Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Politika : RS genocidna tvorevina (sabrani primitivizmi)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
yugi
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-12-2006
Lokacija: NORVEKA
Odgovori: 35281
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

10.2008. 10:53


Galbraith: Moda je trebalo uzeti Banja Luku i Srbe potpuno porazitiVodstvo Republike Srpske bilo je faistiko i genocidno. Vojska RS takoer je bila faistika i genocidna i moda ih je trebalo potpuno poraziti- izjavio je nekadanji veleposlanik SAD u Hrvatskoj Peter Galbraith.

WASHINGTON - Vodstvo Republike Srpske bilo je faistiko i genocidno. Vojska RS takoer je bila faistika i genocidna - ustvrdio je u razgovoru za "Dnevni avaz" nekadanji veleposlanik Sjedinjenih Amerikih Drava u Hrvatskoj Peter Galbraith.

Povod za razgovor s njim je intervju koji je dao za ameriki nacionalni radio (NPR) te reakcije koje je izazvala njegova ocjena da su "bosanski Srbi genocidni faisti".

- Ne znam koje sam rijei tono koristio na NPR-u. Bila je to akademska rasprava o ratovima na Balkanu i u BiH. Meu gostima sam bio i ja. Moda sam tamo rekao neto slino, poput paralela koje su se povlaile s Njemakom nakon Drugog svjetskog rata.

No, ne mislim da su bosanski Srbi faistiki i genocidni. Rukovodstvo RS i Vojska RS iz tog doba - jesu! kae Galbraith .

- NPR je radio emisiju. Govorio sam o tadanjoj situaciji i pekulirao to bi se dogodilo da smo pustili Hrvatima da uzmu Banju Luku. Kazao sam da je tadanje vodstvo bosanskih Srba genocidno i faisoidno te da bi moda bilo bolje, da bi regija bila stabilniji, da smo dopustili da budu potpuno poraeni, umjesto to smo se odluili na kompromis.


Meutim, da je Banja Luka uzeta, imali bismo na koridoru u Posavini najmanje 300-400 tisua ljudi i veoma teku situaciju. Ve smo imali dosta izbjeglica iz Krajine. Oni i bosanski Srbi u egzodusu doveli bi do humanitarne katastrofe. To nismo smjeli dopustiti. Bilo je jo dosta drugih faktora koje smo uzimali u obzir, kazao je Galbraith.

Na upit Ima li ambicija aktivirati se u administraciji novog predsjednika SAD. Senator Obama u sve veoj je prednosti Galbrait je odgovorio kako je poznat kao ovjek koji nikada nije odbio ponueno mjesto.

- Znam veoma mnogo ljudi u stoeru senatora Obame. Oni su sada zauzeti pobjedom na izborima, a ne kadrovskim popunjavanjima mjesta u administraciji, kazao je: Dodao je kako veoma voli Balkan i kako bi se volio vratiti i raditi tamo, iako trenutno nije bez posla


Na upit Oekuje li da se nova amerika administracija posveti Balkanu i kvalitetno zavri zapoeto Galbrait je odgovorio potvrdo.

-Apsolutno! Moete oekivati snaniji angaman Obamine administracije na Balkanu, pa samim tim i u BiH. Oni e biti fokusirani na vie stvari, ne samo Irak, i problemima pristupati na neki globalniji nain.

17.10.2008.
Pincom.info
 


<br /><br /><br /><br />

17-10-2008 at 17:10 | Ukljui u odgovor
Shaban
Nivo: Forumski doajen
Taxirat

Registriran(a): 17-01-2008
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 12510
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

VASO TODOROVI, bivi pripadnik srpske specijalne policije iz ekovia, postao je prvi optuenik za ratne zloine u Srebrenici koji je priznao krivnju za sudjelovanje u zloinima poinjene nad Bonjacima u srpnju 1995. godine.

Todorovi je priznao da je kriv za sudjelovanje u "irokom i sustavnom napadu" na Bonjake u Srebrenici, te u zarobljavanju i ubojstvima vie od tisuu ljudi u hangaru Kravici.

Todorovi je potpisao sporazum s Tuiteljstvom BiH prema kojem mu je optunica promijenjena pa ga se tako vie ne tereti za genocid, ve za zloin protiv ovjenosti, priopila je nevladina udruga Balkanska istraiteljska mrea - BIRN koja prikuplja dokaze o ratnim zloinima.

J.C.

17-10-2008 at 19:18 | Ukljui u odgovor
indijana
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 20-05-2008
Lokacija: Paradise city
Odgovori: 7483
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

Apelaciono vijee Suda BiH oglasilo je krivim Marka Samardiju (1936.) za zloin protiv ovjenosti na podruju opine Klju i osudilo ga na sedam godina zatvora.
Presudom Apelacionog vijea, koja je konana, utvrena je Samardijina odgovornost za sudjelovanje u irokom i sistematinom napadu vojske i policije tzv. srpske republike BiH usmjerenom protiv bonjakog stanovnitva na podruju opine Klju.
Kako je Sud utvrdio, okrivljeni je u svojstvu komandanta 3. ete Sanikog bataljona u sastavu 17. lake pjeadijske brigade 10. jula 1992. naredio svojim vojnicima da iz kua u Brkiima i Balagia Brdu izvedu bonjako stanovnitvo, a zatim oko 50 mukaraca sprovedu u koloni do kole u selu Biljani iz koje su zajedno s mukarcima privedenim iz ostalih sela izvoeni i ubijani.
Radi se o zloinu u kojem su ubijena najmanje 144 mukarca Bonjaka, ija tijela su 1996. ekshumirana iz masovnih grobnica Lanite, Crvena zemlja i Biljani.
Prema obrazloenju presude, nema dokaza o tome da je okrivljeni znao da e zarobljeni Bonjaci biti ubijeni, kao ni o tome da je on (okrivljeni) sudjelovao u uklanjanju njihovih tijela ispred kole u Biljanima.
Apelaciono vijee smatra da je Samardija odgovoran za zarobljavanje civila i njihovo sprovoenje, kvalificirajui to kao pomaganje, a ne sauesnitvo u spomenutom zloinu.
Ovo su, uz olakavajue okolnosti - dobrovoljnu predaju okrivljenog, njegovo ranije insistiranje na kanjavanju odgovornih za likvidaciju civila, te njegovu poznu ivotnu dob, razlozi koji su uvjetovali izricanje kazne nie od zakonskog minimuma propisanog za krivino djelo zloina protiv ovjenosti.
U prvostepenom postupku Vijee Suda BiH je 3. novembra 2006. godine izreklo presudu kojom je Marko Samardija oglaen krivim za zloin protiv ovjenosti i osuen na 26 godina zatvora.
Apelaciono vijee Suda BiH je 27. aprila 2007. donijelo odluku kojom se djelimino uvaavaju albe optuenog i njegovog branitelja te ukida prvostepena presuda i odreuje odravanje ponovnog pretresa.
Okrivljeni je u skladu s presudom osloboen naknade trokova krivinog postupka, a oteeni su upueni na parnicu.
Okrivljenom e se u izdravanje kazne uraunati vrijeme koje je proveo u pritvoru od 17. marta 2005. do 1. oktobra 2007. godine.
 


Sve je super i sve je za 5!
24-10-2008 at 10:27 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

Srbijanci u Srebrenici glasali s linim karatama vaeim do 4.000 godine !?Sluaj vee grupe graana srpske nacionalnosti nastanjenih u Srbiji, koji su 5. oktobra autobusima doli u Srebrenicu i glasali na lokalnim izborima na dodatnom birakom mjestu, na nepotvrenim glasakim listiima, prilaui kao identifikacioni dokument samo tzv. LK/OI-4 obrazac, trebao bi biti predmet detaljne istrage Tuilatva BiH.

Iz Tuilatva je potvreno da e sve prijave koje je Centralna izborna komisija (CIK) BiH dostavila, ukljuujui i navodno izdavanje bh. isprava graanima Srbije radi glasanja, biti analizirane. Do tada, vrijedi podsjetiti da je nedavno zbog kriminala u CIPS sistemu, uz ostale pripadnike MUP-a RS, uhapen i eljko Vidovi, naelnik SJB Srebrenica.

Matini brojevi

"Dnevni avaz" doao je do ak 83 LK/OI-4 obrasca iz kojih se vidi mnogo sumnjivih nepravilnosti.

Svi su izdati u Srebrenici, na sam dan odravanja lokalnih izbora 5. oktobra. Rije je o obavjetenjima da je osoba kojoj je izdat obrazac, uvedena u evidenciju linih karata. Na svakom stoji fotografija osobe, ime i prezime, jedinstveni matini broj, datum roenja, izdavanja i isteka te broj line karte, kao i mjesto roenja. Svima u rubrici "dravljanstvo" stoji - BiH.

No, ono to posebno bode oi jesu podaci iz matinih brojeva na ovim dokumentima. Iz njih se po broju 7, upisanom iza prvih sedam brojeva koji oznaavaju datum roenja, zakljuuje da je 35 osoba ije dokumente na list posjeduje, roeno u Srbiji. Broj 7, naime, oznaka je roenja u toj dravi. Ostali imaju broj 1, koji je oznaka za roene u BiH.

Nadalje, u 26 od ovih 83 dokumenta upisano je da lina karta koja se izdaje istjee 4000. godine!?

U ostalim sluajevima datum isteka se navodi 2018., dok se u svim aktima kao vrijeme izdavanja, uglavnom, navode dani avgusta, septembra i poetka oktobra ove godine. Izuzev jednog dokumenta, koji posebno budi sumnju. Rije je o obavjetenju za Marka Nikolia, roenog 1986. u Srebrenici, ali za kojeg se navodi da mu je lina izdata 3. juna 2005. i istjee 3. juna 2015.

U rubrici "podaci o izgubljenoj LK" nema upisano nita, to ukazuje na to da se radi o osobi koja ve tri godine ima CIPS linu kartu, ali je 5. oktobra radi glasanja dobila obrazac LK/OI-4!?

Takoer, meu aktima koje "Avaz" posjeduje, uoljivo je da na 11 njih, u rubrici za potpis osobe kojoj se izdaje, potpisa uope nema. Takvi su sluajevi sa: Jelom Maksimovi, Stojanom Petroviem, Radojkom Maksimovi, Milovanom Jovanoviem, Vidojem Stjepanoviem, Milkom Lazi, Maksimom Rankiem, Milojkom Stojanovi, Bosiljkom Stojanovi, Milkom Jovanovi i Bokom Markoviem.

Ostali dokumenti izdati su: Milanu Nikoliu, edi Laziu, Novici Petroviu, Danetu Sekuliu, Milki Jovanovi, Nikoli Nikoliu, Goranu Bojiu, Petku Maksimoviu, Ivanki Markovi, Mlai Vasiu, Vidanu Jovanoviu, Aci Bojiu, Milenku Pavloviu, Miliji Milovanoviu, Cvijetinu Ostojiu, Mii Ostojiu, Petru Bojiu, Radomiru Bojiu.

Savi i Krajinik

Obrasce LK/OI-4 dobili su i: Milka Pani, Milan Lazi, Andrija Arsenovi, Ljubica Petrovi, Ljubica aki, Slobodan Novakovi, Stanisav Petrovi, Zorica Jovi, edomir Ili, Branislav Petrovi, Slavko Ili, Mirko Trimanovi, Velinka Trimanovi, Milena Sekuli, Milutin Stanojevi, Jelena Katani, Milovan Jovanovi, Radivoje Mitrovi, Ljubia Trimanovi, Predrag Trimanovi, Goran Nikoli, Velisav Ranki, Radia Milovanovi.

Tu su i: Marija eri, Milorad Stevanovi, Zoran Kovaevi, Stojka Kovaevi, Goran Kovaevi, Radenko Stevanovi, Dragan Stanojevi, Kristoje Stanojevi, Miloje Stanojevi, Ivko Grujii, Savo Savi, Slavia, Trimanovi, Toma Milovanovi, Dane Milovanovi, Milanka Krajinik, Mlaen Raki, Obren Raki, Rada Raki.

Isti dokumenti izdati su i: Boici Ivanovi, Milovanu Mitroviu, Miki Kataniu, Vidosavi Balakovi, Mlaenu Kruniu, Radanu Balakoviu, Stevanu Jovanoviu, Ani Ranki, Slobodanu Jovanoviu, Mirjani Oraanin, Branislavu Milinkoviu, Veljku Kataniu.

Cjelokupan tekst dostupan je itaocima "Dnevnog avaza" i pretplatnicima online izdanja...


Autor: M. KUKAN


http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/aktuelno/srbijanci-u-srebrenici-glasali-s-licnim-karatama-vazecim-do-4000-godine

25-10-2008 at 21:58 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

27.10.2008

Zvornik / Kamenica

citat:
Ekshumirana prva tijela iz Kamenice 12

Nakon viednevnih pripremnih radnji, predstavnici Tuzlanskog odjela Instituta za traenje nestalih BiH danas su ekshumirali prva tijela iz sekundarne masovne grobnice Kamenica 12 kod Zvornika.

Kako je priopila glasnogovornica Tuiteljstva Tuzlanskog kantona Jasna Suboti, iz grobnice je danas ekshumirano 12 kompletnih i 26 nekompletnih skeletnih ostataka Srebreniana ubijenih srpnja 1995. godine.

Ekshumacije, koje se inae vre pod vodstvom Tuiteljstva Tuzlaskog kantona, odvijaju se paralelno u grobnicama Kamenica 11 i Kamenica 12.

Po rijeima glasnogovornice Suboti, iskapanja iz Kamenice 11, zbog tekih uvjeta rada trajat e due nego u novootvorenoj grobnici. Danas je iz Kamenice 11 izvaeno 21 nekompletno i dva kompletna tijela. Ukupno, ukljuujui i dananji dan, iz te grobnice podignuto je 12 kompletnih i 209 nekompletnih tijela.

(FENA)
27-10-2008 at 19:02 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

30.10.2008

Iz Kamenice 11 ekshumirano 281 tijelo

Murat Hurti, ef ekspertnog tima Instituta za nestale osobe izjavio je da su danas iz sekundarne masovne grobnice Kamenica 11 ekshumirana dva kompletna i 21 nekompletno tijelo.
Od poetka rada na ovoj grobnici ukupno je ekshumirano 15 kompletnih i 266 nekompletnih tijela.

Hurti je naglasio da se uporedo radi i na masovnoj grobnici Kamenica 12 i za nekoliko dana ekshumirano je sedam kompletnih i 70 nekompletnih tijela.

On je dodao da su juer pronaena dokumenta koja ukazuju da se radi o Srebrenianima koji su jula 1995. godine ubijeni u okolini Zvornika i sahranjivani u grobnicama irom Podrinja.

(FENA)

30-10-2008 at 21:53 | Ukljui u odgovor
Abulafija
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 02-07-2004
Odgovori: 28828
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

Knjige: Nikola Koljevi - Stvaranje Republike Srpske; Slubeni glasnik, Beograd (II)askanja iz pakla

Krvavom raspadu Jugoslavije i masovnim srpskim zloinima prethodio je, izmeu ostalog, i neumorni angaman Dobrice osia na objavljivanju i promociji kvazihistorijskih i kvaziumjetnikih djela kojima je pripreman teren za stupanje na zadatak izvoaa radova - Jugoslovenske narodne armije i srpskih (para)vojnih formacija. Bosna i Hercegovina bi trebalo da bude na oprezu: u Beogradu ponovo buja izdavatvo iji je "glavni urednik" ponovo osi, a koje se bavi negiranjem drave Bosne i Hercegovine i falsificiranjem injenica o proteklom ratu u njoj. Jedno od kapitalnih djela je i Stvaranje Republike Srpske nekadanjeg potpredsjednika Srpske demokratske stranke, lana Predsjednitva BiH i potpredsjednika Republike Srpske Nikole Koljevia. Nekadanji ugledni ekspirolog, profesor sarajevskog Filozofskog fakulteta, roen je 1936. godine u Banjoj Luci. Na iznenaenje mnogih svojih kolega, prijatelja i studenata, uoi prvih viestranakih izbora u Bosni i Hercegovini postaje jednim od najbliih saradnika Radovana Karadia te kasnije uestvuje na svim meunarodnim konferencijama i mnogim javnim i tajnim pregovorima s hrvatskim i bonjakim liderima. Umro je u Beogradu 25. januara 1997. nakon pokuaja samoubistva ("Stradao od zloinake ruke" - Marko Veovi). Objavljujemo najzanimljivije odlomke iz Koljevieve knjige"(Miloevi se obraa Irineju): Ovi su me uvek napravili majmunom. Traim samo pravo krajnjeg pristanka"
Komad obale
Izetbegovieva odlunost oko pitanja Neuma bila je tolika da su kopredsednici odrali jo jedan sastanak s hrvatskom delegacijom i izali s predlogom dokumenta pod nazivom Pristup moru, u kojem se, izmeu ostalog, kae da se "Republika Hrvatska saglasila da republika s muslimanskom veinom zakupi posebne luke objekte u luci Ploe u trajanju od 99 godina... i da se, im se normalizuju odnosi izmeu Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, napravi ugovor o razmeni teritorija, to se odnosi i na Uniju Republike Bosne i Hercegovine, kako bi se uzela u obzir potreba strategijskih garancija za Dubrovnik i strategijski znaaj Prevlake za Kotorski zaliv, potreba republike sa srpskom veinom da ima pristup moru na podruju izmeu Otrog Rta i Molunata, potreba Republike Hrvatske da joj se kompenzuju teritorije, tako da Republika Hrvatska nema teritorijalnih gubitaka".

Kninska bruka
Miloevi: Dovoljno je da se prihvati Owen -Stoltenbergov plan za uniju.

Buha: Bolje tri nego dve jedinice.

Miloevi: Svejedno.

Karadi: Amerikanci e mnogo popustiti da bi postigli brzi mir.

Miloevi: Nemojte se zanositi. S Goradem vas navlae da napadnete i da Aliji priskoi NATO u pomo. Izetbegovi ima samo strategiju za rat. im srpska strana prihvati, Alija e biti na mukama.

Karadi: Zar ne moemo na raun Krajine traiti vei procenat?

Miloevi: Tuman je kruti nacionalista kao i vi.

Karadi: Manoli nam je pominjao varijante zamene.

Miloevi: Nema promene poetnih stavova. Frejzer je poao s 55 posto za vas. Zato su ga i ubili.

Gvero: Dobro bi bilo da mi za 20 dana odrimo i ovo to sada drimo. Zato treba odmah da idemo u mirovni proces.

Karadi: To je vrlo krupno pitanje. Odustajanje od Krajine i od mora.

Miloevi: Vojniki je nemogue ita uraditi. A vidite kakva je bruka Knin.

Lili: Krajini smo sve omoguili, ali oni se jednostavno nisu branili.

Miloevi: Tog jutra Mrki je dobio depeu "Izdrite dva dana". Doneli smo odluku na Savetu za odbranu.

Lili: Krajina je zakazala. Borimo se sada za Republiku Srpsku. Na osnovu mogunosti. Pitanje je samo varijante brzog mira.

Tolimir: Procena je da se 20 posto Srba bori protiv svih Hrvata i Muslimana. Odnos snaga je u njihovu korist. Moemo da se borimo samo ako dobijemo materijalnu pomo i pomo u ljudstvu. A za to nam je potrebna pomo politike.

Perii: Uslov je korelacija politike i vojske. Znamo da je u RSK bio razdor. Vidimo isti trend i u RS. Doiveemo istu situaciju. Vojska RS je uradila to je mogla, dalje ne moe. Po 30 ljudi vam svaki dan nestaje s ratita.

Karadi: Nije tano.

Perii: Materijalne mogunosti su sve manje, a i ljudi nee da se bore. Bie i kod vas stampedo kao u RSK. Postaemo Kurdi. Nee opstati nita. Odluku moramo prepustiti politici.

Miloevi: Dobro, da ujemo patrijarha i vladiku Irineja. (Poto sam ja na to upozorio, onda se Miloevi obraa meni: "Koljeviu, uvek si bio najrazumniji, ali tvoja teina je bila mala.")

Patrijarh: Znai sada je biti ili ne biti. Ako se ne prihvati plan, znai ne biti. Nemamo izbora osim pregovora.

Karadi: ak i ako bude 50:50, mi odreujemo konfiguraciju mapa. ak i ako je 56 posto.

Mladi: Nekad bilo. Promenila se karta.

Karadi: Naglasak je na dva koloseka. Vi ste nas pritisnuli.

Bulatovi: Amerikanci znaju za nau pomo vama. Znate da nam nita nisu dali za taoce.

Karadi: Treba zategnuti, ali da ne pukne.

Miloevi: Zategli smo do pucanja.

Bulatovi: Eto, dogovarali smo se da mi branimo Trebinje, ali da nee biti pucanja na Dubrovnik, a vi...

Irinej: Da ujemo Mladia. To je vano za ono to hou da kaem.

Mladi: Prvo elim da izrazim zadovoljstvo to je dolo do ovog skupa. Upoznat sam s pismom. Odluka je ili mir ili rat. Moramo da se ponaamo u granicama mogueg. Ne smemo se uputati u vojnu avanturu. Treba ii u mir, ali verifikovati faktiko stanje. Vau odluku generali e provesti. Ja neu da uestvujem u srpskim podelama. Ja sam se borio za predstavnike politike vlasti. Moje je miljenje da je bolje da budu dve delegacije, jedna SRJ, druga RS, ako ne moete da se usaglasite.

Crkva pripada svim Srbima
Ponovo askanje - Bulatovi i Kozi o Ljubinju. Nae kukanje za municiju. O padu Krajine.

Miloevi: Nikad u istoriji nije bilo da narod ostavi zemlju. Godine 1914. otila je vojska iz Srbije, ali ne i narod. Zamislite da Francuzi iziu iz Francuske. To u Krajini nije bio poraz ve bruka.

Bulatovi: Katastrofa je i to to je Vuurevi uradio. Hrvati su dobili alibi za napad.

Miloevi: Evo, Momir se kandiduje za Hercegovce.

Nastavak razgovora oko utvrivanja zajednike strategije, koji su najvii predstavnici Srbije, SRJ, Republike Srpske i Crkve vodili u Dobanovcima, prema Koljevievom zapisu, tekao je ovako:

Irinej: Na nama je istorijska odgovornost. Doneemo odluku s bolom ali s bratom. Kao to je poglavar nae crkve rekao, Crkva pripada svim Srbima. Posle ovog skupa ne smemo otii razjedinjeni. Najvanije je da prestane nepoverenje. Rat je gubitak ljudskih ivota. (Citat iz Jevanelja - procena trokova za izgradnju kule. Car ne kree u boj sa 10.000 vojnika na onog ko ima 20.000 nego alje poslanstvo.) Moramo prestati s podelama.

Karadi i Mladi da se pojave zajedno na javnom mestu. Dakle, jedna delegacija. (Obraa se Miloeviu) Ali, patrijarhu ste rekli: "Neu pristati bez pristanka predstavnika Republike Srpske i generala Mladia." Mora se uiniti maksimum da bi se dobio minimum. Poto je ovo opteobavezujua odluka, nuno je da se donese zajedniki. Moemo li definisati minimum?

Mladi: Glamo, Grahovo... povratak.

Bulatovi: To je pitanje svih nas - definisati minimum.

Majmun i sutina
Konti: Nemojte opet stvarati nerealne konstrukcije. Vidim da jo uvek vlada nepoverenje. RSK je napustila nas, a ne mi njih. Reintegracija vojnim putem ne dolazi u obzir. Eventualno je to mogue politiki. O tome nema dileme.

Irinej: Dakle, u zajedniku delegaciju ukljuiti predstavnike Republike Srpske.

Bulatovi: Crna Gora daje mandat za pregovore Slobodanu Miloeviu.

Gvero: Samo je vaan interes naroda. Moramo prevazii ideoloke podele. Bolje je imati jedan koncept, makar i loiji, nego sedam razliitih.

uki: Srbi moraju postii dogovor i izabrati jednog oveka. Moramo imati na umu da je kod nas istroen i ljudski i materijalni faktor. Iza Hrvatske stoji druga ekonomija.

Karadi: Nema Republike Srpske s planom Kontakt-grupe.

Miloevi: Prihvatiu plan Kontakt-grupe, a Izetbegovi onda nee. Uostalom, odluite kako hoete i preuzmite odgovornost. Izgubiete sve. To je gubitniko kockanje.

Karadi: Zato ne mogu dve delegacije?

Miloevi: Zato to oni nee. Sve sam vam omoguio. I odlazak tamo i sve. Ali vi ete izgubiti i ono to sad imate.

Irinej: Zar nije moguno ukljuiti i Republiku Srpsku?

Miloevi: Moguno je, ali ako oni prihvate. Pitanje je poverenja. (Miloevi se obraa Irineju): Ovi su me uvek napravili majmunom. Traim samo pravo krajnjeg pristanka.

Perii: Moramo shvatiti da ne moemo pobediti svet. A moemo ostvariti jedinstvo. Treba ii na delegaciju Jugoslavije kombinovanu sa delegacijom Republike Srpske. U protivnom ugroavamo interes Republike Srpske, a onda i SRJ.

Tolimir: Osnovno je definisati problem - ta je srpski nacionalni interes.

Miloevi: Narod i teritorije.

Tolimir: Moramo iskljuiti Hrvatsku iz rata. Silom ili diplomatijom. Diskvalifikovati plan Kontakt- grupe.

Miloevi: Na tome i radimo.

Gvero: Svako reenje koje je vie od sudbine Republike Srpske Krajine je prihvatljivo.

Miloevi: Ako veruje, Radovane, da ja navijam za Tumana, da odmah prekinemo. Ne vrimo na vas nikakav pritisak. Neu da pregovaram ako nemam vau saglasnost.

Karadi: Prihvatili ste svaki plan.

Konti: Samo kao poetak.

Miloevi: Odluite. Neu da vrim nikakav pritisak. Zbog mirne savesti.

Irinej: Nema vi i mi. Velike sile ne prihvataju da bude delegacija RS. Dakle, nastupate zajedniki, Slobodan Miloevi pregovara uz stalne konsultacije s vama. Morate imati u vidu da je narod deprimiran. Neophodno je dizanje morala. Ne sme biti sukoba meu nama. To je recept neprijatelja. Kad bi bilo mogue, najbolje bi bilo da budu dve delegacije, ali vidimo da to ne moe.

Miloevi: Sve smo uinili da vas legitimizujemo.

Irinej: Pred patrijarhom se zakunite. A Slobodan Miloevi da e se s vama konsultovati.

Bulatovi: ta ako padne Republika Srpska, moraemo opet razgovarati s Alijom. Bie rat, pa opet pregovori.

Krajinik: Mi traimo dravnost. Postavlja se pitanje unije. Ne moemo pristati na jednu stolicu u UN i zajednike spoljne poslove. Mora se obezbediti pravo na referendum. NATO snage samo izmeu dva entiteta. Zapad rauna na to - lako je sa Srbima kad nisu jedinstveni. Oni nama kau - lake je sa Miloeviem nego sa vama.

Patrijarh: Ja vas molim da nesporazume trenutno zaboravite a da se posle rata bratski raspravimo i oprostimo ako ta imamo.

Zakljueno:
- Dve delegacije, ako to ne moe, nai predstavnici u zajednikoj delegaciji. Miloevi ef delegacije.

- teritorijalna kompaktnost,

- konfederalno ureenje,

- faktiko stanje + Glamo, Grahovo, Una, Sava, Kupres (?) (Gorade - razmena?),

- izlaz na more, Neretva (koliko moe),

- Posavina (Oraje?) - koridor (po vazdunom kriteriju 20 km).

(Nastavlja se)

Skuptina Republike SrpskePrihvatit emo 51:49, ali ne spremno

Dva dana poslije sastanka u Dobanovcima na Palama odrana je Skuptina RS-a. Tom prilikom voen je razgovor o izlasku iz blokade u kojoj su se nali prekodrinski Srbi. Koljevi ga je ovako zapisaoBuha: Pokuaj sa Karterom je bez rezultata. ini se da se Kontakt-grupa pomera ustranu. Iz kontakta sa Biltom vidimo da nema novog plana. Bilt je predstavnik meunarodne zajednice a ne Evropske zajednice. Insistirati na podeli na tri.

Luki: Sada nam je najvanije da dobijemo vie informacija, da ispitamo puls, da vidimo konture pregovarakog procesa. Prihvatiemo 51:49, ali ne spremno, pokazati neodreen interes za uniju.

Tolimir: Stvara se amerika Kontakt-grupa u kojoj e biti i lan iz islamskih zemalja. Traie se meusobno priznavanje.

Karadi: Neprihvatljiva je unija ak i kao privremeni status. Tano je da je pitanje rat ili mir brzo, ali procena je brzi mir 95 posto, a 5 posto brzi rat. Saradnja sa SRJ je potrebna jer to plai neprijatelja. Potpuno preputanje uloge pregovaraa Miloeviu bilo bi katastrofalno.

Koljevi: Ako je tana tvoja teza da je mir za Amerikance 95:5, ne vidim zato ne moemo s Miloeviem postii svoje legitimne interese. Mi ga moemo sutra interno prihvatiti za efa "meovite delegacije". Druga varijanta je da mu damo "mandat" uz uslov konsultacija i definisanja (dovoljno precizno) naih stratekih interesa.

Karadi: Zapitaj se zato oni hoe s njim a nee sa nama. Njihov najvei uspeh je da eliminiu elemente nae dravnosti. On se brine o sankcijama i o tome da postane good guy a nama kako bude. Mi ne smemo da odustanemo od pregovora, a ne smemo ni da se raziemo s njim, niti da ga ostavimo na cedilu. Zato je reenje da naa delegacija postoji i da sarauje s njim, te da usaglasi zajedniki nastup prema meunarodnim pregovaraima. Naa delegacija moe biti, povremeno, u sastavu jugo-delegacije, a inae mora postojati, mora pregovarati i na kraju potpisati.

Koljevi: Sve je tako, Radovane. Ali njihov najvei uspeh bio bi da nas podele.

Konano je jue predstavnicima Kontakt-grupe Holbruk izneo detalje amerikog plana koji jo uvek nije u potpunosti obelodanjen. Ono to se zna je da, kao prvo, prema tom planu Srbija, Hrvatska i biva BiH treba meusobno da se priznaju kao nezavisne drave, s tim to bi biva BiH bila podeljena na muslimansko-hrvatski i srpski deo koji e, prema Holbrukovim reima, "imati odvojenu upravu". Iako plan jo nije poznat, zna se da su predviene kazne za onu stranu koja odbije plan, ali su kaznene mere mnogo stroe za Srbe. Srbima se preti da e se, ukoliko odbiju plan, trupe UN povui, Muslimanima e se ukinuti embargo na oruje, a NATO bi mogao pruiti vazdunu podrku muslimanskoj vojsci. Svata smo do sada uli, imali smo i ultimatume, ali sve se ipak do sada nekako pokuavalo zaodenuti nepristrasnou, bar upotrebom onog "sve strane u sukobu", ak i kad se znalo da se odnosi samo na nas. Sada se NATO sasvim otvoreno pojavljuje kao mogui deo muslimanskih oruanih snaga.


Vienje zloinaPonovo Markale


Pale, 29. avgust 1995: I jo jednom u trenutku kada se opet govori i radi na mirovnom planu, masakr u Sarajevu. Opet na Markalama. Opet slike uasa, mrtvi, ranjeni. Informativna sluba naeg Glavnog taba izdala je saoptenje: "VRS nema nikakve veze sa iznenadnim tekim incidentom niti raspolae takvim ubojitim sredstvom koje bi odjednom moglo da unesrei toliki broj lica." Jo jedna od onih neobinih sluajnosti. Haris Silajdi je upravo drao konferenciju za novinare u trenutku kad je dolo do nove eksplozije na Markalama. Tako je odmah mogao da porui meunarodnoj zajednici da e Muslimani prekinuti pregovore i postavio je pitanje: "ta eka NATO?" Bojim se da u ovom pitanju lei celi odgovor. Nije li NATO ekao upravo povod da se kroz UN legalizuje i opravda uee NATO-a u ovom ratu? Istina, UNPROFOR je saoptio da se jo ne moe utvrditi ko je ispalio granatu, odnosno est granata, od kojih je samo prva bila toliko ubojita da je na mestu ubila 37 i ranila vie od 200 ljudi. ujemo iz Pariza da nijedna francuska radio ni TV stanica ovaj put nije odmah optuila Srbe. A Holbruk je, takoe u Parizu, izjavio da masakr nee zaustaviti pregovaraki proces, ali je u isto vreme Beogradu postavio ultimatum da izvri dodatni pritisak, u roku od deset dana, na Republiku Srpsku kako bi prihvatila ameriki plan ili e "snositi sve posledice".31-10-2008 at 15:33 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

Lazar Manojlovi, uitelj i humanista iz Bijeljine:
[Edited by cupo on 31-10-2008 at 15:43 GMT]

31-10-2008 at 15:43 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

03.11.2008

Ekshumacije iz Kamenice 11 i Kamenice 12

Predstavnici tuzlanskog odjela Instituta za traenje nestalih BiH, pod vodstvom Tuiteljstva Tuzlanske upanije, i dalje paralelno vre iskapanja posmrtnih ostataka Srebreniana ubijenih srpnja 1995. godine, iz sekundarnih masovnih grobnica Kamenica 11 i Kamenica 12.

Kamenica


Iz Kamenice 11 danas je ekshumirano 25 nekompletnih tijela. Uz ostatke su pronaeni tabakera, naoale i ahura. Do sada je ukljuujui i dananji dan iz Kamenice 11 ekshumirano ukupno 15 kompletnih i 319 nekompletnih tijela.

Iz druge grobnice Kamenice 12 danas su ekshumirana 3 kompletna i 12 nekompletnih tijela. Pronaeni su povez, bankovni ek i korice zdravstvene knjiice. Iz ove grobnice ukupno je ekshumirano 10 kompletnih i 92 nekompletna tijela, priopila je glasnogovornica Tuiteljstva Tuzlanske upanije Jasna Suboti.

Prema predvianjima radovi na grobnici Kamenica 12 trajat e krae nego na Kamenici 11, kazala je Suboti dodajui da e se radovi na ekshumacijama iz obje grobnici i dalje paralelno odvijati.

(FENA)

03-11-2008 at 18:15 | Ukljui u odgovor
cupo
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: RS (genocidna tvorevina) sabrana nedjela

Prilog o masovnim grobnicama u Kamenici kod Zvornika

04-11-2008 at 16:54 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 7
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: dinny, faraontz2, Gavran, GPSI, poligraf, pop, Strong, Tuzlak_TZ
FORUM : Politika : RS genocidna tvorevina (sabrani primitivizmi) New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice