Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima


FORUM : enski minder : @blentava blog
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
blentava
Nivo: Forumski doajen
Aequam memento rebus in ardius

Registriran(a): 26-12-2010
Lokacija: Belgrade, Serbia
Odgovori: 4005
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

ta nas spreava da pronaemo adekvatnog partnera


U dananje vreme ljudi se sve tee upoznaju, manje se iskreno drue i manje se spontani i oputeni u komunikaciji sa drugima. Taj trend se odraava i na pronalaenje parnera (devojke/deka). Mnogi se ale da ne mogu da pronau partnera ve due vreme. Pronai adekvatnog partnera nije lako.

Adekvatan partner je onaj koji je slian nama. U ovom tekstu naveu neke od tipinih faktora koji nas mogu ometati u pronalaenju partnera. Ljudi koji imaju problem sa nalaenjem partnera su pod uticajem jednog ili vie ovih faktora istovremeno.

Meusobna inkopatabilnost da bi dvoje ljudi uli u vezu, moraju biti bar po neemu slini i kompatabilni. Ono to nas prvo privue jeste fiziki izgled. Problem moe biti u tome to nam se neko moe dopadati fiziki, ak biti i veoma atraktivnog izgleda a da pritom sa tom osobom nemamo ba nita zajedniko. Jednostavno reeno, lepota nije dovoljna. esto se deava (vie kog mukog sveta) da budemo zaslepljeni neijom lepotom, to nas spreava da tu osobu sagledamo dalje od njenog izgleda.

Lepota esto zasenjuje sve ostale karakteristike (i dobre i loe). Ako se zaljubimo u nekoga ko nam je fiziki privlaan moemo biti u iluziji da to to smo se zaljubili znai da nam ta osoba odgovara i da je ba za nas. esto nije tako i tek kad se odljubimo uvidimo da ta osoba nije imala nita slino sa nama niti mi sa njom. S toga, otvorite oi i za druge aspekte linosti, lepota nije ni jedini ni dovoljan uslov da bi smo bili sa nekim. Ak vidite da vam ne ide sa nekim, ili vas ta osoba ne eli, zapitajte se da li vi imate neto slino sa tom osobom ili ne. Ako nemate, tragajte dalje, ne gubite vreme.

Nerealistini kriterijumi neki ljudi imaju veoma nerealistine i rigidne kriterijume kada je u pitatanju pronalaenje partnera. Neki imaju itave liste osobina koje bi njihov partner trebao da imao da bi se njima dopao. Ovde se radi o perfekcionizmu i nerealistinom sagledavanju sebe i drugih. Svako od nas ima i dobre i loe strane, kvalitete i mane, stoga traganje za savrenim partnerom je potupna utopija. Verovanje da smo savreni u isto je meri je nerealistino kao i verovanje da postoji druga savrena osoba koja e nas uiniti jo savrenijim. Savrenstvo ne postoji i zato ga ne treba traiti. Traganje za savrenstvom esto moe biti i odbrana, racionalizacija od nesupeha. Naime, osoba kao razlog za to to nema partnera navodi da jo uvek nije pronala savrenu osobu, osobu koja ispunjava sve njegove/njene kriterijume. ak i kada bi takva savreana osoba postojala, zamislite kolika je verovatnoa da takvu osobu pronaemo i da ta osoba u isto vreme bude slobodna i ba hoe da bude sa nama u datom vremenskom trenutnku. Verovatnoa da pronaemo osobu koja ima sve te osobine sa nae liste jednaka je proizvodu verovatnoa da osoba poseduje svaku od tih osobina, to dovodi do toga da se broj decimala znaajno uveava sa uveavanjem te liste. Dakle, smanjite listu, prihvatite i sopstvenu i tuu nesavrenost, budite realistiniji.

Emocionalne blokade su najei i najjai ometajui faktor u potrazi za devojkom/dekom. Najee blokade su strahovi , stid i depresivnost. Ljudi se mogu bojati prilaenja i upoznavanja, vezivanja, odbacivanja i negativne evaluacije od strane potencijalnog partnera. Osobe sa slabim samopouzdanjem, koje sumnjaju u sebe oseaju se nesigurno kada treba da priu nekome, upoznaju se i ostvare kontakt. Ta nesigurnost se odrava i uveava ako osoba veruje da njena vrednost kao osbe zavisi od toga da li se nekome dopada ili ne. Drugi veliki problem je stid. Neki ljudi se izraziro stide kada treba da se predstave, prezentuju drugima, zaponu i odre komunikaciju. Ovi ljudi se plae da e biti razotkriveni, kritikovani ili ponieni, zbog tih fantazija koje imaju za njih odbijane je ravno katastrofi. S toga, osobe koje se stide esto izbegavaju upoznavanje i prilaenje. Depresivnost esto vodi u odustajanje od traenja partnera ili ostajanje u vezi u kojoj nismo zadovoljni. U ovom kontekstu depresivnost je sekundarna i ona je najee posledica izbegavanja i odlaganja da se prilazi, upoznaje i trai partner. Posle ponavaljanih odlaganja i izbegavanja osoba se osea sve vie obeshrabreno i stie uverenje da on/ona to ne moe. Kada pone da razmilja na taj nain onda dodatno odustaje, to vodi jo veem obeshrabrenju i potvrdi poetnog stava i tako se stvara zaarani krug. Sve navedene emocionalne blokade treba shvatiti kao ozbiljne probleme, koji se nee reiti sami od sebe niti ih osoba moe reiti izbegavanjem, poricanjem ili snagom volje. Ako primetite da imate neki od ovih problema najbolje je da to prihvatite i ponete sa njihovim reavanjem, kako vas ti problemi vie ne bi spreavali u traganju za partnerom.

Odsustvo socijalnog konteksta ponekad u nekoj fazi ivota glavni razlog zato ne moemo da pronaemo partnera moe biti u tome to se ne nalazimo u adekvatnom okruenju. Moe biti sluaj da se nalazimo u okruenju u kojem prosto nema dovoljno devojaka/momaka, osoba slinog uzrasta, interesovanja i sl. Okruenje (socijalni kontekst) je drutvo u kome se kreemo, mesta na koja izlazimo, posao ili kola, letovanja i putovanja, drava i kultura u kojom ivimo itd. Sve u svemu kontekst je jako bitan. Niko od nas ne ivi u socijalnom vakumu, ve svako ima svoj socijalni milje koji ga je oblikovao ili onaj milje u kojem je osoba odabrala da ivi. Zato je konteskt jako vaan? Zato to kontekst nam govori o osobi. Ljudi obino biraju kontekst koji im odgovara, koji je u skladu sa njihovim interesovanjima, shvatanjem, eljama, ciljevima i sl. Ako se nalazite u okruenju koje drastino odudara od onog u kojem bi ste vi voleli da budete teko ete u takvom okruenju pronai osobu koja je vama slina. Zato se presipitajte da li ste okrueni ljudima koji vama odgovaraju, da li je kontekst u kojem tragate za pertnerom (ili prijateljima) onaj u kojem ih moete pronai. Ako je odgovor Ne, promenite kontekst. Pronaite onaj socijalni milje u kojem je vea ansa da upoznate nekoga koje slian vama. Ne kae se daba: u pogrenom vozu svaka je stanica pogrena.

Ostajanje u vezi u kojoj nismo zadovoljni je najee posledica strahova da se bude sam i odsustva vere da moemo pronai nekog ko nam vie odgovara. Ostajanje u vezi dok se ne nae neka druga osoba esto nije dobra strategija iz nekoliko razloga.

Prvo, ako smo bili u nekoj vezi (naroito duoj) potrebno je nam neko vreme da se emocionalno odveemo, odvojimo, emocionalno presaberemo i odmorimo, za ta je neophodno da neko vreme budemo sami. Ako to ne uinimo biemo pomalo konfuzni i zatvoreni da zaista upoznamo nekog novog. Ljudi nisu maine, imaju emocije i treba im neko vreme da sve to obrade, pre nego to postanu spremni za nova vezivanja.

Drugo, dok smo u vezi koja nam neodgovara, oseamo se nezadovoljno, razoarano ili ak besno na sebe zato uopte ostajemo u neemu to nam neodgovara.

Sa takvim negativnim raspoloenjim teko da emo biti u stanju da budemo pozitivni, nasmejani, spontani u prilaenju i upoznavanju. Imajui to u vidu bolje je prvo izai iz veze, malo se presabrati, preistiti i onda krenuti dalje, bez prisle, pritiska i nezadovoljstva.

Frustraciona tolerancija ljudi sa niskom frustracionalnom tolerancijom mogu imati probleme sa pronalaenjem partnera. Nemogunost da se partner nae neko vreme, serija razoaranja ili odbacivanja zasita mogu biti frustrirajue iskustvo. Ali to je normalno i samo po sebi nije problem iako je neprijatno i nepoeljno. Ljudi koji imaju problem sa podnoenjem frustracija imae i problema u pronalaenju partnera. Ono to ljude ini da slabo teoleriu frustracije jeste stav da bi pronalaenje parnerta trebalo da bude lako, jednostavno i brzo. Problem u realnosti je u tome to to esto nije tako a s obzirom da osoba misli da bi tako moralo biti onda umesto da bude samo frustrirana, nezadovoljna ili razoarana moe postati anksiozna, besna ili depresivna.

Mnogo korisnije, loginije i realistinije je priznati sebi da nigde ne postoji neki univerzalni zakon koji kae da bi pronalaenje partnera nuno i uvek moralo biti lako, jednostavno i brzo. Odustajanje od ovog i slinih iracionalnih zahteva poveae osobi kapacitet za tolerisanje frustracija.

Vladimir Mii, dipl. psiholog
vaspsiholog.com


13-09-2011 at 00:46 | Ukljui u odgovor
tuba
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 02-06-2006
Odgovori: 17436
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

www.vidovitadzemila.com
www.vidovitalea.com
www.vidovitabuba.com
www.vidovitaserena.com
www.milantarot.com
www.tarotmilan.com

19-09-2011 at 14:04 | Ukljui u odgovor
blentava
Nivo: Forumski doajen
Aequam memento rebus in ardius

Registriran(a): 26-12-2010
Lokacija: Belgrade, Serbia
Odgovori: 4005
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

Mukarci sa histerinim poremeajem linosti

Psihodinamika mukaraca koji zadovoljavaju kriterijum za histrionini (ili histerini) poremeaj linosti je postulirana slino kao i ona kod ena sa ovim stanjem. U ovim okolnostima, meutim, malo dete mukog pola razvija intenzivnu i erotiziranu vezu sa svojom majkom sa kojom se blisko identifikuje. Iz varijeteta razloga - oeva odsutnost, zlostavljanje, nezainteresovanost, ekstremna kompetitivnost sin se ne osea podranim, bezbednim ili bliskim sa svojim ocem. Frojd i mnogi drugi psihoanalitiari veruju da mukarci koji su imali ovakva iskustva u detinjstvu, takoe razvijaju i duboko ukorenjena oseanja genitalne neadekvatnosti kao rezultat iskustava. Posledice u odraslom dobu su mnogobrojne. Neki mukarci sa ovakvim iskustvima iz detinjstva razvijaju snaan enski identitet, dok drugi postaju hipermaskulini. Na primer, mukarac sa ovim stanjem moe ostati intenzivno povezan sa oseanjem velike odgovornosti da se brine o svojoj majci, u odsustvu ukljuenog oca/supruga. Kao odrasli, ovaj ovek moe da se ne oeni i da ivi u istoj kui sa svojom majkom, putuje na odmore sa njom i brine se odano o njoj sve do njene duboke starosti. Kao dodatak, on moe da ne manifestuje nikakav interes za odraslu seksualnost bilo ka mukarcima ili ka enama, ili moe imati nekoliko povrnih, neposveenih seksualnih veza tokom ivota. U onome to deluje kao kontrast, drugi mukarac, sa slinom porodinom dinamikom u detinjstvu, moe, kao odrastao, preuzeti hipemaskulini identitet. Takva osoba moe postati bodibilder, biti opsednut borilakim vetinama i preuzimati rizike kao to je alpinizam da bi demonstrirao svoju snagu i hrabrost. On moe osvajati mnogo ena i imati mnoge seksualne susrete. Moe se ak i oeniti nekoliko puta, esto sa trofej enom. Meutim, ovaj mukarac nee razviti stalnu, ispunjujuu seksualnu vezu ni sa jednom enom. On je, izgleda, mnogo vie zainteresovan da mu se ene dive (ali i mukarci) nego da doivi ili prui seksualno zadovoljstvo. Kako ena sa kojom je u vezi poinje da ga upoznaje bolje, shvatie da je on neveran, nesiguran i da nije iskreno ukljuen niti zainteresovan za nju kao individuu. Drugaije reeno, kod njega se moe prepoznati da je nesiguran, posebno u vezi svoje maskulinosti, koja izaziva njegova kompetitivna, egzibicionistika, samoukljuena i sebina ponaanja. Kao i ene sa ovim stanjem, mukarci sa histerinim poremeajem linosti, kao deca, suvie su ukljueni i povezani sa roditeljem suprotnog pola i nisu u stanju da se identifikuju ve se pre plae osvete od roditelja svog pola.

Neki mukarci sa ovim poremeajem linosti razvijaju snaan enski identitet, dok drugi postaju hipermaskulini. Mukarac sa ovim stanjem moe ostati intenzivno povezan sa oseanjem velike odgovornosti da se brine o svojoj majci, u odsustvu ukljuenog oca/supruga.

Histerini (histrionini) poremeaj linosti

Zavodljivost

Da li ste ikada primetili nekoga sa razdaljine ko je delovao tako uzbueno i pozivajue da ste osetili potrebu da priete blie? Da li je ta osoba delovala kao da je prepuna ivota, nuno armantna i preplavljujue seksualnosti do te mere da ste jedva uspeli da obuzdate svoje uzbuenje? Da li je ta osoba izvela zavodljivi balet koji vas je istovremeno privlaio i odbijao? Da li vas je mamila kao planinski izvor? Da li ste bili privueni, kao moljac na plamen, njenoj usplamteloj linosti, toliko da ste poeleli da napustite uobiajene opreze i ustaljene puteve? Da li je vaa radost bila razuzdana kada se na kraju ta osoba otvorila i pustila vas unutra sa dobrodolicom?

Da li ste osetili gorue, zaslepljujue bogatstvo onoga ko je odabran iz mnotva? Da li ste bili ispunjeni ponosom to ste preovladali nad bezbrojnim takmiarima koji su se skupljali i lepili za nju, kao pele oko rascvetale rue? Da li ste onda zamenili njen granit za zrnca zlata zajednikog jezika i pruali komadie srebra kao zalog povezivanja due? Da li ste otkrili, meutim, da njenim venama tee pesak koji se sliva u kamenu peinu? Ispitujui dubinu, da li ste otkrili vakuum u centru njenog vulkana? Ili je to bilo ledeno jezero? Da li je gorivo njene vatre obuzimajue interesovanje na to kako ona izgleda i deluje drugima bacilo na vas ledenu senku? Da li se pretvorila u hladnu kao le za vas, u iznenadnom prisustvu odreenih drugih? Da li ste se tresli od besa dok je ona trala za njima poto je vas odbacila i prestala da vas potuje? Moete li da prihvatite da je va grimizni, potpuno rascvetali i mirisni cvet jalov od polena i bled u strasti? Hoete li ikada sakupiti dovoljno snage da napustite vae oboavanje za ovu papirnu ruu?

Osoba sa histerinim poremeajem linosti pokazuje: obuhvatnu i ekscesivnu emocionalnost i ponaanje u kome se trai panja. Emocionalno izraavanje moe biti plitko i podlono brzim promenama. Ove individue konzistentno koriste svoj fiziki izgled da privuku panju na sebe i suvie su zabrinuti impresioniranjem drugih svojim izgledom i pojavom.

Traenje panje

Esencijalne karakteristike histrioninog poremeaja linosti su obuhvatna i ekscesivna emocionalnost i ponaanje u kome se trai panja. Obrasci poinju u ranom odraslom dobu i prezentovani su varijetetom konteksta. Individue sa histrioninim poremeajem linosti oseaju se neprijatno i necenjeno kada nisu u centru panje. esto ive i dramatine, one tee da privuku panju na sebe i mogu u poetku armirati nove poznanike svojim entuzijazmom, oiglednom otvorenou ili flertovanjem. S vremenom, ovi kvaliteti slabe, kako individua kontinuirano zahteva da bude centar panje i glavna uloga u zabavi. Ukoliko nisu centar panje, mogu uiniti neto dramatino (npr. izmisliti priu, napraviti scenu) da bi fokus panje pomerili na sebe. Ova potreba je esto oigledna u njihovom ponaanju sa terapeutom (npr. laskanje, donoenje poklona, pruanje dramatinih opisa fiziolokih i psiholokih simptoma koji su zamenjeni novim simptomima pri svakoj sledeoj poseti). Izgled i ponaanje ljudi sa ovim stanjem esto je neprimereno seksualno provokativno ili zavodljivo. Ovo ponaanje je usmereno prema osobama prema kojima ova individua ima seksualna ili romantina interesovanja, ali se takoe pojavljuje i u irokom spektru socijalnih i profesionalnih veza, izvan onoga to je primereno za socijalni kontekst situacije. Emocionalno izraavanje moe biti plitko i podlono brzim promenama. Ove individue konzistentno koriste svoj fiziki izgled da privuku panju na sebe i suvie su zabrinuti impresioniranjem drugih svojim izgledom i pojavom. Oni troe ogromne koliine energije i novca na modu i odravanje sebe. Mogu pecati komplimente u vezi svog izgleda i mogu lako i ekscesivno biti uznemireni time kako izgledaju ili fotografijom na kojoj smatraju da su loe ispali.

Govor i logika

Ljudi sa histrioninim poremeajem linosti esto imaju stil govora i formu logike koja je ekscesivno impresionistika i siromana detaljima. Snana miljenja izraena su sa dramatinim utiskom, ali razlozi koji lee u osnovi obino su nejasni i difuzni, bez podravajuih injenica i detalja. Npr, osoba sa poremeajem linosti moe prokomentarisati da je odreena individua najdivnije ljudsko bie koje sam ikada upoznao/la, ali da, ipak, ne bude sposobna da obezbedi bilo kakav sprecifini primer ili dobru osobinu koja bi podrala ovakvo miljenje. Ljude sa ovim stanjem karakterie samodramatizacija, teatralnost i preterane ekspresije emocija. Oni mogu osramotiti svoje prijatelje i poznanike ekscesivnim javnim iskazivanjem emocija (npr. grljenje poznanika sa ekscesivnom revnou, nekontrolisano jecanje kao uzrok manjeg sentimentalnog dogaaja, doivljavanje temper tantrum-a-besa). Meutim, njihove emocije esto deluju kao da su ukljuivane i iskljuivane suvie brzo da bi se duboko osetile, to moe navesti druge da ih optue za neiskrenost ovih oseanja. Oni takoe poseduju visok nivo sugestibilnosti, poto na njihova miljenja i oseanja lako mogu uticati drugi ljudi i prolazni trendovi. Ove osobe mogu imati previe poverenja u figure autoriteta koje vide kao sposobne da magijski ree njihove probleme. Imaju tendenciju da rade na (pred)oseaj i da brzo prihvate osudu prema drugima. Individue sa ovim poremeajem esto smatraju vezu za mnogo intimniju nego to ona zaista jeste. Na primer, oni gotovo svakog poznanika zovu : dragi, dragi prijatelju ili se prema kolegama i strunjacima koje su sreli jednom ili dva puta obraaju linim imenom i bez persiranja. esto donose odluke bazirano na emocionalnosti, pre nego na racionalnosti i esto su im detalji i injenice dosadni. Odlutavanje u romantine fantazije je opte mesto.

esto donose odluke bazirano na emocionalnosti, pre nego na racionalnosti i esto su im detalji i injenice dosadni. Imaju stil govora i formu logike koja je ekscesivno impresionistika i siromana detaljima.

Uzroci

Nezvanini dijagnostiki kriterijumi za histerini poremeaj linosti, bazirani su na psihodinamici i drugim teorijskim modelima uzronosti. Osoba sa ovim poremeajem imala je istoriju detinjstva gde o njoj nije voeno rauna, nije joj pruana podrka, postojao je antagonistiki odnos sa roditeljem ili starateljem istog pola i intenzivan, previe ukljuen odnos sa roditeljem ili starateljem suprotnog pola. Stres i nesvesne reprezentacije ovih simptoma, zajedno sa predispozicijama za kogniciju i temperament, hipotetiki vode u problematino interpersonalno ponaanje i emocionalne probleme.

Nestabilni porodini trougao

Bazirano na ranim klinikim opservacijama i zakljucima Jozefa Brojera i Sigmunda Frojda i radu tokom narednih godina sledbenika psihoanalitikih teoretiara, histerini poremeaj linosti se smatrao rezultatom problematinih odnosa koji su se deavali tokom ranog detinjstva pogoene osobe. Majke devojica koje bi razvile ovo stanje smatralo se da su zanemarujue i emocionalno nedostupne za svoje erke. Devojice bi kompenzovale ovo traei panju svojih oeva. Ovo bi vodilo rivalstvu sa majkom i strahu od osvete. Frojd i ostali su verovali da konano erke ele da zamene svoje majke na sve naine, ukljuujui i onaj gde one postaju seksualne partnerke svojih oeva. Ove potonje elje i oseanja su uznemirujue i neprihvatljive mladim devojkama i stoga su preseljene u njihovo nesvesno i izraene kasnije u njihovim ivotima kao znakovi, simptomi i karakteristike linosti obuhvaene histerinim poremeajem linosti. Npr, samodramatizacija, ekscesivna emocionalnost i seksualna provokativnost su konceptualizovane da budu derivati deijih pokuaja i deijeg truda da skene panju oca sa majke na nju. Slino tome, smatralo se da kompeticija sa drugim enama i devaluacija drugih ena proistiu iz erkinog rivalstva sa majkom, za panju i oseanja oca. Simptomi kao to su preterana zavisnost, postignue manje od mogunosti i ponaanja primerena detetu smatralo se da su rezultat neuspeha deteta da formira identifikaciju sa svojom majkom kao zrelom i snanom enskom figurom. U dodatku, ostajui mala devojica takoe je razumevano kao nesvesni odgovor dizajniran da izbegne hostilne odmazde majke za krau njenog mua: Kako moe nevino, malo dete da bude u stanju da osvoji odraslog oveka od odrasle ene?.

Seksualni simptomi i sindromi

Seksualna simptomatologija odraslih ena sa histerinim poremeajem linosti takoe je, po teorijama, rezultat njihovih seksualnih enji za njihovim oevima i osvajanja njihovih oeva od njihovih majki u ranim periodima ivota. Kako dete postaje starij,e ono postaje privueno uputanju u zabranjene veze sa starijim, oenjenim mukarcima (oinske figure), koje obuhvataju uzbuujue elemente opasnosti i incesta asocirane sa njenom enjom za ocem. Ona takoe postaje privuena idejom da se o njoj brine sveznajua, sve obezbeujua oinska figura. U ovakvoj vezi, ona moe da ostane nevina, bespomona i zavisna devojica. Sa druge strane ona ima problem u formiranju zrelih i intimnih povezanosti sa dostupnim i primerenim mukarcima njenog uzrasta. esto se razvija obrazac u kome ena sa ovim stanjem flertuje i zavodi mukarce svog uzrasta sa ciljem sticanja njihove panje i oboavanja. Ona posebno uiva u fazi udvaranja, u kojoj osea da neko tei ka njoj i sve dok se ne obavee ona je u poziciji moi i kontrole. Kako se veza razvija, meutim, ona gubi interesovanje, delom zato to njen udvara postaje poznatiji i stvaran za nju, i ne moe vie da se takmii sa idealizovanom slikom njenog oca. Ona moe imati problem da doivi ispunjujuu seksualnu intimnost sa prikladnim ovekom njenog uzrasta iz nekoliko razloga. Prvi od svih, njoj e biti mnogo tee da ostane bespomona, neugroavajua mala devojica u zreloj vezi. Ona e biti percepirana od strane drugih, i njen partner e oekivati da se ona ukljui u uiva u odrasloj seksualnoj vezi. Drugi, odraslo seksualno zadovoljstvo i ispunjenje mogu takoe da izazovu nesvesnu tugu i bol, zato to izazivaju oseanja odgovornosti i krivice povezane sa potisnutim seksualnim oseanjima prema ocu. Trei, sa udvaraem koji je dostupan, primeren i prihvatljiv, postoji realna mogunost i potencijal za produenu, zrelu, posveenu vezu. Nesvesno, ona moe osetiti krivicu povezanu sa izdajom i naputanjem njenog oca koja je dellimino kompromitovana njenim neuspehom da iskusi seksualno ispunjenje sa drugim mukarcem. Konano, mnoge ene sa histerinim poremeajem linosti gaje bes i duboki prezir prema mukarcima. Ova snana oseanja su rezultat nesvesnih oseanja povezanih sa oseanjem da su nasamarene i eksploatisane od strane njihovih oeva. One veruju da njihovi oevi, dok su bili ludo zaljubljeni u njih i velikoduni, nikada nisu u potpunosti ispunili njihova oekivanja ostavivi njihove majke i gratifikujui njihove seksualne enje. Ovaj bes i prezir moe se manifestovati u kasnijim vezama sa primerenim mukarcima, tako to im ove ene ne pruaju zadovoljstvo pruanjem sopstvenog zadovoljstva.

Osoba sa histerinim poremeajem linosti ima problem u formiranju zrelih i intimnih povezanosti sa dostupnim i primerenim mukarcima njenog uzrasta. Kako se veza razvija, meutim, ona gubi interesovanje, delom zato to njen udvara postaje poznatiji i stvaran za nju, i ne moe vie da se takmii sa idealizovanom slikom njenog oca. Mnoge ene sa histerinim poremeajem linosti gaje bes i duboki prezir prema mukarcima.
http://psihologijaj.blogger.ba/

27-09-2011 at 01:00 | Ukljui u odgovor
primus inter pares
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 31-01-2008
Odgovori: 20460
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

joj jes tebi vokri sto onaj ne ostavi rospiju zbog tebe
pastiraj mi sad ,al nek bude kao pata uta baj baj....


p.s izvini nisam odolio,nemoj sta haterit ziva bila....

27-09-2011 at 22:32 | Ukljui u odgovor
cica
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 12-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 18418
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim


majko mila, post iz kafia prebacila ovdje da bi mogla seminar odrat s odgovorom, i opet copy-paste

28-09-2011 at 20:04 | Ukljui u odgovor
soraya
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 01-03-2009
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 30666
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

citat:
cica wrote:

majko mila, post iz kafia prebacila ovdje da bi mogla seminar odrat s odgovorom, i opet copy-paste

'ajmo se ti i ja Cico upisat na kurAs agronomije pa u spisteljice moda i Pulizera dobijemo
28-09-2011 at 20:09 | Ukljui u odgovor
cica
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 12-02-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 18418
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

citat:
soraya wrote:

'ajmo se ti i ja Cico upisat na kurAs agronomije pa u spisteljice moda i Pulizera dobijemo


Ako sam agresivna i nepismena nisam skrenula s pameti Mislim da nisi ni ti

Kolegice te'niarko sjedi s mirom
28-09-2011 at 20:13 | Ukljui u odgovor
blentava
Nivo: Forumski doajen
Aequam memento rebus in ardius

Registriran(a): 26-12-2010
Lokacija: Belgrade, Serbia
Odgovori: 4005
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

ta o vama moe da ispria vaa fotografija na Facebook


Da li ste razmiljali da, stavljajui fotografiju u svoj profil, vi crtate sebe. Po slici, kojom vi sebe predstavljate, uvek se neto moe rei o vama. U tri lanka u dati prevod analize razliitih avatara za Facebook, koja je izazvala i dalje izaziva dosta polemike, a pojavila se na ovoj adresi.

http://www.businessinsider.com/heres-what-your-facebook-photo-says-about-you-2011-4#the-portrait-1

Portret
***slika koja je opisana je na linku napred navedenom.

Kakva je ovo fotografija?
To je fotografija osobe, delimini ili celokupni izgled.
ta ona govori o vama: da ste normalni, odrasli, sigurni u svoj izgled. U principu, malo ste dosadni. Ali, ako je to krupan portret, autorska fotografija, moe da znai i da ste karijerista. Autoportret moe i da nervira. Ako ste na fotografiji u kupaem kostimu, to znai da ste vi, najverovatnije, nemarna osoba.

Fotografija izdalekaUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
ovek je u kadru, ali je toliko udaljen od kamere, da se ne mogu videti nikakvi detalji njegovog lica ili spoljnog izgleda..
ta ona govori o vama: Vi ste zatvorena linost, koja ne eli da joj stari poznanici kau: Joooj, vidi kako si se ti promenio! Vi ste verovatno malo stidljivi i suzdrani u nepoznatom drutvu. A moda ste se ugojili ili postali rtva neuspene plastine operacije ili ne elite da vai kolski drugovi u vaim oima vide vaa oseanja.

Previe blizu i bezlino


Kakva je ovo fotografija?
Lice je toliko blizu kamere, da moete videti samo njegov jedan deo.
ta ona govori o vama: elite da ljudi misle da ne elite da budete prepoznati na Facebook. A takva fotografija, u kombinaciji sa kvazi umiljenou potpuno tome doprinosi. Bili ste nesavreni, po vaem miljenju, kada ste bili mlai i do dan danas niste zaboravili kako su vas dirali. Sada ste osoba koja je sama na urkama, ne zato to ste stidljivi, nego zato to vas nervira razgovor sa drugima.

Fotografija iz starog albumaUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
To je snimak iz vaeg ranog detinjstva ili kolskih godina.
ta ona govori o vama: vi ste osoba koja misli da je sve bilo bolje u prolosti. Do dan danas sluate istu muziku, nosite istu vrstu odee i volite da radite isto ono to ste radili, dok ste ili u kolu. Verovatno se nikada neete promeniti. Niste postigli mnogo i u detinjstvu ste izgledali mnogo bolje.

Fotografije domaih ivotinjaUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
To je fotografija domae ivotinje, po pravilu bez gazde.
ta ona govori o vama: zavisi koja je to ivotinja. Ako je to maka, vi ste ena bez partnera, pas moe da pripada geju, zmija tinejderu ili ljubitelju metala, riba ljubitelju obrazovnih emisija o ivotinjama, patuljak vi ste ekscentrini!

Porodina fotografija

Kakva je ovo fotografija?
To je snimak dece ili detata autora, po pravilu bez autora.
ta ona govori o vama: jedino to ste uspeli da stvorite u svom odraslom ivotu, to su deca. Nekada ste imali veseo i bajkovit ivot, mnogo prijatelja, ali sve o emu sada moete da govorite, vrti se samo oko vae dece.
Nemojte se mnogo potresati, biti majka ili otac to
se smatra dostojnom i potovanom profesijom.

Svadbena fotografijaUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
Mukarac i ena, haljina i odelo obino su atributi takvih snimaka.
ta ona govori o vama: elite da svi misle da ste vi odrasli. Va ivot je postao miran, normalan i uravnoteen, sa redovnim porodinim ceremonijama. Niste vie povrni, vi ste u braku! Osim toga, brakom su potpuno odreeni i vai odnosi, vi vie nemate svoje prijatelje. Verovatno ste potroili previe na venanje i vaa svekrva (tata) ne mogu da vas smisle.

Likovi iz kultureUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
Likovi na fotografijama u vaem profilu mogu biti u mnogim oblicima: slike imaginarnog lika, fotografija koncerta, poster filma, korica knjige, realna estradna zvezda (muziar ili peva), ili prosto znamenitost. Uglavnom, ta slika nije ni u kakvoj vezi sa autorom profila.
ta ona govori o vama: vi ste nesamostalna linost. Potpuno ocenjujete sebe i druge prema mogunostima neke razonode: uz televizor, muziku, knjigu ili na bilo koji drugi nain. Puni ste beskorisnih znanja o vaim idolima. U krajnjoj liniji vi ste vlasnik dve majice sa glupim frazama na njima.

Umetniki prikazUploaded with ImageShack.us

Kakva je ovo fotografija?
To su fotografije sa pretenzijama na umetnost, ali ne be uspene. Mogu biti sa autorom, kao i bez njega. esto se pribegava crno-beloj fotografiji.
ta ona govori o vama: vi elite da kaete drugima da ste vi akter, pisac, fotograf ili slikar, mada ste u stvarnosti slubenik, bloger, barmen.

Fotografija sa urke

Kakva je ovo fotografija?
Autori su na njima obino u drutvu sa nekim, na urci. Ljudi na snimku mogu drati ili piti napitke, puiti, ponaati se i izgledati prijateljski, glupirati se, igrati ili slati poljupce.
ta ona govori o vama: vi ste mladi i glupi i bili ste otputeni sa posla zbog gluposti, moda ba zbog postavljanja slika na Facebook, koje se nisu dopale vaem efu. Podloni ste uticaju i nagovoru od strane vrnjaka. Pomalo se stidite te fotografije i matate da je zamenite svadbenom, a zatim fotografijom svoje dece.
blogsnelle.blogspot.com[Edited by blentava on 13-05-2013 at 20:20 GMT]

28-09-2011 at 22:07 | Ukljui u odgovor
camac
Nivo: Forumski doajen
Unknown artist

Registriran(a): 11-05-2011
Lokacija: Desert roads
Odgovori: 5224
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: @blentava blog
Bez chatanja molim

citat:
blentava wrote:
Mnoge ene sa histerinim poremeajem linosti gaje bes i duboki prezir prema mukarcima.


29-09-2011 at 16:36 | Ukljui u odgovor
sunce
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 23-01-2002
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 19786
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: @blentava blog
Bez chatanja molim


Joj ti si neki net fanatik

03-10-2011 at 00:35 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 11
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: H1N1, HI-MAN, HUSO, lunjo, Matosh, o yes, orion, powerfull_chick, skafiskafnjak
FORUM : enski minder : @blentava blog New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice