Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Politika : Izvodi iz stampe
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Vijee Evrope usvojilo rezoluciju o BiHBosna i Hercegovina mora da pojaa napore u sprovoenju obaveza preuzetih lanstvom u Vijeu Evrope (CoE) uz istovremeno potovanje autonomnog statusa Distrikta Brko, pie u danas usvojenoj rezoluciji te organizacije u Strazburu.

U izvjetaju CoE o rezultatima reformskih procesa u BiH, iji je sastavni dio rezolucija, pie da je BiH prije est godina stupila u lanstvo te organizacije, ali da i dalje mora da radi na sprovoenju reformi uzimajui u obzir zajedniku viziju razvoja institucija zemlje.

Taj proces zahtijeva punu reformu ustavnog sistema, jer bez toga nije mogue normalno funkcionisanje demokratskih institucija i BiH ne moe da bude drava svih njenih graana u pravom smislu, pie u izvjetaju CoE.

Posljednjih nekoliko godina nije mnogo uraeno u procesu sprovoenja obaveza preuzetih od strane vlasti u BiH. Iako je konano usvojen zakon o reformi policije, efektivna implementacija jo nije sprovedena u praksi.

Komitet za monitoring izrazio je zabrinutost zbog porasta nacionalistike retorike u BiH, posebno u kontekstu izborne kampanje za lokalne izbore koji e biti odrani u oktobra 2008. godine i uoi usvajanja deklaracije o jednostranom proglaenju nezavisnosti Kosova.

Snano se osuuju sve izjave i akcije koje slabe dravne institucije, pozivaju na secesiju i dovode u pitanje opstanak drave koja poiva na entitetskom ustrojstvu.

Apeluje se na sve politiare u BiH da to je prije mogue privedu kraju neophodne reforme demokratskog sistema u duhu konstruktivnog dijaloga i saradnje.

Podsjea se da opstrukcija ne smije biti koriena kao politiko sredstvo.

CoE je pozdravio potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu BiH i Evropske unije, ali je istovremeno naglasio da sprovoenje obaveza iz tog ugovora podrazumijeva tjenju saradnju izmeu institucija entiteta i institucija centralne vlasti.

U rezoluciji se takodje pozdravlja hapenje biveg lidera bosanskih Srba Radovana Karadia, kao i hapenje hakog optuenika Stojana upljanina i pozivaju vlasti na nastavak saradnje sa Hakim tribunalom.

Vlasti u BiH pozivaju se da nastave reforme sudske vlasti, posebno na poboljanju materijalnih uslova i boljoj saradnji sudske vlasti i policije.

U tekstu se izraava oekivanje od BiH da preduzme konkretne aktivnosti u cilju ispunjenja svojih obaveza, a u skladu s preporukama sainjenim u prethodnom izvjetaju.

U meuvremenu, ekajui na puno sprovoenje obaveza, predlae se da Parlamentarna skuptina CoE i dalje nastavi monitoring BiH.


(ONASA)

30-09-2008 at 23:31 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Interesantan tekst, vredi procitati.
"SAN",29.i 30.09. i 01.10.2008.godine

02-10-2008 at 22:04 | Ukljui u odgovor
Abulafija
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 02-07-2004
Odgovori: 28828
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Izbori 2008.: Analiza predizborne kampanjePuna usta uplje prie

U sklopu ACIPS-ovog projekta detaljno su analizirane predizborne poruke stranaka tokom septembra, a panja je usmjerena na odnos izmeu onoga to stranke predstavljaju svojom retorikom i u kontaktima s javnou i onoga to su u svojim zahtjevima definirali graani u lokalnim zajednicama. U monitoring je ukljueno est dnevnih novina, est TV stanica, kao i skupovi u Sarajevu. Objavljujemo rezultate istraivanja prve treine kampanjeDenat Drekovi
"Dodik doe na predizborni skup, zagrli naelnika i obea konkretno. To drugi stranaki lideri nisu u stanju"
Kako se predizborna kampanja blii svom crescendu, tako se sve manje panje poklanja politikoj korektnosti, a sve vie energije usmjerava na meusobna optuivanja, prokazivanja, podmetanja i prozivanja. Pitanje "Za koga e glasati Izet Fazlinovi", pod uvjetom da su svi graani podjednako svjesni postojanja centralnog lika TV sapunice Lud, zbunjen, normalan, postalo je kljuno. U drugoj fazi kampanje otkrilo se da e "Izet Fazlinovi" glasati "za ovjeka", to jest za SDP, ali bi se na osnovu frekvencije pojavljivanja istog lika u drugim reklamnim spotovima isto tako moglo zakljuiti da e lik kojeg tumai proslavljeni glumac Mustafa Nadarevi glasati za HT Eronet i za Ditin deterdent Tenzo.

Pisanje desnicom, glasanje ljevicom Nadarevi je u meuvremenu otkrio da nee glasati ni za koga jer ne posjeduje bh. putovnicu, ali je jasno stavio do znanja "da desnicom samo pie", ime je htio demantirati pisanje bulevarskog dnevnika As, medijskog kalanjikova u rukama utemeljitelja Avaza Fahrudina Radonia. U Republici Srpskoj je perspektiva potpuno drugaija - ve s prvim pojavljivanjem plakata "Za koga e glasati Izet Fazlinovi", pojavile su se i uvredljive, nacionalistike poruke, kojima se imalo rei da u Banju Luku nikakav Izet, pa ni Fazlinovi, nije dobrodoao.

"Ovu izbornu kampanju karakterizira meusobno optuivanje kandidata, pria o entitetima, reformi policije, Ustavu i rasprava o temama koje nikako ne spadaju u domen lokalne politike ili u kontekst lokalnih izbora", kae predsjednik Asocijacije Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (ACIPS), jedine nevladine organizacije koja se latila nezahvalnog posla analize ovogodinjih izbora. ACIPS je projektom praenja predizbornih aktivnosti obuhvatio 12 vodeih stranaka u Bosni i Hercegovini, vodei rauna da to budu po tri najjae nacionalne stranke i tri "multinacionalne", u koje se ubrajaju SDP, Naa stranka i Narodna stranka Radom za boljitak. "Ipak, treba naglasiti da je Naa stranka zapravo jedina istinska multietnika partija, poto se, unato javnom deklariranju, NSRB tretira kao de facto hrvatska, a SDPBiH kao de facto bonjaka stranka", pojanjava Sanel Huski.

U sklopu ACIPS-ovog projekta su detaljno analizirane predizborne poruke stranaka tokom septembra, a panja je usmjerena na odnos izmeu onoga to stranke predstavljaju svojom retorikom i u kontaktima s javnou i onoga to su u svojim zahtjevima definirali graani u lokalnim zajednicama. U monitoring je ukljueno est dnevnih novina, est TV stanica, kao i skupovi u Sarajevu. Takoer, prati se plaeno oglaavanje stranaka na navedenim medijima i po gradovima kao i obraanje predstavnica i predstavnika stranaka na tri internetska portala i 12 zvaninih stranakih internetskih stranica. Huski kae da se u sklopu monitoringa poruke koje stranke alju graanima uporeuju s deset ciljeva koje su graani identificirali kao prioritetne, a to su pitanja radnih mjesta, mladih, obrazovanja, lokalne uprave, zdravstva, sela, socijalne politike, lokalne infrastrukture, okolia, kao i ostalih problema lokalnih zajednica.

Najvie prazne prie U prvoj su etapi istraivanjem obuhvaene ukupno 2.194 izjave i predizborne politike poruke, a rezultati su, najjednostavnije reeno - katastrofalni. Od ukupnog broja analiziranih izjava, kandidati se u tek dva posto sluajeva bave konkretnim problemima, dok ostatak prie otpada na ispraznu retoriku i na probleme koji se uope ne tiu lokalnih zajednica. Okoli i zdravstvo su dvije najzapostavljenije teme. "SNSD vodi najozbiljniju kampanju. Po dosadanjim rezultatima, kandidati SNSD-a su zauzeli etvrtinu ukupnog medijskog prostora. Prema istim kriterijima, najslabiju kampanju vodi BPS Sefer Halilovi, ali se ne oekuje znaajniji pad ili rast ove stranke, poto ima manje-vie stabilno birako tijelo, koje glasa, da tako kaem, vojniki. Oni bi isti rezultat ostvarili i bez kampanje, uz pad ili rast od maksimalno dva posto", kae Huski.

Stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom - HSP api-dr. Jurii, HDZ i HDZ 1990 - uglavnom se bave jedne drugima, a HDZ 1990 su jedina hrvatska stranka koja ima bilo kakav konkretan prijedlog, iako su na to potroili 0,5 posto predizbornih poruka. ACIPS-ovi analitiari su u sluaju SBiH uoili jo gori trend: SBiH uope nema kampanju! Huski objanjava da ovogodinji izbori bukvalno potvruju onu narodnu "svi su oni isti", jer stranaki kandidati u najmanjem broju sluajeva govore o lokalnim problemima. U konkretnoj prii prednjai SNSD, iji su kandidati "ak" 3,9 posto prie posvetili konkretnim problemima, mada tu ne treba zanemariti injenicu da SNSD veinu konkretnih rjeenja izvodi iz injenice da RS-om neprikosnoveno vlada Milorad Dodik, koji sredstva Vlade RS-a koristi u svrhu kampanje! "Tu se vidi Dodikova autokratija. On doe na predizborni skup, zagrli naelnika i obea konkretno. To drugi stranaki lideri nisu u stanju", komentira Huski.

Bacanje kljua Prema istom kriteriju, na drugom mjestu po broju konkretnih rjeenja nalazi se Naa stranka s 2,1 posto prijedloga, a na treem BPS Sefer Halilovi s 1,7 posto konkretnih prijedloga. Na zaelju se nalaze PDP, HDZ, HSP, koje nisu predloile niti jedno konkretno rjeenje! U ovom segmentu najvie iznenauje SDPBiH, koji je od ukupne predizborne retorike odvojio tek 0,6 posto na konkretna rjeenja u lokalnim zajednicama. Socijaldemokrati su barem na ovom planu na dosadanjim izborima drali "rekord" s tri posto konkretnih prijedloga, koliko su imali u toku predizborne kampanje 2006. Ilustracije radi napomenimo da SDA konkretne prijedloge nudi u 0,3 posto sluajeva, a SDS u 0,7 posto. "Sve stranke najvei dio svoje retorike usmjeravaju na nerealna obeanja i potpuno ispraznu priu, a posebno zabrinjava to to konkretni prijedlozi, ako ih uope ima, dolaze jedino od mlaih kandidata. Plus, ranija istraivanja pokazuju da e ovaj trend i dalje opadati kako se bude bliio peti oktobar, to znai da e u nastavku kampanje biti sve manje konkretnih obeanja, a sve vie meusobnog vrijeanja i prazne prie", kae Huski.

Nakon to je Dennis Gratz, kandidat Nae stranke za naelnika sarajevske Opine Centar, uputio javna pitanja kandidatu SDA Elmedinu Dini Konakoviu, iz Konakovievog taba je, umjesto pravog odgovora, dolo saopenje u kojem se preispituje "da li se Muhamed Graci a.k.a. Dennis Gratz stidi svog pravog imena", a kljuno Konakovievo pitanje glasi: "Zato Gratz podrava Q Festival u Sarajevu za vrijeme ramazana?"

PopularnostDodik RS-a i Dodik FederacijePosebno mjesto u ACIPS-ovoj analizi zauzimaju mediji. Iz grafikog prikaza kojeg objavljujemo jasno se vidi koliko pojedine politike opcije imaju ili nemaju podrku u dnevnom tisku i elektronskim medijima. Iz grafikona je vidljivo da Glas Srpske otvoreno podrava iskljuivo SNSD. Za bijeljinsku TV BN hrvatske stranke praktino ne postoje, a SNSD i SDS apsolutno dominiraju, isto kao to TV KISS skoro da i ne prenosi saopenja multietnikih, srpskih i bonjakih stranaka, s izuzetkom SDA. Dnevnim avazom apsolutno dominira SDA, kao to su Nezavisnim novinama sve stranke, osim SNSD-a, praktino beznaajne. Veernji list favorizira hrvatske opcije, a HDZ ima prednost u odnosu na HDZ 1990. Osloboenje, vidljivo je iz grafikona, otvoreno podrava SDP i, u neto manjoj mjeri, SDA.

Prema svim pokazateljima kojima su se ACIPS-ovi analitiari bavili, Milorad Dodik je u RS-u najpopularniji i najmoniji politiar u cijeloj BiH, a Sanel Huski kae: "Dodik je klasini autokrat. Njemu nije bitno ime vlada nego koliko vlada. Zato me i zaudio njegov retoriki zaokret iz 2006, jer bi u suprotnom, bez sumnje, do sada bio najpopularniji politiar u cijeloj zemlji. On sad, kao pravi gazda, dijeli pare i akom i kapom. To je perverzno, ali on se ponaa kao ovjek na zadatku i zapravo je jedini politiar s jasno iskristaliziranom vizijom, sviala se ona nama ili ne." U Federaciji je situacija drugaija, ali istraivanja biljee enormnu popularnost politiara koji uope ne uestvuju na izborima! Naime, najpopularniji politiar Federacije je eljko Komi, lan Predsjednitva BiH, i njemu nedostaje tek deset posto podrke da postane "Dodik Federacije". Komieva Socijaldemokratska partija je, uz HDZ, stranka koja je najaktivnija na internetskim portalima, ali treba imati na umu injenicu da na taj nain dopiru do 2,6 posto biraa. Problem je u tome to SDP ni izbliza nema podrku koju ima Komi. Nezavisne analize i ispitivanja javnog mnijenja pokazuju, ipak, da Dodikova popularnost u RS-u opada. Krajem prole godine Dodik je u RS-u uivao skoro 80 posto podrke meu graanima, dok se u ovom trenutku smatra da ta podrka nije vea od 60 posto. Prema nezvaninim informacijama Dana, zasnovanim na jo neobjavljenom istraivanju IRI-a, Dodikov SNSD e na ovim izborima zabiljeiti pad od deset posto u odnosu na rezultate iz 2006. "Afera oko gradnje puteva je najvei uzrok pada povjerenja. Autoput Banja Luka - Gradika je spomenik Dodikovoj lai", kae na izvor.

03-10-2008 at 14:58 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Da Senad nije malo preterao?
"Slobodna Bosna", 02.10.2008.godine

03-10-2008 at 21:22 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Uvek bile ... sta su gradjeni vlasti? Zna se...samo : da li sitnih ili krupnih zuba?
"Dani", 03.10.2008.godine

[Edited by nevenkagaragic on 03-10-2008 at 21:31 GMT]

03-10-2008 at 21:30 | Ukljui u odgovor
robi tz
Nivo: Forumas sa iskustvom

Registriran(a): 14-01-2008
Lokacija: tz
Odgovori: 334
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

DNEVNI AVAZ-SARAJEVO

Vlada Republike Srpske spremna da otkupi dug BiH do 92 god
Postao/la saigon dana 03 okt 2008, 19:06

Vlada Republike Srpske spremna da otkupi dug BiH do 1992. godine

BANJALUKA, Vlada Republike Srpske odluila je da pristupi proceduri otkupa duga BiH do 1992.godine, koji iznosi 436.500.000 KM, potvrdio je danas novinarima premijer Republike Srpske Milorad Dodik.

Naa je raunica da bi otkupom itavog duga BiH Vlada Republike Srpske utedjela vie od 350 miliona KM u narednih 15 godina, istakao je Dodik, dodajui da to ne zavisi samo od Republike Srpske, ve i od predstavnika Federacije BiH, nakon ega bi dolo do meusobnog poravnanja.

Dodik je rekao da e, u sluaju da se to ne desi, Vlada otkupiti dug koji ima Republika Srpska, ime se nee izgubiti vie od 180 miliona KM zbog dananje visine dolara i cijene dugova kakva jeste.

Premijer Srpske pozvao je vlasti u BiH da prihvate ovu ponudu Vlade Republike Srpske i istakao da e na ovaj nain biti povean kreditni rejting.

On je naveo da je kada je rije o spoljnom dugu Republika Srpska danas po glavi stanovnika zaduena 580 evra i istakao da bi to otkupom duga BiH bilo bitno smanjeno, te da bi Srpska tako imala najmanju stopu zaduenosti po glavi stanovnika na podruju bive Jugoslavije.

Dodik je rekao da prolonedjeljni spoljni dug po glavi stanovnika Hrvatske iznosi 11.000 evra, to govori da bi ovakva finansijska i ekonomska odluka Vlade Republike Srpske bila veoma korisna.

On je naglasio da e se Vlada Republike Srpske pojaviti na slobodnom tritu za otkup duga BiH, navodei da bi bilo mnogo lake sve uraditi po tom pitanju uz saglasnost organa BiH.

04-10-2008 at 13:39 | Ukljui u odgovor
Putnik
Nivo: Forumski doajen
Deveram, deveram...

Registriran(a): 01-02-2002
Odgovori: 26140
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Dnevni AVAZ...03.10.2008. 17:30
Vlada RS negira srebreniki genocid
"Dodikova vlada finansiranjem simpozija vrijea hiljade onih koji su ostali da pamte svoje najmilije", kae Memievi...
Drutvo za ugroene narode za BiH smatra skandaloznim organiziranje simpozija o poricanju genocida u Srebrenici, koji e uz finansijsku podrku Vlade RS biti odran 4. oktobra u Banjoj Luci.

Organizator tog simpozija je NVO Istorijski projekat Srebrenica", osnovan u Holandiji radi relativiziranja, tabuiziranja i poricanja genocida nad vie od 8.000 ubijenih Srebreniana, saopeno je iz Drutva za ugroene narode za BiH.

"Nepodnoljivo je to to i pored injenice da je nakon izvjetaja Komisije za Srebrenicu uslijedilo priznanje tadanjeg predsjednika Republike Srpske Dragana avia da je zloin u Srebrenici crna strana srpske historije, te zvanine presude Meunarodnog suda pravde u Den Haagu da su vojska i policija RS poinile genocid nad Muslimanima UN-ove enklave Srebrenica, Dodikova vlada finansiranjem ovakvih simpozija negira genocid i vrijea hiljade onih koji su ostali da pamte svoje najmilije traei dijelove njihovih tijela rasutih po masovnim grobnicama irom RS", rijei su Fadile Memievi, predsjednice Drutva za ugroene narode za BiH.

Memievi smatra da je licemjerno to organizator spomenutog simpozija nakon negiranja genocida najavljuje osnivanje komisije za istinu i pomirenje - po uzoru na Junu Afriku.

04-10-2008 at 13:56 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Sta je sad ovo? Moze izazvati silikozu pluca? Koliko znam, u gradjevinarstvu je zavrsna obrada podova na bazi epoksidnih smola u proizvodnim halama prilicno rasirena. Bice zanimljivo cuti nastavak ove price.
"AS", 04/05.10.2008.godine

04-10-2008 at 22:03 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Zar bas nista u BiH ne moze bez nesuglasica, podmetanja ...? Sramota!
"SAN", 04. i 05.10.2008.godine

04-10-2008 at 22:07 | Ukljui u odgovor
nevenkagaragic
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 2378
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Izvodi iz stampe
Bez chatanja molim

Sarajevski "Oksford"!
"Dnevni avaz", 04.10.2008.godine

04-10-2008 at 22:10 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 4
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: anonimni_korisnik, aura, aviranod, bond, DM-1975, gagaaa, mugi18, pegasus88, Semir Delic*Pahulja*, Solnet, Srila Prabhupada
FORUM : Politika : Izvodi iz stampe New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice