Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Politika : 60 minuta
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
djecko
Nivo: Forumski doajen
nisam nehljebar

Registriran(a): 28-03-2005
Lokacija: SFRJMAKEDONIJA
Odgovori: 13657
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: NOVINARI

Tako je to Tiburon
Jo kad ovjek razmisli da slua radio,gleda tv, plaa,a nikoga nije ba velika briga svia li se to tebi ili ne.
Direktno finansiranje zabluivanja samog sebe.
Ne moe mnogo uiniti,osim ne gledati,ne sluati i ne itati,a mora se neto

15-02-2011 at 09:18 | Ukljui u odgovor
Tiburon
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 22-08-2006
Lokacija: Sweet home Tz
Odgovori: 2033
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: NOVINARI

citat:
djecko wrote:
Tako je to Tiburon
Jo kad ovjek razmisli da slua radio,gleda tv, plaa,a nikoga nije ba velika briga svia li se to tebi ili ne.
Direktno finansiranje zabluivanja samog sebe.
Ne moe mnogo uiniti,osim ne gledati,ne sluati i ne itati,a mora se neto


Sreca pa ima kablovska i sveto trojstvo..Discovery, History i Nat Geo  


The only way to get rid of a temptation, is to yield to it..
15-02-2011 at 10:51 | Ukljui u odgovor
djecko
Nivo: Forumski doajen
nisam nehljebar

Registriran(a): 28-03-2005
Lokacija: SFRJMAKEDONIJA
Odgovori: 13657
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: NOVINARI

Ovih dana koliko mogu skontati u Turskoj je uhapeno jedanaest novinara.
Treba to krenuti redom hapsiti pa nek piu u zatvorima o slobodi i neka razmiljaju ta je sloboda uistinu,ta je tra ta je la a ta ispravno izvjetavanje

10-03-2011 at 19:35 | Ukljui u odgovor
djecko
Nivo: Forumski doajen
nisam nehljebar

Registriran(a): 28-03-2005
Lokacija: SFRJMAKEDONIJA
Odgovori: 13657
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: NOVINARI

TUZLARIJE - VIJESTI

10.03.2011.
VSTVBiH povodom medijskih objava
Izvjetaj o stanju u Kantonalnom tuiteljstvu u Tuzli


Na sjednici Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH (Vijee/VSTVBiH) odranoj 9. marta/oujka 2011. godine razmatran je i usvojen izvjetaj Federalnog tuilatva FBiH o stanju u Kantonalnom tuilatvu u Tuzli od 29. novembra/studenog 2010. godine.

Naime, Vijee je 31. avgusta/kolovoza 2010. godine zaprimilo zahtjev za zatitu od medijskih napada od strane Kantonalnog tuilatva u Tuzli, te je ukljuujui i naknadni prilog Federalne televizije, emitiran u Dnevniku 2 dana 13. oktobra/listopada 2010. godine, na sjednici odranoj 14. oktobra/listopada 2010. godine zaduilo Federalno tuilatvo FBiH da saini izvjetaj o stanju u tom tuilatvu i provjeri vjerodostojnost medijskih napada.

Federalno tuilatvo FBiH je odmah poduzelo mjere prikupljanja i razmatranja medijskog materijala, kao i predmeta Kantonalnog tuilatva u Tuzli koji su bili tema u medijskim objavama. Zbog obimnosti i sloenosti, predmeti su, radi analize i ispitivanja pravilnosti tuilakih odluka u tim predmetima, rasporeeni na sve tuioce Federalnog tuilatva, koji su iste odmah uzeli u rad, te sainili pojedinane izvjetaje. Nakon kompletiranja izvjetaja, dana 29.11.2010. godine je sazvan Kolegij Federalnog tuilatva FBiH, kojom prilikom su isti izvjetaji razmatrani za svaki od predmeta pojedinano, te su doneseni sumarni zakljuci prema vrsti tuilakih odluka i fazi postupka i predloene preporuke koje je Vijee usvojilo:
VSTVBiH smatra da glavni kantonalni tuilac i njegovi zamjenici moraju uloiti vie napora u upravljanju i rukovoenju Kantonalnim tuilatvom Tuzlanskog kantona, te da u saradnji sa efovima Odjela, glavni kantonalni tuilac i njegovi zamjenici moraju znaajno pojaati nadzor nad radom tuilaca u smislu podizanja kvaliteta rada i pravilne primjene KZ-a i ZKP-a FBiH, kao i poboljanja efikasnosti rada.
Potrebno je da Kantonalno tuilatvo Tuzlanskog kantona, uz ouvanje samostalnosti i nezavisnosti Tuilatva, unaprijedi saradnju sa agencijama za provoenje zakona i osigura konstruktivnije vrenje nadzora nad radom ovlatenih slubenih lica u provoenju istranih radnji povjerenih od strane tuitelja.
Uvaavajui potrebu i interese javnosti za transparentnou rada tuilatava u skladu sa zakonom, VSTVBiH smatra da Kantonalno tuilatvo Tuzlanskog kantona mora unaprijediti i poboljati odnos sa medijima kroz intenziviranje procesa edukacije, te pravilnim odnosom prema medijima i javnosti uticati na poveanje ugleda i sticanje povjerenja javnosti u rad tog Tuilatva.

U predmetima rjeavanja prijava i istraga u kojima je konstatirano da su nepravilnom primjenom KZ i ZKP FBiH postupajui tuioci donijeli preuranjene odluke o neprovoenju, odnosno obustavi istrage, VSTVBiH, izraavajui zbog toga zabrinutost, konstatira i upozorava da takve odluke mogu izazvati reakcije javnosti i opravdane kritike medija na rad tuilatva.

Meutim, kada je u pitanju nain i sadraj reagovanja medija, pa i u sluaju osnovanih kritika, Vijee u pogledu konkretnih medijskih objava, cijeni da sporni medijski istupi novinara u javnosti (novinski lanci i komentari navedeni u gore pomenutoj tv emisiji) na raun postupajuih tuilaca nisu primjerenog sadraja, te da isti prelaze granice civilizirane i konstruktivne javne debate, to je uestala praksa u poslijednje vrijeme. Naime, tuioci se nazivaju raznim pogrdnim i uvredljivim imenima, iznose se neistinite, neprovjerene, tendenciozne i neosnovane informacije, to je u suprotnosti s pravilima i obavezama novinara utvrenim Kodeksom za tampu BiH. Ovakvim nainom izvjetavanja pojedinih novinara nanosi se ogromna teta linosti tuilaca, a istovremeno i podriva povjerenje javnosti u rad tuilatva.

U prilog navedenom govori i podatak da je Komisija za albe Vijea za tampu u BiH prihvatila kao osnovanu albu Kantonalnog tuilatva Tuzlanskog kantona na tekst objavljen u Tuzlanskom listu dana 09/10.10.2010. godine pod naslovom Nedo nije otetio tuu stvar.

VSTVBiH smatra da je povrijeen lan 2. Kodeksa za tampu BiH o urednikoj odgovornosti, jer nije obezbijeeno potivanje istine od strane novinara koji su radili prilog, kao i pravila o pristojnosti u prikupljanju informacija i izvjetavanju. U tom kontekstu, takoe je povrijeen i lan 3. i 4. Kodeksa, jer su uvredljivim i klevetnikim pisanjem u vezi prezimena tuiteljice Danice Arapovi-Kovaevi i dovoenje njenog prezimena u kontekst sa odreenim predmetima ratnih zloina hukali i uvredljivim aluzijama poticali na mrnju na osnovu etnike pripadnosti. Uvredljivim i klevetnikim pisanjem i izvjetavanjem povrijeena je i obaveza lana 5. Kodeksa u pogledu tanosti i fer izvjetavanja, jer su navodili netane informacije i tekstove s ciljem personalne diskreditacije kantonalnih tuilaca.

S tim u vezi, po miljenju VSTVBiH, nisu potovane ni preporuke Vijea za tampu i udruenja novinara i preporuke za medijske izvjetae sa sudova o izvjetavanju o istragama i sudskim postupcima, jer nisu profesionalno, objektivno, blagovremeno, tano i nepristrasno izvjetavali o krivinim postupcima, niti potovali etike standarde iz Kodeksa za tampu BiH, to je moglo doprinijeti naruavanju povjerenja javnosti u rad Kantonalnog tuilatva Tuzlanskog kantona, ali i tuilatava u FBiH i BiH.

VSTVBiH takoer smatra da se do tanih informacija moglo doi istraivakim novinarstvom, praenjem suenja i/ili pribavljanjem relevantnih podataka od sudova ili tuilatava, to u konkretnom sluaju nije uinjeno, a iz razloga poznatih samo novinaru i uredniku predmetne emisije. Plasiranje u javnosti netanih i nepotpunih informacija, nedvojbeno, jo vie oteava ionako teak rad i napore tuilaca u obavljanju poslova od javnog interesa.
(tuzlarije.net)

11-03-2011 at 00:22 | Ukljui u odgovor
borbeni
Nivo: Forumski doajen
ko je dir'o djeda mraza

Registriran(a): 31-01-2009
Lokacija: dunjaluk
Odgovori: 8575
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: 60 minuta

i tako . . . .

13-04-2011 at 19:13 | Ukljui u odgovor
racionalna manjina
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 02-02-2010
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 11437
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 60 minuta

citat:
borbeni wrote:
i tako . . . .

Vaskovi ?
14-04-2011 at 11:23 | Ukljui u odgovor
statebriga
Nivo: Forumski doajen
nezaobilazna

Registriran(a): 07-05-2009
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 9876
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 60 minuta

citat:
racionalna manjina wrote:

Vaskovi ?


da, interesantno, nema plaho komentara... vidim depo, sarajevo-x i jos neki, al' neki mocniji mediji sute... ne kontam o cemu se radi, mozda rade opsezna istrazivanja, mada, po meni, nema vise istrazivanja, dovoljno je onih 20 sekundi... klimanje glavom, "pricaj stari"... meni vise ne treba!
14-04-2011 at 11:36 | Ukljui u odgovor
Abulafija
Nivo: Moderator podforuma

Registriran(a): 02-07-2004
Odgovori: 28828
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 60 minuta

citat:
statebriga wrote:


da, interesantno, nema plaho komentara... vidim depo, sarajevo-x i jos neki, al' neki mocniji mediji sute... ne kontam o cemu se radi, mozda rade opsezna istrazivanja, mada, po meni, nema vise istrazivanja, dovoljno je onih 20 sekundi... klimanje glavom, "pricaj stari"... meni vise ne treba!


Pa ovo nije nikakva nova vijest, kad je Vaskovic poceo raditi za 60min, bili su prikazivani snimci koje on komentarise iz Srebrenice 95', koji su rekli vise nego dovoljno o njemu kao covjeku.
Njegova poslijeratna karijera, takodje nije bila na zavidnom nivou, tako da me bas cudi sto je zaposlen na 60min.
Doduse to je mozda bilo u smislu, vidite ko je promijenio dres, kad more on, moci se i drugi....
Ko zna...
14-04-2011 at 11:40 | Ukljui u odgovor
Dilber
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 11-08-2010
Lokacija: u kamionu
Odgovori: 4206
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 60 minuta

citat:
statebriga wrote:


da, interesantno, nema plaho komentara... vidim depo, sarajevo-x i jos neki, al' neki mocniji mediji sute... ne kontam o cemu se radi, mozda rade opsezna istrazivanja, mada, po meni, nema vise istrazivanja, dovoljno je onih 20 sekundi... klimanje glavom, "pricaj stari"... meni vise ne treba!Bakir je uradio ono sto je trebao uradit
14-04-2011 at 11:41 | Ukljui u odgovor
flor
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 24-06-2010
Odgovori: 1156
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: 60 minuta

citat:
racionalna manjina wrote:

Vaskovi ?


Aj more uvijek radit za Fikreta Abdia kasnije

14-04-2011 at 12:07 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 8
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: ado_car, Bambi, BosniaN2, BozniaN2, edita-muzicar, omar075, Primarijus, SuadTuzla89, Suad_japan, Tea 11, york
FORUM : Politika : 60 minuta New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice