Info: Ovo nije bogomolja, ovo je samo forum, ovdje ne vaze pravila ponasanja kao za njih ali je uljudnost i tolerancija pozeljna. Ovdje se raspravlja o religijama i filozofiji, ali forum nije vjerski ni filozofski i ne pripada ni jednoj religiji, ni jednoj filozofiji.


FORUM : Religija i filozofija : ISLAM
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon ta je Islam donio svijetu?

ta je Islam donio svijetu?

Islam je blagodat ne samo za muslimane nego za cijelo ovjeanstvo. Samo oni koji ne poznaju zasluge Islama, i oni koji ga mrze mogu da govore da Islam nije nita dobra donio ovjeanstvu osim zla i neljudskih stvari i da se irio maem i vatrom.

Ako pogledamo kroz historiju elei da sagledamo sve ono to je Islam donio dananjem ovjeku, iznenadiemo se spoznajom da nije bilo Islama pitanje je da li bi uopte danas imali ulinu rasvjetu, telefone, kompjutere, auta, televizore i dr.

Doprinos koji je Islam dao razvoju ovjeanstva je ogroman. U ovoj hutbi emo spomenuti najvanije doprinose Islama kako na polju vjere, tako i na polju nauke i kulture.

Znamo dobro da su prve rijei upuene naem Poslaniku s.a.v.s., bile da ui u ime Allaha, tako da se kompletan Islam bazira upravo na uenju, prouavanju, razmiljanju i radu.

Iz ovih ajeta se vidi koliku vanost islam pridaje nauci. Meutim, i pored toga postoji mnogo onih koji tvrde da je islam nazadan i da se ne moe uklopiti u savremeni svijet. Takvi su, naravno, u velikoj zabludi jer ne znaju, ili se prave da ne znaju, koliki je bio doprinos islama u razvoju nauke. Ipak, pored toga to su u polju nauke muslimani dali najvie, za njih se govori da su nazadni. Osim toga na raun islamskih uenjaka, mnogi zapadnjaci su postali slavni fiziari, matematiari, hemiari i drugo, dok se islamski uenjaci i ne spominju.

Pogledajmo neke od aspekata i doprinosa Islama, kao to su pravo, historija, geografija, astronomija, botanika, medicina, hemija, matematika itd
to se tie prava muslimani su zahvaljujui sveobuhvatnom karakteru Kurana, veoma brzo razvili ovu nauku. Prvi pisani ustav potie od muslimana. I prvi takav ustav je sastavio sam Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je osnovao prvu islamsku dravu u Medini, koji je i do danas sauvan.
Doprinos muslimana prouavanju historije je veliki, posebno u utvrivanju autentinosti dokumenata. Islam nema potrebe za legendama i pretpostavkama u svojoj vlastitoj historiji. Biografski leksikoni su jedna od karakteristika historijske literature kod muslimana.

Malo koji narod je tako marljivo, brino i na naunim osnovama objektivno biljeio historiju i historijske dogaaje.
Zatim to se tie geografije i topografije izrade geografskih karata muslimani su dali nemjerljiv doprinos u ovoj naunoj grani.

Najstarije muslimanske geografske karte predstavljale su Zemlju u krunom obliku, a prisjetimo se da je dugi niz vjekova crkva zastupala miljenje da je Zemlja ravna ploa i da se Sunce vrti oko nje. Ko god je drugaije govorio smatrao se otpadnikom od kranstva. Ibn Madid, koji je bio kormilar na brodu Vaska da Game do Indije, ve tada spominje kompas, kao poznatu stvar. Rijei admiral, arsenal, kabl, tarifa itd. koje su izvorne arapske, jasno govore o uticaju muslimana na modernu zapadnu civilizaciju.
Astronomija je nauka kojoj su muslimani dali veliki doprinos. Mnoge zvijezde i danas u evropskim jezicima imaju arapska imena. Reforma kalendara koju je izvrio drugi halifa Omer ibn Hatab radijallahu anhu prevazilazi po svom savrenstvu reformu gregorijanskog kalendara. Za vrijeme halife Memuna, izmjeren je opseg Zemlje, sa iznenadujuim stepenom tanosti. Pisana su djela o plimi i oseki, o izlasku i zalasku Sunca, o sutonu, a naroito o kretanju Sunca i Mjeseca. Allah subhanehu ve teala je istinu rekao:I sve u kosmosu plovi. (Jasin, 40) Do otkria da se u svemiru sve kree dolo je tek krajem sedamnaestog stoljea. Niko od zapadnih naunika nije htio da prizna da se ovo nauno otkrie nalazi u Kuranu i da muslimani za njega znaju jo odavno. Kada se vratimo kroz historiju nai emo da je crkva spaljivala naunike zbog toga to su govorili: Zemlja se kree!

Dakle, veliki je broj otkria na polju prirodnih znanosti, ali je zapad veinu tih otkria pripisao svojim naunicima.
Pogledajmo na polju botanike doprinos muslimana. Botanika je kod muslimana bila posebno istraivana. Izuzev imena nekih biljaka, koje nisu rasle u tadanjem muslimanskom svijetu, nije bilo nijednog naziva stranog porijekla. Botanika enciklopedija od Dinaverija (umro 899.), u est velikih tomova, sainjena je ak prije nego to je na arapski prevedeno prvo grko djelo o botanici. Dinaveri je opisivao ne samo izgled biljki, nego ih je i klasificirao, te opisivao njihove hranjive kvalitete, farmakoloke i druge osobine.
Medicina je kod muslimana doivjela veliki napredak u anatomiji, farmaciji, organizaciji bolnica, obuavanju medicinskih kadrova itd. Medicinska djela islamskih lijenika ostala su temelj cjelokupne medicine, ukljuujui i zapadnu. Kae Allah subhanehu ve teala: Izlazi iz utroba njihovih (utroba pela) pie razliitih boja, u kome je lijek ljudima. To je uistinu dokaz za ljude koji razmiljaju. (Nahl, 69) Ako hoete da sauvate komad mesa, stavite ga u med i nee se pokvariti, zato to med ima svojstvo unitavanja bakterija, u njemu je lijek ljudima, a poznata je upotreba meda od davnina u svrhu lijeenja. Kae Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Da se ne bojim potekoe mojim sljedbenicima, naredio bih im uz svaki namaz (pet puta dnevno) da peru zube (i to misvakom). (Sahih). Misvak ima viestruko jae svojstvo ienja i dezinfekcije nego ono to se nalazi u mnogim pastama za zube.
Kuran trai da ljudi razmiljaju o stvaranju svemira i da prouavaju kako su nebo i zemlja podreeni ovjeku. Muslimani su se vrlo rano poeli baviti ozbiljnim prouavanjem na podruju hemije i fizike. Karakteristika njihovog rada jeste eksperiment. Svojim prouavanjem i posmatranjem oni su sakupili ogroman broj injenica.

Matematike znanosti imaju neizbrisive tragove arapsko-islamskog doprinosa. Rijei algebra, koja je dobila naziv po muslimanskom matematiaru El-Havarizmiju, zatim nula, cifra, ifra, tarifa, x itd. arapskog su porijekla. Ovdje emo nabrojati jo neke stvari koje su muslimani donijeli zapadu Da nije bilo muslimana zapad ne bi znao za eer, narandu, limun, breskvu, pamuk, jaknu, kahvu, sapun, parfem, luina, barut, destilaciju, papir, kompas i dr.

Na kraju treba znati da su ovo samo neki od brojnih primjera koji govore o zasluzi muslimana u razvoju i napretku ljudske civilizacije. Civilizovani Zapad ih je omeo u njihovom daljem napretku. Barbarska razaranja pogodila su dva islamska glavna intelektualna centra: Bagdad na istoku i Kordovu-Granadu na zapadu. Mnoge biblioteke sa stotinama hiljada knjiga i rukopisa, zajedno sa ovim gradovima, su spaljene. Pokolji nisu potedili ni naunike. Ono to je stvarano stoljeima, barbari su unitili za nekoliko dana. Ovaj primjer nam oslikava stvarnost istoka i zapada. I to nije sve. Naprotiv, zapadnjaci se danas ponose onim to su dali u razvoju civilizacije. Po njima sva zasluga pripada samo njihovim naunicima, a muslimani se i ne pominju. Koliko su oni zaista dali govori i injenica da je njihov filozof Engels izjavio da je spaljivanje biblioteka u Bagdadu i Kordovi-Granadi unazadilo ljudsku civilizaciju za 1000 godina. Na kraju, s pravom moemo istai da predstavnici islamske nauke nisu zaostajali ni za jednim od velikih imena u historiji nauke, mada se to i dan danas pokuava, i u dobroj mjeri uspjeva, prikriti. S pravom moemo rei da je Istok prednjaio nad Zapadom, kako na polju nauke tako i na polju kulture.

Zatim jo ostaje da spomenemo da irenje Islama nije nigdje bilo putem maa i vatre, muslimani su kad god bi osvojili neki grad nudili lokalnom stanovnitvu nekoliko opcija kao to je bilo prilikom osvajanja Jerusalima za vrijeme h. Omera kao i za vrijeme Salahuddina ili da prime Islam svojevoljno, ili da ostanu u svojoj dotadanjoj vjeri uz obavezu plaanja dizje (jedna vrsta poreza) ili da se isele i da ponesu sa sobom sve to posjeduju. Za ove stvari historija nam je najbolji svjedok, jer muslimani dobro znaju da je Allah rekao: Nema prisile u vjeri.

Molim Allaha Uzvienog da ojaa Islam i muslimane, da muslimani ponovo uzmu u svoje ruke nauku, izuavanje i napredak i da donesu jo mnogo dobra cijelom ovjeanstvu. Amin.

http://dokazi.com/islam/sta-je-islam-donio-svijetu/

24-01-2011 at 06:43 | Ukljui u odgovor
bosno_moja
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 23-11-2009
Odgovori: 249
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: ISLAM JE VJERA BUDUNOSTI

Raste broj muslimana u Francuskoj, Njemakoj, Velikoj Britaniji
Utorak, 18 Januar 2011 15:40
E-mail Ispis PDF

Raste broj muslimana u Francuskoj, Njemakoj, Velikoj Britaniji Tokom 2010. godine na islam je preslo oko 5 200 Britanaca, a meu njima je vie od 70 posto ena. List "Indipendent" procjenjuje da je u Britaniji trenutno do 100 000 "islamskih konvertita", to je osjetno vie u odnosu na 2001. godinu, kad ih je bilo 60 699. ...

...Rezultati studije koju je objavila multireligijska grupa "Sudbinska pitanja" navode neke analitiare na zakljuak da je Velika Britanija u procesu - "islamizacije".

Prema ovim podacima, svake godine u Britaniji, u prosjeku, oko 5 200 osoba pree na islam, to je vie u odnosu na Njemaku i Francusku, gdje je u prosjeku 4 000 novih muslimana godinje.

Istraivai su posjetili damije u Londonu i utvrdili da je tijekom 2010. godine samo u Londonu na islam prelo 1 400 Britanaca. Prosjeni vjerski obraenik u Velikoj Britaniji je 27-godinja bjelkinja, a kao razlozi najee se navodi zasienost poroakim ivotom i nemoralnou.

Francuska sa sedam milijuna i Njemaka sa 4,3 milijuna muslimana drave su sa najbrojnijim muslimanskim ivljem u Europi. U Velikoj Britaniji ivi 2,4 milijuna muslimana.

Meutim, poprilian broj Francuza i Nijemaca ovu religiju ne smatra kompatibilnom sa zapadnjakim stilom ivota. U tekstu "Islam i integracija: konstanta francusko-njemakog neuspjeha" "Mond" navodi rezultate ankete, prema kojoj ak 68 posto Francuza i 75 posto Nijemaca smatra da muslimani nisu dobro integrirani u drutvo.

Godinja stopa porasta broja muslimana u svijetu je 6,40 posto, dok krani imaju stopu porasta 1,46 odsto.

Moda najbolji pokazatelj velikog porasta broja muslimana jeste podatak da se u tijeku posljednjih pedeset godina taj broj poveao za nevjerojatnih 500 posto, dok se broj krana za isto vrijeme poveao za samo 47 posto, a hindusa za 117 posto.
(Srna)

http://www.plima.info/index.php?option=com_content&task=view&id=3732&Itemid=67

p.s. Sve nas je vie. Hvala Allahu

11-02-2011 at 23:14 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Domumentarac: IBRAHIM

Domumentarac: "IBRAHIM"

FILM o ivotu i djelovanju Poslanika Ibrahima a.s.
http://www.islamskitv.com/index.php?page=videos§ion=view&vid_id=100661

08-03-2011 at 05:54 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon BASTINA BOZIJEG POSLANIKA


BASTINA BOZIJEG POSLANIKA
Preko etrnaest stotina godina, skroman trgovac koji nije znao itati ni pisati promijenio je lice Arabije. Ovo je pria o Muhammedu, trgovcu, muu, otsu i ratniku koji je doao kao konani Boziji Poslanik.

Tri godine u izradi, ovaj film Alex Kronemer i Michael Wolfe donosi ivot sedmog stoljea Bojeg Poslanika Muhameda - koji je promijenio historiju svijeta u 23 godine, i dalje oblikuju ivote vie od 1,5 milijarde ljudi. Muhammed: Batina Bozijeg Poslanika odvija se ne samo u drevnom Bliskom Istoku, nego je ula duboko u domove, damije i radna mjesta Zapada. Amerika procjenjuje ve od sedam milijuna MUSLIMANA.....

http://www.youtube.com/watch?v=bJuHTtlnAxs&feature=player_embedded#!

31-03-2011 at 01:24 | Ukljui u odgovor
sebil
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 11-10-2006
Lokacija: swe
Odgovori: 42
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Video o islamu

Video: "Kako je bogati amerikanac primio islam" - Zaista preljepa prica sa poukom da samo posjedovanje mnostva imetka nije garant da ce insan biti sretan i zadovoljan u svom zivotu: [url http://n-um.com/?q=node/3578


* Ne propustite procitati ispovjest jedne srpkinje, koja je kroz ljecenje Kur'anom presla na islam: [url http://n-um.com/?q=node/3686

Selam/Pozdrav!

04-04-2011 at 19:13 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Video o islamu

VIDEO: Mevlana Dzelaludin Rumi - BOSANSKI PREVOD
http://omansoft.blip.tv/file/4685976/

03-05-2011 at 19:30 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Izgovori za ostavljanje namaza

Izgovori za ostavljanje namaza

Brzo e proi tekoa i bol kojima ste izloeni zbog ovog ibadeta, ali duhovna tegoba koju e donijeti neobavljanje namaza ne prolazi lahko.
http://ljiljan.dk/images/stories/dzemat/klanjati.jpg

Zar ekamo godine kada postanemo djedovi pa da uzbueno trimo ka damiji kako bismo klanjali u dematu? Kada bi samo znali oni koji mnogo puta ekaju u redovima za neki jeftin proizvod, do kojeg bi bogatstva dostigli sa petominutnim ekanjem u damiji!

Meutim, mi smo najasnija stvorenja koja predstavljaju ibadet i uzvienost univerzuma. Mi smo ljudi prema kojima je Najmilostiviji Stvoritelj bio ljubazan da progovori i za koje je rekao "moja najljepa umjetnost". Mi smo oni koji znamo jecajui plakati kada padnemo u beznae. I mi u sabahu svakog dana sluamo taj sjetni i uzbudljivi poziv gajba. Ako nas Gospodar na poziva Njemu, a mi ne moemo ustati iz mehkanog kreveta, ako nas poziva na seddu na kojoj e nas obasuti Svojom ljubavlju, a mi se ne moemo odvojiti od filma kojeg gledamo, onda jadno li je nae stanje!

Na tren zatvoreni oiju i sluate. Kao da ete uti da vam Najmilostiviji govori: "Moj voljeni robe, zar Mi jo uvijek nee doi?" Hoete li i dalje uspijeti da izostavite, odloite, zaboravite.

Nae majke, sestre, keri lahko mogu nasjesti, prihvatiti i povesti se za svim to im propaganda savremene civilizacije nudi. Rjeenje je u odgoju, obrazovanju i moralnom osvjeivanju SVIH pa i omladine.Islam u svakom vremenu i prostoru nudi ljudima spas od potopa nemorala i beznaa, a za najsavremenija nauna otkria ima rjeenja i upute.

http://dzematvrelobosne.com/home.php?akc=ispis_teksta&id=17[Edited by Fini on 21-05-2011 at 00:03 GMT]

18-05-2011 at 20:17 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon 2 miliona ljudi na dumi u Kairu klanja za Kardavi

2 miliona ljudi na dumi u Kairu klanja za Kardavijem.

http://www.akos.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:2-miliona-ljudi-na-dumi-u-kairu-klanja-za-kardavijem-&catid=150:ostali-video-materijal&Itemid=110

14-12-2011 at 04:02 | Ukljui u odgovor
root
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 15-08-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 288
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 2 miliona ljudi na dumi u Kairu klanja za Kardavi

MaaAllah, dva miliona. Kad skonta da naa mala zemlja ima skoro etiri miliona stanovnika ovo je zaista ogroman broj ljudi.

14-12-2011 at 15:12 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Crvena Ruza Nebula. Kreacija novog svijeta.

Crvena Ruza Nebula. Kreacija novog svijeta.

Sa telescopom sto je NASA slikala: Crvena Ruza Nebula. Kreacija novog svijeta.
U Kur'anu, kreacija novog svijeta opisana:
Pa kad se rascijepi nebo i bude ruzicasto kao balzam [Sura 55: Ajet 37]

http://www.greenado.com/samoIstina/proof/proofs_3.htm

Mi ce mo pokazati nase znakove u svim djelovima ove zemlje
i u njihovim dusama, sve dok jasno nevide da je
ovo prava istina.. [Kur'an] SURA 55. ER-RAHMAN * MILOSTIVI

P.S.
Od velicine Velikog Stvoritelja je da stvara stvorenja bez potrebe za alatom i sredstvima, pa da li si ikad vidio zanatliju da obavlja svoj zanat bez alata ? Neka je Uzvisen Gospodar svjetova. Kaze Uzviseni: Jedan od dokaza Njegovih je to sto vas od zemlje stvara i od jednog vas ljudi svuda ima razasuti. Neminovno je da Stvoritelj ovog velikog, savrsenog i lijepog svemira posjeduje svojstva ljepote i Uzvisenosti. On je znani, cije je znanje neograniceno, Mudri, cijoj mudrosti kraja nema, Obskrbitelj, cije su dobrote obasule stvorenja Njegova, Samilosno, cijom blagoscu su ljudi obavijeni. Neovisan je o svojim stvorenjima, a oni za Njim potrebu imaju, zivot im o Njemu ovisi, i bez Njegove dozvole i zila kucavica ne kuca. Kaze Uzviseni: I ovo su znamenja Njegove moci i mudrosti ( priroda ) i dokazi Njegove upute i milosti koja ispunjava prostranstva nebesa i Zemlje i svjedoci da je On Allah, pored Kojeg drugog boga nema.

http://sahwa.info/downloads/knjige/K...0Allahovoj.pdf

23-03-2012 at 05:54 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 9
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: cati, francuz, GloriaH, Karmela, lucifer_666, Nemanja, rafting1, ThalichniTom
FORUM : Religija i filozofija : ISLAM New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice