Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima


FORUM : Kafi `Sunce : bosanski jezik
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
visental
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: Re: bosanski jezik

citat:
Ruste wrote:
Svaka cast Bosnjak.
Znas li da je satro orginalno Francuska furka?


More bit,a more i ne bit?Prosle godine sam sreo ljude iz Meksika koji su mi iznijeli niz podataka o vackisatro Maya i Inka.

Rusti pozdrav.Zelim reci da ima pristojan odnos sa rajom sa Foruma>
 


jos uvijek ujutro se ustaje s osmijehom
17-04-2002 at 11:56 | Ukljui u odgovor
sunce
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 23-01-2002
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 19786
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

evo prenosim clanak
Dani -Ivan Lovrenovic

Poslije kraja

Moj jezik bosanski

Povelja o bosanskom jeziku, politiko nasilje u Republici Srpskoj, stara spirala jezinih odluivanja...

iestruko je vrijedan javne panje dokument nazvan Povelja o bosanskom jeziku, koji su u Sarajevu prologa tjedna potpisali i objavili ezdeset intelektualki i intelektualaca. Veinom su to imena ljudi s izrazitim osobnim i intelektualnim integritetom, posveenih svojim strunim, znanstvenim ili umjetnikim pozivima, u emu su neki od njih ve dosegli potpunu i openito prepoznatu i priznatu ostvarenost i cjelovitost. Njihova gesta ve bi i po tomu imala teinu, a u nainu na koji je dokument objavljen prisutan je element koji odailje i dodatnu dimenziju ultimativnosti. Potpisnici, naime, u preambuli svojega dokumenta naglaavaju da Povelju potpisuju "okupljeni u Institutu za bonjake studije pri Matinom odboru BZK Preporod Sarajevo", kao svoj "zajedniki stav". Takoer, u zakljuku dokumenta oni "pozivaju politike predstavnike, vjerske prvake, kulturne djelatnike i sve sudionike javne rijei, a naroito prosvjetne radnike na svim razinama obrazovanja da podre, te u praksi zastupaju i provode naela iznesena u ovom dokumentu". Individualno-voljni momenat tako je ovdje svjesno ustupljen kolektivnomu, i "nadgraen" sugestijom nacionalnoga i politikog naloga, to je osobito pojaano i sublimirano u zavrnoj poruci.

Iako se to nigdje izrijekom ne kae, vie je nego oevidno da je inicijativa izazvana arogantnim odbijanjem vlasti Republike Srpske da u kontekstu tekuih ustavnih promjena prihvate termin bosanski jezik, nameui svoju varijantu imena - bonjaki. Umjesto toga, potpisnici Povelje posluili su se irom motivacijom: "Pokuaji da se Bonjacima, umjesto historijski potvrenog, te u praksi usvojenog naziva bosanski jezik nametne bonjaka nominacija jezika predstavljaju politiziranje koje je posljedica preivjelog a neprevladanog srpskog i hrvatskog paternalizma i negiranja bonjake nacionalne samosvojnosti."

Nema niega pogrenog u tvrdnji o nastojanjima sa srpske i hrvatske strane da se ospori bonjaki nacionalni identitet i politiko pravo toga naroda da jezik kojim govori imenuje kako sam eli. O tomu sam i sm u mnogo navrata pisao. Kao i o tezama, to politikantskim, to paranoinim, koje dolaze s tih strana, da se u volji Bonjaka-muslimana da svoj jezik zovu bosanskim a ne bonjakim krije tobonji perfidni dalekoseni plan unitarizacije, ili svojatanja prava na Bosnu i Hercegovinu. Utoliko nije teko sloiti se s potpisnicima Povelje kada izjavljuju kako imenovanjem svojega jezika bosanskim Bonjaci "ne ugroavaju niija prava niti prisvajaju neto to im ne pripada", te da takvo imenovanje jezika "ne ukljuuje nikakvu tenju ka unifikaciji i unitarizaciji". Doista, sve bi bilo izloeno paklenoj relativizaciji i besmislu kada samoimenovanje jezika ne bismo bespogovorno drali najtemeljnijim i najneupitnijim pravom svih ljudi i naroda, odnosno, kada bi se u toj stvari prihvatila bilo kakva i bilo ija arbitraa "izvana". Nasilje bi tomu bilo jedino pravo ime. Kada poslanici srpskih stranaka u Republici Srpskoj osiono i polupismeno mudruju o nazivima jezika, odriui Bonjacima pravo da o tomu sami odlue, onda oni ne koriste nita drugo nego to - golu i sirovu silu, i umjesto da likuju, mogli bi se prisjetiti stare narodne, njima su one prirasle za jezik: svaka sila za vremena.

No, pored mnoine opravdanih zahtjeva i neupitnih stavova iz Povelje, ostaje nekoliko pitanja od kojih nije mogue okrenuti glavu. Pogotovo i upravo zato to ovaj dokument, kako rekoh, potpisuju ljudi meu kojima ih nije malo s respektabilnim intelektualnim i linim integritetom.

Najprije, jedno skeptino stajalite spram same forme u kojoj se Povelja o bosanskom jeziku pojavljuje. Radi se, naime, o tomu da nad cijelom naom historijom odluivanja o jeziku lebdi kob istoga modela odluivanja, s uvijek istim loim posljedicama. Uvijek je to nekakav "konsenzus" manje ili vee grupe intelektualaca, i njihovo individualno-kolektivno arbitriranje, ispred naroda i u ime naroda. Be 1850, starojugoslavenski kompromis o ekavici i latinici, Novosadski dogovor i pravopis, Deklaracija o hrvatskom jeziku, Slovo o srpskom jeziku, recentna voluntaristika rjeenja o trima jezicima u Bosni i Hercegovini - sve bi se to dalo objasniti i prikazati kao jedna jedinstvena uzrono-posljedina spirala solucija i odluka, jednih gorih od drugih, poslije ega u pravilu nailazi njihovo revidiranje i mijenjanje... Objanjenje pogrenosti ovoga modela lei u samu njegovome srcu: to je pomisao, i uvijek ista rijeenost u njezinom provoenju, da se o bitnim pitanjima jezika i njegova razvoja moe odluivati nainom i sredstvima politikim. Te: da su uvijek ba intelektualci pozvani da servisiraju tu kobnu zamjenu teza.

Glavni paradoks stajalita potpisnika Povelje sadran je u istom stavu o kojemu njihovi oponenti sa srpske i hrvatske strane grijee kada ga sumnjie za unitaristike namjere. Priprosti u svojemu plemensko-teritorijalnom nacionalizmu, ti oponenti kao idealno rjeenje vide to da i Bonjaci prihvate "nacionalno" ime jeziku, to jest bonjako, pa da se tako konano sve raisti: tri naroda, tri jezika, a, potom, hvala Bogu, zato ne - i tri entitetli dravice, pa emo onda vidjeti... Ono to se, pak, s bonjake strane ne vidi kada se ova stajalita kritiziraju kao paternalistika, te kada se naziv bosanski jezik obrazlae njegovom historinou, pri emu se ona implicitno ili eksplicitno rezervira samo za Bonjake (vidi Povelju o bosanskom jeziku, stav 2, 3, 4, etc.), jest injenica da takav nain politike upotrebe naziva jezika "u narodnosnom smislu" ne znai nita drugo nego takoer politiko ekskluziviziranje i etnonacionalno ograniavanje bosanskoga imena, kao odlian pretekst za dalju etniku trodiobu bosanskohercegovakoga prostora - politikog, povijesnog, kulturnog, pa, zato ne, i geografskoga.

Duboko je uvjerenje ovoga skeptika da ako pitanje jezika u Bosni i Hercegovini ve jest tako vano, i ako ga politiari politikim sredstvima nikada nee moi rijeiti, onda bi pravi posao intelektualaca (znanstvenika, filozofa, pisaca, lingvista...) bio ne da povlauju politikim shemama, koje stoljee i pol samo perpetuiraju loa rjeenja, nego da uloe svu svoju najbolju energiju kako bi se u nas napokon jezino pitanje postavilo na dobar i prirodi jezika adekvatan nain; takav nain, ija bi normativna rjeenja bila znanstveno utemeljena a psiholoki prihvatljiva svim graanima Bosne i Hercegovine, svim govornicima toga usprkos svemu - naega jezika. Utoliko vie to to nije posve utopijska stvar, nego neto u emu smo ba u Bosni i Hercegovini ne tako davno bili poeli nalaziti dobra rjeenja i stjecati dobra iskustva, pa onda sve to herostratski zabacili...

Da ne ostanem duan osobno oitovanje, prepriat u ukratko to sam odgovorio kada me je ovih dana pitao u intervjuu novinar jednoga lista iz Hrvatske - kojim jezikom govorim, te slaem li se s Krleinom tezom o jednom te istom jeziku kojim svi mi govorimo, s tom razlikom to ga Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim, a sada Bonjaci bosanskim? Nemojte - rekao sam - zaboraviti Crnogorce i njihov naziv: crnogorski! Jedno od najteih pitanja u Bosni i Hercegovini danas jest obino svakodnevno pitanje: kojim jezikom govori? Treba razumjeti da je ono zapravo samo zamjena za pitanje: kojemu narodu pripada. No, bosanska batina, batina bosanskoga jezinog i civilizacijskog identiteta je integralna batina, a ona je vea od svih naih dananjih politikih nacionaliteta. Zato sam jedanput davno rekao, i ni danas ne nalazim bolje formule kojom bih predstavio svoj osjeaj identiteta i pripadnosti: kao Bosanac, nisam manje Hrvat, zato to nisam samo Hrvat. S druge strane, jezik je sve to imamo. U njemu je pohranjena sva memorija, sva historija i sva melodija naega kulturnoga postojanja. Kao Hrvat, nikada nisam prestajao osjeati tu memoriju, tu historiju i tu melodiju kao bosansku, ni taj jezik kao bosanski. No, poto dananje nominacije naega jezika nisu nita drugo nego znake jednoga vulgarno-politikog, navijakog pripadanja, ja, posve apsurdno i posve politiki dosljedno u isti mah, ne elim ni u kojoj javnoj prilici "slubeno" imenovati svoj jezik. Jednoga dana, kada i ako bosanski atribut zasja u svojoj pravoj antropolokoj, zemljopisnoj i politikoj punini, taj e atribut najtonije odgovarati imenu mojega jezika. Povelja o bosanskom jeziku
1. Bosanski jezik jeste jezik Bonjaka i svih onih koji ga pod tim imenom osjeaju svojim.

2. Koritenjem naziva bosanski jezik Bonjaci slijede nominaciju svoga jezika iji se kontinuitet moe pratiti od bosanskog srednjovjekovlja do danas, a koji je bezbroj puta potvren u upravno-pravnim spisima, narodnim govorima, bonjakoj usmenoj i pisanoj knjievnosti te u razliitoj literaturi na slavenskim i drugim jezicima.


3. Bez obzira na slina ili razliita miljenja o zajednikom i posebnom u standardnim jezicima nastalim na temelju srednjojunoslavenskog dijasistema - a koji ini glavninu junoslavenske jezike zajednice - smatramo da je u svakom od narodnosnih tokova rije o jeziku koji Srbi odvajkada nazivaju srpskim, Hrvati hrvatskim, a Bonjaci bosanskim.


4. Manipuliranja nazivom bosanski jezik u politike svrhe - kojih je u pojedinim razdobljima prolosti Bosne bilo; uporedo s manipulacijama imenom bonjakog naroda - kao ni upotreba ove sintagme u regionalnom znaenju, ne dovode u pitanje vjerodostojnost korienja ovog naziva kod Bonjaka u narodnosnom smislu.


5. Istrajavajui na upotrebi historijskog imena za svoj jezik, Bonjaci u Bosni i Hercegovini i ire ne ugroavaju niija prava niti prisvajaju neto to im ne pripada. U tom smislu, korienje naziva bosanski jezik ne ukljuuje nikakvu tenju ka unifikaciji i unitarizaciji na prostoru Bosne i Hercegovine.


6. Pokuaji da se Bonjacima umjesto historijski potvrenog te u praksi usvojenog naziva bosanski jezik nametne bonjaka nominacija jezika, predstavljaju politiziranje koje je posljedica preivjelog a neprevladanog srpskog i hrvatskog paternalizma i negiranja bonjake nacionalne samosvojnosti.


7. Istiui legitimno pravo da svoj jezik nazivaju njegovim historijskim i u narodu ukorijenjenim imenom, Bonjaci podravaju jednaka prava drugih naroda u Bosni i Hercegovini i ire, a smatraju dobrodolim lingvistika istraivanja i zalaganja u kulturi koja e omoguiti nae bolje upoznavanje i meusobno uvaavanje.


Potpisnici Povelje pozivaju politike predstavnike, vjerske prvake, kulturne djelatnike i sve sudionike javne rijei, a naroito prosvjetne radnike na svim razinama obrazovanja da podre te u praksi zastupaju i provode naela iznesena u ovom dokumentu.


Sarajevo, 21.3.2002.

--------------------------------------------------------------------------------

Potpisnici Povelje
Ahmed Alii, Nijaz Alispahi, Azra Begi, enana Buturovi, Mustafa Ceri, Ibrahim edi, Srebren Dizdar, Enes Durakovi, Fedrida Durakovi, Nijaz Durakovi, Ibrahim Festi, air Filandra, Muhamed Filipovi, Lamija Hadiosmanovi, Sabira Hadovi, Reid Hafizovi, Hadem Hajdarevi, Adil Hajri, Senahid Halilovi, Hivzija Hasandedi, Irfan Horozovi, Devad Hozo, Ahmet Hromadi, Muhamed Hukovi, Meliha Husedinovi, Omer Ibrahimagi, Nedad Ibriimovi, Mustafa Imamovi, Devad Jahi, Ibrahim Kajan, Devad Karahasan, Enes Kari, Ibrahim Kemura, Zilhad Kljuanin, Ibrahim Krzovi, Enes Kujundi, Tvrtko Kulenovi, Demaludin Lati, Amir Ljubovi, Munib Maglajli, Rusmir Mahmutehaji, Emina Memija, Teufik Mufti, Hasnija Muratagi-Tuna, Jasmina Musabegovi, Sadudin Musabegovi, Zaim Muzaferija, Fehim Nametak, Muhamed Nezirovi, Enes Pelidija, Midhat Rianovi, Abdulah Sidran, Adnan Silajdi, Avdo Sofradija, Abdulah arevi, Arif Tanovi, Ilijas Tanovi, Elbisa Ustamuji, Esad Zgodi, Jusuf iga.


21-04-2002 at 16:10 | Ukljui u odgovor
Bosnjak
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: bosanski jezik

Bosanski biznis jezik

>>u svijetu se kaze>dragi kolega,dugo se nismo vidjeli<
U BOSNI SE KAZE>>>DJESI,p*z** TI MATERINA
>>>u svijetu se kaze>>gospodin je veoma obrazovan<<<
U BOSNI SE KAZE >>>MA ON JE PEDER<<<
>>>>u svijetu se kaze>>izvini malo sam te duze cekao<<<
U BOSNI SE KAZE>>>GDJESI JEBOTE<<<
>>>>>>u bosni se kaze>>>mislim da niste dobro sagledali sve aspekte ugovora<<<<
U BOSNI SE KAZE >>>j***m TE CORAVA<<<<
>>>>u svijetu se kaze>>>mora da se salite<<
U BOSNI SE KAZE>>>SERES<<<
>>>>>u u svijetu se kaze>>informacijekoju imatene odgovaranjenom stanju<<
U BOSNI SE KAZE>>JEDE g***A<<
u svijetu se kaze>>pprijatno<<
U BOSNI SE KAZE>>>DISI MALO<<<
>>>>u svijetu se kaze>>vasa sekretarica jeveoma simpaticna<<
U BOSNI SE KAZE>>JEL,JEBES LI TO<<
>>>u svijetu se kaze>>koju funkciju gospodin imau firmi>>>
U BOSNI SE KAZE>>>>KOJI JE ON k****<<<<
u svijetu se kaze>>>trenutno nismo zaintresovaniza reklamu<<<
U BOSNI SE KAZE>>>KOJI CE MI k**** REKLAMA<<
>>>>>u svijetu se kaze>>>smatram da njegovo misljenje ne treba uvaziti<<<<
U BOSNI SE KAZE>>>KO GA JEBE<<<<
>>>>>u svijetu se kaze>>>ovaj projekat je lako ostvarljiv<<<<
U BOSNI SE KAZE>>>TO JE p****N DIM<<<<<
>>>>u svijetu se kaze>>>nisam u mogucnosti da ti dam robu na odlozeno placanje<<<
U BOSNI SE KAZE>>>DAM TI k**** NA ODLOZENO<<
>>>>u svijetu se kaze>>>taj zakon ne treba uvazavat<<<<
U BOSNI SE KAZE>>>JEBO ZAKON<<<<<
>>>>>u svijetu se kaze>>>on nema mnogo utjecaja<<<<
U BOSNI SE KAZE >>>>MOZE MI GA POPUSIT<<<
>>>>u svietu se kaze>>>izvini<<<
U BOSNI SE KAZE>>>>JEBI GA<<<
>>>>>u svijetu se kaze >>>necu<<<
U BOSNI SE KAZE >>>HOCCU k****<<<
>>>u svijetu se kaze>>zasto odbijate daljnusuradnju<<
U BOSNI SE KAZE>>>KOJI TI JE k****<<<>>>
>>>u svijetu se kaze>>>nebi se slozio sa vama<<
U BOSNI SE KAZE>>>JEBO TU PRICU<<

22-04-2002 at 14:00 | Ukljui u odgovor
Hmmmm
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: Re: bosanski jezik

Izvinite, evo zadnja tusiona od mene na ovu temu...

Znate sta je meni najsmjesnije od svih nasih absurda: Sad se u FBiH govori bosanskim jezikom (prevashodno bosnjaci), dok u RS od neki dan bosnjaci govore bosnjackim jezikom--tako da se preko noci broj bosnjaka poliglota udvostrucio. Iskrene cestitke svim bosnjacima...posto ja nisam bio u BH tokom koncepcije novog jezika, nek mi ko kaze gdje mogu nabaviti rjecnik--ovo ti je sto onaj kaze je** zec caplju, pa joj suze kaplju (od zbunjenosti) a moze i je** lud zbunjenog...malo vise zbunjenog...

22-04-2002 at 16:06 | Ukljui u odgovor
Tomas
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: bosanski jezik

Ja sam maturirao jos 1987. godine, u Hrvatskosrpskoj Gimnaziji (u Pecuhu, u Madzarskoj) koja se naziva danas Hrvatskom Gimnazijom. Ali u ono vrijeme na primjer katedra na fakultetu zvanicno se zvala "Katedra za srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik", da ne bi bilo svade oko redosleda... Od tada se svijet puno promjenilo, i moj bivsi jezicni ispit is hs jezika vrijedi danas dva: posebno iz hrvatskog, a posebno iz srpskog jezika. Ili mozda vec sam "polozio" i treci jezicni ispit iz bosansko-hercegovackog (bosnjackog???)jezika?

23-04-2002 at 12:19 | Ukljui u odgovor
janko
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: bosanski jezik

"Ja sam maturirao jos 1987. godine, u Hrvatskosrpskoj Gimnaziji (u Pecuhu, u Madzarskoj) koja se naziva danas Hrvatskom Gimnazijom. Ali u ono vrijeme na primjer katedra na fakultetu zvanicno se zvala "Katedra za srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik", da ne bi bilo svade oko redosleda... Od tada se svijet puno promjenilo, i moj bivsi jezicni ispit is hs jezika vrijedi danas dva: posebno iz hrvatskog, a posebno iz srpskog jezika. Ili mozda vec sam "polozio" i treci jezicni ispit iz bosansko-hercegovackog (bosnjackog)jezika?"

To su rezultati komedije, koja se igra na podrucju bivse Jugoslavije.

26-04-2002 at 15:47 | Ukljui u odgovor
Bosnjak
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: Re: Re: Re: bosanski jezik

citat:
Bosnjak wrote:

---------------------------------------------
Navescu samo jedan primjer iz bosanskog jezika:Janko sipu racku. :SMOKEN
:EEK :P :Q

30-04-2002 at 14:53 | Ukljui u odgovor
Zamisljeni
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: bosanski jezik

Eh danas sam dozivio dan ko nikad.Sina sam danas vozio na skolsko kampovanje,i zamislite moga iznanedjenja kada mi je sin progovorio "BOSANSKI"hocu reci sa bosanskim dijalektom kada smo se vracali sa kampovanja pitao me je da ga odvucem negdje i ja mu kazem da necu....i on mi odgovori (prvi put sa bosanskim dijalektom)
****HAJDE BOLAN STA TI FALI*********

24-06-2002 at 23:36 | Ukljui u odgovor
sunce
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 23-01-2002
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 19786
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: bosanski jezik

citat:
Zamisljeni wrote:
Eh danas sam dozivio dan ko nikad.Sina sam danas vozio na skolsko kampovanje,i zamislite moga iznanedjenja kada mi je sin progovorio "BOSANSKI"hocu reci sa bosanskim dijalektom kada smo se vracali sa kampovanja pitao me je da ga odvucem negdje i ja mu kazem da necu....i on mi odgovori (prvi put sa bosanskim dijalektom)
****HAJDE BOLAN STA TI FALI*********

________________________________________

Bas fina pricica .
Poljubi sina
Da vidis kako se moj nekad zezne s padezima pa mi umiremo od smijeha ,samo ga treba odmah ispraviti .
Zamisljeni imas pozdrav od mene
25-06-2002 at 06:37 | Ukljui u odgovor
felix
Nivo: Guest
IP: Maskiran


icon Re: bosanski jezikVELA HAVLE

VELA LUKA

VELI JOZE

volio bih saznati znacenje VELA HAVLE.

Pozdrav svima bosancima i hercegovcima koji se tako osjecaju.
Bosanki-hercegovki Suncici poseban pozdrav. 


Ni jedan se zlocin ne moze opravdati.
22-11-2002 at 18:14 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 10
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: adme, Almirko, Arnedano, duskica.dusa@gmail.com, Glauk, istinski tuzlak, mistress_82, misur, mure, sani, sportska, vanishroach, vijoglav
FORUM : Kafi `Sunce : bosanski jezik New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice