Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima


FORUM : Umjetnost : Sevdalinke
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

Stade se cvijee rosom kititi


Stade se cvijee rosom kititi
stade se biser zlatom nizati
stade se srna srnom srniti
stadoe momce cure ljubiti

Samo ja nemam nigdje nikoga
samo ja nemam azgin-dilbera
samo ja tuna tugu tugujem
samo ja niem se ne radujem

Gledam ja goluba, golubicu
gledam ja lastu i lastavicu
gledam ja jedno drugo cjeluju
gledam ja, ivotu se raduju

Nikad me nije niko volio
nikad me nije niko ljubio
nikada nisam zorom zorila
nikada nisam sevdah vodila

Dadoe mene mladu za stara
dadoe mene starcu zbog para
da mu ja mlada kuu redujem
da mu ja sijedu bradu milujem

Star meni vie mladoj ne treba
star mene samo mladu zamara
ja hou ljubav, ivot i radost
ja hou sevdah, pjesmu i radost 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:05 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

Dvore gradi Komadina Mujo

Dvore gradi, aman
dvore gradi, zaman
dvore gradi Komadina Mujo
sred Mostara, najljepega grada

Oblazi ga, aman
oblazi ga, zaman
oblazi ga, cjeli Mostar redom
samo nema Zaimove Zibe

to te nema, aman
to te nema, zaman
to te nema Zaimova Zibo
za tebe su sagraeni dvori

Za tebe sam, aman
za tebe sam, zaman
za tebe sam dovore sagradio
i eenim zlatom pozlatio

Ruke trae, aman
ruke trae, zaman
ruke trae topla milovanja
lice eli njena njegovanja

Srce trai, aman
srce trai, zaman
srce trai ista drugovanja
usne trae pusta sevdisanja


Mostarska sevdalinka DVORE GRADI KOMADINA MUJO spada u red vrlo lijepih sevdalinki [posebno u interpretaciji rah. H. Polovine]. Pjesma je opjevala uvenog Mujagu Komadinu (1839-1925), jednog od najzaslunijih graana Mostara. "U nizu pregalaca koji su za vrijeme austro-ugarske uprave mnogo zaduili grad Mostar i okitili ga spomenicima trajne vrijednosti, najvidnije i najzaslunije mjesto zauzima popularni mostarski gradonaelnik Mujaga Komadina. Njegovom inicijativom sagraeno je vie impozantnih graevina koje su do 1992. god. sluile na ponos Mostaru, a tada su, skoro sve, od strane etnika i ustaa zapaljene ili potpuno sruene Nijedan gradonaelnik grada na Neretvi nije ostavio tako duboko sjeanje na vrijeme i djelo stvoreno u njemu kao to je to uspio Mujaga Komadina." Njegovom su zaslugom u Mostaru podignute: Opinska zgrada, Opinski sud, Gradska banja, zgrada Velike gimnazije izgraena u maurskom stilu, betonski mostovi na Luci i Carini, damija u Gornjoj Drenici, enski mekteb na Brankovcu, etc.
Evo i nekoliko zanimljivosti iz Mujaginog ivota: Za vrijeme posjete i razgledanja Bea, upitan za procjenu njegove vrijednosti, Mujaga je lakonski odgovorio: "VRIJEDI KAO KAD DOBRA KIA NA VRIJEME PADNE U HERCEGOVINI!" Jednom prilikom, Mujaga je sjedio po strani stola, mada je kao gradonaelnik trebao zauzeti mjesto u vrhu stola. Jedan mu je vijenik na to skrenuo paznju, te ga zamolio da zauzme svoje pravo mjesto, na to mu je Mujaga uzvratio: "NIJE ELO GDJE VI KAETE, ELO JE TAMO GDJE JA SJEDIM!" [Izvor: "Znameniti Mostarci: Mujaga Komadina (1839-1925)". Sarajevo: JP PTTBiH, 1997.] 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:14 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

San zaspala

Haj san zaspala
haj san zaspala
dilber Sajma u bati
(2x)

Haj budilo je
haj budilo je
mlado mome hurmama
(2x)

Haj ustaj Sajmo
haj ustaj zlato
sabah zora svanula
(2x)


Klasina verzija pjesme SAN ZASPALA, koja se meutim rjede pjeva, spominje linost Mujage Zlatarevia, koji je doista bio po zanatu zlatar, ali je istovremeno bio i istaknuti sarajevski janjiar. Rodio se krajem XVIII stoljea, a umro je 1863. god. Znaajno je da je Mujaga Zlatarevi bio blizak saradnik i desna ruka Husein-kapetana Gradaevica [Zmaja od Bosne] za vrijeme njegovoga pokreta za autonomiju Bosne od 1831. do 1832. godine. Kad je Husein-kapetan nakon djelominih uspjeha preao iz Sarajeva u Travnik, ostavio je Mujagu Zlatarevia kao svoga zamjenika i muselima u Sarajevu. Poslije sloma, Mujaga je najprije pobjegao preko Save, ali se poslije vratio u Sarajevo, gdje se bavio svojim zanatom do kraja ivota. Alija Bejti pretpostavlja da je

ova popularna pjesma mogla nastati izmedju 1820. i 1831. godine. Evo verzije koju donosi Alija Bejti [verzija koju sam ja stavio pod sevdalinke VI, br. 188 je zabiljeena prema interpretaciji Emine Zeaj]:

San zaspala dilber Sajma u majke,
Budilo je mlado mome Saraje:
"Ustaj Sajmo, ustaj zlato,
Sabah zora, bjel dan!
Sad e proi sva gospoda sarajska,
I pred njima Zlatarevi Mujaga,
U ruci mu tamburica sedefli,
Sitno kuca, jasno pjeva, ujes li?
Pa e naske, ovdje, duo vidjeti,
Pa e naske, naim majkam kazati,
Pa e naske nae majke karati!"

[Izvor: ALIJA BEJTI: Prilozi prouavanju naih narodnih pjesama. U: Bilten Instituta za prouavanje folklora u Sarajevu. Vol. II-III, Sarajevo, 1953-55.]
 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:19 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

VRBAS VODA NOSILA JABLANA

Vrbas voda nosila jablana,
Na jablanu kujundija Mujo,
Na jablanu kujundija Mujo.

"Kujundija, tako ti tvog nama,
Skuj ti meni aik momka mlada.
Uzmi urnek iz naeg demata.

Sa ljepote Smail-efendije,
Sa visine age Edhem-age,
Sa dva bega dva Dinia mlada.

Sa ponosa bega Mustajbega,
Sa jordama bega Hasan-bega,
Skuj ti meni takvog momka mlada."


"Ovo su stihovi poznate banjaluke sevdalinke koji su doivjeli transformaciju poslije II svjetskog rata, jer bezima i agama nije bilo mjesta na tadanjim medijima. Ne tvrdimo da su ovo originalni stihovi, jer originalni stihovi starih sevdalinki ne postoje, postoje samo varijante, ali ovom prilikom elimo da ukaemo na ljepotu ove sevdalinke, na nain kako djevojaka mata zamilja svoga aikliju, i kakav bi on, po njenoj mati,trebao da izgleda.
Ljubavni uzdah, prouzrokovan enjom i matom djevojakom, rezultira samo dogaajem u podsvijesti, ali tolikom jainom da oblikuje pjesmu sa emotivnim nabojem, povezanim sa fragmentima realnog dogaanja.
Mata je, konkretno, vezana za neke linosti iz odreene sredine.
Pjesma "Kujundija, tako ti tvog nama", ili nama poznatija kao "Vrbas voda nosila jablana" odraava intimni djevojaki doivljaj, koji je, ustvari, odjek enje za imaginarnim mladiem, koji bi trebao imati vrline najboljih
banjalukih mladia toga vremena.
Ljepotu Smail-efendije Ekia, vitak stas age Edhem-age, ponos bega Mustaj-bega i njegovog brata Hasan-bega Dinia. Ovi mladii su stvarno postojali.
Naime, krajem devetnaestog i poetkom dvadesetog vijeka, gradonaelnik Banja Luke bio je ugledni hadi Himzaga Bahtijarevi. Imao je lijepo ureenu kuu na sprat sa vie odaja. Od njegovih sinova, kolovanih i u Beu jedan je bio Edhem-aga Bahtijarevi. Edhem-aga je bio drueljubiv pa se esto sastajao sa svojim vrnjacima. Neki su svirali i pjevali, pa su u kui Bahtijarevia prireivali lijepa druenja, naroito petkom. U kui preko puta sastajale su se djevojke, i sluajui svirku i pjesmu davajui oduka svojoj mati, spjevale ovu pjesmu. "
Inae dosad se ova pjesma pjevala u slijedeoj skraenoj varijanti :

Vrbas voda nosila jablana,
na jablanu kuje kujundija:
"Kujundija, tako ti zanata,
Skuj ti meni, od zlata junaka.
Nemoj plava, tako ti zanata,
Vec garava, ko to sam i sama!"

(Izvor: "Banjaluki sevdah u vremenu", Institut sevdaha - Fondacija Omera Pobria, Visoko, 2004.)


 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:27 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

NAA BOSNO, NAE VELIKO DOBRO

utahijo, najvia planino,
S tebe mi se Adpazar vidi!
I po njemu eerli sokaci,
Tu se eu bosanski junaci,
erbe piju, a Bosnu spominju:
"NAA BOSNO, NAE VELKO DOBRO,
U tebi su do tri dobra moja:
Jedno dobro - ostarila majka;
Drugo dobro - moj roditelj babo;
Tree dobro - moja vjerna ljuba.
arko sunce, na visoko ti si,
Moja draga na daleko ti si!
arko sunce, spusti mi se nie,
Moja draga, primakni se blie!"


Ovu je pjesmu zabiljeio knjievnik, lingvist i folklorist Alija Nametak (1906.-1987.) od Hatide Siro iz Mostara, bonjake emigrantkinje u selu Derdinu u Turskoj 1967. godine. Profesor Nametak navodi ivu vezanost [prisilno] iseljenih Bonjaka u Turskoj za svoju maticu Bosnu i Hercegovinu, istiui injenicu kako svi oni govore bonjaki [gotovo cijelo selo Derdin je naseljeno hercegovakim Bonjacima iz Trebinja, Bilee, Gacka, Ljubukog, Mostara, etc. ak im je i zastupnik u to vrijeme u turskom parlamentu bio Bonjak!]. Jedan je Bonjak prof. Nametku rekao i ovo:

"NEE NAA DJECA ZABORAVIT BONJAKI DO KIJAMETA. MI JI NAJPRIJE NAUIMO BONJAKI, PA ONDA TURSKI".

Prof. Nametak istie da je Hatida Siro pjevajui stih "NAA BOSNO, NAE VELKO DOBRO", "tako othuknula sa dna srca da su mi se srsi nadigli".
Na kraju treba napomenuti da su toponimi Adpazar i Cutahija turski, ali je pjesma, ocigledno, bosanska. Prava je teta da nema notnoga zapisa ove kao i brojnih drugih narodnih pjesama koje je zabiljeio rahmetli Nametak od naih iseljenika u Turskoj.

(Izvor: Alija Nametak: Od beike do motike: Narodne lirske i pripovjedne pjesme bosanskohercegovackih Muslimana. Sarajevo, 1970., str. 201-202.)
 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:35 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

POD SKOIEM TRAVA POGAENA (POTRVENA)

Pod Skoiem trava pogaena (potrvena),
Gazile je zvornike spahije,
Ponajvie Dervi-bega ogo.
Da mu bee uzde ne pritee,
Izio bi gradu na bedeme,
Sa bedema dragoj pod pendere,
Kroz pendere dragoj u dueke,
A kad bi pao u dueke njene,
Nao bi joj vjede zaklopljene,
Crne kose irom raspletene,
Bujne usne poluotvorene,
Jedre grudi malo otkrivene,
Draga moja da li sanja mene?!


Ovu sjajnu sevdalinku ranije su tumaili sazlija i pjeva Selim Salihovi iz Janje kod Bijeljine i Himzo Polovina. Prema Salihovievoj predaji, pjesma je upamtila Dervi-bega Begzadia koji je imao najbreg trkaeg konja u sjeveroistonoj Bosni. Pjesmu su spjevale djevojke iz Dubrava kod Tuzle prilikom velikih konjskih trka na hipodromu u istoimenom mjestu. Inae je familija Begzadi kao i njezini lanovi opjevana u jo nekoliko narodnih pjesama. (U Gradacu, gradu bijelome, U Zvorniku, u malome gradu, etc.) Izvor: Vehid Guni: Sevdalinke 2. Planjax, Teanj, 2003., str.25  


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:38 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

U STAMBOLU, NA BOSFORU

U Stambolu, na Bosforu,
Bolan paa lei,
Dua mu je na umoru,
Crnoj zemlji tei.
Molitva je njemu sveta
, Pa mujezin s minareta,
Ui na sav glas:
Allah illallah, selam alejkum!

Kad ste vjerno sluge moje,
sluili moj harem,
neka svaki od vas uzme,
jednu enu barem.
Iz oka mu suza kanu,
Pa na minder mrtav panu,
Stari musliman:
Allah illallah, selam alejkum!

Kad je ula painica,
Za tu tunu vijest,
Da se paa preselio,
Sad na ahiret,
Iz oka joj suza kanu,
Pa na minder panu,
Ljubav paina:
Allah illallah, selam alejkum!


Ovu je pjesmu prvi snimio banjaluki sevdalija i glumac Muhamed ejvan koji ju je prvi put uo 1928. god. od jednog inenjera iz Kaknja, koji je studirao u Pragu gdje je i uo eku varijantu pjesme. Kasnije je eka varijanta prepjevana na bosanski jezik i u to ejvanovoj interpretaciji. Inae je pjesma porijeklom turska.
U SAD-u je prvi put ovu pjesmu snimio Edo Ljubi 1941. god. Zanimljivo je da je u periodu 1912.-1942. u SAD-u snimljen veliki broj naih sevdalinki, uglavnom pjevanih od pjevaa izvan Bosne i Hercegovine.
Poslije II svjetskog rata pjesmu je najbolje tumaio rahmetli Himzo Polovina.
Ova je pjesma dokaz da istinska umjetnost i kvalitet nemaju granica.
 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 22:40 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

Dok je tvoga ula

Dok je tvoga ula ne gledam rubina
dok je tvoga vrata ne gledam jasmina
tvoje grudi moja pjesma ne pjevana
tvoje lice moja knjiga ne itana

Moji su almasi mali prsti tvoji
to je moje niko nesmije da osvoji
tvoja merdan usta vie slasti daju
nego kevser vrelo u boanskom raju

Miris to ni amber ni mous, ni rua
ne imadu,meni tvoja kosa prua
gazeline oi svaku cijenu gube
spram oima tvojim kad pospano ljube

I ja ti se Lejlo sad u milju budim
to sam stvoren da te ponekad poljubim 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 23:10 | Ukljui u odgovor
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Sevdalinke
Bez chatanja molim

SINO SAM TI SAFO DVORU DOLAZIO


Sino sam ti Safo dvoru dolazio,
Na penderu tvome ruu ostavio,
Da okiti njedra ljepsa od jasmina,
Ako mene ljubi, radosti jedina.

Jutros kad te vidjeh Safo, moja vilo,
Na njedrima tvojim rue nije bilo,
Mjesto moga cvijeta, majci iva bila,
Kitio te zumbul komije Halila.

Safo, moja Safo, moj nevjerni drue,
Zar su ljepi, duo, zumbuli od rue?
Zar je tebi drai gavran od slavuja,
I biseri lani ljepi od dragulja?


Meni jedna od najdraih sevdalinki a prelijepo je interpretira na sugraanin Muhamed Mujkanovi. 


<br /><br /><br /><br />

04-11-2007 at 23:20 | Ukljui u odgovor
smor
Nivo: Forumski doajen
imenevazno2.wordpress.com
Registriran(a): 06-02-2006
Lokacija: youtube imenevazno2
Odgovori: 1967
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: SEVDALINKA- pjesma najmilija
Bez chatanja molim

ojha ova kombinacija latino muzike i sevdaha je odlicna

Mostar Sevdah Reunion - Cije je ono djevojce

http://www.youtube.com/watch?v=t4SPLCRf8KA

04-11-2007 at 23:51 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 14
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: BHForever, jaca22, marinka, rale, rocky, vojo57, wilma@tuzla
FORUM : Umjetnost : Sevdalinke New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice