Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Tuzlarije : Don`t forget Srebrenica
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Izreena jo jedna presuda za genocid u Srebrenici

Sud BiH izrekao je danas kaznu dugotrajnog zatvora za sedmoricu od ukupno 11 optuenih u krivinom predmetu "Kravica i proglasio ih krivim za djelo genocid.
Po 40 godina zatvora dobili su Milo Stupar, Slobodan Jakovljevi i Branislava Medan, 38 godina zatvora dobio je Petar Mitrovi, dok su Milenko Trifunovi, Brano Dini i Aleksandar Radovanovi dobili po 42 godine.

Sud BiH oslobodio je optube za genocid Velibora Maksimovia, Dragiu ivanovia, Milovana Matia, Miladina Stevanovia.

Ovoj etvorici ukida se mjera pritvora.

Optunica je teretila 11 optuenih u predmetu "Kravica da su kao svjesni uesnici udruenog zloinakog poduhvata izmeu 10. i 19. jula 1995. godine poinili krivino djelo genocida, izmeu ostalog i na nain da su uestvovali u ubijanju vie od hiljadu zarobljenih Bonjaka, mukaraca iz Srebrenice zatvorenih u skladitu Zemljoradnike zadruge u Kravici.

Ovo krivino djelo, kako ih je teretila optunica, uinjeno je u sklopu irokog i sistematinog napada Vojske i MUP-a RS-a na bonjako stanovnitvo u zatienoj zono UN-a Srebrenica, sa zajednikim planom djelominog istrebljenja skupine bonjakog naroda.

U optunici je navedeno da je Milo Stupar djelovao u svojstvu komandanta Drugog odreda Specijalne policije ekovii, Milenko Trifunovi u svojstvu komandira Treeg voda Skelani u sastavu Drugog odreda Specijalne policije ekovii, Brano Dini u svojstvu specijalca policajca Drugog odreda Specijalne policije ekovii, a Milovan Mati kao pripadnik Vojske RS-a.

Ostali optueni djelovali su u svojstvu specijalaca i policajaca navedenog treeg voda Skelani.

(FENA)

Majke Srebrenice i epe ogorene presudom

lanice Udruenja Pokret "Majke enklava Srebrenica i epa" ogorene su presudom koju je Sud BiH danas izrekao u predmetu "Kravica".
"Moj bol nita ne moe ublaiti. Ja 13 godina jo tragam za kostima svoga sina, a ovo je poruka svijetu da zloin postoji i da zloinci koji su poinili zloin i genocid imaju zloinaku tvorevinu - Republiku Srpsku, koja je stvorena na krvi, zloinu, mrnji i genocidu, izjavila je novinarima predsjednica ovog udruenja Munira Subai, nakon to je Sud BiH izrekao sedmorici od 11 optuenih u predmetu Kravica kaznu zatvora ukupno 284 godine.

Sramota i svijeta i Evrope da su stvorili takvu tvorevinu i da takva tvorevina postoji! Zar moe Srebrenica biti u zloinakoj tvorevini? Gdje su ljudska prava, gdje je pravda? Nema je. Ovi zloinci koji su osueni, njihova djeca imaju oeve, njihove ene imaju supruge, njihove majke imaju sinove, a mi jo tragamo za svojima najmilijima, rijei su kojima je Subai prokomentirala dananju presudu.

Potpredsjednica Udruenja Pokret Majke enklava Srebrenica i epa Kada Hoti naglasila je da su u Sudu sada vidjeli i oni koji nisu htjeli vidjeti da je RS na onom zloinu stvorena.

A ono nekoliko ljudi to e izdravati kaznu nama ne znai puno, ali znai makar toliko - da je ipak zloin osuen, izjavila je Hoti novinarima, izraavajui svoje ogorenje time to je u Sudu, u odbrani, masa ena koje su branile zloince.

Pa zar ena nije mogla osjetiti kako je majki bez djece?! Potrale pare da zarade na zloinu. Ja u ih samo proklinjati, poruila je Hoti.
(FENA)

29-07-2008 at 18:52 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Spisak zrtava genocida kojima je obavljena dzenaza 11,jula,2008

1. Abdurahmanovi (Fehim) Idriz 1932 11.7.2008.
2. Abdurahmanovi (Hrusto) Junuz 1939 11.7.2008.
3. Abdurahmanovi (Idriz) Sakib 1955 11.7.2008.
4. Ademovi (Adem) Zulfo 1957 11.7.2008.
5. Ademovi (Atif) Hasan 1943 11.7.2008.
6. Ademovi (Avdo) Sado 1933 11.7.2008.
7. Ademovi (Mehmedalija) Fazlija 1956 11.7.2008.
8. Ademovi (Salih) Abdurahman 1929 11.7.2008.
9. Ademovi (Salih) Junuz 1947 11.7.2008.
10. Ahmetovi (Huso) Ibrahim 1939 11.7.2008.
11. Ahmi (Sulejman) Mehmed 1939 11.7.2008.
12. Ali (Alija) Mevludin 1962 11.7.2008.
13. Ali (Atif) Himzo 1941 11.7.2008.
14. Ali (Hasib) Mujo 1966 11.7.2008.
15. Ali (Hurem) Mustafa 1952 11.7.2008.
16. Ali (Ibrahim) Hajro 1959 11.7.2008.
17. Ali (Ibro) Ibrahim 1927 11.7.2008.
18. Ali (Redep) Kadrija 1978 11.7.2008.
19. Ali (ahin) Raid 1960 11.7.2008.
20. Alji (Junuz) Salko 1975 11.7.2008.
21. Alji (Salih) Nazif 1956 11.7.2008.
22. Aljkanovi (Osman) Aljo 1952 11.7.2008.
23. Aljuki (Ibrahim) Hasib 1955 11.7.2008.
24. Ati (Abdurahman) Fehim 1947 11.7.2008.
25. Avdi (Husein) Hakija 1937 11.7.2008.
26. Avdi (Huso) air 1951 11.7.2008.
27. Avdi (Jusup) Alija 1938 11.7.2008.
28. Avdi (Kadrija) Mesud 1974 11.7.2008.
29. Avdi (Mao) Avdo 1943 11.7.2008.
30. Avdi (Mujo) Nurija 1929 11.7.2008.
31. Avdi (Osman) Alija 1938 11.7.2008.
32. Avdi (Ramo) Ohran 1949 11.7.2008.
33. Avdi (Uzeir) Adem 1927 11.7.2008.
34. Beirovi (Huso) Mujo 1949 11.7.2008.
35. Beirovi (Sabrija) Murat 1969 11.7.2008.
36. Beirovi (Sulejman) Samir 1975 11.7.2008.
37. Begi (Zildija) Samir 1977 11.7.2008.
38. Bekti (Munib) Mensur 1973 11.7.2008.
39. Bei (Munib) Hamed 1961 11.7.2008.
40. Beirovi (Bego) emsudin 1975 11.7.2008.
41. Bori (Ramo) Devad 1978 11.7.2008.
42. Bonjak (Alija) Amir 1977 11.7.2008.
43. Buljubai (Hamdija) Safet 1978 11.7.2008.
44. Cvrk (ul) Nurija 1936 11.7.2008.
45. amdi (Juso) Zuhdo 1940 11.7.2008.
46. elikovi (Suljo) Sulejman 1964 11.7.2008.
47. ivi (Ahmo) Bekto 1934 11.7.2008.
48. ivi (efket) Mujo 1974 11.7.2008.
49. ivi (ukrija) Kadrija 1968 11.7.2008.
50. ivi (Zuhdo) Mustafa 1932 11.7.2008.
51. izmi (Salko) Meho 1936 11.7.2008.
52. okerovi (Mujo) Nedad 1969 11.7.2008.
53. okerovi (Mujo) Rifet 1974 11.7.2008.
54. omi (Salih) Azem 1956 11.7.2008.
55. omi (Sulejman) Mirfet 1979 11.7.2008.
56. ati (Omer) Mehmedalija 1940 11.7.2008.
57. Dautovi (Alaga) Esed 1953 11.7.2008.
58. Dautovi (Redo) Abdulah 1959 11.7.2008.
59. Dautovi (Redo) Salih 1957 11.7.2008.
60. Dedi (Ejub) Edin 1976 11.7.2008.
61. Dedi (Meho) erif 1975 11.7.2008.
62. Dedi (Ramiz) Ibrahim 1966 11.7.2008.
63. Deli (Hasan) Ibro 1949 11.7.2008.
64. Deli (Huso) Meho 1962 11.7.2008.
65. Deli (Huso) Munib 1963 11.7.2008.
66. Deli (aban) Nazif 1935 11.7.2008.
67. Demirovski (Esad) Imer 1959 11.7.2008.
68. Dervievi (Bekir) Behrudin 1980 11.7.2008.
69. Durakovi (Muan) Halil 1954 11.7.2008.
70. Dananovi (Kasim) Mevludin 1965 11.7.2008.
71. Dani (Atif) Latif 1960 11.7.2008.
72. ozi (Ahmo) Mensur 1935 11.7.2008.
73. Efendi (Mahmut) Mehmedalija 1957 11.7.2008.
74. Fejzi (Salko) Mujo 1961 11.7.2008.
75. Gabelji (Adem) Husein 1944 11.7.2008.
76. Gabelji (Adem) Jusuf 1943 11.7.2008.
77. Gabelji (Kasim) Kadir 1971 11.7.2008.
78. Gabelji (Suljo) Abid 1948 11.7.2008.
79. Garaljeavi (Juso) Idriz 1942 11.7.2008.
80. Gurdi (Bego) Sadik 1950 11.7.2008.
81. Gui (Alija) Nazif 1953 11.7.2008.
82. Gui (aban) Paan 1950 11.7.2008.
83. Hadi (Huso) Husein 1963 11.7.2008.
84. Hafizovi (Mustafa) Muniz 1953 11.7.2008.
85. Haki (Hamdija) Almir 1979 11.7.2008.
86. Halilovi (Omer) Mehmed 1923 11.7.2008.
87. Halilovi (Bajro) Sead 1970 11.7.2008.
88. Halilovi (Huso) Asim 1944 11.7.2008.
89. Halilovi (Ibro) Seid 1967 11.7.2008.
90. Halilovi (Mehmed) Sabit 1961 11.7.2008.
91. Halilovi (Osman) Mevludin 1962 11.7.2008.
92. Halilovi (Osman) Osmo 1958 11.7.2008.
93. Halilovi (Osman) Salim 1975 11.7.2008.
94. Halilovi (Salin) Munib 1943 11.7.2008.
95. Halilovi (ahin) ahbaz 1964 11.7.2008.
96. Halilovi(aban) Fadil 1939 11.7.2008.
97. Hamzabegovi (Zuhdija) Sead 1965 11.7.2008.
98. Handi (Avdo) Hakija 1940 11.7.2008.
99. Hani (Redo) Reid 1974 11.7.2008.
100. Harba (Alija) Enes 1947 11.7.2008.
101. Hasanovi (Alaga) Amil 1948 11.7.2008.
102. Hasanovi (Alija) Fajko 1930 11.7.2008.
103. Hasanovi (Husein) Mustafa 1950 11.7.2008.
104. Hasanovi (Huso) Bego 1941 11.7.2008.
105. Hasanovi (Muan) Avdo 1935 11.7.2008.
106. Hasanovi (Salih) Sadik 1958 11.7.2008.
107. Hasi (Alija) Nedib 1957 11.7.2008.
108. Hasi (Avdo) Dahmo 1966 11.7.2008.
109. Hasi (Jusuf) Muhidin 1972 11.7.2008.
110. Hasi (Nedib) Edin 1979 11.7.2008.
111. Hasi (Ramo) aban 1970 11.7.2008.
112. Haski (Suljo) Sabahudin 1977 11.7.2008.
113. Hirki (Halid) Beris 1963 11.7.2008.
114. Hirki (Osman) Rasim 1953 11.7.2008.
115. Hodi (Halid) Hazim 1965 11.7.2008.
116. Hodi (Mustafa) Hamid 1935 11.7.2008.
117. Hodi (Mustafa) Mujo 1971 11.7.2008.
118. Hodi (Sado) Alija 1934 11.7.2008.
119. Hodi (Saliin) efik 1955 11.7.2008.
120. Hrusti (Omer) Semir 1973 11.7.2008.
121. Huki (Idriz) Raid 1965 11.7.2008.
122. Huremovi (Esed) Izet 1954 11.7.2008.
123. Huremovi (Hasib) Fahrudin 1954 11.7.2008.
124. Huremovi (Mujo) Muradif 1946 11.7.2008.
125. Huri (Adem) Ragib 1920 11.7.2008.
126. Huri (Emin) Sulejman 1945 11.7.2008.
127. Husejinovi (Avdo) Alija 1956 11.7.2008.
128. Husejnovi (Izet) Suljo 1970 11.7.2008.
129. Husejnovi (Mehmed) Haim 1937 11.7.2008.
130. Husi (Fadil) Suljo 1959 11.7.2008.
131. Ibrahimovi (Adem) Hamed 1928 11.7.2008.
132. Ibrahimovi (Hamid) Ibran 1977 11.7.2008.
133. Ibrahimovi (Hasan) Ahmo 1946 11.7.2008.
134. Ibrahimovi (Mujan) Sabir 1976 11.7.2008.
135. Ibrahimovi (Ramo) efik 1947 11.7.2008.
136. Ibrahimovi (Salko) Ramo 1933 11.7.2008.
137. Imamovi (Salih) Nevzet 1976 11.7.2008.
138. Imirovi (Muharem) Osman 1955 11.7.2008.
139. Isakovi (Mustafa) Sabahudin 1970 11.7.2008.
140. Jahi (Salko) Suljo 1933 11.7.2008.
141. Jahi (Vehbija) Azem 1969 11.7.2008.
142. Junuzagi (Mujo) Alija 1947 11.7.2008.
143. Jusufovi (Haim) Ramo 1946 11.7.2008.
144. Jusufovi (Jusuf) Sadik 1961 11.7.2008.
145. Kadri (Medo) Juso 1938 11.7.2008.
146. Kali (Hamid) Bekir 1957 11.7.2008.
147. Kali (Hasan) Nermin 1978 11.7.2008.
148. Karamuji (Ramo) amil 1934 11.7.2008.
149. Kasumovi (Hasib) Halid 1975 11.7.2008.
150. Kasumovi (Sinan) Ramo 1953 11.7.2008.
151. Klempi (Huso) Osman 1958 11.7.2008.
152. Klempi (evko) Amir 1972 11.7.2008.
153. Korkutovi (Ibro) Ibran 1953 11.7.2008.
154. Krdi (Abdid) Daut 1931 11.7.2008.
155. Krdi (Alija) Adem 1939 11.7.2008.
156. Krdi (Hamid) Hamdija 1961 11.7.2008.
157. Krdi (Ramo) Behudin 1971 11.7.2008.
158. Krli (Salih) Nazif 1943. 11.7.2008.
159. Kurti (Beir) Rifet 1946 11.7.2008.
160. Lelovi (Husein) Avdo 1923 11.7.2008.
161. Leme (Zuhdija) Muriz 1977 11.7.2008.
162. Ljeskovica (Huso) Bahrija 1976 11.7.2008.
163. Ljeskovica (Reo) Murat 1937 11.7.2008.
164. Malagi (Alija) Nurija 1939 11.7.2008.
165. Malagi (Hilmo) Hajro 1945 11.7.2008.
166. Malagi (Omer) Ohran 1951 11.7.2008.
167. Malagi (Ramo) Meho 1950 11.7.2008.
168. Malagi (Redo) Enez 1941 11.7.2008.
169. Malki (Ibrahim) Behajija 1937 11.7.2008.
170. Malki (Ismet) Mevludin 1958 11.7.2008.
171. Maljievi (Suljo) Salko 1976 11.7.2008.
172. Mandi (Ago) Salih 1934 11.7.2008.
173. Mandi (Ibrahim) Sulejman 1937 11.7.2008.
174. Mai (Mustafa) Sadija 1950 11.7.2008.
175. Mai (Sulejman) Fahir 1975 11.7.2008.
176. Mai (aban) Ramo 1957 11.7.2008.
177. Mehi (Alija) aban 1948 11.7.2008.
178. Mehi (Muharem) Muradif 1957 11.7.2008.
179. Mehi (Omer) Mehan 1951 11.7.2008.
180. Mehi (Omer) aban 1949 11.7.2008.
181. Mehi (aban) Jusuf 1970 11.7.2008.
182. Mehmedovi (Abdulah) Mevludin 1955 11.7.2008.
183. Mehmedovi (Beir) Smail 1955 11.7.2008.
184. Mehmedovi (Hasan) Meho 1957 11.7.2008.
185. Mehmedovi (Mehmed) Rahman 1933 11.7.2008.
186. Mehmedovi (Osman) Fikret 1974 11.7.2008.
187. Mehmedovi (Sadik) Sead 1974 11.7.2008.
188. Memi (Adem) Safet 1969 11.7.2008.
189. Memi (Bego) aban 1942 11.7.2008.
190. Memi (Sulejman) Nurif 1937 11.7.2008.
191. Memievi (Huso) Adil 1949 11.7.2008.
192. Memievi (Huso) Edhem 1953 11.7.2008.
193. Meanovi (Mustafa) ahin 1942 11.7.2008.
194. Muhi (Bekto) Huso 1940 11.7.2008.
195. Muhi (Fejzo) Azem 1952 11.7.2008.
196. Muhi (Hasib) Ramiz 1953 11.7.2008.
197. Mujanovi (Mustafa) Amir 1946 11.7.2008.
198. Mujanovi (Rasim) Sumbul 1941 11.7.2008.
199. Mujinovi (Mujin) Nijaz 1975 11.7.2008.
200. Muji (Abid) Hakija 1969 11.7.2008.
201. Muji (Rizvan) Jusuf 1960 11.7.2008.
202. Muji (aban) efik 1964 11.7.2008.
203. Mulali (Omer) Muriz 1973 11.7.2008.
204. Muminovi (Hasan) Rasim 1932 11.7.2008.
205. Muminovi (Ramo) Ibrahim 1936 11.7.2008.
206. Muminovi (Rasim) Hazim 1971 11.7.2008.
207. Muminovi (Salih) Sead 1977 11.7.2008.
208. Muratagi (aban) Sulejman 1941 11.7.2008.
209. Muratovi (Haso) Sinan 1937 11.7.2008.
210. Musi (Hakija) Nurija 1943 11.7.2008.
211. Mustabai (Smajil) Samir 1978 11.7.2008.
212. Mustafi (Adem) Suljo 1937 11.7.2008.
213. Mustafi (Hakija) Sejdalija 1955 11.7.2008.
214. Mustafi (Ibi) Osman 1928 11.7.2008.
215. Mustafi (Mehmedalija) ahbaz - Kemo 1957 11.7.2008.
216. Mustafi (Nurija) Sead 1973 11.7.2008.
217. Mustafi (Osmo) Dahmo 1964 11.7.2008.
218. Mustafi (Ramo) Smail 1965 11.7.2008.
219. Mustafi (Sejdalija) Azmir 1974 11.7.2008.
220. Mustafi (aban) Muhamed 1967 11.7.2008.
221. Nuhanovi (Alija) Smail 1959 11.7.2008.
222. Omerovi (Abid) Ramiz 1959 11.7.2008.
223. Omerovi (Alija) Nazif 1953 11.7.2008.
224. Omerovi (Junuz) Suljo 1946 11.7.2008.
225. Omerovi (Mujo) Adem 1939 11.7.2008.
226. Omerovi (Omer) Smail 1962 11.7.2008.
227. Omerovi (Osman) Avdo 1927 11.7.2008.
228. Omerovi (Ramo) Kasim 1979 11.7.2008.
229. Omerovi (Sejfo) Nazif 1922 11.7.2008.
230. Omi (Muharem) Bajro 1958 11.7.2008.
231. Osmanovi (Ahmet) Mujo 1955 11.7.2008.
232. Osmanovi (Alija) Hakija 1942 11.7.2008.
233. Osmanovi (Huso) Ibro 1940 11.7.2008.
234. Pirgi (Smail) Suljo 1954 11.7.2008.
235. Pitarevi (Bekto) Omer 1952 11.7.2008.
236. Pleho (Sejfo) Beir 1953 11.7.2008.
237. Rami (Nazif) Ramiz 1938 11.7.2008.
238. Rami (Ramiz) Sabit 1972 11.7.2008.
239. Rami (Ramo) Fadil 1960 11.7.2008.
240. Rizvanovi (Alija) Ramo 1954 11.7.2008.
241. Rizvanovi (Meho) Hasan 1960 11.7.2008.
242. Sali (Ibrahim) Hakija 1931 11.7.2008.
243. Sali (Ramiz) Hasan 1977 11.7.2008.
244. Salihovi (Adem) Ibro 1950 11.7.2008.
245. Salihovi (Avdo) Abdulah 1951 11.7.2008.
246. Salihovi (Avdo) Adil 1960 11.7.2008.
247. Salihovi (Esed) Behaija 1959 11.7.2008.
248. Salihovi (Esed) Zijad 1966 11.7.2008.
249. Salihovi (Meho) Mehan 1943 11.7.2008.
250. Salihovi (Safet) Sabit 1973 11.7.2008.
251. Salihovi (Salko) Abdulah 1977 11.7.2008.
252. Salki (Bajro) Behajia 1974 11.7.2008.
253. Salki (Bajro) Benjamin 1977 11.7.2008.
254. Salki (Mehmed) Sebib 1979 11.7.2008.
255. Salki (erif) aban 1932 11.7.2008.
256. Salki (Zajko) Zajim 1962 11.7.2008.
257. Salkovi (Bego) Redo 1934 11.7.2008.
258. Selimovi (Abdulah) Vejsil 1945 11.7.2008.
259. Selimovi (Bajro) Hasan 1952 11.7.2008.
260. Selimovi (Husein) Abid 1942 11.7.2008.
261. Sinanovi (Huso) Idriz 1938 11.7.2008.
262. Sinanovi (Smajo) Himzo 1932 11.7.2008.
263. Sirui (Meho) Abdulah 1937 11.7.2008.
264. Smailovi (Adem) erif 1956 11.7.2008.
265. Smaji (Ibrahim) ahin 1930 11.7.2008.
266. Smaji (Osman) Adem 1977 11.7.2008.
267. Smaji (Ramo) Ajet 1967 11.7.2008.
268. Smaji (Sejdulah) Rizo 1977 11.7.2008.
269. Smajlagi (Murat) Fadil 1959 11.7.2008.
270. Smajlovi (Abid) Mean 1959 11.7.2008.
271. Smajlovi (Ramo) Mersid 1976 11.7.2008.
272. Smajlovi (Smajo) Abid 1938 11.7.2008.
273. Smajlovi (Smajo) Atif 1940 11.7.2008.
274. Spahi (Abdulah) Nijaz 1963 11.7.2008.
275. Subai (Bajro) Hamzalija 1957 11.7.2008.
276. Sueska (Abdulah) Almir 1976 11.7.2008.
277. Suljagi (Mehmed) Sadik 1953 11.7.2008.
278. Suljanovi (Osman) Nijazija 1977 11.7.2008.
279. Sulji (Avdo) Asim 1935 11.7.2008.
280. Sulji (Ramo) air 1940 11.7.2008.
281. Sulji (Salko) Nazif 1911 11.7.2008.
282. abanovi (Mehan) Husein 1947 11.7.2008.
283. abi (Ibi) Idriz 1951 11.7.2008.
284. abi (Mujo) Reid 1965 11.7.2008.
285. ahmanija (Alija) Agan 1953 11.7.2008.
286. ei (Hasan) Sejdalija 1974 11.7.2008.
287. ei (Salih) Abid 1960 11.7.2008.
288. ehi (Alija) Nedib 1957 11.7.2008.
289. Tabakovi (Alija) Murat 1937 11.7.2008.
290. Talovi (Muan) Mustafa 1935 11.7.2008.
291. Tihi (Mustafa) Hemed 1937 11.7.2008.
292. Turkovi (Bekto) Mehmedalija 1947 11.7.2008.
293. Turnadi (Mustafa) Redo 1937 11.7.2008.
294. Uvali (Ibrahim) Senad 1974 11.7.2008.
295. Veli (Velija) Meho 1955 11.7.2008.
296. Zemunovi (Ohran) Mirsad 1955 11.7.2008.
297. Zukanovi (Fadil) Sabahudin 1975 11.7.2008.
298. Zuki (Husein) Zuhrijet 1969 11.7.2008.
299. Zuki (Huso) Mehmed 1937 11.7.2008.
300. Zuki (Salih) Refik 1961 11.7.2008.
301. Selimovi (Alija) Aljo 1976 11.7.2008.
302. Selimovi (Abdulah) Alija 1947 11.7.2008.
303. Halilovi (Huso) Raid 1955 11.7.2008.
304. Hamzabegovi (Husein) Devad 1965 11.7.2008.
305. Rahmi (Habib) Mesud 1971 11.7.2008.
306. Kardaevi (Mujo) Omer 1952 11.7.2008.
307. Hirki (Osman) Demal 1952 11.7.2008.


Srebrenica genocide 13th anniversary July 11.2008 by @cupo

30-07-2008 at 01:19 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Majke Srebrenice i epe

Pojavljivanje pred sudom minimum pravde

Udruenje Pokret "Majke enklava Srebrenica i epa", pozdravilo je dananje pojavljivanje Radovana Karadica pred Meunarodnim sudom za bivu Jugoslaviju u Haagu kao apsolutni minimum pravde koje porodice rtava genocida i drugih zloina ekaju ve 13 godina.

Podsjeaju, meutim, da je Karadi samo jedan od idejnih voa projekta genocida i etnikog ienja, koji je u BiH provoen gotovo etiri godine, i koji je ostvaren ubistvima stotina hiljada civila, zlostavljanima i protjerivanjem stotina hiljada drugih, te koji je doveo do stvaranja etniki iste situacije na gotovo pola terirorije BiH.

"Radovan Karadi i njegovi istomiljenici su osmislili ovaj projekat, ali je njegovo ostvarivanje bilo mogue iskljuivo zbog aktivnog i kontinuiranog uea svih institucija vlasti tada samozvane RS-a. Te iste institucije, ukljuujui i policiju RS-a, ve 13 godina nastavljaju taj projekat, opstruiranje povratka, otvorenu diskriminaciju, te razne vidove zastraivanja, kako bi zadrali opstojnost tog projekta", navodi Udruenje u dananjem saopenju.

U saopenju se istie da se iako Karadiu sudi u individualnom kapacitetu, "jasno je da ni on, niti pedesetak drugih koji su za ove i sline zloine ve osueni, nisu mogli provesti svoje namjere bez uea institucija koje su osnovali i koje i danas postoje, ukljuujui i sam entitet RS".

Udruenje Pokret "Majke enklava Srebrenica i epa" trae da se suenje Karadiu iskoristi ne samo kao prilika za utvrivanje njegove individualne odgovornosti za projekat genocida i etnikog ienja, ve i za saniranje svih efekata tog projekta.

Udruenje otro osuuje odluku glavnog tuioca da umanji optunicu protiv Radovana Karadia za genocid iskljuivo na podruju Srebrenice, te smatraju ovaj potez udarom na pravdu i istinu, kao i eskiviranje odgovornosti tuioca da dokaze pravu prirodu Karadievog projekta.

Tuilac zaboravlja da se Karadiu ta odgovornost mogla dokazati za gotovo cijeli teritorij BiH. Upravo je Karadi, navodi Udruenje, zaprijetio Bonjacima u BiH genocidom, odnosno nestankom, jo 1991. godine, a provoenje tog istog projekta zahtijevao 1992.. Aktivnosti koje su potom provedene nedvojbeno ukazuju da je genocid proveden u svim okupiranim krajevima BiH, upravo sa ciljem stvaranja etniki iste RS-a, istie Udruenje Pokret "Majke enklava Srebrenica i epa".

(FENA)

31-07-2008 at 17:45 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

NOVA (NL TV): SVJEDOENJE PREIVJELOG SREBRENIANA HAMEDA CVRK

Povodom izvoenja ratnog zloinca Radovana Karadia pred sud u Hagu, na NOVA su sino, 31 jula, gosti emisije bili Joris Voorhoeve (Joris Forhufe), holandski ministar odbrane za vrijeme pada i genocida u Srebrenici i preivjeli momak iz Srebrenice Hamed Cvrk.
Hamedu je tada bilo samo 13. godina, trebao je da bude ubijen, jer je ve bio odvojen da bude strijeljan sa ostalim mukarcima, ali je se ovaj djeak na nekin nain uspio da dovue do autobusa i pree na slobodnu teritoriju sa ostalim enama i djecom. Zbog ovoga voditelj ga je u studio i nazvao malo udo.
Hamed je na jedan dostojanstven i pristojan nain izjasnio i pokazao tugu i bol sviju nas koji traimo da se napokon istina o Srebrenici iznese na vidjelo dana, prikazujui pri tome gordost, plemenitost i ponos koja kiti na narod. Na drugu ruku dobro ulizani i nama svima poznati Voorhoeve je vjeto izbjegavao Hamedove tvrdnje i pitanja o onome to je se desilo jula 1995. godine.
U Holandiji bosanskohercegovaka zajednica po ko zna koji put u poslijednje dvije sedmice daje do znanja zlikovcima da smo ivi i slobodni i da emo priati o tome ta je se desilo nama i naoj domovini, da emo priati i u ime onih kojih nema i opominjati da se to zlo nikad i nikom vie ne ponovi.

Emisiju mozete pogledati ovdje http://player.omroep.nl/?aflID=7580382&md5=052d53cb7698090aec7ba759536a6d4b

Prvo ide reklama zatim pocinje prilog

02-08-2008 at 14:14 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Novi snimci genocida u Srebrenici!

Everyone remembers the harrowing footage of the Srebrenica massacre shot by Zoran Petrovic, the only cameraman to capture the events on film. But this weeks fascinating documentary shows that the very worst of his pictures never reached our TV screens. Key scenes from Petrovics rushes were lost or blacked over, presumably to prevent reprisals. We unearth the lost images, and the completed jigsaw is even more heinous than the already blood-spattered picture. Amazingly, Petrovic has never been interviewed by the War Crimes Tribunal about what he saw. For the first time, his incriminating material is available for scrutiny.

http://www.youtube.com/watch?v=-e5MCWrdbAk

[Edited by cupo on 05-08-2008 at 10:07 GMT]

05-08-2008 at 10:06 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Majke Srebrenice i epe

Otvoreno pismo Lajaku i Radmanoviu

Udruenje Pokret "Majke enklave Srebrenica i epa" danas je uputilo otvoreno pismo visokom predstavniku Miroslavu Lajaku i lanu Predsjednitva BiH Neboji Radmanoviu.
Udruenje istie da koristi svoje demokratsko pravo da se u jednom otvorenom pismo obrati i Lajaku i Radmanoviu, zajedno, "jer ovaj dvojac posljednjih dana ini se djeluje u tandemu".

U pismu se navodi da je apsolutno neracionalno da se njih dvojica kao visoki dunosnici u BiH zamaraju tuim izjavama i estitkama, pored ogromnog broja goruih problema koje bi oni trebali rijeiti.

" Ne iznenauje nas Radmanovievo reagiranje na Komievu estitku Hrvatskoj povodom akcije Oluja, jer i ptice na grani znaju da srpski korpus godinama u ovoj zemlji svoj status gradi na nekakvoj ugroenosti i podreenosti, samo zbog jednog razloga, da bi komad Bosne dobili za sebe. Svi normalni ljudi u ovoj zemlji Komia doivljavaju kao istinskog borca za BiH, to je on nebrojeno puta pokazao. Za razliku od Vas Radmanoviu, Komi je Bosanac i Hercegovac od glave do pete. Da nam je vie Komia, bilo bi nam bolje. On nije problem, problem je ideologija stanovnika Scheveningena, kae se u otvorenom pismu Udruenja Pokreta "Majke enklave Srebrenica i epa".

U pismu, lanice Udruenja istiu da ih iznenauje stav Miroslava Lajaka, koji se, kako kau, bez sumnje priklonio "srpskom zaaranom krugu".

"Gospodine Lajak, morate znati da nepristrasnost u ovoj zemlji znai naklonost jednoj strani. Zbog vae nepristrasnosti mi nismo mogle obii mjesto gdje su nam djeca ubijena. No, ini se da je ta vaa nepristrasnost posljednjih dana prerasla u naklonost srpskom korpusu. Vae izjave, inferiornost i vae zaleenjenje bonske ovlasti najbolji su dokaz naoj tvrdnji", kae se u pismu Udruenja Pokreta "Majke enklave Srebrenica i epa".

Dalje se istie da Lajak ne moe rei da se solidarie s majkama Srebrenice samo zato sto je doao na denazu u julu, te dodaje da bi se njegova solidarnost trebala ogledati u djelima i akcijama.

"Izjave i djela Radmanovia za nas nisu novina. Stalno spominjanje RS-a u kontekstu daje to ekskluzivitet Srba nimalo nas ne iznenauje. Ali mi poruujemo Radmanoviu i svim kreatorima srpskog djela Bosne: tamo gdje smo raale nau djecu, koju ste pobili da bi dobili RS, uvijek e biti naa zemlja, jer oduvijek je i bila naa", kae se u otvorenom pismu Udruenja Pokreta "Majke enklave Srebrenica i epa" upueno danas Lajaku i Radmanoviu.

08-08-2008 at 18:35 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

10.08.2008

Situacija u Srebrenici prividno mirna

Sigurnosna situacija u Srebrenici je prividno mirna. Podijeljenost te optine je izuzetno izraena na etnikom principu i stanovnici izbjegavaju bilo kakve ozbiljne rasprave koje bi dotakle gorue probleme na meunacionalnom nivou. Dijalog izmeu bonjakog i srpskog stanovnitva se ostvaruje samo na inicijativu vanjskog faktora.
Ovo je za Fenu izjavila direktorica Nansen dijalog centra (NDC) Sarajevo Ljuljjeta Goranci Brki, analizirajui rezultate rada ove organizacije koja je ve nekoliko godina prisutna na ovom podruju radei na uspostavi meuetnikog dijaloga i saradnje meu lokalnim stanovnitvom.

Meutim, kae Goranci-Brki, s obzirom na este politike turbulencije NDC Sarajevo nailazi na niz problema i prepreka koje dolaze od lokalnih politikih monika.

- Stoga je vrlo vano istaknuti da kao jedino tijelo koje se bavi ovom vrstom problematike, a u cilju obnove izuzetno devastiranih meuljudskih odnosa koji podrazumjeva kao konaan rezultat pomirenje, pozicija NDC Sarajevo je prilino nezavidna. Pomirenje graana bonjake i srpske nacionalnosti poslije stranog sukoba i velikog broja rtava je proces koji zahtjeva posveenost, razumijevanje graana i njihovih problema, a samim tim i dugogodinji angaman, rekla je ona.

Goranci-Brki je kao posebno znaajne izdvojila aktivnosti koje se rade s uenicima srednjokolskog centra u Srebrenici, kao i spremnost, volju i elju lokalnih vjerskih dunosnika, te strunjaka iz Sarajeva koji su svojim angamanom u ovim aktivnostima pomogli ovim mladim ljudima da prevaziu odreene nedoumice i popune neke praznine u znanju o religiji i kulturama njihovih komija.

Nedavno hapenje Radovana Karadia u Srbiji prolo je prilino mirno u Srebrenici, bez provokacija i incidenata, iako se oekivala reakcija pripadnika obje etnike grupe.

- Interesatno je da su graani Srebrenice s prilinom dozom obzira prema pripadnicima druge nacije reagovali na ovaj dogaaj i komentirali ga, i to je prilino pozitivno jer upuuje na zakljuak da se kod njih razvija svijest o tome da izazivanje i provociranje pripadnika druge etnike grupe ne vodi poboljanju situacije na terenu, ocijenila je Goranci-Brki.

Meutim, upozorava na "konstantno verbalno prepucavanje izmeu bonjakih i srpskih lokalnih politiara kada je rije o deavanjima u Srebrenici tokom rata", a pogotovo u vezi s genocidom 1995. godine.

- Ovo na neki nain ukazuje da je predizborna kampanja nezvanino ve poela te da se koristi svaka prilika da se druga strana napadne i isprovocira, kazala je Goranci-Brki, koja je dodala da incidenti i politika prepucavanja sigurno imaju uticaja na proces pomirenja na podruju Srebrenice.

Proces toplo-hladno, tj. periodi boljeg i loijeg stanja direktno utiu na proces pomirenja. injenica je da svaki, pa i najmanji etniki incident, taj proces usporava do take zastoja. Prema njenim rijeima glavni akteri ovakve situacije su lokalne vlasti "koje ne ulau ni minimum napora da promijene stanje na terenu, da pokau graanima da im je stalo do izgradnje mira i suivota".

10-08-2008 at 13:55 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

11.08.2008.

Tuzla


Mirni protest ena Srebrenice - Traimo nae nestale

Nakon punih trinaest godina ene iz Srebrenice i podrinjskih sela u svojim zahtijevima za hapenjem ratnih zloinaca imaju jednog manje, naravno rije je o Radovanu Karadiu, idejnom tvorcu i realizatoru zla poinjenog na prostoru Bosne i Hercegovine u toku agresije.ene Srebrenice svaki 11. u mjesecu, na dan kada je poinjen genocid u Srebrenici, izlaze na ulice Tuzle, okupljaju se u mirnim protestima traei istinu i pravdu za izgubljene lanove svojih porodica, hapenje ratnih zloinaca i ubrzavanje procesa traganja za nestalim. Jo uvijek se ne zna gdje su posmrtni ostaci na hiljade ubijenih itelja podrinjskih mjesta, a za njihove porodice nema mira dok ne budu pronaeni i dostojno ukopani. ene koje su izgubile sinove, oeve, brau, mueve, i ostale bliske muke lanove porodice, pored svog zla i nepravde koja ih je snala, boli to ne znaju ni gdje su njihove kosti.Ne znaju gdje su posmrtni ostaci ali znaju gdje su mnogi poinioci ovog stranog zloina. Prema rijeima Hajre ati, svaki put kada odlazi u Srebrenicu vidi ih, susree se s njima na ulici, a od njih 31 radi u policiji.

Ipak, zadovoljne su da je konano uhapen Radovan Karadi, prate zbivanja oko njega i misle da e se suenjem dokazati i da je meunarodna zajednica sauesnik u zloinu poinjenom 11.07.1995. godine.Jedan od rijetkih, ako ne i jedini politiar koji se gotovo uvijek pridrui "enama Srebrenice" u mirnim protestima je Mirnes Ajanovi, predsjednik stranke BOSS, koji smatra da su same ene doprinjele hapenju Radovana Karadia. Dodaje da se ovim protestima vri pritisak koji e rezultirati hapenjem i ostalih orgovornih za zloin. Dunost svih nas je da doemo i pruimo podrku enama koje su pokazale kako se treba boriti protiv ratnih strahota, traei pravdu i hapenje ratnih zloinaca, kae Ajanovi.


Mirni protesti kroz sliku

11-08-2008 at 15:32 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

Fazila Efendi, povratnica u Srebrenicu

Radim da zaboravim bol

Fazila Efendi, povratnica u Srebrenicu, prodaje suvenire jer radom nastoji potisnuti bol zbog gubitka najmilijih od kojih su neki ukopani. Kosti drugih, meu kojima i njenog sina, jo uvijek ekaju da budu pronaene...

Fazila Efendi ispred svoje radnje u PotoarimaLjetna patrola Radija DW zaustavila se pred glavnom kapijom mezarja u Potoarima. Preko puta ulaza u memorijalni kompleks je mala, ali lijepo ureena prodavnica suvenira. Fazila Efendi je ovdje domain. Ovdje sam svaki dan, uglavnom i nedjeljom, prodajem cvijee i suvenire, doekujem i ispraam dobronamjerne posjetioce, kae Fazila. Na pitanje kada ima najvie posjetilaca i ko sve dolazi, Fadila odgovara: Najvie ljudi doe u julu i augustu. Dolazi dijaspora, porodice rtava, posjetioci iz svih krajeva BiH, ali dolaze i ljudi iz cijele Evrope, Amerike, Azije, iz cijelog svijeta. Ima posjetilaca koji dolaze grupno ili pojedinano.

Vjerski obiaji muslimana, posebno kada su u pitanju ene, i posjete mezarjima prilino su strogi. Fazila kae da to veina stranaca zna i potuje, te ponosno kae: Meni je zadovoljstvo kada me strankinje, ene iz Evrope uglavnom, upitaju kako da uu, kako da se ponaaju i kako da budu obuene. One od mene kupe ili iznajme maramu i onda uu u mezarje kako to i dolikuje.

Dijaspora zaboravlja svoje korijene

Fazila je ljuta na Srebreniane koji su sada u dijaspori, jer neki su, kako ree, preko noi zaboravili svoje korijene, pa im zato poruuje: Nemojte, drage moje gospoe i gospoice, zaboraviti, i pomisliti da ste pole na plau. Oprostite, ali ovo nije mjesto za poluobuene ene. Suvenirnica je prepuna razliitih predmeta namijenjenih putnicima namjernicima. O tome Fazila, inae prijeratni profesionalni trgovac, kae: To je sve simbolino da mogu da se podsjete kada dou kui da su bili i to kupili u Potoarima, u memorijalnom centru. Razgovarali smo i o knjigama, CD- ovima, ali i o najvrijednijim stvarima koje se mogu tu kupiti. Ima dosta knjiga, uglavnom o Srebrenici , neto i vjerske sadrine, ali imamo i neto specifino to rade ba nae ene iz Srebrenice. To je keranje ili milji, stari, gotovo izumrli zanat, runi rad. To e se za koju godinu moi vidjeti samo u muzejima. Puno vremena i strpljenja treba da se to uradi.

U Srebrenici izgubila sve

Fazila je i sama rtva srebrenike tragedije. Izgubila je sina, mua i jo 22 lana iz najue familije. Pitamo je kako joj je, kako se osjea gledajui svakodnevno u hiljade niana, bijelih nadgrobnih kamenova, a Fadila tuno odgovara: Vratila sam se meu prvima. Sama sam. Kuu sam prilino obnovila, koliko sam mogla. elja mi je bila da se vratim i da radim. Volim da budem ovdje, blizu ovih niana, blizu kostiju mojih najdraih. Ne mogu rei da mi je dobro. Bude i tekih trenutaka, suza.... ali ja nastojim svojim radom potisnuti u drugi plan pitanje to je ovako a nije onako. Sada sam tu i moram se boriti za sadanjost i budunost. Prolost je bila strana i ne moe se zaboraviti. Kada se otvori neka nova grobnica ja pomislim da li je tu moj sin? Jo nije identifikovan. ekam njegove kosti, smiraj njegovoj dui, da bude ukopan pored mog mua.

www.dw-world.de

[Edited by cupo on 21-08-2008 at 13:22 GMT]

21-08-2008 at 13:20 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

22.08.2008

Zvornik

Novi rezultati ekshumacija

Ekspertni tim tuzlanskog odjela Instituta za traenje nestalih pod vodstvom Tuilatva Tuzlanskog kantona danas je iz sekundarne masovne grobnice Kamenica 10, kod Zvornika ekshumirao tri kompletna i est nekompletnih posmrtnih ostataka Srebreniana ubijenih u julu 1995. godine. Od poetka ekshumacija, 12. augusta, iz grobnice je izvaeno 22 kompletna i 92 nekompletna tijela.

22-08-2008 at 19:47 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 5
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: Amra984, car, dana, Grofica, Matija76, Mirza, potpetice, rima, teacher
FORUM : Tuzlarije : Don`t forget Srebrenica New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice