj tuzlanskog mladia D.H. za iju smrt su 2001.god.prijavljena 4 lekara tuzlanske Klinike. Pozdravljam upornost njegovih roditelja jer su uspeli za 6 godina naterati tuilatvo da ipak pokrene istragu. Ako je BH pravosuu trebalo 6 godina samo za pokretanje istrage, kad li e se proces okonati?

Iako sam medicinski i pravni laik, osvrnuu se i na struni nalaz sudskog vetaka, patologa Cihlar Zdenka, ijim izborom tuilac Ivo Ivelji, uvajui sebe, veto prebacuje sluaj na kojem je medicinska struka ve pala. Zar tuilac Ivelji ne zna svoj posao? U ovom sluaju vetak nije ni bio potreban, jer je svakom normalnom oveku sve jasno iz priloenih dokumenata-dokaza. Ako je ve trebao vetak, kometentan je kardiohirurg! Tuilac bi vie saznao da je sasluao bar jednog svedoka (lekara u pratnji), ili proitao nalaze-miljenja lekara, iako pogrena i falcifikovana. Njemu, ve u startu istina i pravda nije prioritet, niti je bitna, jer oito nekoga titi! Koga tuzlanski tuioci tite i zato, neka utvrdi disciplinski tuilac. injenica je da nalaz obdukcije niko nije ni osporavao, pa roditelji su i traili obdukciju, jer lekari nisu znali (nije mu nita). Kako vetaku nije zapazio odelenje na koje je Denis konano smeten 25.07.2005.god., na dan smrti? GASTROENTEROLOGIJA!?? Aneurizma i gastroenterologija?! Svaka ast! Sve sami profesionalci!

Vetak Cihlar se bespotrebno uputa u analizu aneurizme, teke bolesti, a ni jednom rei ne spominje sumnjive anamneze i pogrenu dijagnozu! O aneurizmi sada znam i ja, samo to se lekari-diletanti nisu setili lekcije iz knjige Interna medicina autora prof.dr Stevanovi Stanoja (str.433 i 434, VI dopunjeno izdanje 1986.g.) u kojoj su precizno navedeni simptomi koje je moj sin Denis imao. A narednog leta, efica kardio odelenja Interne klinike u Dnevnom avazu od 22.06.2006.god. savetuje itaoce kako da, zbog vruine (iste kao i jula 2005.), obrate panju na (iste) simptome i odmah se jave lekaru! Predavanje je trebala odrati svojim lekarima i upoznati ih sa sranim simptomima! Kad vetak Cihlar kae da nita nije uinjeno protiv medicine, na koju dijagnozu je mislio? A ta je uinjenu ZA medicinu, odnosno u korist pacijenta?

Odgovornost je u NEINJENJU, a sve to nije PROTIV ne mora ugroziti pacijenta, ali mu ne pomae! Je li vetak primetio da nema ni nalaza ultrazvuka srca? Osim uobiajenog klasinog EKG-a, srce apsolutno nije bilo predmet interesovanja prozvanih lekara, niti je rentgenski snimano. Zato se vetak nije pozabavio izostankom terapije koja bi bila adekvatna tekoj bolesti i stanju oka u kojem je Denis bio? Nisu ordinirali terapiju za kardioloku bolest, pustili su pacijenta na milost i nemilost vremenu i organizmu da se sam bori, sve do smrti! Da su prihvatili sugestiju lekara koji je Denisa doveo u subotu 23.07., jo istu no bi operativnom zahvatom Denis bio spaen! Ko je Cihlar da kae da bi Denis svakako preminuo? Bog? Pa znamo da se po uspenom dr Kabilu tuzlanska kardiologija spominje i u irem okruenju.
Nije data ansa strunjaku koji zna svoj posao! Nisu dali ansu mom sinu da ivi! Blagovremena hirurka intervencija dr Kabila bi sigurno spasila mog sina! Ali ne, diletanti su se igrali doktora i bogova! To im ne moe biti oproteno!

Pritubu na rad tuioca Ivelji Ive i vd glavnog tuioca Koval Slavena dostavljam relevantnim institucijama u BiH od kojih oekujem puno angaovanje u zatiti ugroenih elementarnih ljudskih prava, te izvoenje odgovornih pred lice pravde. Ista je u formi otvorenog pisma radi upoznavanja ire javnosti i upozorenje graanima da ne ute, da dignu glas protiv zloupotreba, nerada, korupcije i nepotizma u dravnim institucijama i javnim ustanovama, posebno u zdravstvu, jer sutra su moda oni na redu.
Porazna je injenica da o lekarskim greakama oteeni graani uglavnom ute. Zato? Dugogodinje obijanje pragova, prepiske, ikaniranje, inertnost, korumpiranost i nezainteresovanost onih koji bi svoj posao trebali odraivati profesionalno, oteene graane u startu demoraliu.

Gospodine Periu, od Vas oekujem da zaduite disciplinskog tuioca, koji nije sa podruja korumpiranog Tuzlanskog kantona, da detaljno pregleda sve dokumente koje Vam dostavljam, te naredi provoenje istrage i podizanje optunice protiv odgovornih, a sve u razumnom roku. Dajem sebi za pravo da Vas ponovo (javno) kontaktiram, ukoliko i Vi , odnosno VSTV, podri sramnu odluku tuzlanskih tuioca.

Ne zanima me eventualno kanjavanje tuilaca. Traim PRAVDU ZA DENISA! Traim KAZNU ZA ZLOIN! Neko mora odgovarati za silne tragine propuste, neko je kriv to ja vie nemam svoga sina! Budite sigurni da se neu umoriti, niti odustati. Upornost i izdrljivost je odlika marljivih i vrednih ljudi moje rodne Slavonije, koju napustih zbog udaje za Mehmeda. Dok sam iva neu odustati od istine i pravde, jer moj sin to zasluuje. Denis Garagi je bio jedan izuzetan mladi, na ponos ocu Mehmedu, bratu Igoru i meni, njegovoj majci, kao i mnogobrojnoj rodbini u Hrvatskoj i Srbiji, te prijateljima irom sveta. (U BiH, sa oeve strane, nema bliske rodbine, jer je Denisov otac rano, kao malo dete, ostao bez roditelja).

U prilogu dostavljam :

1. Knjigu i DVD,
2. Odgovor v.d.Glavnog tuioca br. Kta.2623/06 od 12.06.2007.god.,
3. Prituba uredu Glavnog tuioca od 12.04.2007.god.,
4. Odgovor tuioca na prijavu PU Tuzla br. 2623/06 od 04.04.2007.god.,
5. Zapisnik o prikupljanju izjave MUP-a TK, PU Tuzla od 13.10.2006.god.,
6. Saoptenje JZU UKC Tuzla objavljeno u Dnevnom avazu 25.01.2005.god.,
7. Interna medicina autora prof.dr Stevanovi Stanoja (str.433 i 434, VI dopunjeno izdanje 1986.g.),
8. lanci iz Dnevnog avazaod 22.06.2006.,07.08.2006., i 23.02.2007.god.,
9. Odgovor UKC-a (med.direktora Muminhodi Kasima) br.1-680-2/05 od 06.10.2005.god.,
10. Zahtev Garagi Mehmeda za pokretanje istrage od 20.09.2005.god.,
11. Raun UKC-a Garagi Denisu br.16816 od 12.09.2005.god.,
12. Potvrda o smrti br.990/05 od 26.07.2005.god.,
13. Otpusna lista MB : 0109/3697 ,
14. Dijagnoza i preporuka Prijemne ambulante od 25.07.2005.god. u 8h (Samira Hasi),
15. Anamneza, obrazac IB-3, 25.07.2005.god., odgovorni lekar Amira Bijedi,
16. Podaci o fizikalnom pregledu bolesnika, br.protokola 0100/3697, 25.07.2005.god. (Amela Altumbabi),
17. Izvetaj od 25.07.2005.god. (Brki Esad),
18. Uputa prijemne ambulante odelenju, obrazac IB-1, od 25.07.2005.god.,
19. Protokol br.6694 od 25.07.2005.god.,
20. Protokol br.3695 od (),
21. Matini list - istorija bolesti, obrazac br.1-21-10,
22. Terapijski list, obrazac IB-5,
23. Ultrazvuk gornjeg abdomena i urotrakta od 24.07.2005.god. (od.prijem),
24. Nalaz i miljenje lekara specijaliste od 23. I 24.07.2005.god., amb.br.6694 (potpis lekara neitak),
25. EKG snimci i laboratorijski nalazi 11 listova,
26. Preporuke Emaus international od 19.03.2001., 03.05.2000.,19.03.2000.god.,
27. Prteporuke Unicef-a od 13.02.2002. I 16.02.2001.god.,
28. Knjiga In memoriam,
29. DVD TVTK VIII 2000.god.

S potovanjem !
Podnosilac pritube :
________________________________
Nevenka Garagi, ro. Manojlovi


Tuzla, 16.08.2007.god. (Denisov 28. roendan)
Dostavljeno :

1. OHR Sarajevo, Specijalni predstavnik EU u BiH,

2. OSCE Sarajevo,

3. Ombudsmeni FBiH, Sarajevo,

4. Dom za ljudska prava, Sarajevo,

5. Helsinki komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo,

6. PredsednitvoBiH, predsedavajuem preds.,

7. Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo,

8. Skuptina TK - preds.sk., Tuzla,

9. OV Tuzla - preds.OV, Tuzla,

10. Medijima.
_____________________________________________


Istog dana ispred Merkatora narucujem dzambo plakat, na kojem sam predvidela pitanje :

Koliko kosta zivot DOKTORE?
A istina i pravda TUZIOCE?

Ali, nije mi bio dozvoljen takav tekst, pa sam pristala na brisanje doktora i tuzioca.
A prevod latinske poslovice glasi :

GRESITI JE LJUDSKI, ALI U GRESKAMA USTRAJATI OBELEZJE JE LUDAKA
_____________________________________________


Image and video hosting by TinyPic


[Edited by cupo on 08-03-2008 at 22:30 GMT]


[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:03 GMT]

08-03-2008 at 21:21 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

Sefica kardioloskog odelenja Interne klinike u Tuzli dr Zumreta Kusljugic u Dnevnom avazu od 22.06.2006.godine upozorava citaoce (rec je o vrucinama) kako se srcani bolesnici trebaju javiti lekaru ako osete jako gusenje, te bol iza grudne kosti koji se siri ka vratu, vilici ili levoj ruci.

23. jula kad je Denisu pozlilo, inace tih dana i pre i kasnije, bile su uzasne vrucine. A moj sin teski kardioloski slucaj kako je rekao dezurnima Krizicu i Azapagicu lekar koji je doveo Denisa na kliniku! Oni se nisu ni osvrnuli na dijagnozu cenjenog i poznatog u Tuzli lekara, vec su ga odstranili svojom izmisljenom pricom o drogi, te jos pretili i policijom.

Uasno je saznanje da zivote svojih najmilijih predajemo u ruke takvim diletantima.

Image and video hosting by TinyPic

Gospodjo Kusljugic, kome delite savete u novinama? Zasto ne naucite doktore kojima ste efica? Jos mi kazete da ni vi ne bi videli aneurizmu cak ni u ponedeljak 25.07. na UZ . Ultrazvuk je ne mora ni pokazati, ali zato postoje precizniji aparati za koje ZNAJU PROFESIONALCI (sa istinski polozenom Hipokratovom zakletvom): dr Mirsad Kacila, dr Asal Arslanagic, prof.dr.Stanoje Stefanovic (autor knjige Interna medicina-strana 434) i mnogi drugi.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
______________________________________________________


[Edited by cupo on 08-03-2008 at 22:36 GMT]


[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:06 GMT]

08-03-2008 at 22:18 | Ukljui u odgovor
crvena jagoda
Nivo: Forumski vuk
no coment

Registriran(a): 03-06-2007
Odgovori: 428
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

citat:
senzualna wrote:
primite i moje saucesce ...
Tesko je opstati normalan u ovoj situaciji kroz koju kao roditelji jednog izgubljenog djeteta trenutno prolazite...
Informacije o umrlom djetetu zaustavljaju i vas cijeli zivot.
Za pomoc u zalosti treba ponajvise vremena i snage da bol prode.
U vasim mislima kruze pitanja i vi trazite krivca..
Razgovor o tim svim dogadajima na klinici i o reakcijama osoblja sa tuzlanske klinike pomoci ce vam da se oporavite i od najtezih stvari gubitka vaseg najmilijeg sina ,
iako odgovor na sva vasa pitanja nije moguce dobiti..
Nalazimo se na danasnjici u drustvu u kojem je nemoguce uvijek hijarhiju ljekarske moci transparentno dokazati,
,ipak bih vas zamolila da sto prije pokusate da promijenite smjer misljenja i da znate da to nije samo u nasoj zemlji ovakav slucaj da ljudi umiru pod greskama ljekara,nego je to i u drugim zemljama prisutno
i samo u ovakvim otezavajucim situacijama shvatamo da su i doktori ljudi od krvi i mesa i da i oni prave greske kao i stolar,mesar,kuhar...ili bilo koji drugi radnik (nazalost)
ovo ce vam sigurno zvucati preostro,sasvim je jasno da ova izjava ne moze povratiti vase dijete u zivot,,,
,ali shvatate vec sada da je to gorka istina ponekad prozvana
,,egoizmom ljekara,",,
ljudi koji su studirali koji znaju svoj posao,,i pored pogresne odluke stvaraju istinu cutnje ili prikrivanja odnosno zataskavanja pa cak na kraju i ne zele promijeniti to suludo stanje nepriznanja...
nadam se da ce ta ljekarska ekipa iz Tuzle kad tad priznati osobne pogreske preodugovlacenja pravilne dijagnoze koja se danas moze sa obicnim testom droge rijesiti u roku od 2 minute (ako je ovo bio neki njihov pocetni smijer pogresne dijagnoze) da bi se na konacnici i vi mogli smiriti kao roditelji i osjecati ljudski oslobodeno...
preporucila bih vam toplo i srdacno profesionalnu pomoc,
,ne odugovlacite predugo posjetu psihologu ,koji vam mogu ponuditi
(rad i upute sa roditeljima koji su izgubili dijete smrcu)
zelim vam da sto prije dodete do duhovnog mira,...Nije ti to psiholoski studij!!


citat:
cupo wrote:

Osnovna pravila ponaanja na forumu Tuzlarije

"
"Ne doputa se objavljivanje vulgarnih, prijeteih poruka, etiketiranje zadiranje u privatnost i svih ostalih koje nisu u skladu sa zakonom."


@crvena jagoda dio tvog komentara je obrisan i ljubazno bih te zamolio da nesuglasice sa @senzualnom rjesavas putem privatnih poruka a ne javno i pogotovo ne na ovoj temi!

[Edited by cupo on 09-03-2008 at 00:10 GMT] 


jedina ozbiljna stvar u zivotu jesu dva kubna metra na nekom groblju..
08-03-2008 at 23:29 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

Uskoro pocinju stizati odgovori od samo nekih institucija kojima sam poslala otvoreno pismo prituzbu.

Prezentiracu ih hronoloski.

1.Ustavni sud u ime Doma za ljudska prava

Uz pismo dostavljaju mi formular APELACIJE koji popunjavam i saljem, te stize i potvrda prijema iste.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
_______________________________________________________


[Edited by cupo on 10-03-2008 at 19:51 GMT]


[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:08 GMT]

10-03-2008 at 19:42 | Ukljui u odgovor
oktobar91
Nivo: Forumski doajen
korpija

Registriran(a): 02-02-2008
Lokacija: neverland
Odgovori: 6816
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

Gospoo Nevenka, ne znam ta da vam napiem, jer sve to bi bilo napisano ve ste uli ili proitali, samo Vam mogu rei borite se sve dok imate snage za to a ja se nadam da e pravda pobjediti i da e krivci za cijeli sluaj odgovarati.

10-03-2008 at 21:24 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

2. Visoko sudsko i tuzilacko vijece

Uz pismo - potvrdu prijema prituzbe VSTV dostavlja i brosuru u kojoj se, izmedju ostalog kaze da pregled i procena prituzbe, eventualna daljna istraga i donosenje odluke od strane UDT-a (Ured disciplinskog tuzioca) trebaju se okoncati u roku od 2 godine od dana podnosenja prituzbe.

Ocito da je prituzbi na rad sudija i tuzioca sve vise, a upitna je i azurnost disciplinskih tuzioca.

Nemalo sam bila iznenadjena brzinom kojom je Ured disciplinskog tuzioca podneo disciplinsku tuzbu protiv prvog zamenika glavnog tuzioca Kantonalnog tuzilastva TK Koval Slavena, a povodom zloupotrebe sluzbenog vozila u privatne svrhe.

Zaista je neverovatno kakvi "zlocini" za VSTV-e imaju prioritet istrage i tezinu profesionalne neodgovornosti tuzioca!

Image and video hosting by TinyPic
[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:10 GMT]

11-03-2008 at 12:21 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

3. Skupstina TK

Jedini konkretan gest institucija sa podrucja TK.

S obzirom da je TK osnivac JZU UKC, logicno je i zahvaljujem na intervenciji upucenom dopisu VSTV-u za ubrzano resavanje postupka.


Image and video hosting by TinyPic

___________________________________________________


[Edited by cupo on 11-03-2008 at 22:15 GMT]


[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:11 GMT]

11-03-2008 at 21:14 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

4. Ministarstvo pravde BiH

Image and video hosting by TinyPic


[Edited by cupo on 12-03-2008 at 22:29 GMT]

[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:12 GMT]

12-03-2008 at 20:11 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

5. Predsjednistvo BiH


Nikakva MOLBA s moje strane nije upucena. (otvoreno pismo prituzba VSTV-u nije MOLBA!)Image and video hosting by TinyPic

[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:14 GMT]

12-03-2008 at 20:15 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: PRAVDA ZA DENISA
Bez chatanja molim

Upravo tih dana, u jeku pisanja dnevnih i sedmicnih listova, UKC Tuzla drsko salje na DENISOVO IME i adresu OPOMENU PRED TUZBU za neplacen racun na ime popodnevne usluge dana 23.07.2005.godine koju su neodgovorno i nezainteresovano pruzili savesni Mario Krizic i Salih Azapagic.

Denisu su dali inekcije za snizenje krvnog pritiska i VRATILI ga kuci.

Zasto UKC ceka 2 godine sa opomenom zbog neplacanja racuna? Indirektni pokusaj pretnje? Imaju li imalo morala?

Vazno je napomenuti (sto ocito potvrdjuje njihovu NAMERNU drskost) da su u svojim internim novinama NEWS, od srede 22.08.2007.godine, preneli kompletan tekst o Denisu objavljen tog istog dana u dnevnoj novini SAN pod naslovom Da li su ljekari krivi za smrt Denisa Garagica?. Ured za komunikacije, stoji u dnu stranice.
To je inace prvi tekst o Denisu objavljen tih dana u novinama. Da li su prenosili i ostale tekstove nije me interesovalo.

Dakle, jasno je da ne moze biti u pitanju administrativna greska, nemar ili neobavestenost uposlenika. Ocita je namera da me se uplasi i zaustavi, ali uzaludan im trud.

Naravno da mi ne pada na pamet platiti racun, bez obzira sto se radi o sitnih 16,20 KM.

Image and video hosting by TinyPic
_________________________________________

[Edited by cupo on 13-03-2008 at 23:12 GMT]

[Edited by nevenkagaragic on 11-10-2014 at 23:16 GMT]

13-03-2008 at 22:55 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 19
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: Bozica, damcho, Donji Mosnik, ekolog, enko, fmjazz1973, JelenaStojkovicMiric, MojaLelaa, nile, Soul 0711, tdituning, vikalj
FORUM : Tuzlarije : PRAVDA ZA DENISA New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice