Info: Ovo nije bogomolja, ovo je samo forum, ovdje ne vaze pravila ponasanja kao za njih ali je uljudnost i tolerancija pozeljna. Ovdje se raspravlja o religijama i filozofiji, ali forum nije vjerski ni filozofski i ne pripada ni jednoj religiji, ni jednoj filozofiji.


FORUM : Religija i filozofija : ISLAM
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
hanumicag
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 30-10-2012
Odgovori: 296
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: ZEKjAT

citat:
Fini wrote:
ZEKjAT

Rije zekat je arapska rije koja oznaava ienje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas odreuje kao muslimane, oznaava ienje imetka od neistoa kao pripreme za njegov rast, napredak i uveavanje.

Negirati zekat, kao strogu vjersku obavezu, znai izlazak iz vjere, a ne davanje zekata za osobu koja ga je duna dati, prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjaluku tako i ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove d.. Milosti...


Zekat je u svakom sluaju obaveza svakog muslimana samim tim to, kao to ree Fini, predstavlja jedan od stubova islama. Razlog zato se daje zekat je dvostruk: radi dobra za osobu koja ga daje i radi dobra zajednice. Neke od koristi za osobu koja ga daje, su: uenje kako da se ne bude krt i pohlepan, ienje due, ienje imetka i stvaranje preduslova za unapreenje, stvaranje osjeaje lojalnost prema islamskoj zajednici, itd. Neke od koristi za drutvo su ublaavanje socijalnih razlika meu razliitim drutvenim slojevima, stvaranje "kase" za razne razvojne projekte (obrazovanje i dr. vani projekti za zajednicu), pomo i potpora zajednice, itd.

Zekat se obraunava na raznu imovinu, a nain kako se to radi moe se pogledati na linku http://zekat.ba/index.php?str=kalkulator
03-02-2015 at 14:18 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon KURANSKA KAZIVANJA O POSLANICIMA - ADEM a.s.

KUR'ANSKA KAZIVANJA O POSLANICIMA - ADEM a.s.

Kur'an i vjerodostojan Sunnet su najvaniji izvori istorije za muslimane oko ega nema razilaenja. Oko broja poslanika i vjerovjesnika imamo nekoliko jasnih ajeta, u njima su navedena imena poslanika i vjerovjesnika koje je Allah poslao ljudima u vremena u kojem su ivjeli.
Ibn Kesir je sakupio imena svih spomenutih poslanika i vjerovjesnik u Kur'anu, pa je njihov broj bio 25. Pa kae Ibn Kesir u svom tefsiru (2/469): "Ovo su imena vjerovjesnika koji su spomenuti u Kur'anu a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejub, uajb, Musa, Harun, Junus, Davud, Sulejman, Ilijas, El-jese'u, Zekerijah, Jahja, Isa, Zul-kifl kod mnogih mufesira, a njihov prvak je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem...
Zato kazuj dogadjaje da bi oni razmislili. (Kur'an, Al-Araf, 176.)
ADEM a.s.
Adem a.s i Hava, Allahovom voljom, nastanie Dennet. Gospodar im ree:
O Ademe! ivite ti i tvoja ena u Dennetu i jedite u njemu koliko hoete i odakle god elite, ali se ovom drvetu ne pribliavajte, pa da sami sebi nepravdu uinite. (El-Bekare, 20.)

Dennet je prostran kao nebesa i Zemlja. U njemu im je bilo sve dozvoljeno. Tamo nisu ni glad, ni ed, ni umor, ni egu osjeali. Allah, d.., ih je upozorio da im je ejtan otvoreni neprijatelj i da nikako ne dozvole da on bude uzrok njihovom izlasku iz Denneta. Ali ejtan nije prestajao initi varke dok ih ne navede da okuse plodove zabranjenog drveta. Neki kau da je to bila smokva, drugi da je to jabuka, neki opet navode da je to vinova loza. Prva koja je kuala plod bila je Hava. I ona ubijedi Adema da i on proba. To je bilo takvo drvo da bi onaj ko jede njegov plod morao vriti nudu, a u Dennetu se ne vri nuda. Postidjee se i Adem i Hava. Adem je trei bjeao sa tog mjesta. Tada ga je Milostivi pozove: -Ademe! Je li to od Mene bjei?
uvi dozivanje Milostivog, Adem je rekao: -Gospodaru! Ne, nego me je stid.

Oboje se pokajae i od Gospodara oprost molie: Gospodaru na rekoe oni sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno emo biti izgubljeni. (El-Earaf, 23.) Potom im je Allah, d.., oprostio i naredio da se na Zemlji nastane. Adem, a.s., je sputen u Indiju, a Hava na podruje dananje Dide, pa ju je Adem traio sve dok se ne sastadoe na Arefatu...Vidi dalj o svima.... https://www.facebook.com/BosnianIslamicAssociationGaziHusrevBeg

http://www.scribd.com/doc/114800590/Boziji-Poslanici#scribd
https://www.youtube.com/watch?v=9KpW6XkFaFA
https://www.youtube.com/watch?v=HrT3e3AMpiw
https://www.youtube.com/watch?v=bkeUcvt27ts
https://www.youtube.com/watch?v=ugxzz1ZYrVI

[Edited by Fini on 16-03-2015 at 15:16 GMT]

[Edited by Fini on 16-03-2015 at 15:17 GMT]

16-03-2015 at 22:14 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: KURANSKA KAZIVANJA O POSLANICIMA - ADEM a.s.

ZEKERIJA a.s.

Zekerijja je jedan od Sulejmanovih potomaka, ivio je u Damasku, bio je dugovjean, kau da je ivio preko stotinu godina. Zekerijja a.s. je u kasnim godinama svog ivota dobio porod.

Meleki ga obradovae rijeima: ''O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da e ti se djeak roditi, ime e mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati." (Kur'an, Merjem, 7.) "Gospodaru moj" - ree on "kako u imati sina kad mi je ena nerotkinja, a ve sam duboku starost doivio?" "Eto tako"! ' ree. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi nita bio.'" (Kur'an, Merjem, 8.-9.) https://www.facebook.com/BosnianIslamicAssociationGaziHusrevBeg

http://dzemattarevo.page.tl/Zekerijja-i-Jahja.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dJY702v-gis
https://www.youtube.com/watch?v=G_0b74idaek

15-04-2015 at 06:40 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: KURANSKA KAZIVANJA O POSLANICIMA - ADEM a.s.

JAHIJA a.s. - (JOHN THE BABTIST)

O Jahja a.s. se kazuje u ajetima o njegovom ocu Zekerijjau a.s. I dok se on u hramu stojei molio, meleki ga zovnue: "Allah ti javlja radosnu vijest: rodie ti se Jahja, koji e u Allahovu knjigu vjerovati, i koji e prvak biti, i edan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih." (Ali Imran, 39.) Jahja a.s. je pozivao narod Benu Israila kojim je vladao tiranin-silnik. Taj vladar je, kao i mnogi vladari danas, pokazivao potovanje prema uenim iako su ti vladari u svojoj biti nakaradni ljudi. Vojnici naoe Jahja'a kako klanja u mihrabu i ubie ga.

Poslanik je rekao: Allah, d.., meni naredio: zajednitvo
(demat),
Onaj ko se izdvoji iz demata makar i jedan pedalj, skinuo je sa sebe obiljeje islama sve dok se ne vrati.
to vise upoznajemo, to vie shvatamo da postoji mnogo vie spoznaje o Bojoj savrenoj poruci ovjeanstvu. Vano je da traimo sve vie i vie znanja o islamu, ne samo za nau vlastitu korist, isto tako da moemo drugima objasniti.

Poslanik, s.a.v rekao: Neka se smiluje Allah, s.v.t., mome bratu Jahjau. Kada je bio mali, a djeca bi ga zvala da se igra, on bi rekao: Zar sam stvoren za igru? Pa ta e govoriti takav ovjek kada postane zreo?

http://hadisi.blogger.ba/arhiva/2010/01/21/2413963
https://www.youtube.com/watch?v=E6wMjx2X3eI
https://www.youtube.com/watch?v=dJY702v-gis
https://www.youtube.com/watch?v=G_0b74idaek

15-04-2015 at 06:48 | Ukljui u odgovor
Fini
Nivo: Forumski vuk
Registriran(a): 29-10-2006
Lokacija: Pogodi
Odgovori: 539
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: KURANSKA KAZIVANJA O POSLANICIMA - ADEM a.s.

ISA a.s.

Allah je stvorio Isa, a.s, na poseban nain. Kao i Adema, a.s., Allah ga je stvorio bez oca. U Kuranu stoji ovako: Isaov sluaj je u Allaha isti kao i sluaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao : Budi! i ono bi. (Ali Imran, 59) U Kuranu se Isa, a.s. spominje kao sin Merjemin. Ona je bila neiskvarena ena i velika vjernica. Allah joj je dao Isaa preko meleka Dibrila, udom bez oca, i obznanio joj vijest da e njen sin biti poslanik. Allah je uinio Isaa svojim poslanikom i objavio mu Indil.
Allah je naredio Isau da poziva narod na Pravi put i podario mu mnoga uda.On je govorio jo u kolijevci i priao ljudima o Allahu. U njegovo vrijeme, jako je malo ljudivjerovalo Isau i pomagalo mu. Isaovi neprijatelji su napravili plan da ga ubiju. Mislili su da su ga zarobili i razapeli ga. Ali, u Kuranu nam Allah kae da ga oni nisu ubili: I zbog rijei njihovih:Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika... A nisu ga ni ubili ni raspeli, ve im se priinilo.

Isau je saoptena sretna vijest o dolasku Muhammeda (Ahmeda),s.a.v.s., Allahovog vjerovjesnika koji e doi nakon njega, to se u Kuranu kazuje ovako: A kada Isa, sin Merjemin, ree: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest oposlaniku ije je ime Ahmed koji e poslije mene doi i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoe: Ovo je prava vradbina!(Es-Saff, 6)


http://www.nur-islam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1269%3Aprava-istina-o-isa-u-alejhi-selam-isusu&catid=60%3Aakida&Itemid=138
https://www.youtube.com/watch?v=3kzloBDKy0E
https://www.youtube.com/watch?v=35f7aSbMn8I
https://www.youtube.com/watch?v=-oHxB58QMj8
https://www.youtube.com/watch?v=Cme4yMEYs9U

[Edited by Fini on 14-04-2015 at 23:53 GMT]

15-04-2015 at 06:51 | Ukljui u odgovor
hanumicag
Nivo: Forumas sa iskustvom
Registriran(a): 30-10-2012
Odgovori: 296
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: ISLAM

Jedan od islamskih artova je da muslman-ka za ivota obavi hadd barem jednom. Veliki had hodoae se obavlja u dane Kurban-bajrama, a mali hadd ili umra obavlja se u bilo koje doba godine.

enama se umjesto uea u svetom (odbrambenom) ratu, dihadu, umjesto borbe preporuuje had ili umra umjesto uea u aktivnostima koje njen ivot izlau opasnosti (ena je poteena borbe ne samo zbog prirodnih osobina (njeniji pol), nego i zato to je supruga, majka i odgajateljica).

citat:


Propis peti: Da li je obaveza obaviti had vie puta u ivotu?

Vanjski smisao ajeta: I Allah radi nek' ljudi Hram hodoaste... - ukazuje na to da je had obaveza obaviti jednom za ivota, ovo je miljenje veine uenjaka. U ajetu se ne nahodi neto to bi podrazumijevalo da je had dunost obaviti vie puta (et-tekrar). Ovo stanovite potruju i rijei Allahovog Poslanika koje prenosi Ebu Hurejre: Allahov Poslanik nam je drao govor i tom prilikom rekao: ' O ljudi, Allah vam je propisao had kao strogu obavezu, pa je izvravajte...' 'Jel' svake godine, Allahov Poslanie? upita jedan ovjek. Poslanik je uto dok ovaj nije upitao i trei put i tada Poslanik odgovori: 'Da sam rekao da, bilo bi to obaveza, a vi to ne biste mogli izvravati.' Zatim je dodao: 'Pridravajte se onoga to vam kaem, jer su oni prije vas upropateni zbog mnogobrojnih zapitkivanja i rasprava sa svojim vjerovjesnicima. Kada vam neto naredim, inite to koliko ste u mogunosti, a kada vam neto zabranim, klonite se toga!' (Iz djela: Tefsiru ajati'l-ahkam mine'l-Qur'an, I, Dar al-Kutub al-'alamiyya, Bejrut, s. a., 288-295.) Prijevod s arapskog: Almir Fati


http://www.preporod.com/index.php/drustvo/aktuelno/2486-propisi-hadza-obaviti-hadz-vise-puta-u-zivotu#.VfHHf3ZbW3M.facebook
11-09-2015 at 19:54 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 2
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: adnan_tz, AMKO, cor, LAB, Lafica, mr.te-ze, Mulan, MuRe_X, Nikkey, ozzytz, smesni_ste, vib, ziggy, ZIGGY_TZ
FORUM : Religija i filozofija : ISLAM New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice