Info: Ako imate neke nejasnoe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima


FORUM : Kafi `Sunce : bosanski jezik
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Poiljalac Poruka
Rejdegejnstdvomain
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 10-10-2006
Lokacija: Tuzla
Odgovori: 9414
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

neki dan mi neko ree izraz muhanat. sazno sam kasnije ta znai. nisam ga znao prije.

14-12-2006 at 16:38 | Ukljui u odgovor
Dea
Nivo: Forumski doajen
Registriran(a): 26-12-2005
Lokacija: IRI
Odgovori: 4162
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: bosanski jezik

citat:
Rejdegejnstdvomain wrote:
neki dan mi neko ree izraz muhanat. sazno sam kasnije ta znai. nisam ga znao prije.

kako bolan neznas eto bosnjo je muhanat na oskudno odjevene
14-12-2006 at 22:35 | Ukljui u odgovor
kaharlija
Nivo: Forumski doajen
mi smo ljiljani medju trnjem
Registriran(a): 19-10-2005
Lokacija: PNE
Odgovori: 1121
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: bosanski jezik

citat:
salem tuzlanski wrote:
Merhaba Bosnjaci!
Mozda nisam u pravu, ako jesam O.K., a ako nisam molim vase ispravke.
Ja mislim da je tema Bosnjacki jezik, a ne Bosanski jer jezik koji je trenutno na raspravi je staro muslimanski sa previse hrvatsko-tursko-srpskih umetaka, a bosnjacko je samo slovo H tamo gdje moze da se stavi bez problema.
Maksuz selam i puno srece u pravopisu ili kako se to vec kaze na bosnjackom, sto bi Bosnjaci bili brez jezika koji nosi njihovo new name (dok su bili muslimani nije im s-h bio los), pa nisu oni meskikanci ili ameri ili australijanci ili...pa da govore tudjim jezikom O.K.
zivi i debeli bili.
salem tuzlanski s.r.i ti si poseban slucaj...
 


ne citaj sta ja pisem
07-01-2007 at 11:48 | Ukljui u odgovor
bajadera
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 26-01-2007
Lokacija: US
Odgovori: 2665
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon jezik ,pricam,kazem,reknem

Desi se, s vremena na vrijeme, da me poneko priupita o jeziku kojim govorim i zatra?i da se o?itujem o njegovom nazivu. Bez ikakva premi?ljanja odgovaram da mi se materinji jezik, ovaj kojim zborim i na kojem sujem, na kojem nemu?to sri?em pisma i na kom po hartiji ?krabam, na kojem sanjam i na kom me mu?e ko?mari, zove bosanski.

Strancima obi?no pridodam da je bosanski gotovo identi?an hrvatskom ili srpskom i da je, zapravo, posrijedi jedan jezik koji je dugo vremena nosio jedan naziv i koji je, iz politi?kih razloga, preimenovan u tri razli?ita jezika. Svako od korisnika ovog troglavog jezika, stoga, bira sebi kako ?e ga zvati, ovisno o etni?kim, kulturnim i drugim afilijacijama. Ja svoj jezik nazivam bosanskim, iz prostog razloga ?to dolazim iz bosanskog kulturnog podneblja, ?to se mahom oslanjam na bosanskohercegova?ko kulturno i knji?evno naslije?e i koristim se karakteristi?nom bosanskom leksikom.

Biraju?i sebi pravo da svoj jezik zovem onako kako ?elim, ja, logi?no i drugima prepu?tam isto; ostavljam im pravo da svoj maternji jezik imenuju kako ?ele. Iz nekog nepoznatog, ili pak predobro poznatog razloga, drugi (a pri tome ne mislim na strance) to isto pravo nije?u meni. Usto obi?no budem izlo?en tvrdnjama da "bosanski jezik ne postoji", da je posrijedi "varijanta srpskog" (ili hrvatskog, ovisno o davatelju izjave), nije?e mu se postojanje gramatike, historije, leksike; rje?ju, uskra?uje mu se cjelokupan identitet.

Takvi drski poduhvati dakako idu uz dlaku jednom tersu i zavrije?uju dostojan odgovor. U skladu s tim, ja sam svoje odgovore dugo vremena zasnivao na slijede?em principu:

Poka?i mi, ta?ku po ta?ku, po ?emu se to hrvatski i srpski razlikuju jedan od drugoga da bi, lingvisti?ki, zavrijedili nazive razli?itih jezika i ja ?u ti, po tim istim ta?kama, pokazati po ?emu se bosanski jasno razlikuje od srpskog ili hrvatskoga i, stoga, zavrije?uje posebno ime.

Do danas mi to niko nije uspio zorno istuma?iti, a da ja ne budem u stanju, po istom principu, odijeliti bosanski od ostala dva. Sasvim dobar i uspje?an pristup za jednog jezi?ki neizobra?enog tersa, ali iz nekog razloga meni nije davao odgovaraju?e zadovoljenje. Uvijek sam se osje?ao kao optu?enik, kao da, iz nekog razloga, moram pravdati samo postojanje i ime svoga jezika.

Mora se priznati, situacija sa negiranjem bosanskog jezika je poprili?no radikalna, a po?to radikalne situacije zahtijevaju radikalna rje?enja, ja sam stoga pribjegao jednom. Ve? neko vrijeme, kada me po?nu daviti sa politi?ko-jezi?kim za?koljicama i kada mi ka?u kako bosanski ne postoji, ja, tobo?e ?ude?i se, ka?em:

"?ali? se? Bosanski jezik ne samo da postoji, nego su od njega nastali i hrvatski i srpski."

Ovakva izjava obi?no privu?e tri stvari - pa?nju, glasne proteste i zahtjeve da obrazlo?im svoj stav. ?to ja, s merakom, i u?inim.

Krenimo, prvo, sa srpskim jezikom. Njega je, po?etkom XIX stolje?a, standardizirao Vuk Karad?i?. Ters iz Tr?i?a je jednostavno, putuju?i po ju?noslavenskim prostorima, odabrao jezik isto?ne Hercegovine, Bosne i, dijelom, Crne Gore i proglasio ga za standardni srpski jezik, preuzimaju?i time odrednice bosanskog govora (sve sa ijekavicom) i uvode?i ga kao knji?evni jezik za srpski narod. On nije oti?ao u Pirot ili Negotinsku krajinu, nije ?ak uzeo ni govor svoga rodnoga kraja, nego je oti?ao tamo gdje je smatrao da se govori naj?i??i narodni jezik u Ju?nih Slavena i, sasvim ispravno, poslu?io se njime.

Neko mo?e, dakako, re?i da je i to srpski jezik, jer njime govore Srbi iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Ta?no, ali je taj govor odre?en regionalno, a ne etni?ki, jer isto tako, ili veoma sli?no, govore i nesrbi, druge etni?ke skupine iz tog podru?ja, a i Crnogorci. Helem, Vuk je Karad?i? Srbima srpski jezik donio iz Bosne i tako je srpski nastao od bosanskog.

Jo? jasnijem razdvajanju je poslije pomogla zlosretna jezi?ka politika koja je bila na snazi za vrijeme Vukovog zloglasnog prezimenjaka, a kojom je iz srpskih medija i ?kolstva prognana ijekavica i latinica, ?ime se srpski jezik, barem privremeno, de facto odrekao i latinice i ijekavice kao svoje kulturne ba?tine, olako ih prepu?taju?i drugim jezicima, kao ?to je bosanski. Hvala na tome.

Hrvatski je jezik donekle sli?na pri?a. I on je standardiziran na sli?an na?in u prvoj polovici XIX stolje?a od strane Ljudevita Gaja i Ilirskog pokreta, te usagla?en sa srpskim jezikom Be?kim sporazumom iz 1850. Kao knji?evni jezik, hrvatski je vrlo lijepo i uredno ure?en na principima bosanskog govornog jezika, ali je problem hrvatskog jezika u tome ?to njime ne govore tri ?etvrtine hrvatskoga puka.

Jezik koji u ?koli u?e mali Istrijani, mali Zagorci, mali Spli?ani i mali Zagrep?ani nema puno veze sa jezikom koji oni govore kod ku?e, tako da, na?alost, moram primijetiti da se ve?ini Hrvata knji?evni hrvatski uveliko razlikuje od kolokvijalnog maternjeg jezika u Hrvatskoj, onog govora kojem ih u?e njihove mame. Kada mama iz Zagreba svojoj djeci ka?e da idu u posjet rodbini u Bosnu, oni se zapitaju: "A kaj bumo tam delali?" Prevedeno na knji?evni hrvatski, to bi glasilo : "A ?to ?emo tamo raditi?" Ni nalik.

Nadalje, ako su hrvatski i srpski dva razli?ita jezika, onda sam hrvatski ne postoji kao jedinstven jezik, ve? su to u stvari tri jezika - kajkavski, ?akavski i ?tokavski. Slu?bena hrvatska politika ih naziva narje?jima, ali ja, ruku na srce, kajkavski ili istarski razumijem jednako koliko i slovena?ki i ?e?ki. Meni je to posve strani jezik. Hrvatska, dakako, ima pravo voditi svoju jezi?ki politiku kako ho?e, ali ja osobno podr?avam inicijative koje se zala?u za priznanje, recimo, kajkavskog jezika.

Knji?evni hrvatski, s druge strane, jako nalikuje obi?nom govornom jeziku iz Bosne (i, dijelom, Slavonije, sa izuzetkom slavonske s?akav?tine). Njime govore bosanski Hrvati, ali, opet, i druge etni?ke grupe u Bosni. Iz toga se jasno vidi da je hrvatski, kao i srpski, preuzet i prenesen iz Bosne na op?u korist hrvatske pismenosti.

Dakako, zavr?im ja svoje izlaganje sa naznakom da nema potrebe za bilo kakvim zahvaljivanjem, jer smo mi Bosanci (a, vala, i Hercegovci) ?iroke ruke, jo? ?ire du?e i uvijek spremni pripomo?i.

Nemam ja ni?ta protiv da mi beru ?ljive i dunje iz ba??e, naprotiv. Bujrum, rodilo je, i rodit ?e opet, grehota je da istruhne, a sevap je da se podijeli. Ali da mi bez pitanja pomjera? me?e, da mi zajmi? i samu ba??u, e to ne mo?e! Ne dam! Ni kom?ijama, ni susjedima.

 


Mi Bosanci smo sampioni Svijeta u pricanju protiv drzave.Pricamo protiv one drzave u kojoj smo a pricamo i protiv one u kojoj nismo.Mi smo uvijek protiv.

24-09-2007 at 22:04 | Ukljui u odgovor
bajadera
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 26-01-2007
Lokacija: US
Odgovori: 2665
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: jezik ,pricam,kazem,reknem

Ante Grani
MIT ILI STVARNOST

Historijat upotrebe imena "Bosanski jezik" izvan bonjako-muslimanskog kulturnog kruga


1. Rekli smo ve da najstarija svjedoanstva o upotrebi imena Bosna datiraju jos iz polovine desetog vijeka, kod Porfirogenita. Rekli smo takoe da je to ime starije od tog svjedoanstva, ak i da je predslavensko, ali na nauci je da dalje traga ka osvjetljenju ovog problema.

2. Veliki broj dokumenata, svjedoanstava i drugih injenica sauvano je iz vremena bosanskog Bana Kulina, posebno je zabiljeeno mnogo predmeta sa bosanskim nazivom: bosanski vez, bosanske mahrame, bosanske sablje, bosanski ilimi, nakiti bosanske izrade. Ovdje se neemo uputati u detalje.

3. Bosanski muslimanski pisci, u osmanlijskoj epohi, piu na stranim jezicima: turskom, arapskom i persijskom, ali su svoj maternji jezik redovito nazivali, i to biljeili , kao "bosanski".

4. Od vremena Kulina Bana, preko vremena vladavine Turaka i do naih dana, stvarna je i bogata narodna lirika i epika, koju su sakupljali i biljeili kasniji istraivai. I sve je to stvarano na bosanskom jeziku. Jedan od skupljaa je bio i ve pomenuti Mehmed-beg Kapetanovi.

5. Konstantin Filozof s kraja etrnaestog vijeka spominje, pored ostalih, i "bosanski jezik"

6. Ninski biskup u Peri pisao je 1581. godine jednom fratru "bosanskim jezikom".

7. Jedan od najstarijih pomena bosanskog jezika nalazimo 1436. u Kotoru, gdje se u zapisniku o otkupu neke djevojice od strane kotorskog kneza kae da je ona "bosanskim jezikom djevena".

8. Prvi bosanski pisac, Matija Divkovi, ostavio nam je bogato djelo bosanskim jezikom napisano, a bosanskim jezikom su pisali i mnogi njegovi savremanici iz sedamnaestog vijeka. Duvanjski biskup fra Pavle Dragievi 1735. godine pie da u Bosni ima "devet sveenika koji se pri vrenju sloube boje ispomau bosanskim jezikom".

9. Bosanski jezik spominje i znameniti putopisac Evlija elebija (17. vijek), a spominje i bosanski rijenik M. H. Uskufije.

10. Prvi na gramatiar Bartol Kai (Pag 1575), koji je umro u Rimu 1650, kao roeni akavac zalae se za zajedniki jezik kod junih Slavena i napominje da bi to trebalo da bude bosanski jezik. (Rim 1640)

11. Isusovac Jakov Miklja (1601 - 1654) istie da je od svih jezika "bosanski jezik najljepi".

12. Hrvatski pjesnik Andrija Kai - Mioi (1704-1760) prevodio je sa latinskog i italijanskog "na bosanski".

13. Bosanski jezik spominje i Matija Antun Reljkovi (1732-179.

14. Mula Mustafa Baeskija u svom "Ljetopisu" tvrdi da je Mula Hasan Nikianin govorio "pola turski pola bosanski". ...

16. Hercegovaki srpski prvaci, na primjer Prokopije Cakaralo, trae od Alipae Rizvanbegovia da se za vladiku postavi "ovjek vian bosanskom jeziku", a voa hercegovakog ustanka Pero Tunguz znao je govoriti: "Razumi me, ovjee, bosanski ti govorim"!

18. Gramatika bosanskog jezika izdana je za potrebe kola i izdao ju je Frane Vuleti, a tampala bosanska vlada 1880. Bila je u upotrebi do 1911, ali je od 1908. promijenila ime u "Gramatika srpsko-hrvatskog jezika".

19. Franjevci su 1894. otpisivali M. P. Desniu da ne govore srpski, "nego bosanski". ...

23. I nai pisci dvadesetog vijeka, iz Bosne i van nje, govorili su o bosanskom jeziku. Tako, na primjer, Petar Koi kae na pojave germanizacije: "Germanizacija dovodi do varvarstva prema naem velikom, silnom, sjajnom i slobodnom bosanskom jeziku... To nas, kao stare i dobre Bonjake mora boljeti, jer je na jezik i u najstarijim vremenima bio neobino lijep, mnogo ljepi i narodniji i od jezika u istonim srpskim zemljama koji se tamo razvijao pod uticajem vizantijske kulture i grke sintakse".

24. O bosanskom jeziku su se najbolje izraavali i uveniji ljudi od pera, kao sto su bili Aleksandar Beli i Isidora Sekuli. Posebno je u tom pogledu interesantan Believ rad "Bosanski jezik i stil".

Teko bi bilo nabrojati sve vane primjere koji govore o postojanju i ljepoti bosanskog jezika. Knjige se o tome mogu napisati, samo od primjera van muslimanskog kulturnog kruga, a o muslimanskom kulturnom krugo da i ne govorimo. Kulturni i javni radnici, pisci i strunjaci za jezik iz tog, muslimanskog kruga, uradie to i bolje i strunije od mene. Ja sam spomenuo samo nekoliko primjera koji nisu ni najvaniji ni najbolji. Tek da naznaim temu, u skladu sa svojim skromnim znanjem i zadatkom koji sam sebi dao. " ...


(BOSNA, BONJASTVO I BOSANSKI JEZIK, Zbornik referata sa Osnivake skuptine Matice Bonjaka.
Izdava: MATICA BONJAKA u saradnji sa izdavakom kuom "BOSANSKA RIJE - DAS BOSNICHE WORT", 1993.
tampa: Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb)

http://www.sanoptikum.org.yu/bosanski_jezik/a_granic_mit_ili_stvarnost.htm
 


Mi Bosanci smo sampioni Svijeta u pricanju protiv drzave.Pricamo protiv one drzave u kojoj smo a pricamo i protiv one u kojoj nismo.Mi smo uvijek protiv.

24-09-2007 at 22:16 | Ukljui u odgovor
nadi
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-07-2003
Odgovori: 9070
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

bajadera,nastavi...  


Da te volim,dua zna...
24-09-2007 at 22:28 | Ukljui u odgovor
bajadera
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 26-01-2007
Lokacija: US
Odgovori: 2665
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

nadi,hvala lijepa

samo 48 stranica citanja

temu sam htjela otvoriti jer se danas malo prpeucavalo o govorenju bosanskog hrvatskog srpskog jezika

[Edited by bajadera on 24-09-2007 at 22:35 GMT] 


Mi Bosanci smo sampioni Svijeta u pricanju protiv drzave.Pricamo protiv one drzave u kojoj smo a pricamo i protiv one u kojoj nismo.Mi smo uvijek protiv.

24-09-2007 at 22:32 | Ukljui u odgovor
Nora
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 07-04-2005
Odgovori: 2465
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Re: bosanski jezik

citat:
Dea wrote:

kako bolan neznas eto bosnjo je muhanat na oskudno odjevene

-----------------------------------------
ja, pogotovo sa malo vecim sisama

Muhanat mozes biti na nesto sto te nervira posebno ili sto ne podnosis dobro bolje reci, recimo ja sam muhanata na debele vunene dzempere, muhanata sam kad mi rukav onoga sto je ispod kapata/mantila odleti malo gore, ja hocu da crknem neko je jako muhanat na vrucinu itd. itd. a znacenje moze biti i sire, recimo kad je insan malo onako poteze naravi, kaze se da je muhanat, muhanat je ipak malo nizi "status" u tom slucaju od toga kad se za nekog kaze da je ters..ehet...to je to...
Kad je neko jako muhanat a pri tom nije bas ters, najbolje se "prevodi" sa "svaki mu/joj k**** smeta"
24-09-2007 at 22:57 | Ukljui u odgovor
bajadera
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 26-01-2007
Lokacija: US
Odgovori: 2665
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

sunce:
Evo citam da se preporucuje reci
idem (k) ljekaru a ne idem kod ljekara

uvijek je bilo pravilno reci "idem ljekaru" i "bio/bila sam kod ljekara"
sunce:Najjednostavnije bi bilo da se uvede engleski u sve zemlje ali to se nikad nece desiti i ipak treba njegovati i svoj jezik a strane uciti .

engleski je sluzbeni jezik avijacije


tema je 97% promasena,ali mozemo nastaviti bolje orijenitrani temi 


Mi Bosanci smo sampioni Svijeta u pricanju protiv drzave.Pricamo protiv one drzave u kojoj smo a pricamo i protiv one u kojoj nismo.Mi smo uvijek protiv.

25-09-2007 at 02:34 | Ukljui u odgovor
bajadera
Nivo: Forumski doajen

Registriran(a): 26-01-2007
Lokacija: US
Odgovori: 2665
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: bosanski jezik

RJECNIK KARAKTERISTICNE LEKSIKE U BOSANSKOM JEZIKU: Pionirski rad u istrazivanju bosanskog jezika. Autor projekta bio je, naravno, Alija Isakovic. Prvi izdavac: Svjetlost. Vrijeme izlaska iz stampe: prvi dani aprila 1992. godine. Koliki je bio znacaj ovog izdanja dovoljno govori podatak da je Vecernji dnevnik Radio-Beograda vise paznje i bijesa posvetio ovoj knjizi nego li samom cinu priznanja nezavisnosti BiH od strane Evropske zajednice.

kakvo je vase misljenje  


Mi Bosanci smo sampioni Svijeta u pricanju protiv drzave.Pricamo protiv one drzave u kojoj smo a pricamo i protiv one u kojoj nismo.Mi smo uvijek protiv.

25-09-2007 at 16:26 | Ukljui u odgovor
Trenutno aktivni korisnici
Aktivni gosti: 4
Skriveni clanovi: 0
Aktivni lanovi: 0
Sretan roendan: cati, francuz, GloriaH, Karmela, lucifer_666, Nemanja, rafting1, ThalichniTom
FORUM : Kafi `Sunce : bosanski jezik New Topic Post Reply

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... Last Page >>


Niste logirani? Nadimak / Username: Password: Sakrij mi ime
Zaboravili ste password?
Pregled tema u posljednjih 24 sata
Pregled poruka u posljednjih 24 sata
(dva dana, sedam, 30 dana)

Pregled pisanja foruma�a u posljednjih 24 sata

Skokni do foruma:

Kontaktiraj nas | tuzlarije.net

Powered by: STRING FORUM Version 1.0
Copyright 2001 STRING
Osmrtnicama ba smrtovnice